Пошук по сайту


ГЛАВА 26. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств

Закон україни

Сторінка14/38
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
ГЛАВА 26. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств
Стаття 172. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами
1. До видів діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами, належать:

1) митна брокерська діяльність;

2) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;

3) відкриття та експлуатація митного складу;

4) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу;

5) відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання;

6) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.
Стаття 173. Дозволи, що надаються підприємствам
1. На провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються дозволи шляхом включення підприємств до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи відповідно до статті 183 цього Кодексу. Підприємствам, які отримали такі дозволи, видаються витяги з зазначених реєстрів.

2. Набуття права на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, без отримання відповідного дозволу не допускається, за винятком випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу.
Стаття 174. Органи, уповноважені надавати дозволи
1. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (крім випадків, передбачених частинами третьою та четвертою статті 191 цього Кодексу) надається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи спільно з центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

2. Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 191 цього Кодексу, а також дозвіл на провадження митної брокерської діяльності надається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.

3. Дозволи на провадження інших видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах діяльності яких розташовані відповідні підприємства, в порядку, визначеному цим Кодексом, з обов’язковим подальшим повідомленням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.

Погодження рішень митниць про надання дозволів з Держмитслужбою фактично означатиме надання таких дозволів Держмитслужбою. Реального спрощення процедури надання дозволу при цьому не буде.
Стаття 175. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали
1. Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Вимоги до територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які можуть використовуватися при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, або до осіб, які мають намір провадити діяльність митного брокера, встановлюються цим Кодексом та центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
Стаття 176. Особливі умови отримання дозволів
1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються тільки підприємствам-резидентам.

2. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства дозволів на здійснення митної брокерської діяльності, на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу.

Вантажний митний комплекс – це фактично сукупність об’єктів. Запропонована редакція може створити ситуацію, коли внаслідок анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію ВМК його власник позбавиться можливості провадити одразу кілька видів діяльності (митну брокерську діяльність, експлуатацію МС та СТЗ).

3. Необхідною умовою для отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності є наявність у підприємства договору страхування або фінансової гарантії виконання зобов’язань митного брокера на користь Державного бюджету України. Розмір страхової суми або фінансової гарантії не може бути меншим 300 000 євро. Страхування або фінансова гарантія виконання зобов’язань митного брокера застосовуються виключно для покриття ризиків діяльності митного брокера і не можуть бути використані в інших випадках забезпечення зобов’язань, передбачених цим Кодексом.

4. У разі анулювання дозволу відповідно до статті 180 цього Кодексу повторно такий самий чи інший дозвіл, що надається відповідно до цього Кодексу, може бути надано цьому підприємству не раніше, ніж через один рік з дати анулювання.
Стаття 177. Строк розгляду заяв про надання дозволів
1. Рішення про надання дозволу повинно бути прийнято протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу.

2. Витяг з відповідного реєстру видається підприємству протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.
Стаття 178. Відмова у наданні дозволу
1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 177 цього Кодексу, у разі невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання.

2. Мотивована відмова у наданні дозволу надсилається заявникові в письмовій формі.

3. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.
Стаття 179. Безстроковість дії дозволів
Правила дії дозволів для всіх суб’єктів, які їх отримують, повинні бути однаковими.

Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, діють безстроково.
Стаття 180. Зупинення дії та анулювання дозволу
1. Дозволи можуть бути анульовані або їх дія може зупинятись на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.

2. Дія дозволу зупиняється у разі:

1) невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, – в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;

1) невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, – в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;

2) закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які використовуються при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, якщо такі договори укладались.

3) закінчення строків дії договору страхування або фінансової гарантії, наявність яких у підприємства є необхідною відповідно до частини третьої статті 176 цього Кодексу.

4) за заявою підприємства, якому надано дозвіл.

3. Дозвіл анулюється:

1) у разі не усунення підприємством обставин, зазначених у пунктах 1 - 3 частини другої цієї статті, протягом 30 днів, наступних за днем зупинення дії дозволу;

2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл;

4) у разі припинення підприємства, якому надано дозвіл;

5) у разі встановлення факту надання особою під час отримання дозволу недостовірної інформації.

6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до статті 176 цього Кодексу.

4. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у статті 174 цього Кодексу, видається наказ.

5. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати видання такого наказу.

6. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.
Стаття 181. Переоформлення дозволу
1. Підставою для переоформлення дозволу є необхідність внесення змін у відомості, зазначені у дозволі (в тому числі зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові громадянина - підприємця, зазначених у дозволі, зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання громадянина - підприємця, яким надано дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо).

2. Протягом 30 днів з дня виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, підприємство, якому надано дозвіл, зобов’язане звернутися до органу, який надав такий дозвіл, з заявою про його переоформлення.

3. Заява про переоформлення дозволу подається у тому ж порядку і розглядається у той же строк, що й заява про надання відповідного дозволу. При цьому дозвіл, що підлягає переоформленню, зберігає чинність протягом всього строку розгляду заяви.
Стаття 182. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 172 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно.
Стаття 183. Реєстри підприємств, яким та надаються дозволи
1. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи веде реєстри підприємств, які провадять види діяльності, зазначені у статті 172 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення.
ГЛАВА 27. Митна брокерська діяльність
Стаття 184. Митний брокер
1. Митний брокер - це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

Необхідності у включенні запропонованого доповнення до частини 1 статті 184 немає. Філія за визначенням діє від імені підприємства, структурним підрозділом якого вона є.

2. Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому митному органі України.

3. Митний брокер має право декларувати товари, якщо загальна сума митних платежів, які підлягають сплаті за всіма поданими ним митними деклараціями, оформлення яких не завершено, не перевищує страхової суми за чинним договором страхування митної брокерської діяльності або розміру діючої фінансової гарантії виконання зобов’язань митного брокера.

4. За вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
Стаття 185. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє

1. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором.
Стаття 186. Агент з митного оформлення
1. Агент з митного оформлення - це фізична особа-резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

2. Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому митному органі України.

3. Агент з митного оформлення повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту;

2) володіти спеціальними знаннями, уміннями та навичками у сфері митної справи.

4. Спеціальні знання, уміння та навички у сфері митної справи агент з митного оформлення здобуває в навчальних закладах митної служби України за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання.

5. Відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам агент з митного оформлення підтверджує шляхом складання іспиту в митниці за місцем розташування відповідного митного брокера.

6. За результатами складання іспитів митниця видає агенту з митного оформлення кваліфікаційне посвідчення.

7. Рівень спеціальних знань, умінь та навиків у сфері митної справи агент з митного оформлення повинен підтверджувати один раз на три роки, або за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи у разі суттєвих змін у законодавстві України з питань митної справи.

8. Порядок видачі, переоформлення, анулювання кваліфікаційного посвідчення та порядок прийняття іспиту, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
Стаття 187. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення – від особи, яку представляє митний брокер
1. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.

2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники – агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону.

Договором приватних осіб не можуть регулюватися публічно-правові відносини, зокрема, питання притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог закону.
ГЛАВА 29. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі
Стаття 191. Магазин безмитної торгівлі
1. Магазин безмитної торгівлі - це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на повітряному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі.

2. Магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами. Реалізація магазинами безмитної торгівлі товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, підприємствам забороняється.

3. Без шкоди для положень частини першої цієї статті та статті 291 цього Кодексу в місті Києві та інших населених пунктах на митній території України при готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах тощо можуть створюватись магазини безмитної торгівлі, призначені для реалізації товарів громадянам, які відбувають за межі митної території України. Реалізовані у таких магазинах товари передаються громадянам, які їх придбали, в пунктах пропуску через державний кордон України під час відбуття зазначених громадян за межі митної території України після проходження ними паспортного контролю. Доставка реалізованих товарів з зазначених магазинів до пунктів пропуску через державний кордон України та, за необхідності, переміщення їх у зворотному напрямі здійснюються в контейнерах під забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі на підставі кур’єрського листка, в якому зазначаються, зокрема, найменування та кількість товарів, що доставляються (переміщуються), паспортні дані кур’єра, дата та час відправки та прибуття. Пропуск кур’єра на територію зони митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України та випуск його з території зазначеної зони здійснюються під контролем посадових осіб митного органу з проставлянням відповідних відміток у кур’єрському листку. Один примірник кур’єрського листка з відмітками митного органу зберігається у цьому органі протягом 1095 днів.

4. Без шкоди для положень частин першої та другої цієї статті та статті 291 цього Кодексу в місті Києві та в інших населених пунктах на митній території України, де розташовані дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, можуть створюватися магазини безмитної торгівлі, призначені для обслуговування членів дипломатичного персоналу цих представництв та членів їх сімей. Обсяги продажу такими магазинами товарів зазначеним особам встановлюються з розрахунку на календарний місяць на рівні 50 відсотків заробітної плати або грошового утримання, які виплачуються цим особам в Україні.

5. Магазини безмитної торгівлі в установленому порядку здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, які відповідно до законодавства заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України та товарів за товарними позиціями 2701 – 2716 згідно з УКТЗЕД. Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок здійснення митного контролю товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі пасажирам повітряних та водних транспортних засобів комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, - центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
Стаття 192. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі
1. Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:

1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;

2) допоміжні приміщення;

3) склади магазину, в тому числі склади для товарів, що реалізуються в торговельних залах, розташованих в різних пунктах пропуску та переміщуються між ними виключно під митним контролем, та для майна, яке використовується у таких залах для реалізації зазначених товарів.

2. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 191 цього Кодексу.

3. В приміщенні магазину безмитної торгівлі створюється зона митного контролю.
Стаття 193. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі
1. Утримувач магазину безмитної торгівлі зобов’язаний:

1) своєчасно декларувати митному органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, у тому числі товарні нестачі, що виникли не внаслідок умисних дій утримувача магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів;

2) виключити можливість надходження товарів до магазину та вживати всіх можливих заходів щодо запобігання вилученню товарів з магазину поза митним контролем, у тому числі виникненню товарних нестач;

3) дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;

4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митному органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи

2. Утримувачі магазинів безмитної торгівлі можуть у порядку, передбаченому цим Кодексом, отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу або складу тимчасового зберігання закритого типу для зберігання та наступного постачання в ці магазини всіх видів товарів, у тому числі підакцизних, крім товарів, ввезення яких на митну територію України, вивезення за межи митної території України та/або переміщення митною територією України транзитом заборонено законом.
Стаття 194. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
1. У разі зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі продаж (постачання) товарів цим магазином та розміщення у ньому нових партій товарів забороняються.

2. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі товари, які знаходяться у цьому магазині та перебувають в митному режимі безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму відповідно до частини другої статті 293 цього Кодексу або розміщенню в порядку, встановленому цим Кодексом, в іншому магазині безмитної торгівлі.

3. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановлених частинами першою та другою цієї статті порядку та строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на його відкриття та експлуатацію несе утримувач цього магазину.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38

Схожі:

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення умов ведення бізнесу

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...

Закон України "Про дошкільну освіту"
Гловацька О. В. методист обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення

Закон України «Про освіту»
Орієнтовний перелік загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, тощо)

Закон України «Про освіту»
Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плану

Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хім

Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: повторити з учнями закон збереження маси речовин; поняття про схеми та рівняння хімічнихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка