Пошук по сайту


Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування

Сторінка1/32
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Загальні відомості про Банк.

Повне офіційне найменування.

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”;

Public Joint Stock Company “Poltava-bank”.

Скорочене офіційне найменування.

ПАТ “Полтава-банк”;

PJSC “Poltava-bank”.

Місцезнаходження.

Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а.

Головний офіс.

Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, e-mail: office@poltavabank.com, телефон (05322) 2-78-63, факс (05322) 2-78-63, інформаційний центр - телефон (0532) 61-00-02.

Дані про реєстрацію.

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.

У 1993 році Банк здійснив першу емісію 110 000 простих іменних акцій, на суму 11 тис. грн., статутний капітал Банку складав 11 тис. грн.

У квітні 1995 року Банк завершив другу емісію 1700 000 простих іменних акцій, на загальну суму 170 тис. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 181 тис. грн.

У грудні 1995 року Банк завершив третю емісію 9 590 000 простих іменних акцій на суму 959 тис. грн. та 100 000 привілейованих іменних акцій на суму 10 тис. грн., загальна сума емісії 969 тис. грн. Статутний капітал Банку збільшився і становив 1150 тис. грн.

У січні 1997 року Банк завершив четверту емісію 1 835 000 простих іменних акцій на суму 1 835 тис. грн. та 150 000 привілейованих іменних акцій на суму 15 тис. грн., загальна сума емісії 1 850 тис. грн. Статутний капітал Банку збільшився і становив 3 млн. грн.

У червні 1998 року Банк завершив п’яту емісію 25 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 2,5 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 5,5 млн. грн.

У липні 1999 року Банк завершив шосту емісію 18 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 1,8 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 7,3 млн. грн.

У січні 2000 року Банк завершив сьому емісію 24 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 2,4 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 9,7 млн. грн.

У грудні 2000 року Банк завершив восьму емісію 36 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 3,6 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 13,3 млн. грн.

У серпні 2004 року Банк завершив дев’яту емісію 67 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 6,7 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 20 млн. грн.

У липні 2006 року Банк завершив десяту емісію 105 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 10,5 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 30,5 млн. грн.

У січні 2007 року Банк завершив одинадцяту емісію 100 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 10 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 40,5 млн. грн.

У листопаді 2007 року Банк завершив дванадцяту емісію 300 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 30 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складає 70,5 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2013 року розмір статутного капіталу Банку становив 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч грн.).

Акціонери.

Станом на 31 грудня 2013 року чисельність акціонерів Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” складала 2754 фізичних та юридичних осіб.

Ліцензії, які має Банк.

- Банківська ліцензії Національного банку України № 73 від 20 жовтня 2011 року на право надання банківських послуг.

- Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій від 20 жовтня 2011 року № 73;

- Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України від 20 жовтня 2011 року № 73. Генеральна ліцензія не дійсна без додатка.

Також Банк має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами:

- Серія АВ № 581269 – брокерська діяльність;

- Серія АВ № 581270 – дилерська діяльність;

- Серія АВ № 581271 – андеррайтинг;

- Серія АВ № 581272 – діяльність з управління цінними паперами,

дата видачі ліцензій 10.05.2011 р., строк дії ліцензій 21.10.2009 р. – 21.10.2014 р.

- професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність:

- Серія АE № 286525 – депозитарна діяльність депозитарної установи,

дата видачі 08.10.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений

Членство/участь в міжбанківських обєднаннях, біржах, асоціаціях та міжнародних організаціях.

- Всеукраїнська громадська організація “Асоціація платників податків України”;

- Асоціація фондове партнерство;

- Асоціація “Українські фондові торговці”;

- Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД);

- Visa international Services Association.

- S.W.I.F.T.;

- Western Union Financial Services Inc;

- MoneyGram;

- Українська міжбанківська валютна біржа;

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

- ПАТ “Фондова біржа ПФТС”;

- ПАТ “Національний депозитарій України”

- Уповноважений банк Пенсійного фонду України.

Аудитори Банку.

Аудитором банку є аудиторська фірма ТОВ “Фінком–аудит”, що здійснює аудит Банку згідно з вимогами чинного законодавства України.

Аудиторська фірма ТОВ ”Фінком–аудит” діє на підставі Свідоцтва АПУ про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0618 та Свідоцтва НБУ про внесення до реєстру аудиторів банку до реєстру аудиторів банків за № 0000028 чинного до 01 січня 2015 року та сертифікату аудиторів № 0005 чинного до 01 січня 2015 року виданий Мазур Оксані Аркадіївні на право здійснення аудиту банків.

Договір № 61 від 23.09.2013 року на виконання аудиторських послуг ПАТ “Полтава-банк” за 2013 рік.

Від імені наглядової ради

Уже 23 рік ПАТ “Полтава-банк” справедливо вважають одним із найнадійніших. Тестування на надійність ми гідно пройшли і 2013 року, свідченням чого стало збільшення кількості клієнтів, зростання активів тощо. Зокрема, щомісяця ПАТ “Полтава-банк” залучає 80 мільйонів гривень депозитів фізичних осіб та щоденно відкриває 10 рахунків юридичних осіб. У 2013 році ПАТ “Полтава-банк” працював прибутково.

Завдяки створенню прийнятних умов для обслуговування рахунків підприємств у національній та іноземних валютах, забезпеченню їх необхідними ресурсами, підтримці інвестиційних програм ми значно розширили коло клієнтів у всіх галузях виробництва. Зростає також кількість клієнтів-фізичних осіб. Це свідчить про бездоганну репутацію ПАТ “Полтава-банк”, який є надійним і стабільним партнером.

Наші відділення успішно працюють майже в усіх обласних центрах України, надаючи повний спектр банківських послуг.

Ми проводимо кредитування будівництва, сільського господарства, промислових підприємств, збільшуємо обсяги споживчого кредитування фізичних осіб. Зарплатні проекти ПАТ “Полтава-банк” надають можливість отримати кредит шляхом отримання овердрафту по картковому рахунку (від 100 % до 300 % від заробітної плати).

Ми використовуємо у своїй роботі найпрогресивніші досягнення у банківській сфері, надаючи нашим клієнтам можливість найоперативніше вирішувати різноманітні фінансові питання. Наш банк є асоційованим членом платіжної системи Укр-Карт і учасником міжнародної некомерційної платіжної системи VISA, що дає можливість безперешкодно користуватись платіжними картками ПАТ “Полтава-банк” як в Україні, так і у світі.

Нашою метою завжди були, є і будуть партнерські відносини з клієнтами, побудовані на взаємній довірі. Ми застосовуємо індивідуальний підхід до кожного, радо допомагаємо освоїтися у світі банківських послуг, обрати з-поміж них саме ті, що найбільше задовольнять потреби. “Клієнт понад усе!” – цей принцип ПАТ “Полтава-банк” незмінно застосовує від самого початку своєї діяльності.

Від імені Наглядової Ради хочу висловити щиру подяку нашим акціонерам, поважним клієнтам, колективу високопрофесійних спеціалістів і керівників ПАТ «Полтава-банк».

Дякую, що вибрали ПАТ «Полтава-банк» в якості фінансового партнера, а також дякую за Вашу незмінну підтримку в подальші роки.

Голова наглядової ради О.В. Некрасов

Система управління

Централізація підрозділів банку, що забезпечують підтримку бізнес – направлень, дозволяє нашим відділенням, управлінням повністю сконцентруватись на інтересах клієнтів та їх безпосередньому обслуговуванню, що забезпечує для наших клієнтів оперативний, ефективний і вигідний сервіс.

Організаційна структура управління Банку знаходиться в динамічному розвитку, оперативно реагує на потребу наших клієнтів, змінює стратегічні направлення, та забезпечує високий сервіс клієнтів і надійність фінансових операцій наших клієнтів .


Затверджено:

Голова Наглядової Ради ПАТ «Полтава-банк»

______________Некрасов О.В.

(протокол засідання Наглядової Ради ПАТ «Полтава-банк»

№39_від _18 листопада________2013 р.


Організаційно - управлінська структура ПАТ «Полтава-банк»


Наглядова Рада

Відділ внутрішнього аудиту

ПравлінняГолова Правління

Відділ Головного технолога

Фінансовий моніторинг
Юридичний відділ


Перший заступник Голови Правління

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер

Заступник Голови Правління

Сектор з питань подат. законод-ства та оцінки заставн. майна


Управління кредитних операцій

Відділ бюджетування, аналізу та управління ризиками

Відділ обслуговування СЕП

Відділ по роботі з корпоративними клієнтамиВідділ обліку і контролю внутрішньобанківських операцій

Управління справамиСектор кредитних ризиків

Відділ по роботі з персоналомТранспортний відділ

Відділ пластикових картВідділ по обслуговуванню юридичних осіб

Відділ фінансового та податкового обліку

Служба безпекиВідділ комп‘ютерного забезпеченняВідділ капітального будівництва

Відділ маркетингу та рекламної роботиВідділ по обслуговуванню фіз. осібВідділення

Управління облікових операцій та статистики

Сектор програмування

Відділ валютних операцій

1.Відділ кореспондентських відносин і контролю за експортно-імпортними операціями

Служба охорони праці

Відділ технічного забезпечення

Служба інкасації
Відділ супроводження та повернення кредитів

КазначействоВідділ грошового обігу і касових операцій

Управління корпоративних фінансів

2. Сектор бухгалтерського обліку і контролю з кредитування юридичних осіб

3. Сектор бухгалтерського обліку і контролю за активно-пасивними операціями з юридичними особамиВідділ фондових цінних паперів та вексельного обігу

4. . Сектор бухгалтерського обліку і контролю з кредитування фізичних осіб


Відділ активно- пасивних операцій з фізичними особами
5. Сектор бухгалтерського обліку і контролю за операціями з пластиковими карткамиВідділ депозитарного обсл-ня6. Відділ статистики


Корпоративне управління банком.

Органи управління.

1. Загальні збори акціонерів Банку (вищий орган управління).

2. Наглядова рада Банку.

3. Правління Банку.

Склад наглядової ради Банку:

Члени наглядової ради Банку обираються загальними зборами акціонерів Банку з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб  акціонерів строком на 3 (три) роки у кількості 5 (п’яти) осіб – голова, заступник і 3 (три) члени. Заступник та секретар обираються наглядовою радою з свого складу.

Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу наглядової ради. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Банку.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Банком та відповідно до Статуту Банку, а представник акціонера – члена наглядової ради Банку здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого представляє у наглядовій раді.

Голова наглядової ради Банку обирається та відкликається загальними зборами акціонерів Банку. За рішенням загальних зборів акціонерів повноваження голови наглядової ради припиняються.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595

Конспекти уроків
Тема. Загальні відомості про українську національну кухню. Раціональне харчування

Урок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»
Карбон І силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону

Література 101
«рак» (cancer) відноситься до числа тих, що випадково увійшли в медичні найменування. Зовнішня схожість обрисів запущеної злоякісної...

Оформлення записів до трудової книжки
До трудових книжок працівників у розділі «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородження

Черкаський державний бізнес-коледж
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні...

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до „Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Рішення банку не можуть бути скасовані будь-якими державними структурами
Правову основу грошово-кредитного регулювання в Україні становлять Конституція України, Закони України „Про банки І банківську діяльність”...

Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації...
Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали

Видання офіційне держбуд україни
Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або безпечність для життя І майна населення, охорону навколишнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка