Пошук по сайту


Програма факультативного курсу «Основи хімічної екології»

Програма факультативного курсу «Основи хімічної екології»

Сторінка1/3
  1   2   3
Над випуском працювали:

Зажицька Г.М. – методист РМК

Творча група вчителів:

Батіг Олена Іванівна – вчитель хімії, біології Поторицької ЗШ І-ІІІ ст.;

Вараниця Валентина Олександрівна – вчитель хімії Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст.;

Гладиш Наталя Романівна – вчитель біології

Волицької ЗШ І-ІІІ ст.;

Гнидець Олександра Євгенівна – вчитель біології Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст.;

Деленко Світлана Петрівна – вчитель хімії

Савчинської ЗШ І-ІІІ ст.;

Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т.Шевченка;

Думас Мирослава Петрівна – вчитель хімії

Волицької ЗШ І-ІІІ ст.;

Семенюк Людмила Миколаївна – вчитель хімії Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей»;

Стасюк Ольга Юстинівна – вчитель хімії, біології Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5;

Сироїд Катерина Василівна – вчитель хімії

Волсвинської ЗШ І-ІІІ ст.;

Пальцева Ірина Василівна – вчитель хімії Великомостівського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей»

Процик Віра Мирославівна – вчитель хімії

Забузької ЗШ І-ІІІ ст.;

Філозоф Ганна Василівна– вчитель хімії Сокальського НВК « ЗШ І-ІІІ ст. №3 – колегіум».

ПРОГРАМА

факультативного курсу

«Основи хімічної екології»

для учнів 10 або 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

(35 годин, 1 година на тиждень)

Автори: Деленко О.Л., Деленко С.П.

Схвалено Міністерством освіти і науки України (лист № 14.1/12-Г-71 від 19.03.2012 р.)
Пояснювальна записка

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничонаукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і такої ж поведінки.

Людина живе у суспільстві, суспільство побудоване серед природи, воно черпає її дари для задоволення побутових і виробничих благ. Та часто людина не задумується над наслідками своїх дій, не аналізує розміри шкоди, нанесені нею навколишній природі.

Часу, відведеного на вивчення хімії у школі, замало, щоб змалювати учням достатню картину екологічних проблем, пов’язаних з видобутком вугілля, розвитком промисловості, застосуванням міндобрив і пестицидів у сільському господарстві. На уроках хімії учні вивчають позитивні сторони хімічних процесів, негативні ж вивчаються оглядово. Факультативний курс «Основи хімічної екології» доповнює знання про хімічні процеси та виробництва, звертаючи особливу увагу на шкідливий вплив цих процесів на довкілля.

Метою факультативного курсу є не просто констатація фактів про хімічне забруднення атмосфери, гідросфери та ґрунтів, а й практичне дослідження та аналіз цих забруднень на території свого міста (села).

Завданнями факультативного курсу «Основи хімічної екології» є:

 1. зацікавлення учнів предметом і визначення впливу наслідків хімічного виробництва на навколишнє середовище;

 2. формування в учнів життєвої і соціальної компетентностей, їх екологічної культури;

 3. розкриття ролі хімії для суспільного господарства і забезпечення добробуту людини;

 4. формування у дітей бажання бути не лише безмежним користувачем природи, а й її безпосереднім захисником;

 5. дослідження ступені забруднення довкілля своєї території;

 6. робота над створенням дієвих проектів практичного спрямування, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем своєї місцевості.

Програма факультативного курсу передбачає різні форми організації занять з учнями. Це – лекційні уроки з використанням фронтальної та індивідуальної роботи, критичного опрацювання додаткової інформації, спостереження та практичні заняття, дослідження впливу забруднень серед природи, проектна діяльність та оформлення результатів досліджень у вигляді творчих, мультимедійних, ілюстраційних проектів та розповсюдження буклетів.

Вивчення курсу завершується презентацією зроблених проектів, яка має на меті виявити рівень проведеної роботи та практичної діяльності учнів. Також останнє заняття присвячене засобам впливу громадськості на вирішення екологічних проблем своєї місцевості, де учні можуть розповсюдженням своїх буклетів привернути увагу громадських організацій до існуючих на їхній території проблем.

Тематичний план

з/п

Тема

Кіль-кість годин

З них

Практична діяльність

Проектна діяльність

1

Вступ.

22

Розділ І. Забруднення атмосфери і шляхи його подолання.

12

1

3

3

Розділ ІІ. Забруднення гідросфери і шляхи його подолання.

10

1

3

4

Розділ ІІІ. Забруднення ґрунтів і шляхи його подолання.

9

1

3

5

Підсумки роботи. Презентація оформлених проектів

16

Засоби впливу громадськості на вирішення екологічних проблем своєї місцевості.

1Разом

35Програма

«Основи хімічної екології»

для учнів 10 або 11 класів

(35 годин, 1 година на тиждень)

Кількість годин

Тема

Освітні вимоги до учнів

2

Вступ. Екологія з погляду хімічних знань.

Проблеми довкілля, пов’язані з хімічним виробництвом.

Учень (учениця):

вивчає екологію з погляду хімічних знань,

досліджує проблеми, пов’язані з хімічним виробництвом,

визначає важливість екологічних знань.

Розділ І. Забруднення атмосфери і шляхи його подолання

(12 год.)

12

Викиди автомобільних двигунів, заводів та фабрик в атмосферу. Вміст атмосферних забруднень.

Новинки автомобільної техніки, пов’язані із зменшенням викидів двигунів в атмосферу.

Шахтне виробництво. Добування вугілля та вплив цього процесу на атмосферу прилеглих територій.

Смоги, їхній вплив на довкілля.

Озонові діри.

Загроза парникового ефекту.

Практична робота «Дослідження вуглевидобувного забруднення атмосфери»

Практичний проект «Ознаки забруднень повітря на території вашого міста (села)»

Учень (учениця):

наводить приклади: забруднень атмосфери, пов’язаних із хімічним та шахтним виробництвом, викидами автомобілів, заводів та фабрик в атмосферу;

називає основні екологічні проблеми;

розрізняє види хімічних забруднень глобального масштабу та своєї території;

пояснює небезпечні наслідки викидів автомобільних двигунів, шахт, фабрик та заводів; загрозу смогів, парникового ефекту та озонових дір; характеризує вміст шкідливих речовин, які потрапляють у повітря; обґрунтовує, висловлює судження про шляхи подолання забруднення атмосфери;

усвідомлює небезпечні наслідки забруднення атмосфери;

проводить дослідження забруднення атмосфери на своїй території;

виготовляє плакати, буклети, презентації, оформляє проекти за результатами своєї практичної діяльності;

аналізує екологічний стан атмосфери своєї території, новинки у технічній галузі, спрямовані на зменшення шкідливих викидів у довкілля;

досліджує забруднення атмосфери після процесу вуглевидобування;

оцінює свої можливості у боротьбі за чисте повітря, шукає шляхи вирішення екологічних проблем у своєму місті (селі).

Розділ ІІ. Забруднення гідросфери і шляхи його подолання

(10 год.)

10

Виникнення кислотних дощів та їх негативне значення для природних водойм.

Стічні води. Вміст у них продуктів переробки хімічної промисловості.

Каналізаційні забруднення води у великих містах.

Небезпека забруднення гідросфери нафтою. Проблеми глобального масштабу.

Поверхневі та підземні води. Засоби їх охорони. Державне законодавство з охорони гідросфери.

Практична робота «Аналіз якості питної води».

Практичний проект «Ознаки забруднення водойм на території вашого міста (села)»

Учень (учениця):

наводить приклади забруднень гідросфери, пов’язаних із хімічним виробництвом;

називає основні екологічні проблеми водойм;

розрізняє види хімічних забруднень водойм глобального масштабу та своєї території;

встановлює відмінність між різними чинниками впливу на довкілля;

пояснює небезпечні наслідки виникнення кислотних дощів та проблеми питної води, потрапляння шкідливих речовин у стічні води; характеризує вміст шкідливих речовин, які потрапляють у воду в результаті каналізаційних забруднень;

висловлює судження про шляхи подолання забруднення гідросфери;

усвідомлює небезпечні наслідки забруднення природних водойм;

проводить дослідження аналізу питної води, на своїй території;

виготовляє плакати, буклети, презентації, оформляє проекти за результатами своєї практичної діяльності;

аналізує екологічний стан водойм на своїй території, новинки у технічній галузі, спрямовані на зменшення шкідливого забруднення водойм;

оцінює свої можливості у боротьбі за чистоту водойм, шукає шляхи вирішення екологічних проблем у своєму місті (селі).

Розділ ІІІ. Забруднення ґрунтів і шляхи його подолання

(9 год.)

9

Побутові відходи. Способи очистки та знищення побутових відходів.

Шляхи реалізації практичного проекту «Чиста територія вашого міста (села)»

Радіоактивні відходи. Небезпека для поколінь. Хвороби людей, викликані радіацією поблизу місць захоронення радіоактивних відходів.

Відповідальність за несанкціоноване перевезення, збут та захоронення радіоактивних відходів. Українське законодавство про радіоактивні відходи.

Пестициди. Шкідливий вміст пестицидів у ґрунті.

Мінеральні добрива. Позитивні та негативні наслідки їх використання.

Шкідливий вміст міндобрив у фруктах та овочах.

Практична робота «Способи зменшення вмісту міндобрив у продуктах харчування»

Учень (учениця):

наводить приклади забруднень ґрунтів, пов’язаних із хімічним виробництвом,

називає основні екологічні проблеми ґрунтів;

розрізняє види хімічних забруднень ґрунтів глобального масштабу та своєї території;

встановлює відмінність між різними чинниками впливу на довкілля;

пояснює небезпечні наслідки побутових та радіоактивних відходів; позитивні та негативні наслідки використання пестицидів та мінеральних добрив;

характеризує вміст шкідливих речовин, які потрапляють у ґрунт; хвороби, викликані радіацією поблизу захоронення радіоактивних відходів;

обґрунтовує, висловлює судження про способи очистки та шляхи подолання забруднення ґрунтів;

усвідомлює небезпечні наслідки забруднення ґрунту;

проводить дослідження забруднення ґрунтів на своїй території;

виготовляє плакати, буклети, презентації, оформляє проекти за результатами своєї практичної діяльності;

аналізує екологічний стан ґрунтів своєї території, новинки у технічній галузі, спрямовані на зменшення шкідливих викидів у довкілля;

оцінює свої можливості у боротьбі за чисту територію, шукає шляхи вирішення екологічних проблем у своєму місті (селі).

1

Підсумки роботи. Презентація проектів, зроблених протягом року.

Учень (учениця):

презентує результати своєї діяльності.

1

Засоби впливу громадськості на вирішення екологічних проблем своєї місцевості.

Учень (учениця):

співпрацює з громадськістю на своїй території, розповсюджує результати своєї роботи серед населення.

Рекомедована література:


 1. Екологія Львівщини. Бюлетень Державного управління охорони навколишнього природного середовища. – Львів. 2008. – 181 с.

 2. Данильченко В.Є. Хімія. Навчальний посібник / В.Є. Данильченко, Н.В. Фрадіна – Харків. 2002. – 215 с.

 3. Максін В.І. Хімія. Людина. Природа / Максін В.І. – К.: Радянська школа. 1984. – 68 с.


ПРОГРАМА

факультативного курсу

«Розвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних вправ та задач»

для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

(35 годин, 1 година в тиждень)

Автори: Вараниця В.О., Деленко О.Л., Деленко С.П., Думас М.П., Семенюк Л.М., Сироїд К.В., Процик В.М., Філозоф Г.В.

Схвалено Міністерством освіти і науки України (лист № 14.1/12-Г-72 від 19.03.2012 р.)

Пояснювальна записка
Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових життєвих компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничонаукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і такої ж поведінки.

На уроках хімії учні формують життєві компетентності з цього предмета. Проте цього замало для обдарованих дітей, які поглиблюють свої знання та беруть участь у хімічних конкурсах, турнірах та олімпіадах. Крім того, у чинній програмі звертається дуже мало уваги на розв’язування задач. Факультативний курс «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних вправ та задач» доповнює знання з хімії, а також вдосконалює навички складання хімічних рівнянь окисно-відновних реакцій. В програму включено тему «Гідроліз», тому що вона розширює знання учнів про реакції йонного обміну та удосконалює вміння складати йонні рівняння.

Дана програма розрахована на 35 годин, тобто 1 година в тиждень. Вона може бути використана у 9, 10 та 11 класах. Ця програма допомагає реалізувати освітню програму «Обдарована дитина» у галузі «хімія» та направлена на розвиток інтелектуальних здібностей учнів.

Завданнями факультативного курсу є:

 1. формування в учнів життєвої і соціальної компетентностей;

 2. розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дитини;

 3. розв’язування творчих, логічних задач та вправ з хімії;

 4. удосконалення вміння писати окисно-відновні рівняння з використанням методу електронного балансу;

 5. вивчення процесу гідролізу;

 6. пропагування вивчення предмету хімії для активного розвитку народного господарства.

Програма факультативного курсу передбачає практичні форми організації занять з учнями. Це – розв’язування логічних задач з використанням хімічних термінів: «надлишок», «вихід продукту», «домішки», «суміші»; критичного опрацювання додаткової інформації про складання рівнянь окисно-відновних реакцій; написання рівнянь гідролізу; формування навичок розв'язку задач з використанням правила змішування, обчислення за рівняннями хімічних реакцій між металами та розчинами солей, задач із застосуванням фізичних законів, зокрема закону Фарадея.

Вивчення курсу має на меті сформувати в учнів навички застосовувати набуті знання з хімії для розв'язку нестандартних творчих завдань та задач поглибленого рівня та допомогти вчителям хімії розвивати ці уміння в обдарованих дітей.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології)
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист

Програма факультативного курсу «Фізика в русі»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Програма факультативного курсу «Фізика в русі»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Програма факультативного курсу передбачає практичні форми організації...
Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т. Шевченка

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...

Навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії»
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Авторська програма факультативного курсу для учнів 9 класу
Дев’ятикласники зараз знаходяться перед вибором майбутньої професії, саме тепер їм стануть у пригоді позитивні приклади життя І наукової...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система,...
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...

Основи християнської етики
Програма “Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів” рекомендована Міністерством освіти І науки України (Лист 1/іі-6347...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка