Пошук по сайту


26. – P. 5132–5136.Shtemenko N. I. Anticancer Res// Shtemenko N. I., Сollery P., Shtemenko A. V. – 2007. – 27

Курсова робота на тему антиоксидантні ферменти цнс при метаболічних розладах

Сторінка4/4
1   2   3   4
26. – P. 5132–5136.

 • Shtemenko N. I. Anticancer Res// Shtemenko N. I., Сollery P., Shtemenko A. V. – 2007. – 27, N 4. – P. 2487–2492.

 • Shtemenko N. I. Metal Ions in Biology and Medicine // Shtemenko N. I., Collery P., Shtemenko A. V. John Libbey Eurotext. – 2008. – 10. – P. 441–445.

 • Shtemenko N.I. Interaction of Rhenium cluster compounds with human blood proteins. Shtemenko N.I. Gjrelaya M.V., Alexandrova L.M // Metal Ions in Biology and medicine. – 2002. – Vol.7. – P. 34-36.

 • Shtemenkо N. Chem.Biol. // Shtemenkо N., Moeder M., Kuschk P.– 2009. – 4. – P. 101–108.

 • Антиоксиданты и антигипоксанты в комплексном лечении больных хроническим бронхитом. / Уклистая Е.А., Г.А. Трубников, А.А. Панов, Ю.И. Журавлев.// Южно-Российский медицинский журнал, 4, 1998. — 12 с.

 • Баринов А. Н. Роль окислительного стресса в заболеваниях нервной системы – пути коррекции. А. Н. Баринов // Журнал «Трудный пациент» № 1-2012

 • Бурлакова Е.Б., Биоантиоксиданты в лучевом поражении и злокачественном росте / Е.Б. Бурлакова, А.В. Алексеенко, Е.М. Молочкина и др. — М., 1975. — 214 с.

 • Бурлакова Е.Б., Перекисное окисление мембран и природные антиоксиданты. Успехи химии / Бурлакова Е.Б., Храпова Н.Г. 1985; 4: 9: 1540—1558

 • Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков. — М., 1972. — 252 с. 13

 • Гехт А.Б., Антиоксидантная терапия в неврологической практике: предпосылки к широкому применению и клинический опыт российских коллег. А.Б. Гехт, д.м.н., профессор; Э.Ю. Соловьева, д.м.н., профессор; В.Б. Ченцов, к.м.н. — 2008. — 21 с.

 • Донченко Л.В. Безпека харчової продукції: Донченко Л.В., Надикта В.Д. Підручник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Делі принт, 2005. - С. 85 25

 • Елисеева С.В. Модулирующая роль СО2 в действииактивных форм кислорода.-М., ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 224с. 26

 • Завалишин И. А. Апоптоз нейрона — общий механизм патогенеза при заболеваниях нервной системы. /И. А. Завалишин, М. Н. Захарова НИИ неврологии РАМН, Москва — 1999. — 24 с.

 •  Завалишин И. А., Оксидантный стресс — общий механизм повреждения при заболеваниях центральной нервной системы Завалишин И. А., Захарова М. Н // Ж. Неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1996, № 2, с. 111-114.

 • Зенков Н.К, Окислительныйстресс,Маик, Зенков / Н.К, В.З.Ланкин, Е.Б.Меньшикова “Наука/ Интерпериодика”, 2001, 343 с .,

 • Зенков Н.К., Окислительный стресс: биохимический и патофизиологический аспекты. Зенков Н.К., Панкин В. З., Меньшикова Е. Б. М.: МАИК «Наука /Интерпериодика», 2001. С. 198.

 • Зозуля Ю.А., Перекисное окисление липидов и антиоксидантна я защита при патологии головного мозга. Зозуля Ю.А., Барабой В.А., Сутковой Д.А — М.: Знание -М, 2000. — 344 с

 • Івчук В. В., Вісн. проблем біології і медицини. Івчук В. В.,Черкашина Д. В., Петренко О. Ю. та ін.// 2009. – 3. – С. 23–29.

 • Конторщикова К.Н. Перекисное окисление липидов в норме и патологии, Н.Новгород,2000. — 38 с.

 • Левченко Л.И. Перекисное окисление и антиокислительная активность липидов в опухолевой ткани и крови больных с нейроонкологическими заболевани ями. Левченко Л.И., Демчук М.Л // Вопр . нейро хирургии . — 1991. — №4. — С.23–25.

 • Олійник С. А., Соврем. пробл.токсикол. // Олійник С. А., Штеменко Н. І., ГорчаковаН. О. та ін. – 2001. – № 1. – С. 11–15.

 • Скулачев В.П. // Биохимия. 1996. Т. 61. С. 2060-2063

 • Суколинский В.Н., Профилактика развития отдаленных метастазов при помощи антиоксидантного комплекса у операбельных больных раком желудка / Суколинский В.Н., А.И. Шмак. 2001. — 44 с.

 • Трубников Г.А., Антиоксиданты в комплексной терапии больных хроническим бронхитом.// Трубников Г.А., Журавлев Ю.И. Рос. мед. ж. - 1998. - 2. - С.38-41.

 • Уклистая Е.А Антиоксиданты и антигипоксанты в комплексном лечении больных хроническим бронхитом. Уклистая Е.А., Г.А. Трубников, А.А. Панов// Южно-Российский медицинский журнал, 4, 1998. — 24 с.


 • 1   2   3   4

  Схожі:

  Курсова робота з дисципліни «загальна та неорганічна хімія» на тему: «Сірка та її сполуки»
  Метою роботи є вивчення фізичних та хімічних властивостей сірки, а також її сполук

  Курсова робота з дисципліни «Політична економія» на тему «світовий...
  Розділ 5 Становлення І розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України

  Курсова робота з дисципліни «Політична економія» на тему «світовий...
  Розділ 5 Становлення І розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України

  Курсова робота на тему: «Геноми, їх оргнанізації»
  Велика частина ДНК еукаріотичних клітин представлена некодуючими («надмірними») послідовностями нуклеотідів, які не містять в собі...

  Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
  Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення...

  Курсова робота
  Фактори росту гемопоетичних клітин є великою групою речовин, що синтезуються в організмі людини багатьма органами. Їх було відкрито...

  Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
  Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

  Урок №8 Тема. Практична робота № Використання програмних засобів...
  Тема. Практична робота № Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології

  Уроку з біології в 7 класі на тему: Листок як орган фотосинтезу....
  Листок як орган фотосинтезу. Внутрішня будова листка. Лабораторна робота № Внутрішня будова листка

  Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 04. 11. 2008 р
  Гурткова та спортивно-масова робота в школі, охоплення учнів, її результативність  База даних захищена авторським правом © 2017
  звернутися до адміністрації

  h.lekciya.com.ua
  Головна сторінка