Пошук по сайту


Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну

Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну

УРОК ХІМІЇ 9 КЛАС

Тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну.
Мета. Узагальнити знання учнів про хімічні реакції, про реакції йонного обміну, що відбуваються в живих організмах та порушення цього процесу в разі забруднення йонами важких металів навколишнього середовища; розширити і поглибити уявлення учнів про шкідливість дії наркотичних і токсичних речовин на здоров’я людини; розвивати пізнавальний інтерес до хімії; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, звернути увагу учнів на проблеми охорони навколишнього середовища.
Тип уроку. Узагальнення й систематизація знань.
Форма уроку. Урок – конкурс.
Обладнання: картки із задачами, кросворд, кружечки, «дерево мудрості», листочки із запитаннями.
ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап. Емоційна хвилинка. (звучить мелодія)

Учні об’єднуються у 3 команди.

І команда «Електроліти»

ІІ команда «Екологи»

ІІІ команда «Дослідники».
Учитель. Добрий день. Я рада бачити вас і всіх гостей на нашому уроці. Я бачу, що у вас емоційний настрій покращився і надіюсь, що до кінця уроку він не зіпсується.
Щоб не мати сколіозу, сидіть прямо за столом,

Тримайте ноги на підлозі тільки під прямим кутом.

Також про зір не забувайте – рівно голову тримайте.
Тема уроку: «Хімічні реакції. Реакції йонного обміну.» (слайд)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення цілей і завдань уроку.
Учитель. У темі «Хімічні реакції» ми ознайомилися з різними типами хімічних реакцій. Цей розділ має важливе практичне значення. Більшість виробництв хімічної, фармацевтичної, металургійної, нафтохімічної, харчової, текстильної та інших галузей промисловості базуються на хімічних реакціях. А також хімічні реакції відбуваються в живих організмах, бо живі організми – велика біолабораторія, де відбувається сотні тисяч хімічних реакцій, серед яких і реакції йонного обміну. Суть кожної реакції йонного обміну зводиться до взаємодії між йонами. У разі порушення обміну речовин відбувається накопичення одних йонів і зменшення кількості інших. Наприклад, у разі збільшення в шлунку кількості гідроксид – йонів змінюється природна кислотність шлункового соку, що призводить до різних захворювань.
Людина щаслива тоді, коли вона задоволена. Я сподіваюсь, що сьогодні на уроці ми з вами будемо щасливі, бо досягнемо головної мети, й отримаємо задоволення від роботи. Сьогодні на уроці ми узагальнимо знання про хімічні реакції і перевіримо ваше вміння нестандартно мислити і діяти.

Ми проведемо урок – конкурс, на якому будуть працювати 3 команди. Учасники команд будуть отримувати за правильну відповідь кружечок. В кінці уроку ми визначимо команду «Кращий знавець хімії».
Давайте познайомимося з командами, які будуть працювати на уроці.
Капітани команд представляють свою команду і девізи.

І команда «Електроліти». Девіз: «Хімія – наука не з дрібних.

Сьогодні наш урок – це справжнє свято.

Команду «Електроліти» привела я

Прошу їх привітати».
ІІ команда «Екологи». Девіз «Нам необхідно добре хімію та біологію вивчати,

Щоб від шкідливих йонів себе оберігати.

Корисним йонам славу заспівати

Та людство від хвороб врятувати.
ІІІ команда «Дослідники». Девіз «Вчіть хімію, як ми усі,

І буде корисно й цікаво жити на Землі».
Правила роботи груп

  1. Сидимо колом.

  2. Розмовляємо тихо.

  3. Висловлюємося по черзі.

  4. Не перебиваємо інших.

  5. Не критикуємо інших.

  6. Один а всіх – всі за одного.


ІІІ. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.
Понад 2400 років тому мудрий Конфуцій висловив таку думку, яка є актуальною і сьогодні:

Те, що я чую, - я забуваю,

Те, що я бачу, - я трохи пам’ятаю,

Те, що я роблю, - я розумію,

Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок,

А якщо я передаю знання іншим – стаю майстром.
А тепер реалізуємо слова Конфуція.
І конкурс «Мозкова атака»

1. Що таке хімічна реакція?

2. За якими ознаками класифікуються хімічні реакції? (к- тю і складом реагентів і продуктів, за тепловим ефектом, за зміною ступенів окиснення, за ознакою оборотності).

3. Які реакції називаються реакціями сполучення?

4. Що відбувається під час реакції розкладу?

5. Які реакції називаються реакціями заміщення?

6. Що відбувається під час реакції обміну?

7. Чим відрізняються екзо - і ендотермічні реакції? (екзотермічні супроводжуються виділенням теплоти, а ендотермічні – поглинанням).

8. Яке рівняння називається термохімічним? (де зазначають числове значення теплового ефекту).

9. Про що свідчить позитивний тепловий ефект? (поглинання теплоти)

10. Що означає негативний тепловий ефект? (виділення теплоти).

11. Які чинники впливають на швидкість хімічної реакції? (природа реагуючих речовин, концентрація реагентів, площа поверхні, температура, наявність каталізатора).

12. Чим супроводжуються окисно – відновні реакції? (переходом або зміщенням валентних електронів від атомів з меншою електронегативністю до атомів з більшою електронегативністю).

13. Який процес називається окисненням? (процес втрати електронів).

14. Що відбувається під час процесу відновлення? (процес приєднання електронів).

15. Які реакції називаються оборотними? (якщо після встановлення рівноваги наявні всі учасники - і реагенти і продукти).

16. Що характерно для необоротних реакцій? (якщо в реакційній суміші після завершення процесу не можна виявити хоча б один з реагентів).

17. Які реакції називаються реакціями йонного обміну? (реакції обміну між електролітами у розчинах за участю йонів).

18. Які умови необоротності реакцій між розчинами електролітів? (утворення осаду, води чи газу).

ІІ конкурс «Знайди помилку»

Режисер 9 класу зробив анімаційний фільм, де зобразив типи реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції. Оцініть, чи правильно режисер змоделював хімічні реакції різних типів. Обґрунтуйте свій експертний висновок. Користуючись підручником, впр.1 і 2 ст. 98, наведіть приклади кожного типу реакції і запишіть їх. (Слайди).
ІІІ конкурс «Слідство ведуть хіміки»
При введенні у комп’ютер результатів лабораторних досліджень загубилися деякі формули речовин. Допоможіть визначити можливі варіанти, якщо частина інформації збереглася. Закінчити рівняння реакції і визначити тип.

(завдання групам на листочках).

І група. Cu Cl2 + Na OH = Cu (OH)2 + …

ІІ група. Ca CO3 + HCl = … + CO2 + H2O

ІІІ група. … + HCl = Al Cl3 + H2
ІV конкурс «Дослідник».
1. До складу лікарського препарату «Альмагель» входить алюміній гідроксид. Складіть рівняння реакції його з хлоридною кислотою – головною складовою шлункового соку. До якого типу належить дана реакція? Запишіть рівняння в повній і скороченій йонних формах.
2. АЦЦ – засіб від кашлю. Одна доза АЦЦ масою 3 г містить 100 мг ацетил цистеїну та 2,9 г сахарози. Перед уживанням АЦЦ розчиняють у 100 г води. Обчисліть масову частку сахарози в отриманому розчині ацетил цистеїну.
3. Визначте, про яку реакцію йдеться в уривку літературного твору І. Франко. Запишіть її хімічне рівняння. Класифікуйте цю реакцію за к-тю та складом реагентів і продуктів. «Шипить та куриться вапно у великих дощаних скринях».
V конкурс «Хочу все знати».

Переглянути відеодемонстрацію і записати рівняння реакцій йонного обміну в молекулярній, йонній повній і скороченій формах.
І група. Виділення газу.

ІІ група. Випадання осаду.

ІІІ група. Утворення води.

(Відео демонстрація).
VІ конкурс «Хто більше»

Кожній групі з даних літер скласти найбільше число хімічних елементів і записати їх йони.

А Н О Р Г К І Л М Х Ц З Т С Ф У Е П Б Ь Г Д
(калій, магній, хлор, цинк, ферум, станум, купрум, барій, сульфур, гідроген і т.д)
VІІ конкурс «Сам собі вчитель»

Користуючись таблицею розчинності підібрати відповідні йони так, щоб реакції йонного обміну відбувалися до кінця.

Fe 2+ Ag + Cr 3+ Pb 3+ Al 3+ Cu 2+
(Квітка з 6 пелюстками. Кожній групі по 2 пелюстки).
VІІІ Конкурс «Я - репортер»

Кожна група готувала репортаж «Реакції йонного обміну в організмі людини» і захищає свої творчі роботи з теми.

Команда «Екологи» (захищає творчу роботу)

Надзвичайно велика роль йону Феру­му в організмі людини. Його в орга­нізмі міститься близько 4 г, це менш ніж чайна ложка. Йон Феруму — це основа гемоглобіну крові, що визна­чає ефективність дихальних фермен­тів. Нестача і тривалий дефіцит йонів Феруму призводить до ферумодефіцитної анемії — недокрів'я. Сьо­годні на земній кулі від неї страждає близько 700 млн. осіб, переважно це жінки й діти. Як не дивно, але хво­роба атакує саме прекрасну полови­ну людства, найчастіше виникаючи в молодих дівчат, жінок дітородного віку. Симптоми захворювання такі: прискорене серцебиття, головний біль, стани непритомності, сухість шкіри.

Безумовно, важливу роль у профілактиці ферумодефіциту віді­грає повноцінний раціон харчування. Найбагатшим природним умістили­щем Феруму є білок, що міститься в телятині, рибі, яловичій печінці; ба­гаті на Ферум овес, фрукти, овочі, особливо квасоля, кукурудза, горох. Але ж не можна стверджувати, що ді­єта з високим умістом Ре2+ може за­хистити й вилікувати людей. Попов­нити дефіцит йонів Феруму можна препаратом «Фероплекс». Цей віт­чизняний препарат посідає належне місце в профілактиці й лікуванні ане­мії. Цей комплексний препарат, що містить ферум(П) сульфат та аскор­бінову кислоту (вітамін С), вироб­ляє Дарницький хіміко-фармацевтичний завод (м. Київ).

Негативний вплив на організм люди­ни спостерігається внаслідок дії важ­ких металів Кадмію, Цинку, Мерку­рію, Плюмбуму, Кобальту, Купруму. Ці йони важких металів осаджують білок у клітинах. Існують різні шляхи над­ходження важких металів у організм людини, що здійснюються, в основному, через транспортні викиди, викиди металургійних заводів. Так, легковий автомобіль («Волга») забирає з повітря кисню у 100 разів більше, ніж люди­на. Отже, 4 % забруднень атмосфери в місті дають автомобілі.

В організ­м людини йони РЬ2+ потрапляють під час дихання та вживання овочів, фруктів, які були вирощені неподалік від автомагістралей або під час корис­тування кухонним посудом, що має покриття плюмбумовмісними речо­винами. Це яскраво-жовті або черво­ні емалі. Йони РЬ2+ — це отрута, що діє на все живе, але особливо згубно на нервову систему, кров, судини. Як наслідок — головні болі, навіть зміна характеру та мозкові розлади. Фарби, якими користуються художники, теж мають багато сполук Плюмбуму. Най­краще вбирають йони важких металів тополя, в'яз, бузок, липа. Вчені дове­ли, що каштани — ідеальні очищува­чі забрудненого повітря.
Команда «Електроліти» (захи­щає свою творчу роботу)

На сьогодні точно встановлено, що для живих істот необхідними є, при­наймні, десять елементів, чиї йони є йонами життя: це йони Феруму, Купруму, Магнію, Цинку, Мангану, Аргентуму, Натрію, Калію, Кальцію і навіть Ауруму. Потреба їх в організмі незначна, але відсутність хоча б не­великої кількості призводить до різ­них захворювань. За нестачі в організ­мі йонів Кальцію та Купруму кістки стають крихкими. Нервову систе­му лікують ліками з добавками со­лей аргентум нітрату.

Мікроелемен­ти у вигляді йонів входять до складу ферментів, які каталізують хімічні перетворення в організмі. Цікавий з огляду на біологію погляд на йони Цинку: його в людському організмі понад 0,001 % (міститься в печінці, підшлунковій залозі, нервовій сис­темі). Брак йонів Цинку в дитячому раціоні погіршує пам'ять, пригнічує ріст кісткової тканини, а також по­слаблює імунітет. Йони Цинку над­ходять до організму з їжею: найбільше його містить часник, горіхи, редис, то­мати, капуста, морква, цибуля.

Надзвичайно важливою для людини є ку­хонна сіль, її ми шануємо в кожному домі, за обіднім столом, на неї нарі­каємо, а без неї страждаємо. Йони кухонної солі забезпечують постій­ний осмотичний тиск крові, ство­рюють умови для існування черво­них кров'яних тілець — еритроцитів, зберігають здатність збуджуватися, сприяють утворенню в шлунку хлоридної кислоти, необхідної для пе­ретравлювання та засвоєння їжі. За рік людина споживає 3—5 кг кухон­ної солі — це мільйони йонів Натрію та Хлору. 0,85%-й розчин натрій хло­риду в дистильованій воді називаєть­ся фізіологічним розчином. Застосо­вується у вигляді ін'єкцій під шкіру, у вени в разі крововтрат, інфекцій, стану знепритомніння. Кров тварин і людини за хімічним складом подіб­на до морської води. Але кров не мож­на замінити морською водою. Досі не вдалося створити ні штучну кров, ні штучну морську воду. Певно, вче­ні не в тому порядку розчиняють хі­мічні компоненти, в якому це робить природа. Солона вода солончакових озер лікує нервові розлади, запален­ня суглобів. Сіль потрібна людині для діяльності м'язів і нервів. Кухон­на сіль — це дарунок природи, а йо­дована сіль — корисна в разі захво­рювання на зоб.

Наша група робить рекламу йодованій ку­хонній солі!
Як не хочете бути кволі,

Вживайте достатньо солі. |

Вам вона заспокоїть нерви,
Дасть для спорту сили, резерви.
Сіль — наш ворог і ваша рідня,

їжте солі три грами щодня.

Та не більше! (В селі й у місті)

А то тиск підскочить за двісті.
У вівторок, суботу, неділю

Умивайтесь водою із сіллю.

Натрій хлор має риси чудові.

З натрій хлор ви веселі й здорові.
Купуйте йодовану сіль,

Бо в солі солотвинській йод.

Від зобу ця сіль корисна,

і їжа без неї прісна.

Команда «Дослідники» (захи­щає свою творчу роботу)

Сьогодні ви більше дізнаєтеся про алкогольні напої як наркотичні ре­човини, що згубно впливають на ор­ганізм людини, всі її органи, призводячи до виникнення такого важкого захворювання, як алкоголізм. «Люди впускають до уст своїх ворога, який викрадає їхній розум» (В. Шекспір). «Молода жінка 23-х років вкинула в каналізаційний люк новонароджене дитя... Сорокарічна жінка після пия­цтва вивернула на свого співмешкан­ця каструлю з окропом...» Що змуси­ло цих людей так вчинити? Відповідь одна: той викрадач розуму, який вже стільки століть завдає лиха людству,— алкоголь. С2Н5ОН .

З точки зору хімії дипольні молекули води діють на полярну гідроксогрупу в молекулі спирту, між ними утворю­ються водневі зв'язки, і спирт легко розчиняється у воді. За рахунок вуг­леводневого радикалу (С2Н5 -) ета­нол добре розчиняється в органічних розчинниках (жирах). А в нервових клітинах міститься велика кількість жироподібних речовин, в яких спирт розчиняється навіть краще, ніж у кро­ві, а тому в мозку п'яної людини від­бувається велика кількість дрібних крововиливів, закупорка судин, уна­слідок чого клітини головного мозку не одержують кисню й гинуть. Уна­слідок уживання ста грамів пива гине близько 3 тис. клітин мозку, а ста гра­мів вина — 5 тис. клітин, ста грамів горілки — 7,5 тис. клітин. А нервові клітини, як відомо, не відновлюють­ся. Під впливом алкоголю кров стає більш щільною та густою і починає закупорювати найменші судини — капіляри, що забезпечують нервові клітини киснем та іншими пожив­ними речовинами.

Ужитий спирт (горілка чи інший ал­когольний напій) надходить до кори головного мозку та пригнічує цен­три, що відповідають за вияв почут­тів. П 'яні люди не контролюють свої дії і здійснюють необдумані вчинки, які нерідко закінчуються трагічно... Алкоголь всмоктується у верхніх від­ділах травного тракту, через годину його концентрація в крові — макси­мальна. З крові він надходить у ткани­ни мозку та печінку. Відомий учений Павлов довів, що алкоголь спричи­няє гальмування кори великих пів­куль. А чутливість людини до ток­сичної дії алкоголю тим вища, чим вона молодша. Так, для дітей у віці 1 рік смертельною дозою є 100 гра­мів, для підлітків — 250-500 грамів горілки. Потрапляючи в кров, алко­голь спричиняє розширення пери­ферійних судин (почервоніння шкі­ри, а з часом посиніння обличчя, носа), порушення терморегуляції. А ось у печінці відбувається дегідра­тація спирту й перетворення його на оцтовий альдегід, який порушує ро­боту хімічних сполук, що передають нервові імпульси до мозку.
Дослід «Вплив горілки на проростання зерна пшениці»

(Демонструються результати досліду).

У дві склянки з вологою ваткою по­містили зерна пшениці. В одну склян­ку накапали 20 крапель горілки. Че­рез деякий час у другій склянці зерна проросли, а у першій — ні. Це дово­дить те, що алкоголь — отрута для живої клітини.

Оцтовий альдегід, що утворився вна­слідок дегідратації спирту (шляхом відщеплення від молекули води під впливом ферментів, що наявні в ор­ганізмі), вступає в різні біохімічні ре­акції в органах і тканинах: печінці, головному мозку, нирках, серці. Нау­кою доведено, що під впливом оцто­вого альдегіду утворюються структу­ри, що нагадують морфій — відомий наркотик. Ось чому й виробляється наркотична залежність. Хворі на ал­коголізм люди стають грубими, знер­вованими без причин, егоїстичними, дуже швидко стомлюються. У разі хронічного алкоголізму відбувають­ся зміни в мозку: психози, галюци­нації, біла гарячка, причиною якої є особливі токсини, що накопичують­ся в мозку. Існує думка, що алкогольні напої мають лікувальні властивості: деякі люди призначають собі вино для поліпшення апетиту або випивають чарку як снодійне. Спочатку спирт­ні напої викликають сонливість, але сон буває поверхневим, і людина на­далі вже жодними засобами не може побороти безсоння.

Людина -— це частина природи, а тому святий обов'язок кожної людини — оберігати природу, зменшити свій не­гативний вплив на неї, а також раціо­нально використовувати досягнення цивілізації.

Человек — он ведь тоже природа,

Он ведь тоже закат и восход,

И четыре в нем времени года,

И особый в нем музыки ход. ;
Все вместил в себя — версты и время,
И от атомных бурь он ослеп.

Человек — он и почва, и семя,

И сорняк среди поля и хлеб.

Человек — он ведь тоже природа...

Так давайте природу беречь!
ІХ конкурс «Дерево мудрості»

На дереві прикріплені запитання до кросворду «Основні закономірності хімічних реакцій». Учасники виходять, відривають листочки із запитаннями і вписують відповіді у кросворд.
Ключове слово – речовина, яка змінює швидкість хімічної реакції, але не входить до складу її продуктів. (каталізатор).
1. Реакції, що відбуваються з виділенням теплоти.

2. Реакції між простою і складною речовинами, в яких атоми простої заміщають атоми в складній.

3. Реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти.

4. Реакції, що відбуваються з участю каталізатора.

5. Реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється одна складніша за будовою речовина.

6. Речовина, яка під час окисно – відновної реакції окислюється.

7. Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється дві або більше простіших за будовою речовин.

8. Реакції, що відбуваються без каталізатора.

9. Реакції, що відбуваються у двох взаємо протилежних напрямках.

10. Реакції між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються йонами.

11. Реакції, що відбуваються в одному напрямку, протікають до кінця.
Відповіді. 1. Екзотермічна. 2. Заміщення. 3. Ендотермічна. 4. Каталітична.

5. Сполучення. 6. Відновник. 7. Розкладу. 8. Некаталітична. 9. Оборотні.

10. Обміну. 11. Необоротні.
IV. Підбиття підсумків уроку.
Командири груп підраховують кількість кружечків, отриманих на уроці і визначають команду «Найкращий знавець хімії».

V. Рефлексія учнів. Вправа «Мікрофон».
«Сьогодні на уроці я зрозумів, що …»

«Мені сподобалося на уроці те, що ….».
VІ. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал. Підготуватися до контрольної роботи.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції...
...

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних...
Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Урок лекція
Мета уроку: надати учням знання з теми, сформувати сучасні уявлення про ядерні реакції, вміння класифікувати реакції за певними ознаками,...

Конспект уроку №78 Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про типи хімічних реакцій за різними ознаками

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Конспект уроку 80 Тема: Екзотермічні І ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння
Мета: формувати знання про тепловий ефект реакції, екзотермічні І ендотермічні реакції; формувати вміння складати термохімічні рівняння,...

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Урок з теми «Початкові хімічні поняття» (7 клас)
Електроліз. (9 клас)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка