Пошук по сайту


«Організм людини як єдине ціле»

«Організм людини як єдине ціле»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7ВІДДІЛ ОСВІТИ ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВОДЯНСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАс. ВОДЯНЕ

2007 р.

Андрущакевич Орися Антонівна – вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 28 років.


НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ З БІОЛОГІЇ
У 9 КЛАСІ.

Посібник містить розробки нестандартних уроків біології для 8 класу. Уроки розміщені у відповідності до послідовності тем у шкільній програмі. Наведені матеріали допоможуть суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні предмета та опануванні біологічних знань.

Для вчителів біології, студентів.

ВСТУП
Загальновідомо, що успішному засвоєнню навчального матеріалу сприяє постійний інтерес дитини до предмета вивчення. Потурбуватись про виникнення та зростання цього інтересу – справа вчителя.

Для розвитку творчих здібностей учнів, їх поступового залучення до самостійної пізнавальної діяльності, забезпечення співпраці між учнями і вчителями традиційного уроку недостатньо, тому на допомогу вчителю приходять нові форми уроків – нестандартні: уроки – семінари, уроки – конференції, уроки – змагання тощо. У зв’язку зі збільшенням розумового навантаження на уроках практикуються методичні прийоми, що підтримують у школярів інтерес до навчання, бажання вивчати біологію, стимулювати їхню активність.

Свою діяльність необхідно спрямувати на формування цілісної творчої особистості, здатної примножувати інтелектуальний та духовний потенціал нації.

Підвищенню ефективності сучасного уроку сприяє: модернізація змісту освіти, реалізація інноваційних напрямів навчання, впровадження новітніх технологій, нетрадиційних уроків.

Спостереження підтверджують, що проведення нетрадиційних уроків вимагає належної ерудиції, педагогічної майстерності. Вони сприяють виробленню вміння аналізувати, узагальнювати програмовий матеріал.

Читачі даного посібника зможуть ознайомитися з різними типами нестандартних уроків. Усе це – результат пошуків нових прийомів та практичного досвіду викладання біології.


УРОК – УЗАГАЛЬНЕННЯ
Тема: « Організм людини як єдине ціле».
Мета: на підставі набутих знань сформувати поняття про те, що організм – це біологічна система, встановити її основні якості, умови існування; узагальнити матеріал теми;

розвивати вміння аналізувати, робити висновки, логічне мислення; виховувати прагнення вести здоровий спосіб життя, піклуватися про своє здоров’я.
Основні поняття і терміни: макроелементи, мікроелементи, білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, метаболізм, катаболізм, анаболізм, біосинтез, мітоз, тканина, орган, фізіологічні системи, функціональні системи.
Обладнання: таблиці «Тваринна клітина»,

« Різноманітність клітин», « Тканини»; роздатковий матеріал: малюнки тканин, кістки.
Структура уроку.

І. Вступ.

Вивчаючи цей розділ, ми дізналися, що організм людини складається з величезної кількості клітин різних за розмірами, формою, масою і функціями. Всі вони мають однакові структурні елементи: мембрану, ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, рибосоми, мітохондрії, клітинний центр і ядро, які функціонують взаємоузгоджено. У процесі ембріонального розвитку відбувається спеціалізація клітин за функціями і утворення тканин. Тканини, об’єднані у певну структуру, утворюють органи. А поєднані між собою органи, які забезпечують певну функцію організму складають фізіологічні системи. Отже, організм людини – єдине ціле. А сьогодні, підсумовуючи вивчене, узагальнимо.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Бесіда.

 • Що значить « біологічна система?»

 • Які властивості вона повинна мати? Як ви гадаєте?

 • Так, ми – живі організми. Але що значить жити?

 • Доведемо, що організм – це біологічна система. Визначимо основні якості живої системи.
ІІІ. Узагальнення та систематизація знань учнів.


1.Хімічний склад клітин.
а). Перевірка знань термінології (два учні на дошці записують терміни, а потім перевіряють один одного, пояснюючи значення термінів).
б). Фронтальна бесіда за запитаннями.

- Які речовини входять до складу клітин?

- Які з них неорганічні?

- Чому кажуть, що вода – це життя?

- Без яких іонів не було б нервової регуляції?

- При нестачі якого іона кров не зсідається?

- Від чого буває карієс?

- Які функції виконують білки?

- Чим пояснюється різноманітність білків?

- Які органічні речовини – основне джерело енергії?

- Які ви знаєте вуглеводи? Чим вони відрізняються?

- Які функції жирів?

- Що ви знаєте про нуклеїнові кислоти?
2. Повторення основних функцій клітинних структур.

Біологічний диктант.

Закінчити фрази:

1).Захисну функцію виконує … ( зовнішня мембрана).

2). Вона також … ( регулює обмін речовин).

3). Синтез білків відбувається в … ( рибосомах).

4. Вони можуть знаходитися на мембранах … ( ЕПС).

5. ЕПС виконує функцію … ( транспортну).

6. Функція мітохондрій …. ( енергетична).

7. В них утворюється …. ( АТФ).

8. Функцію накопичення, виведення і модифікацію речовин виконує … (комплекс Гольджі).

9. « Травна система» клітини – це …. ( лізосома).

10. Клітинний центр бере участь в … ( поділі).

11. Основна функція ядра …. ( спадкова).

12. Цитоплазма – це … ( внутрішнє середовище).
3. Основні життєві властивості клітин.
Гра « Біологічне лото». Учням роздають аркуші із записами частини визначення. Під час гри вони повинні скласти повне визначення понять.

1 ряд: 2 ряд:

Метаболізм – єдність процесів катаболізму і

анаболізму

Катаболізм – процес розпаду складних сполук

Анаболізм – процес утворення нових сполук

Біосинтез – утворення з простих речовин складних

Ферменти – прості чи складні білки

Мітоз – непрямий поділ клітини

Подразливість – здатність реагувати на дію подразників

Саморегуляція – здатність регулювати надходження до

клітин різних речовин.

4. Тканини.

а). Демонстрація таблиці « Різноманітність клітин».

Бесіда.

 • Чому внутрішня будова клітин подібна, а зовні вони відрізняються?

 • Чи абсолютно всі клітини відрізняються?

 • Що утворюють подібні клітини?

 • Що таке тканина?

 • Скільки видів тканин є у людини?


б). Групова робота учнів.

Працюють 4 групи за завданнями:

1 – епітеліальні;

2 – сполучні;

3 – м’язові;

4 – нервова тканини.

Кожна група одержує « німі» картки з зображенням відповідних тканин. Треба визначити ці тканини, встановити їх особливості й довести, що будова тканин відповідає їх функціям.
5. Органи.

а).Робота з картками.

Позначити цифрами на схемі вказані на картці органи.

1 – стравохід

2 – трахея

3 – серце

4 – легені

5 – печінка

6 – селезінка

7 – шлунок

8 – підшлункова залоза

9 – нирка

10 – діафрагма

11 – товста кишка

12 – тонка кишка

13 – апендикс

14 – сечовий міхур

б). Показ на таблиці відповідних органів.

6. Системи органів.

Бесіда.

 • Що таке система органів?

 • Які бувають системи органів?

 • Назвіть фізіологічні системи людини.

 • Наведіть приклади функціональних систем.


Вправа:

а) розподіліть перелічені органи по системах:

Шлунок, гортань, сечовий міхур, серце, легені, печінка, ротова порожнина, носова порожнина, сечоводи, нирки, глотка, трахея, бронхи, стравохід, артерії, кишечник, вени, капіляри.
б) визначте, які органи зайві в наведеній системі органів:

Травна система: ротова порожнина, глотка, трахея, гортань, стравохід, шлунок, кишечник, печінка, підшлункова залоза.

Нервова система: головний мозок, спинний мозок, кістковий мозок, нерви, кровоносні судини.

Кровоносна система: легені, серце, вени, артерії, бронхи, капіляри.

Статева система: яєчники, сечоводи, сім’яники, сечовий міхур.

Самостійна робота учнів

Вкажіть правильну відповідь ( так чи ні).

1. Клітина є функціональною одиницею живих організмів.

2. Лізосоми беруть участь у процесі поділу клітин.

3. Рибосоми беруть участь у процесі синтезу білків.

4. Ферменти є біологічними каталізаторами клітини.

5. Епітеліальна тканина містить міжклітинну речовину.

6. Кров належить до епітеліальної тканини.

7. Структурною одиницею нейрона є аксон.

8. М’язовій тканині властива здатність до скорочення.

9. Грудна порожнина у людини відокремлена від черевної порожнини.

10. Нервова система належить до фізіологічних систем.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+


Про що йдеться у вірші?

КРАЇНА ЖИТТЯ

Організм наш мудрий, дивний,

Як велике місто, край.

Ідеальний, прогресивний,

Мов комп’ютер , порівняй!

Систем тут різних є багато:

Опорно – рухова, травна,

І гуморальна, видільна,

І ще нервова – головна.

Важливий орган, величавий

Керує організмом, править.

І вдень він б’ється , і вночі,

І серцем звуть його усі.

По судинах прямує кров,

В ній кисень їздить, мов баран,

І ще поживні речовини,

Всі мінерали й вітаміни.

Еритроцитів тут багато,

І немаленька їхня хата.

Є тут гормони, ці хлоп’ята

Вас змусять плакать, реготати.

Така в житті відповідальна

Система нейрогуморальна.

А кров – то сила, вічна, нова

І для людей обов’язкова.


ІV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання відповідей учнів.
У. Домашнє завдання.

Повторити § 3 – 8.

УРОК – СЕМІНАР
Тема. Шкідливий вплив куріння, алкоголю і наркотиків на організм людини.
Мета. Встановити причини, наслідки, природу дії алкоголю, наркотиків і нікотину і переконати учнів у неприпустимості їх вживання, визначити основні шляхи профілактики; розвивати мислення, мову; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.
Обладнання. Таблиця « Вплив алкоголю на організм», саморобний плакат «Вплив наркотиків на організм».
Основні поняття і терміни: алкоголізм, наркоманія, психічна залежність, фізична залежність.
Структура уроку
І. Мотивація навчальної діяльності. Постановка проблемних запитань.
- Чому люди курять, вживають алкоголь і наркотики?

- Як вони до цього звикають?

- Як виникає залежність від них?

- Як уникнути цього лиха?
ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

Учитель. Здоровий спосіб життя – це система звичок та поведінки людини, спрямована на забезпечення певного рівня життя.

- А що ж таке здоров’я?. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, це « стан фізичного, соціального й духовного благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів».

Здоров’я залежить від чотирьох факторів:

 1. біологічний ( спадковість) – 20 %;

 2. оточуюче середовище ( соціальне й екологічне) – 20%;

 3. служба охорони здоров’я – 10%;

 4. індивідуальний спосіб життя – 50%.

Першим кроком до здорового способу життя є вироблення твердого переконання в необхідності цього. Мета нашого уроку – переконати вас у тому, що здоров’я залежить від вас самих, що це потрібно насамперед вам самим, вашій родині, щоб ви самі захотіли зробити своє життя здоровим, гарним, щасливим.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Учні виконують різні ролі попередньо їм задані.


 1. Виступ нарколога.

Нікотин— сильна отрута, що діє на нервову, дихальну, серцево-судинну, травну систему. Залежність від нікотину подібна до героїнової і кокаїнової, вважають, що її навіть важче позбутись. У тютюні і тютю­новому димі є 1200 шкідливих речовин.

Коротка довідка.

У листі тютюну, що пройшов спеціальну обробку, є:

9 % нікотину,

20 % вуглеводів,

13% білків,

14% смол,

2 % ефірних масел, а також:

синильна кислота

оксид карбону (II)

ціанистий водень

аміак

етилен

сполуки Арсену

оксид нітрогену

альдегіди і феноли.

Усі вони утворюють тютюновий дьоготь — клейку суміш, яка надходить до організму. Фільтр цигарок, зуби і пальці курців буріють від нього. Зазвичай за 1 рік курець поглинає дим від 6-8 тисяч цигарок, тобто викурює 5 кг тютюну, тобто 30 г нікотину.

Смертельною дозою для людини є 100-200 мг нікотину. Людина, яка викурює 20-25 цигарок за день, поглинає смертельну дозу нікотину. Чому ж не настає смерть? Справа в тому, що нікотин до організму потрапляє поступово, невеликими дозами. Сам організм його частково знешкоджує, крім того, тютюн виводиться з потом, сечею. Але отруєння організму відбувається поступово. А у людини, яка вперше взяла до рук цигарку, вже після перших затяжок виникає гостре отруєння: слинотеча, нудота, збліднення, прискорення пульсу, шум у вухах, підвищене потовиділення, задишка, тремтіння рук і ніг. Школярі, які курять, висловлюють свої враження від першого в житті паління, інші аналізують їх. У цей момент відбувається чітке роз­межування між прихильниками куріння і тими, хто це явище не схвалює.
(Виступ учениці про те, як отрута поступово надходить до організму. Вона розповідає, використовуючи при цьому таблицю, де зображено внутрішні органи людини..)
Під час паління нікотин всмоктується слизовою оболонкою рота, носа, гортані, трахеї і легенями, при ковтанні диму — слизовою оболонкою стравоходу і шлунка. Потрапивши в кров, отрута швидко розповсюджується по всьому організму, викликаючи зміни в нервовій системі, роботі серця, легенів, печінки; органах травлення. На серцево-судинну систему особливо згубно впливають нікотин і чадний газ. Останній спричиняє крововиливи в стінках судин і накопичення в них холестерину, що стає однією з причин виникнення атеросклерозу. Викликаючи спазми великих судин, нікотин підвищує тиск, тим самим прискорюючи роботу серцевого м'яза для подолання до­даткового тиску при проштовхуванні крові. Серце вимушене ско­рочуватись зайвих 20-25 тисяч разів на добу. Оболонка рота подразнюється гарячим димом, викликаючи стоматит. Ясна стають блідими, часто кровоточать, тому що під впливом нікотину руйнується вітамін С. Нерідко уражається зоровий нерв, знижується гострота зору, порушується сприймання спочатку зеленого, потім — червоного, жовтого і синього кольорів. Підвищується кислотність шлункового соку, що викликає виразку шлунку.

Нікотин і СО заважають постачанню кисню до тканин мозку. Щоправда, нікотин спершу розширює судини мозку (стає "краще думати"), але потім вони звужуються, виникає кисневе голодування мозку. Порушуються структура і функції нервових клітин, розвиваються стійкі неврози — головний біль, запаморочення, дратівливість, тремтіння рук. Курці часто перебувають в пригніченому стані, втрачають сон, апетит. Оксиди нітрогену і карбону викликають зниження імунітету людини.

В учнів виникає запитання про поєднання куріння і заняття фізичними вправами. Деякі з них пояснюють це тим, що після випаленої цигарки вони відчувають підвищення життєвого тонусу.

Паління і заняття фізичними вправами несумісні! 20 цигарок, випалених протягом дня, змушують серце працювати з навантаженням, рівним 8-годинній їзді на велосипеді проти вітру. Паління тютюну погіршує резерви дихальної системи. Тютюновий дьоготь, що накопичується в легенях, зменшує їх життєву ємкість, знижує вентиляцію. Під час напруженої роботи в м'язах утворюється велика кількість молочної кислоти. При палінні через звужені судини вона повільно виводиться з організму. Залишаючись в організмі, вона порушує скорочувальну здатність м'язів. Через 10-15 хвилин після випалення однієї сигарети сила м'язів зменшується на 15%.
Коротка довідка.

Найпоширенішою пристрасть до тютюну є в азіатських країнах, де люди мало обізнані про негативний вплив нікотину. Тютюнова держава № 1 — Китай. В Індії щороку помирає від захворювань, пов'язаних з палінням, І млн. людей. 99 %сільських жителів нічого не знають про шкоду паління. У В'єтнамі палять 73% чоловіків.

Виступ лікаря – гінеколога.

Дівчатам і жінкам нікотин спричиняє ще й специфічні захворювання (не кажучи вже про негативний вплив отрути під час вагітності та при народженні дитини). Дівчата, які рано почали палити, відстають у фізичному розвитку, часто хворіють на бронхіт. Щитовидна залоза дуже чутлива до нікотину— в результаті, у жінок, що палять спостерігаються симптоми базедової хвороби. Кожна матір хоче бачити свою дитину сильною і здоровою. Проте жінка, яка під час вагітності палить, наносить здоров'ю дитини непоправної шкоди. Такі канцерогени, як бензопірен і полоній-210 не затримуються плацентою, а вільно проникають в кров плоду. Через звужені нікотином судини до плоду надходить недостатня кількість крові, розвивається кисневе голодування мозку. Якщо періоди нестачі крові повторюватимуться, в мозку дитини можуть статись необоротні зміни. Отруйні продукти тютюнового диму призводять до задухи плоду. За даними англійського лікаря Рассела, який обстежив 8 тисяч вагітних, викидні і мертвонароджені спостерігаються вдвічі частіше у матерів, які палили. Із 100 немовлят, матері яких щоденно палили більше 5 цигарок, четверо вмирали вже в першу добу після народження. У 40% жінок, які протягом дня палили по 10 цигарок, діти народжуються зі схильністю до епілепсії. Діти, матері-годувальниці яких палять, погано розвиваються, бо в ма­теринському молоці постійно перебуває багато нікотину — 0,5 мг на 1 л. Смертельна доза для дитини — 1 мг на 1 кг маси. Чоловіки, які курять менше 10 цигарок за день, мають на 3% більший ризик зачати дитину, що помре від раку, 10-20 цигарок — на 31%, більше 20 — 42%. У більшості випадків в цьому захворюванні винна не мати, що палить, а батько. На цигарках варто написати застереження: "Паління може серйозно зашкодити вашим дітям".
Коротка довідка до цього питання: діти, зростаючи в сім'ях курців, стають більш схильними до таких захворювань, як бронхіт і пневмонія. Фахівці дійшли висновку: паління батька рівнозначне викурюванню дитиною — 30, матері — 50, обох — 80 цигарок на рік. Не випадково виник такий термін: "пасивний курець". Адже людина, яка не курить, але перебуває в приміщенні, де палять, за годину "випалює" — 4 цигарки! Недарма в Фінляндії прийнято закон, що передбачає велику суму штрафу за паління в громадських місцях.
Отже, якщо ви остерігаєтесь таких захворювань, як:

 • склероз кровоносних судин;

 • емфізема легень;

 • бронхіт;

 • рак легень;

 • ішемія;

 • інфаркт міокарда;

 • гангрена ніг — припиніть палити!


Корисні поради для тих, хто кидає палити:


 • Змінити термінологію: піду отруюсь, а не піду покурю.

 • Купувати цигарки поштучно.

 • Пачку цигарок загорнути в папір, перев'язати стрічкою тощо —поки доберетесь, бажання зникне.

 • Брати цигарку лівою рукою.

 • Носити з собою сухарики, цукерки, щоб замінити ними цигарки в момент виникнення бажання покурити.

 • Випивати склянку кислого соку.

 • Пам'ятати про те, що вас зробили наркоманом тютюнові компанії, які отримують від цього величезні прибутки.


Виступ нарколога.

Наркоманія —"біла смерть"

На кожні 10 тисяч жителів України припадає 17наркоманів, 70% спо­живачів наркотиків — молоді люди віком від 10 до 20 років. Діти 5-7 років уже нюхають клей, ацетон, ковтають таблетки, а деякі до 10 років починають вживати важкі наркотики. Наркоманія й токсико­манія —хвороби, які виникають у результаті зловживання речовинами, що викликають короткочасне відчуття приємного психічного стану. Вони характеризуються отруєнням нервової системи і патологічним звикан­ням до цього. За статистичними даними, на квітень 2000 року в Україні офіційно було зареєстровано 86 000 наркоманів, причому в індустріальних районах наркоманів утричі більше, ніж у сільських. У 2000 році у стані наркотич­ного сп'яніння було скоєно 1І 000 злочинів, а смертність від наркотиків, порівняно з 1999 роком, збільшилася вдвічі.
Фактори, що впливають на початок вживання наркотиків серед молоді.

Фактори ризику

Зовнішні:

а) економічні та соціальні труднощі;

б) мода, прагнення вжитися у те оточення, компанію, які для молодої людини цікаві та де вживання наркотиків — норма;

в)доступність наркотиків;

г) прийняті в громаді закони, що сприяють поширенню наркотиків.
Індивідуальні:

а) негативні стосунки в родині, з друзями;

б) нелюбов до школи, неуспішне навчання;

в) позитивне ставлення до алкоголю і наркотиків.


Загальні відомості про наркотики.
Виступ хіміка.
Історія вживання наркотиків.

Багато тисяч років тому люди звернули увагу на те, що деякі речови­ни мають особливий вплив на людину спричиняють галюцинації, за­спокоєння, знімають болісне відчуття, покращують сон, формують стан ду­шевного комфорту, задоволення, емоційного підйому. Вживання цих речовин найчастіше було пов'язано з релігійними обрядами. Ейфорія та неадекватна веселість, потім дивне займання після вжи­вання зілля з різних рослин незмінно супроводжувало грецькі вакханалії, релігійні свята мешканців джунглів Амазонки або верхів'я Нілу. Якщо в минулі століття їх використовували доволі рідко, то у XX столітті нарко­манія і токсикоманія розповсюджувалися дуже широко, особливо у вели­ких містах.У наш час наркоманія стала хворобою незахищених прошарків су­спільства, а точніше — найслабших його членів.
Класифікація наркотичних речовин, їх вплив на організм людини:

Препарати опіуму Маріхуана:

(героїн, морфін, кофеїн):

*СНІД (смерть, тромби); *захворювання органів дихання (рак легенів);

*емболія судин легенів (смерть); *бактеріальний ендокардит (смерть);

*пошкодження статевих органів, * ураження печінки, мозку, селезінки;

абцис мозку;

*розумова деградація (смерть від * дефекти розвитку новонароджених;

передозування). * потяг до вживання сильніших наркотиків.
Кокаїн: Інгалянти:

 • безсоння; * пошкодження легенів, мозку, печінки;

 • депресія; *смерть через задушення;

 • психоз; * анемія.

 • смерть.


Поширення наркотиків. (Виступ соціолога.)

Як не дивно, але сьогодні стрімко розширюється ринок наркотиків, а точ­ніше — захоплення в їх пастку все нових і нових жертв робиться руками самих наркоманів. Ці люди часто виступають під личиною людинолюб­ства та щирості, у ролі безкоштовних поширювачів щастя. У своєму "місіо­нерстві" вони щиро засмучуються, коли хтось не відчув райської насолоди та неземного задоволення. Кожна подальша доза буде все більшою, а її ціна — тільки вищою. Перший вал наркотиків обрушився на країни СНД та Україну ще в пе­ріод афганської війни. Сьогодні наркотики продовжують надходити не лише з Афганістану і сусіднього з ним Пакистану, але й із колишніх республік СРСР. Експансія опіуму з азіатського напряму збільшилася з 1992 по 1998 рік майже у 1600 разів. Із Китаю контрабандним шляхом надходить ефедрин та ефедриновмісні препарати, з Азербайджану, разом із фруктами, автотранспортом також ідуть наркотики. Зростає кількість підпільних лабораторій "білої смерті". А причина одна - у переважної більшості наркоманів немає грошей не тільки на опій, а й на анашу. От і вариться у притонах "ґвинт" — дешевий наркотик на основі нервітіну, який виснажує людину і косить, як смертна коса.
Розвиток наркотичної залежності (виступ нарколога).

- Психічна залежність;

 • фізична залежність, виявом якої є абстинентний синдром;

 • зміна чутливості до наркотиків.

Розвиток психічної залежності від наркотиків визначається впливом на зони заохочення. Вживання наркотиків стає найголовнішим стимулом в одержанні позитивних емоційних переживань, їхня відчутність викликає у наркомана психічний дискомфорт, який супроводжується поганим настроєм, пригніченістю, апатією, роздратованістю без будь-яких причин. Розвиток фізичної залежності пов'язаний зі зменшенням концентрацій речовин у крові через декілька годин після останнього прийому. Виникає важкий болісний стан страждання, який називається "ламанням". Хворий відчуває тяжкі страждання та судоми в усьому тілі, головний біль, болі в суглобах і внутрішніх органах. Стан у нього вкрай пригнічений, відчувається байдужість, агресивність. Полегшити етан хворого може або спе­ціальне лікування, або прийом наркотиків. Хвороба розвивається далі. Відбувається поступове звикання до наркотиків, які уже не викликають того стану, що був на початку. Це пояснюєть­ся тим, що змінюється чутливість організму до вживаної речовини у бік підвищення стійкості, "терпимості". Це фізіологічне явище називається толерантністю. За своєю сутністю — це захисна реакція організму. Лю­дині доводиться збільшувати дозу і робити це неодноразово, що, врешті-решт, найчастіше призводить до отруєння і навіть до загибелі від передо­зування. Уже через 1-2 місяці доза морфію може перевищувати початкову у 200 разів. Для здорової людини вона смертельна, для морфініста — необ­хідна, щоб підтримати нормальний психічний стан.

Соціальні наслідки наркоманії.

а) Бесіда (обговорення припущень учнів);

б) корекція знань учнів (виступ соціолога).

Соціальні наслідки наркоманії:

 • непрацездатність;

 • матеріальні збитки;

 • моральна та інтелектуальна деградація, повний розпад особистості;

 • нещасні випадки;

 • розпад родин;

 • злочин проти нащадків;

 • рання смерть, самогубство;

 • тягар для суспільства;

 • криміналітет, шахрайство й вимагання, крадіжки та проституція.

Бесіда з учнями.

а) Вкажіть ознаки наркотичного сп'яніння.

б) Чи можна вилікуватися від наркотичної залежності?


Алкоголь та проблеми, що виникають у зв'язку з його

вживанням. (Виступ соціологів.)
Люди давно навчилися виготовляти спиртні напої. Спочатку їхнього вживання мало обрядовий характер. П'янкий напій підіймав настрій, знімав емоційну напруженість, зближував людей. Він став атрибутом святкового застілля. Сьогодні у багатьох країнах зловживання алкоголем стало со­ціальною проблемою. У результаті непомірного вживання спиртних напоїв скоюється багато злочинів, трапляються промислові аварії та катаст­рофи, нещасні випадки на виробництві та в побуті. Під впливом алкоголю людина втрачає здатність реально оцінювати ситуацію або подію і прий­мати адекватне рішення, ігнорує моральні та етичні норми. За даними Інтернету, щосекунди 1% населення перебуває у стані сп'яніння. В Україні зареєстровано близько мільйона п'яниць (грудень 2004 року). За даними соціологічного опитування серед учнів та їхніх батьків опитані дуже рідко сприймають алкоголь як шкідливу звичку. Половина респондентів заявили, що вживають спиртне "для ство­рення святкового настрою". 40% школярів не вживають спиртних напоїв ніколи, 51% — час від часу, 9 % —регулярно. Якщо у 7-8-х класах кількість тих, що вживають спиртні напої, складає 33%, то в 9-11-х — 63%. Чверть опитаних сказали, що спиртне їм вперше дали скуштувати батьки. А якщо говорити про випуск спиртного, то потужності українських спиртзаводів, 180 лікеро-горілчаних, 8 шампанських та 15 вино-коньячних у 3-3,5 рази перевищують потреби споживачів. Середньорічне вживання алкоголю на одиницю населення України складає, за експертними оцінками, близько 12 літрів спиртних напоїв. Цей рівень відповідав показникам Іспанії, Португалії та Люксембургу. Вживання алкоголю стало нормою повсякденного життя.
Виступ лікарів усіх спеціальностей.
Терапевт.

Алкоголь з руйнівною силою впливає на всі системи й органи людини. Звичайний шлях надходження алкоголю в організм — через шлунково-киш­ковий тракт (20% прийнятого алкоголю всмоктується у шлунку, а 80 % — у тонкому кишечнику). Найбільше алкоголь впливає на нервову систему, руйнуючи її осно­ву — клітини головного мозку, Мертві клітини мозку не відновлюються. Вживання 100 г горілки призводить до знищення приблизно 7,5 тисяч клітин головного мозку. Потрапляючи в шлунок, алкоголь впливає на його слизову оболонку і через центральну нервову систему — на всю травну функцію. Особливо шкідливий вплив етилового спирту на печінку. Клітини пе­чінки від спирту гинуть. Мертва клітина печінка заміщується іншою тканиною, яка виконує лише з'єднувальну функцію. Коли кількість загиблих клітин печінки перевищує кількість тих, що залишилися, захисна функція печінки повністю порушується і розвивається цироз печінки.
Ендокринолог.

Алкоголь суттєво впливає на залози внутрішньої секреції —перш за все, на підшлункову і статеву. Підшлункова залоза у результаті алкоголь­ного впливу запалюється, що спричиняє порушення її роботи і викликає розвиток цукрового діабету. Алкогольна імпотенція розвивається у 30™ 40% чоловіків, що зловживають алкоголем. На цій основі у них виника­ють неврози, депресії та інші порушення в діяльності нервової системи.
Невропатолог.

До тяжких наслідків призводить і вплив алкоголю на мозочок, в ре­зультаті чого втрачається точність і цілеспрямованість рухів, порушується узгоджена і скоординована робота багатьох м'язів та органів рівноваги. Змінюється мовлення, стає повільнішим, почерк вирізняється нерівними і крупними літерами. Систематичне вживання алкоголю призводить до соціальної деградації особистості і до передчасної смерті. Діти, зачаті у нетверезому стані, і діти п'яниць народжуються з фізич­ними вадами — повільно ростуть, у них спостерігається розумова відсталість.
Розвиток алкоголізму.

Початкова стадія алкоголізму, формування психологічної залежності від спиртних напоїв.

Друга стадія — фізична залежність, абстиненція, тобто похмілля.

Третя стадія — заключна — характеризується деградацією особис­тості, цирозом печінки, алкогольним самогубством, яке супроводжується епілепсією, мікрокардіодистрофією, білою гарячкою, алкогольними галюцинаціями, безсонням і т. д.

Безпечне вживання алкоголю. Лікувальні властивості деяких напоїв. (Ви­ступ дегустатора.)

Звичайно, алкогольні напої не приносять здоров'я, однак із давніх часів людство використовує їх як засіб для підняття тонусу і настрою, як необ­хідний атрибут застілля і святкування. У невеликій кількості алкоголь розширює судини, створює відчуття припливу тепла і комфорту. Як правило, це досягається невеликою дозою, яка не перевищує 20-30 мг алкоголю і дорівнює 500 мл пива або трьом келишкам десертного вина, або двом чаркам міцного напою. Медики багатьох країн дійшли висновку, що ці дози безпечні для здоров'я, якщо їх вживати не частіше 1-2 рази на тиждень (для дорослої людини).

- Кагори і мускати у невеликих дозах використовуються при хронічних гастритах.

- Сухі та ігристі вина — для профілактики кишкових інфекцій, особливо холери.

- Горілка, віскі, ром і лікери у невеликих дозах — як протишокове при травмах і сильних стресах, а також як засіб першої допомоги.
Консультація психотерапевта. Щоб не стати алкоголіком.

 • Якщо твій досвід знайомства зі спиртними напоями не виявив­ся приємним, не примушуй себе звикати.

 • Не бійся категорично відмовлятися від чергових тостів за чиєсь здоров'я або знайомство. Якщо ваша відмова стане причиною розри­ву, така дружба не варта щербатого гроша.

 • Навіть коли тобі буде настільки погано, що захочеться, аби стало ще гірше, то краще замість пляшки спиртного купи собі щось, а потім подаруй це іншому.


III. Узагальнення знань учнів.
Що робити? (Бесіда.)

1.Внутрішній контроль і надзвичайна цілеспрямованість.

2.Справжня дружба.

3.Почуття гумору.

4.Наявність переконань і цінностей.

5.Відповідальність за виконання певних обов'язків.

6.Активне заняття фізкультурою і спортом.

7.Активний розвиток своїх природних здібностей.

8.Нормування волі та самосвідомості.

9.Усвідомлення неприпустимості вживання наркотиків, алкоголю, токсинів.
Завжди пам'ятайте:

Що це за дивовижне творіння — людина! Яка

шля­хетна розумом! Яка безмежна у своїх

здібностях...

(В. Шекспір).
ІV. Підведення підсумків уроку.

УРОК - РОЛЬОВА ГРА
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема Отруйність спиртів, їх дія на організм людини. Застосування метанолу І етанолу. Мета
Мета Ознайомити спиртів, що вчаться із згубною фізіологічною дією, на організм людини. Розглянути зв'язок між властивостями спиртів...

Реферат на тему: “ Радіація
Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX...

Біохімічні аспекти психічної енергії
Також було доведено, що організм людини випромінює крім електромагнітних коливань, ще й інші види енергії. З іншого боку, в багатьох...

Контроль вмісту нітратів в рослинах та ґрунті фотоколориметричним та потенціометричним методами
Тому «безнітратних» продуктів в природі не буває. Навіть в організмі людини за добу утворюється І використовується в обмінних процесах...

“Фізіологічна та психологічна стійкість людини з точки зору бжд”
При виникненні перевантажень на організм людини нервова система визначає ступінь їхнього впливу І формує захисно-адаптаційні реакції....

Єдність організму І навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин....
Організм людини є складовою навколишнього середовища. Тому багато хімічних та фізичних процесів, які відбуваються в природі, відбуваються...

Тема: Видалення забруднень із поверхні тканини
Мета: Повторити та закріпити знання про мийні засоби, органічні розчинники, їх види, призначення, ефективність використання в побуті,...

Реферат по темі „Фізіологічна дія спиртів на організм людини” зміст
Кожний з нас чув слово «спирт» І в принципі знає, що воно означає. А ось хімічне трактування спиртів: «Спирти це органічні сполуки,...

Уроків на тему «Айзек Азімов «Фах»
«Айзек Азімов «Фах». Роздуми про майбутнє людини І людства. Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. Розуміння...

„Кондорсе про основні епохи історічного процессу”
У філософії існують концепції, у яких історична взаємодія людини І природи розглядається з погляду розвитку сутності людини, форм...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка