Пошук по сайту


Заняття - Сторінка 2

Заняття

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

8. Додатки

Додаток 1

Граф логічної структури теми:

"ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ"

(Загальна схема моніторингу опромінення населення)Додаток 2

"Основи радіаційного захисту населення"

(Орієнтовний перелік досліджень необхідних для радіаційно-гігієнічної оцінки радіоактивного забруднення навколишнього середовища)


Об'єкти

Радіонукліди

природні

штучні

1.Відкрита місцевість і споруди (вимірювання потужності експозиційної дози (повітряної керми) зовнішнього випромінювання)

-

-

2.Газоподібні, рідкі і тверді радіонуклідні відходи, що викидаються в навколишнє середовище (визначення вмісту радіонуклідів)

Усі присутні радіонукліди

Усі присутні радіонукліди

3.Атмосферне повітря (визначення радіоактивності газів, аерозолей і опадів)

- // -

- // -

4.Вода природних і штучних водойм, включаючи планктон, періфітон і бентос; вода підземних джерел (визначення концентрації радіонуклідів)

- // -

- // -

5.Ґрунт (визначення вмісту радіонуклідів у поверхневих і глибоких шарах різних типів ґрунтів)

Калій-40

Радій-226

Торій-232

і деякі інші

Цезій-137

Цезій-134

Йод-131

Стронцій-89

Стронцій-90 і деякі інші

6.Рослинність (визначення вмісту радіонуклідів в однорічних і багаторічних травах)

- // -

- // -

7.Продукти харчування (визначення концентрації радіонуклідів у зернових продуктах, овочах, ягодах, фруктах, молоці, м'ясі й інших)

- // -

- // -

8.Будівельні матеріали (визначення концентрації радіонуклідів)

- // -

Цезій-137

і деякі інші


Додаток 3

Тактичний алгоритм

"ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ"

(оцінка радіаційного навантаження на населення)Додаток 4

"Основи радіаційного захисту населення"

Потенційні шляхи опромінення, фази аварії та контрзаходи, для яких можуть бути встановлені рівні втручання (нрбу-97)

Потенційні шляхи опромінення

Фаза аварії

Контрзахід*

1.

Зовнішнє опромінення від радіоактивної хмари аварійного джерела (установки)

Рання

Укриття

Евакуація

Обмеження режиму поведінки

2.

Зовнішнє опромінення від шлейфу випадінь з радіоактивної хмари

Рання

Укриття

Евакуація

Обмеження режиму поведінки

3.

Вдихання радіонуклідів, які містяться у шлейфі

Рання

Укриття, герметизація приміщень, відключення зовнішньої вентиляції

4.

Надходження радіоізотопів йоду з продуктами харчування та питною водою

Рання

Укриття

Обмеження режимів поведінки та харчування

Профілактика надходження радіоізотопів йоду за допомогою препаратів стабільного йоду

5.

Поверхневе забруднення радіонуклідами шкіри, одягу, інших поверхонь

Рання

Середня

Евакуація

Укриття

Обмеження режимів поведінки та харчування

Дезактивація

6.

Зовнішнє опромінення від випадінь радіонуклідів на грунт та інші поверхні

Середня

Пізня

Евакуація

Тимчасове відселення

Переселення

Обмеження режимів поведінки та харчування

Дезактивація територій, будівель та споруд

7.

Інгаляційне надходження радіонуклідів за рахунок їх вторинного підняття з вітром

Середня

Пізня

Тимчасове відселення

Переселення

Дезактивація територій, будівель та споруд

8.

Споживання радіоактивно забруднених продуктів харчування та води

Пізня

Сільськогосподарські та гідротехнічні контрзаходи Дезактивація харчових продуктів і води

* Радіаційний контроль об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування та питної води проводиться на всіх фазах аварії, але об’єм та структура цього контролю може бути різною. Це визначається спеціальним методично-регламентуючим документом.

Додаток 5

"Основи радіаційного захисту населення"

Рівні безумовно виправданого термінового втручання при гострому опроміненні (НРБУ-97)

Орган або тканина

Прогнозована поглинена доза в органі чи тканині за період, менший 2-х діб

(Гр)

Все тіло (кістковий мозок)1

1

Легені

6

Шкіра

3

Щитоподібна залоза

5

Кришталик ока

2

Гонади

2

Плід

0.1

1. Як правило, застосовується до зовнішнього опромінювання.

Рівні відвернутої річної еквівалентної дози хронічного опромінення органів та тканин, при яких термінове втручання безумовно виправдане (НРБУ-97)


Орган або тканина

Річна еквівалента доза,

Зв·рік-1

Гонади

0.2

Кришталик ока

0.1

Кістковий мозок

0.4


Найнижчі межі виправданості та рівні безумовної виправданості для невідкладних контрзаходів (НРБУ-97)

Відвернута доза за перші 2 тижні після аварії
Межі виправданості

Рівні безумовної виправданості

Контрзахід

мЗв

мГр

мЗв

мГр
На все тіло

На щитоподібну

залозу

На шкіру


На все тіло

На щитоподібну

залозу

На шкіру


Укриття

5

50

100

50

300

500

Евакуація

50

300

500

500

1000

3000

Йодна профілактика

Діти


-


50*


-


-


200*


-

Дорослі

-

200*

-

-

500*

-

Обмеження перебування

на відкритому повітрі

Діти


1


20


50


10


100


300

Дорослі


2

100

200

20

300

1000

* Очікувана доза при внутрішньому опроміненні радіоізотопами йоду, що надходять до організму протягом перших двох тижнів після початку аварії
Нижні межі виправданості, безумовно виправдані рівні втручання і рівні дії для прийняття рішення про переселення (НРБУ-97)


Критерії для прийняття рішення

Нижні межі виправданості

Безумовно виправдані рівні втручання і рівні дії

Доза, відвернута за період переселення, Зв

0,2

1

Доза, відвернута за перші 12 місяців після аварії, Зв

0,05

0,5

Щільність радіоактивного забруднення території довгоживучими радіонуклідами, кБкм-2:  • 137Сs

400

4000

  • 90Sr

80

400

  • -випромінювачі (238,239,240Pu, 241Am та ін.)

0,5

4

Потужність дози гамма-випромінювання в повітрі на відкритій радіоактивно забрудненій місцевості, нГрсек-1:  • мононуклідне забруднення 137Сs

0,3

3

  • забруднення свіжою осколочною сумішшю(на 15-день після початку аварійних випадінь)

5

50Найнижчі межі виправданості і безумовно виправдані рівні втручання і дії для прийняття рішення про тимчасове відселення (НРБУ-97)


Критерії для прийняття рішення

Найнижчі межі виправданості

Безумовно виправдані рівні втручання і рівні дії

Сумарна відвернута доза за період тимчасового відселення *, Зв

0,1

1

Середньомісячна доза протягом періоду тимчасового відселення *, мЗвмісяць-1

5

30

Потужність дози гамма-випромінювання в повітрі на відкритій радіоактивно забрудненій місцевості, нГрсек-1

3

30

* При виконанні умов пункту Д.8.7 (а) (НРБУ-97)

Найнижчі межі виправданості та безумовно виправдані рівні втручання і дії для прийняття рішення про вилучення, заміну та обмеження* вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування (НРБУ-97)

Критерії для прийняття рішення

Найнижчі межі виправданості

Безумовно виправдані рівні втручання і рівні дії

Відвернута доза внутрішнього опромінення за рахунок вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування, мЗв

5

30

  • за перший післяаварійний рік

1

30

  • за другий і наступні роки після аварії

1

5


Радіоактиве забруднення молока**, кБкл-1  • 131I Для дорослих

0,4

1

Для дітей

0,1

0,2

  • 134,137Сs

0,1

0,4

  • 90SrДля дорослих

0,02

0,2

Для дітей

0,005

0,05


* Рішення про обмеження, чи про повне вилучення (або заміну) окремих продуктів харчування є об’єктом оптимізації

** Для інших, немолочних продуктів харчування, рівні дії вдвоє вищі
1   2   3   4   5

Схожі:

Теоретичного та практичного заняття
Запрошуємо вас поринути у світ цікавої хімії! Заняття в нашій школі це шанс відкрити для себе красу цієї чудової науки, яка супроводжує...

Тема заняття

Заняття
Організація І проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими...

Заняття
Організація І проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях...

Робочий навчальний план від 10. 06. 2011 №572 (додаток 2) складений відповідно до Типового
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Заняття
В кожній цивілізованій країні найбільшою цінністю суспільства є людина, її життя І здоров’я. Тому захистити І зберегти фізичне, психічне...

Сценарій тренінгу з використанням проектного методу під час проведення...
Мотивація: кожен студент майбутній господар (господиня) І мусить знати не лише найпростіші правила етикету, а й безліч інформації,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка