Пошук по сайту


Уроки

Уроки

Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах у 1-4 класах Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів
Значення І місце малювання в школі визначається завданнями всебічного І гармонійного розвитку особистості
Урок 67.73 Kb. 1 стр.
читати повністю
Словникова робота на уроках української мови в початкових класах
Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії, граматики, правильного слововживання І зв’язного мовлення взагалі
Урок 0.79 Mb. 12 стр.
Словникова робота на уроках української мови в початкових класах preview 1 Словникова робота на уроках української мови в початкових класах preview 2 Словникова робота на уроках української мови в початкових класах preview 3 Словникова робота на уроках української мови в початкових класах preview 4 Словникова робота на уроках української мови в початкових класах preview 5
читати повністю
Упровадження інноваційних технологій в організацію самостійної роботи на уроках хімії як один із шляхів розвитку пізнавальної активності учнів preview Упровадження інноваційних технологій в організацію самостійної роботи на уроках хімії як один із шляхів розвитку пізнавальної активності учнів
Шевченко Світлана Віталіївна, вчитель хімії, спеціаліст І категорії, Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
Урок 51.66 Kb. 1 стр.
читати повністю
Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища
Урок 73.96 Kb. 1 стр.
Урок вивчення нового матеріалу preview 1 Урок вивчення нового матеріалу preview 2 Урок вивчення нового матеріалу preview 3 Урок вивчення нового матеріалу preview 4 Урок вивчення нового матеріалу preview 5
читати повністю
Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Самостійна робота. 9 клас. Мета уроку
Засвоєння учнями знань з даної теми, перевірити їх вміння розв’язувати стандартні задачі; продовжити формувати вміння осмислювати інформацію І робити логічні висновки; розвивати творчий потенціал учнів; виховувати правильне ставлення кожного учня до екологічних проблем, пов’язаних з радіоактивністю
Урок 42.58 Kb. 1 стр.
Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Самостійна робота. 9 клас. Мета уроку preview 1 Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Самостійна робота. 9 клас. Мета уроку preview 2
читати повністю
Урок тема: економічна й соціальна географія україни як наука
Вчити учнів називати об'єкти й предмети економічної та соціальної географії України, світових та вітчизняних економ-географів
Урок 0.69 Mb. 4 стр.
читати повністю
Урок лекція
Мета уроку: надати учням знання з теми, сформувати сучасні уявлення про ядерні реакції, вміння класифікувати реакції за певними ознаками, правильно записувати І обчислювати реакції; розвивати спостережливість, логічне та творче мислення, інтерес до предмету І сучасної фізичної науки
Урок 74.38 Kb. 1 стр.
Урок лекція preview 1 Урок лекція preview 2
читати повністю
Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний інтерес І такі якості як самостійність, працелюбність, бажання отримувати знання
Урок 39.34 Kb. 1 стр.
Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку preview 1 Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку preview 2
читати повністю
Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку preview Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість
Урок 46.7 Kb. 1 стр.
читати повністю
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку preview Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії будови атомного ядра; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість
Урок 124.93 Kb. 1 стр.
читати повністю
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів І молекул. 10 клас. Мета уроку preview Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів І молекул. 10 клас. Мета уроку
Мета уроку: пояснити основні положення молекулярно-кінетичної теорії, конкретизувати положення про існування, розміри та кількість молекул; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість
Урок 46.26 Kb. 1 стр.
читати повністю
Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху урок №7 Лабораторна робота «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі» preview Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху урок №7 Лабораторна робота «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі»
Урок №1 Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло І матеріальна точка. Система відліку
Урок 0.66 Mb. 6 стр.
читати повністю
Урок 48. Підсумковий урок. Територіальний поділ україни навчальна мета
Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками
Урок 39.22 Kb. 1 стр.
читати повністю
Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О. Штерна.) Пояснення будови твердих тіл, рідин І газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини. 10 клас. Мета уроку preview Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О. Штерна.) Пояснення будови твердих тіл, рідин І газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини. 10 клас. Мета уроку
Мета уроку: сформувати в учнів поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи основні положення молекулярно-кінетичної теорії
Урок 53.74 Kb. 1 стр.
читати повністю
«Стан формування наукового світогляду та критичного мислення на уроках фізики та в позаурочний час»
Науковий світогляд — цілісна система наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, пе­реконань І почуттів, які визначають ставлення людини до навко­лишньої дійсності й до себе
Урок 57.37 Kb. 1 стр.
читати повністю

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка