Пошук по сайту


Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних реакцій, умови виникнення й перебігу реакції, реагенти, продукти реакціїї. Обладнання

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних реакцій, умови виникнення й перебігу реакції, реагенти, продукти реакціїї. Обладнання

Дата 18.12.2014 Клас ___7______ Прізвище вчителя Осіка С.М.

Урок №

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Мета уроку: сформувати уявлення про фізичні й хімічні явища, їхні відмінності; розвивати в учнів уміння встановлювати ознаки хімічних реакцій та умови, необхідні для їх виникнення й перебігу; розкрити значення хімічних реакцій у житті людини.

Очікувані результати: учні мають з’ясувати істотні відмінності між фізичними й хімічними явищами; навчитися описувати зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції; визначати умови виникнення й перебігу хімічних реакцій; наводити приклади застосування й ролі хімічних реакцій у житті людини.

Базові поняття й терміни:явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних реакцій, умови виникнення й перебігу реакції, реагенти, продукти реакціїї.

Обладнання: набір реактивів для демонстрації хімічних явиш, спиртівка,сухий спирт, тримач, пробірки. Проектор, екран, ноутбук для презентації, ППЗ «Хімія 7 клас»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Форми і методи роботи : пізнавально-пошуковий , творчий, дослідний. робота в групах, індивідуальна робота, робота зі схемами , комп’ютерна презентація.

Інтерактивні вправи: « Інтелектуальна розминка» , логічні завдання з теми "Фізичні і хімічні явища «Знайди зашифроване слово», «Сортувальник», «Мікрофон», “Установи відповідність”, Прийом «Кольорові знаки»

1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Орієнтація (початок уроку)

Прийом «Здивуй» - Зазвичай учитель приходить до класу з зошитами, книгами. Я ж принесла із собою чорний ящик? Чи хочете ви знати, що в ньому? Я зможу його відкрити і показати вміст лише тоді, коли ви назвете, те, що там лежить. Але для цього треба ще підібрати логічні ключі. Ви готові?

3. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

(Цілепокладання)

3.1. Технологія « Інтелектуальна розминка».
Розгляньте уважно картинки і спробуйте відповісти на наступні питання: (слайд 1)

1. Де можна спостерігати явища, представлені на малюнках і картинках?

2. Дайте назву кожному явищу. Які речовини беруть участь у поданих явищах? Що відбувається з кожним речовиною в що відбувається явище?

3. У яких явищах утворюються нові речовини?

4. Як і за якими ознаками можна розділити представлені явища? ( молодці - 1 золотий ключ ваш)
3.2. Створення проблемної ситуації.

У лабораторії учень провів 2 досліди:

1) нагрів воду, і вона перетворилася на пару;

2) пропустив через воду електричний струм й отримав дві газоподібні речовини — водень і кисень.

Проблемне запитання:

— Які зміни відбулися з водою в першому й другому випадках? (якшо учні утруднюються відповісти, то запитання відтерміновується, а відповідь дають після пояснення вчителем теми) (Слайд 2)

Ты оглянись вокруг, мой друг,

Познай природы суть,

Увидишь, что везде, во всём

Реакции идут!
І як ви вже зрозуміли мова сьогодні піде про явища.
3.3. Повідомлення теми уроку. (слайд 3)

3.4. Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку. (Що ви хотіли б знати, про що довідатись) після чого слайд 4

4. Етап засвоєння нових знань

Слово вчителя

План пояснення нового матеріалу

1. Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції. (Коментар учителя, доповнення схеми слайд, запис визначень)

2. Ознаки хімічних реакцій. (Розповідь учителя з демонструванням хімічних реакцій, супроводжуваних виділенням газу, випадінням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.)

3. Умови перебігу хімічних реакцій. (Розповідь учителя, бесіда.)

4. Значення хімічних реакцій. ( бесіда)

4. Етап засвоєння нових знань

1. Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції

У природі спостерігається велика кількість різноманітних явищ, із якими можна ознайомитися, вивчаючи механічні, теплові, звукові, світлові, магнітні та електричні явища. Кожну з цих явищ має свої відмінності, але всі їх об’єднує спільна ознака: під час їх перебігу руйнування одних та утворення інших речовин не відбувається.

Явища, у ході яких не відбувається утворення нових речовин, називають фізичними. Унаслідок фізичних явищ змінюється лише агрегатний стан речовини, форма чи розміри тіл. Перетворення води на лід та її випаровування, подрібнення цукру на цукрову пудру, веселка — усе це приклади фізичних явищ. Під час них жодна речовина не зруйнувалася й жодна нова сполука не утворилася. Але в природі та під впливом різних видів діяльності людини відбуваються зміни, унаслідок яких одні речовини перетворюються на інші. Такі зміни називають хімічними явищами, або хімічними реакціями.

Хімічні явища, або хімічні реакції, на відміну від фізичних, супроводжуються руйнуванням одних речовин та утворенням інших. Хімічні явища виникають, коли атоми й молекули з’єднуються, утворюючи нові речовини. Хімічні явища відбуваються в природі щомиті, постійно. Наприклад, під дією повітря на залізному цвяху утворюється іржа. Поява іржі — це результат небажаного хімічного явища корозії металів. Ця речовина утворюється в разі сполучення молекул заліза й повітря (кисню). Щоб запобігти цьому шкідливому хімічному явищу, металеві вироби фарбують. Восени листя змінює своє зелене забарвлення на жовте й червоне тому, що зелений пігмент хлорофіл частково руйнується і в листі утворюються інші речовини, наприклад оранжевий каротин. Жовте листя падає на землю, підкоряючись фізичним законам, а потім гниє й перетворюється на речовини, що утворюють ґрунт.

Першою хімічною реакцією, яку люди почали свідомо здійснювати, була реакція горіння. Вона супроводжується виділенням світла й тепла. З давніх-давен люди навчилися видобувати метал, виготовляти фарби й скло, уповільнювати за допомогою солі та оцту реакції, що призводять до псування м’яса, риби.

Людина використовує хімічні явища для виготовлення медичних препаратів, засобів побутової хімії, будівельних матеріалів, харчових добавок тощо. З хімічними явищами ми зустрічаємося, спостерігаючи за святковим феєрверком або за зміною забарвлення чаю після вкидання в нього шматочка лимона.

До організму людини надходять кисень і речовини, одержані з їжі. Молекули білків, жирів і вуглеводів, що входять до складу продуктів харчування, руйнуються, а натомість утворюються нові молекули, з яких будується тіло людини. Це називається обміном речовин.

Науковці вивчають хімічні явища в спеціально обладнаних приміщеннях — хімічних лабораторіях. Дослідникам важливо знати, як відбуватиметься хімічна реакція, як прискорити бажані й сповільнити небажані хімічні процеси, що потрібно для одержання нових речовин із наперед заданими властивостями. Завдяки тривалій і копіткій праці науковці навчилися керувати багатьма хімічними реакціями.

Учні під керівництвом учителя складають схему, яка відображує поділ явищ на фізичні й хімічні. (слайд 5)


Явища


Фізичні

Хімічні
Явища, під час перебігу яких речовина залишається незмінною

Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на іншіПлавлення скла, випаровування або замерзання води

Горіння палива, гниття органічних речовин, іржавіння заліза, скисання молока2. Ознаки хімічних реакцій

Завдяки хімічним реакціям з одних речовин можна отримати інші. Вихідні речовини, що вступають у хімічну реакцію, називаються реагентами, а нові, які утворюються внаслідок такої реакції,— продуктами реакції.

Хімічні реакції завжди супроводжуються фізичними ефектами, які називаються ознаками хімічної реакції. Найпоширеніші ознаки хімічних реакцій: ( слайд 6 – лише малюнки, учні висловлюються, про ознаки реакцій)

  • поглинання або виділення теплоти;

  • зміна забарвлення реакційної суміші;

  • утворення або розчинення осаду;

  • виділення або поглинання газу;

  • поява або зникнення запаху.

Логічні завдання з теми "Фізичні і хімічні явища". 3 хв

1. Взимку стало холодати
І ставок вже не пізнати:
Там, де була рідина,
Лиш дзеркальна площина.
Що за диво кристалічне?
Це фізичне чи хімічне? (фізичне)


2. У бабусі є корова.
Молоко п'єм для здоров'я.
А побуде в теплій хаті-
Будем сир й сметану мати.
Що за наслідок логічний?
Він фізичний чи хімічний (хімічний)


3. На вогні пластинка мідна
Почорніла, вірогідно.
Що за явище незвичне?
Це фізичне чи хімічне (хімічне)


4. Осінь стала вмить до діла-
Листя геть все пожовтіло.
Що за результат класичний?
Він хімічний чи фізичний (хімічний) ( вам 2 ключик)
3. Умови перебігу хімічних реакцій

Усім відомо, що підпалити поліно складніше, ніж тоненьку дерев’яну скіпку. Ще важче розгоряється шматок вугілля, тоді як вугільний порошок займається легко й інтенсивно, а іноді навіть із вибухом. Як можна це пояснити? Відомо, що для початку більшості хімічних реакцій необхідно забезпечити тісне дотикання речовин-реагентів. Цього можна досягти їх подрібненням і перемішуванням, що значно збільшує площу дотикання речовин, які беруть участь у реакції. Максимальне подрібнення речовин забезпечується за їх розчинення. Тому велика кількість хімічних реакцій відбувається в розчинах.

Подрібнення й перемішування речовин — це лише одна умова виникнення хімічної реакції. Наприклад, під час дотикання тирси із повітрям за нормальної температури вона не займається. Для того щоб відбулася хімічна реакція, у багатьох випадках необхідно здійснити нагрівання речовин до певної температури.

Умови виникнення й перебігу хімічних реакцій:

— контакт між речовинами, які вступають у реакцію (реагентами);

— підтримання певного температурного режиму;

— подрібнення й перемішування реагентів у твердому стані;

— підвищення тиску реагентів у газоподібному стані;

  • опромінення реагентів видимим світлом або ультрафіолетом. (слайд 7)


Наступний слайд 8 (нагадує про проведення демонстраційного досліду),

Демонстрації

1. Взаємодія соди з кислотою.

Насипаємо в хімічну склянку приблизно 5 г соди й додаємо 10 мл столового оцту. Що спостерігаєте? Яке це явище?

2. Взаємодія купрум (ІІ) сульфату з лугом

Беремо 10–15 мл розчину купрум(ІІ) сульфату й наливаємо його в хімічну склянку. Додаємо в склянку 10–15 мл розчину натрій гідроксиду. Що спостерігаєте? Яке це явище?

3. Нагрівання осаду купрум (ІІ) гідроксиду. Що спостерігаєте? Яке це явище?

4. Нагріваємо шматочок парафіну у пробірці.

5. Горіння магнію ( замінити на бенгальський вогонь)

У полум’я спиртівки вносимо щипцями стрічку магнію. Що спостерігаєте? Яке це явище?

6. Взаємодія розчинів Алюміній сульфату і барій хлориду. Що спостерігаєте? Яке це явище?

(7. Взаємодія амоній сульфату з лугом

У пробірку поміщаємо кілька кристаликів амоній сульфату й додаємо 1–2 мл розчину лугом. (можна підігріти). Що спостерігаєте? Яке це явище? ( по можливості)

«Знайди зашифроване слово»

Потренуйтеся визначити фізичні і хімічні явища. Позначте явища з літер, що відповідають правильним відповідям, отримаєте прізвище ученого- хіміка.

Явище Фізичне Хімічне
1. Йде дощ М Л
2. Цвях покрився іржею О Е
3. Кипить вода Н М
4. Сіль розчиняється у воді Д П
5. Падає листя з гілок Е К
6. Протухання риби, м'яса Т Л
7. Плавлення воску Е О
8. Підгорання їжі при смажінні Б Є
9. Утворення карамелі із цукру Г В
при нагріванні
(Слайд 9) (Відповідь – Менделеєв.)
Інтерактивна вправа. Повернувшись з уроку хімії, учениця подумала :

«Скрізь явища хімічні, о мамочко моя!

Ось гріє батарея, цьому радію я.

Мій телефон вібрує, а ще – співать він вміє .

Моя кицюня Мурка не хоче молока.

Воно давно прокисло, вреднючка ж ти така!

Готує мама тісто – он соду додала.

Ще й оцтом загасила, ну це її діла.

А я відкрию «фанту» - там бульби, як завжди.

Піду після обіду, є діло в гаражі.

Дивлюсь: там цвях забитий. іржавий, просто страх.

Чи ж помилки серйозні знайшли в моїх словах?»

(Учні визначають, що фізичними явищами є тепловіддача батареї, вібрація та музика з мобільного телефону.)

( за наявності часу) Запитання для бесіди

1. Наведіть приклади хімічних явищ, що відбуваються в побуті.

2. Які умови необхідно створити, щоб розпочалася хімічна реакція?

3. У чому полягає самовільний перебіг хімічних реакцій?
4. Значення хімічних реакцій

З курсу природознавства вам відомо, яке значення мають фізичні явища, що відбуваються навкруги. Наприклад, випаровування води, конденсація водяних парів і випадіння дощу складають кругообіг води в природі. У промисловості металам, пластмасам та іншим матеріалам надають певної форми й у результаті отримують різноманітні предмети.

Велике значення мають хімічні реакції. Їх використовують для добування металів (заліза, алюмінію, міді, цинку, свинцю, олова тощо), а також пластмас, мінеральних добрив, фармацевтичних препаратів. У багатьох випадках хімічні реакції є джерелом різноманітної енергії. Під час згоряння палива виділяється теплота, яку використовують у побуті й промисловості.

Складні біохімічні процеси, які відбуваються в організмах рослин, тварин і людини, пов’язані з різноманітними хімічними перетвореннями.
5. Узагальнення й систематизація знань

5.2. Прийом «Установи відповідність»

Учні отримують аркуші з переліком явищ. Їхнє завдання — визначити, які з цих явищ належить до фізичних, а які — до хімічних. По завершенні роботи учитель вказує правильні відповіді, застосовуючи метод взаємоперевірки.

I варіант

1. Вода в озері покрилася кіркою льоду.

2. Поява іржі на залізному цвяху.

3. Золотий дріт витягнули в нитку.

4. Спалювання бензину у двигуні внутрішнього згоряння (в автомобілі).

5. Бурулька навесні розтанула.

6. Висихання дощових калюж.

7. Для приготування тіста в ложці змішали соду й оцтову кислоту.

8. Морський приплив.

9. Шматочок свинцю вкинули в нітратну кислоту, він «розчинився», при цьому виділився бурий газ.

10. Шматок льоду впав і розбився, утворилося кілька крижинок.

II варіант

1. Вивітрювання гірських порід.

2. Срібна ложка потемніла на відкритому повітрі.

3. Випаровування води з поверхні річки.

4. Горіння гасу в лампі.

5. Рух повітря (вітер).

6. Скисання молока з утворенням кефіру.

7. Плавлення шматка заліза.

8. Горіння сірника.

9. Діти на пляжі виліпили з піску замок.

10. Шматочок цинку вкинули в хлоридну кислоту, при цьому почав інтенсивно виділятися газ.

(Слайд 10 містить літери-відповіді) Перевіримо, у кого скільки балів ( не забудьте на листочку вказати своє ПІП) – ваш 3 ключик

5. Узагальнення й систематизація знань

5.3. Завдання на закріплення матеріалу.

1. Наведіть приклади хімічних явищ (реакцій) у побуті, промисловості, сільському господарстві, природі.

«Сортувальник», Завдання для учнів: усно перелічити всі хімічні й фізичні явища, згадані в тексті. Відповідь обґрунтувати
Зима

На вулиці холоднеча. Виє вітер, немов голодний звір. Мороз-художник зобразив на віконному склі химерні візерунки. А в хаті тепло! Жарко горять дрова в печі. Скипів самовар. Час за стіл. А на столі і соління, і варення: квашена капуста, мочені яблучка, з учорашнього молока поспів кисляк. А який чудовий аромат лине від пирогів, які щойно спекла бабуся!

Ваш 4 ключ від скриньки - ну ще трохи терпіння

2. Спираючись на отримані знання, зробіть такі висновки:

а) фізичні явища обумовлені процесами, у яких речовина залишається незмінною,
а змінюються лише її ____________ і пов’язані з цим __________________________ властивості;

б) хімічне явище — це _________________ одних речовин на інші.

6. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

6.1. Завдання для всього класу.

Підручник : Опрацювати параграф 10, завд.3,6,8

Збірник завдань С.Г.Дехтяренко ,Завдання 6, 7 (В.1-4, ст. 36-42)

6.2. Індивідуальне завдання. Творче завдання|: навести приклади хімічних реакцій, з якими ви зустрічаєтеся в побуті, і описати явища, які їх супроводжують

7. Підбиття підсумків уроку Прийом «Кольорові знаки» Прошу вашої уваги! Настав час відкрити скриньку – в ній долоньки різних кольорів (згідно методики кольоропису , адаптованої О.М.Лутошкіним) .

Оберіть

Червоний

Захоплений, радісний

Оранжевий

Радісний, теплий

Жовтий

Світлий, приємний

Зелений

Спокійний, урівноважений

Синій

Незадоволений, сумний

Фіолетовий

Тривожний, напружений

Чорний

Туга, сум

Білий

Важко відповісти


Підніміть ці долоньки, і я бачу як яскраво у класі. Сподіваюсь, що наш урок був таким, як ви його показали своїми долоньками. До побачення!Джерела інформації, використані при підготовці до уроку.

http://uchni.com.ua/turizm/40507/index.html (загадки про фізичні та хімічні явища)

teacherjournal.com.uaФізичніхімічні явища.docx

Данильченко В.Є. , Халімон Є.В. Хімія. Навчальний посібник. – Х.: «Край мрій», 2008.

Нетрадіційні форми уроків хімії. 9-11кл. – Х. : Видавнича група «Основа»,2006.

Л.С. Дячук, Ігрові технології навчання на уроках хімії. 7 клас.Т-Х. « Ранок», 2010.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
Основні поняття І терміни: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові явища, механічний рух, траєкторія,...

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища

Тема: «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.»
Мета: формувати в учнів уявлення про основні групи природних явищ, їх прояв у довкіллі та значення для життя

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну
Обладнання: картки із задачами, кросворд, кружечки, «дерево мудрості», листочки із запитаннями

Конспект уроку №78 Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про типи хімічних реакцій за різними ознаками

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка