Пошук по сайту


Тема. Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів» Цілі уроку

Тема. Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів» Цілі уроку

Тема. Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів»

Цілі уроку:

 • узагальнити знання учнів з теми;

 • закріпити вміння складати йонні рівняння реакцій, визначати катіони та аніони в розчинах, йонного обміну між розчинами електролітів;

 • розвивати логічне мислення, уміння спостерігати й робити висновки зі спостережень;

 • формувати культуру діалогічного спілкування, необхідності дотримуватися правил з БЖД під час проведення хімічного експерименту;

 • виховувати почуття товариства, навички спільної роботи.

Тип уроку: узагальнення знань, умінь, навичок.

Наочність: таблиці «Розчинність кислот, основ і солей у воді», «Якісні реакції на катіони та аніони», картки для роботи в парах.

Обладнання та реактиви: штативи з пробірками, розчини НСl, KOH, NaNO3, Na2CO3, BaCl2, Na2SO4, CuCl2; універсальний індикаторний папір.

Між предметні зв’язки: фізика, екологія
Хід уроку.
І. Організаційний момент

Слайд 1

Тема уроку «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів»

Слайд 2

На сьогоднішньому уроці ми маємо узагальнити, систематизувати та поглибити знання про розчини, закріпити вміння складати, молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння, розв’язувати задачі, а також перевірити, як ви умієте застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, бо як сказав великий Гете:

Слайд 3

«Просто знати – це ще не все, знання потрібно вміти використовувати».

Слайд 4

Подаруйте одне одному посмішку, а я бажаю кожному із вас, щоб на цьому уроці ви були...

"У" - УВАЖНИМИ;

"С" - СПОКІЙНИМИ;

"П" - ПРАЦЕЛЮБНИМИ;

"І" - ІТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ;

"Х" - ХІМІКАМИ

Я бажаю вам УСПІХУ в процесі пізнання!
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Проблемне питання

Слайд 5

У 30-50 роки ХХ ст. активно розвивалася наука і техніка. Значно зросли обсяги хімічних виробництв. Людство зіткнулося зі збільшенням кількості і небезпечності відходів, кислотними дощами, забрудненням водойм. Як можна подолати проблеми потрапляння деяких небезпечних йонів у навколишнє середовище?
ІІІ. Застосування вмінь, відпрацювання навичок.

1. «Асоціативна квітка».

Завдання: свою винахідливість ви можете проявити, виконуючи вправу «Асоціативна квітка». Середина квітки - поняття «електролітична дисоціація». На пелюстках необхідно записати слова або словосполучення з поняттями теми «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів».

Слова : йони, слабкі електроліти, сильні електроліти, катіони, аніони, перебіг реакцій до кінця, осад, ступінь електролітичної дисоціації, йонні реакції

Слайд 6

Слайд 7

2. «Мозковий штурм».

Фронтальна бесіда

1. Які розчини називаються електролітами? На­ведіть приклади.

2. Які розчини називаються неелектролітами? Наведіть приклади.

3. Що таке «дисоціація»?

4. Що таке «кислоти з погляду теорії електролі­тичної дисоціації»?

5. Що таке «основи з погляду теорії електролі­тичної дисоціації»?

6. Що таке «солі з погляду теорії електролітич­ної дисоціації»?

7. Що таке «ступінь дисоціації»?

8. Що таке «сильні і слабкі електроліти»?

9. Якого забарвлення надають лакмусу кисло­ти? Чим це зумовлено?

10. Якого забарвлення надають лакмусу луги? Чим це зумовлено?

11. Якщо фенолфталеїн забарвився в малиновий колір, яким є середовище розчину?

12. Назвіть умови проведення реакцій йонного обміну до кінця.

13. У чому полягає суть реакції нейтралізації?

14. За допомогою якого йону можна визначити хлорид-йони в розчині? Сульфат йони?
3. Розв’язування вправ

Слайд 8

«Третій зайвий».

1. Яка із цих речовин не є електролітом?

а) натрій гідроксид; б) сульфатна кислота; в)глюкоза.

2. Які йони можуть одночасно перебувати в розчині?

а) Al3+ і Cl- ;         б) Ag+ і Cl- ;        в) H+ і Si O32-.

3. Вкажіть формулу електроліту, який дисоціює ступінчато:

а) НСІО3; б) Н24; в) KOH.

4. Вкажіть формулу речовини, яка під час дисоціації утворює йони Гідрогену:

а) NaOH; б) Cu(NO3)2; в) НСІ.

5. Вкажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо на кожних 200 частинок на йони розщепилось 40:

а) 0,5; б) 0,2; в )0,4.
4. Розв’язування ситуаційних задач. Робота в парах

Слайд 9

«Слідство ведуть хіміки»

Ситуація 1.

Ви увійшли до кабінету хімії і побачили, що на столі – краплі якоїсь рідини. Відомо, що попередній клас працював з розчинами кислот і лугів. Як визначити, яка речовина розлита на столі, якщо у вашому розпорядженні лише універсальний індикаторний папір?

(Учням видаються розчини кислот, лугів, індикатори. Вони повинні написати рівняння дисоціації цих речовин і показати дії індикаторів на розчини кислот і лугів.)

Слайд 10

Ситуація 2.

Ви маєте розкрити «мокру справу», що відбулась у розчині. Злочинці з іменами Барій Хлорид і Натрій Сульфат, які працювали парами, заперечують свою причетність до «мокрої справи», стверджуючи, що у них є алібі. Свої докази підтвердіть йонними рівняннями.

(Учням видаються відповідні розчини, вони повинні написати рівняння в молекулярному та іонному вигляді й провести відповідні досліди.)

Слайд 11

Ситуація 3.

У кабінеті хімії відмінник пояснював учневі, який пропустив кілька уроків через хворобу, як писати рівняння у молекулярному та йонному вигляді. Недбалий учень вирішив зашкодити їм і стер майже всі записи. На дошці залишились такі написи: 2H+ + СО3 H2O + СO2. Допоможіть відновити хімічне рівняння.

Слайд 12

«Від теорії до практики».

Ситуація 4.

Ви - головний еколог на хімічному підприємстві. Вас хвилює проблема, як запобігти забрудненню навколишнього середовища. Для очищення води від катіонів важких і токсичних металів: Pb2+, Cr3+, Hg2+, Fe3+ необхідно перевести в осад. Від швидкості прийняття вами рішення залежить доля міста. Скориставшись таблицею розчинності, з'ясуйте, у вигляді яких солей можна осадити ці йони. Підтвердіть свої пропозиції йонними рівняннями реакцій.
5. Розв’язання проблемного питання.

Слайд 13

На початку уроку ми поставили запитання.

У 30-50 роки ХХ ст. активно розвивалася наука і техніка. Значно зросли обсяги хімічних виробництв. Людство зіткнулося зі збільшенням кількості і небезпечності відходів, кислотними дощами. Як можна подолати ці екологічні проблеми хімічним шляхом?

Механізми дії цих проблем:

 • Розчинення відходів у воді та утворення розчинів електролітів

 • Взаємодія розчинів один з одним та з об’єктами навколишнього середовища (кислотні дощі, ерозія ґрунту, забруднення рослин, зниження імунітету, вживання забрудненої їжі та води, знищення природного середовища існування організмів)

 • Вдихання відходів та утворення в організмі отруйних речовин

Можливі шляхи вирішення проблем: (встановлення якісних очисних споруд, заборона використання небезпечних продуктів хімічного синтезу, комплексне використання сировини, вторинна переробка ресурсів, знешкодження небезпечних відходів, грамотне використання засобів побутової хімії, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, дотримання здорового способу життя, розробка альтернативних видів палива, використання сонячної енергії).
IV. Висновки.

Слайд 14

«Незакінчене речення»

 1. Сьогодні на уроці ми повторили основні положення ...(теорії електролітичної дисоціації)

 2. Закріпили вміння складати… (повні та скорочених йонні рівняння реакцій)

 3. Ми знаємо, що реакції у водному розчині протікають до кінця , якщо ...

 4. Навчилися практично застосовувати знання для ... (розв’язування експериментальних і розрахункових задач)

 5. Повторили правила ... (техніки безпеки під час проведення хімічного експерименту)

 6. Ми провели час на уроці …


V. Домашнє завдання

Слайд 15


 • повторити § 9-12 у підручнику;

 • підготуватись до практичної роботи, с.89-90 у підручнику.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну
Обладнання: картки із задачами, кросворд, кружечки, «дерево мудрості», листочки із запитаннями

Тема уроку: Практична робота №2
Мета: Закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів, а також навички складання йонних рівнянь...

Конспект уроку 68 Тема: Електроліз водних розчинів електролітів
Мета: на основі знань про електроліз, вивчити особливості процесів, що відбуваються на катоді І аноді під час електролізу розчинів...

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Конспект уроку 72 Тема: Закони Фарадея
Мета: на основі знань про електроліз, вивчити особливості процесів, що відбуваються на аноді під час електролізу розчинів електролітів;...

Конспект уроку: основи» Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Основи»
«їдкий натр», «їдке калі»; розширити знання учнів про застосування основ; узагальнити й систематизувати вивче­ний матеріал; сформувати...

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Конспект уроку №78 Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про типи хімічних реакцій за різними ознаками

Урок лекція
Мета уроку: надати учням знання з теми, сформувати сучасні уявлення про ядерні реакції, вміння класифікувати реакції за певними ознаками,...

Методична розробка уроку з теми «Україна в період кризи радянської системи (1964-1985 рр.)»
Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій в процесі узагальнення,систематизації та конкретизації подій,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка