Пошук по сайту


Конспект уроку 68 Тема: Електроліз водних розчинів електролітів

Конспект уроку 68 Тема: Електроліз водних розчинів електролітів

Конспект уроку 68

Тема: Електроліз водних розчинів електролітів.

Мета: на основі знань про електроліз, вивчити особливості процесів, що відбуваються на катоді і аноді під час електролізу розчинів електролітів; зробити висновок про застосування електролізу; розвивати вміння записувати рівняння електролізу, називати продукти реакції електролізу

Обладнання: роздатковий матеріал

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: бесіда, робота з підручником, індивідуальна робота, експеримент:

Демонстрація: 8. Електроліз розчинів купрум (ІІ) хлориду та калій йодиду

Хід уроку:

І. Організація класу

ІІ. Оголошення теми і мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Дати визначення подяттю електроліз.

2. Перевірка д/з. 3 учня біля дошки, записати і прокоментувати схеми електролізу

запропонованих розплавів солей.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Електролітами є не лише розплави, а і розчини. Сьогодні ми продовжимо вивчати процес електролізу, але розглянемо як будуть відбуватися окисно-відновні процеси на електродах під час електролізу розчинів електролітів. Вивчений матеріал підтвердимо результатами демонстраційного експерименту.
V. Вивчення нового матеріалу

1. Електроліз водних розчинів електролітів.

Слід розрізняти електроліз розплавлених електролітів і їх розчинів. Під час електролізу водних розчинів електролітів в процесах електролізу може брати участь і вода.

а) процеси, що відбуваються на катоді

Щоб дізнатись які речовини відновлюються на катоді в водних розчинах електролітів використовують ряд активності металів.

1) катіони металів, що стоять в ряду активності металів після Н, при електролізі повністю відновлюються на катоді;

2) катіони активних металів, що розташовані в ряду активності металів до алюмінію включно не відновлюються на катоді, замість них відновлюється водень (якщо на одному електроді відбувається декілька паралельних процесів сумарне рівняння електролізу не записують, т.я невідома яка кількість електрики затрачена);

3) катіони металів середньої активності, що розташовані в ряду активності металів між алюмінієм і гідрогеном – відновлюються на катоді одночасно з воднем.

б) процеси, що відбуваються на аноді

Аноди поділяють на нерозчинні (вугілля, графіт, платина, іридій) і розчинні (мідь, цинк, кадмій, нікель та ін. метали).

Нерозчинний анод6

1) окиснення аніонів безоксигеновмісних кислот;

2) виділення кисню якщо аніон оксигеновмісний (2H2O - 4e —> 4H+ + O2);

Розчинний анод:

1) окиснення металу з якого зроблений анод, іони металу переходять в розчин і він розчиняється (наприклад електроліз купрум сульфату на мідному аноді:

К(-) Cu2+ +2e —> Cu0 A(+) Cu0 - 2e —> Cu2+
2. Значення електролізу.

Сьогодні електроліз водних розчинів, розплавлених солей і лугів широко застосовують у хімічній, металургійній і металообробній промисловості.

  1. За допомогою електролізу водних розчинів отримують продукцію неорганічної хімії: водень, кисень, хлор, їдкий натр, їдкий калі та ін.

  2. Електролізом водних розчинів виробляють і рафінують кольорові метали: мідь, цинк, вісмут, свинець, нікель, кобальт, алюміній.

  3. Електроліз розплавлених солей використовують для виробництва легких, важкоплавких і рідкісних металів, рафінування металів і отримання сплавів. Такі метали, як алюміній, магній, натрій, літій, одержують лише електрохімічним способом.

  4. Металообробна промисловість використовує електроліз для виготовлення та розмноження металевих копій (гальванопластика) і нанесення покриттів із чистих металів і сплавів на поверхню металевих виробів. Покриття захищає вироби від дії агресивних середовищ (корозії), поліпшує механічні властивості виробів, надає їм товарного вигляду.

  5. Електроліз дає змогу отримувати продукцію високої чистоти.

  6. Головним недоліком електрохімічних процесів є відносно великі витрати електроенергії, вартість якої становить основну частину собівартості продукції.


VІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запишіть рівняння реакції електролізу розплаву калій броміду.

2. Скласти рівняння електролізу розплавів6 калій сульфіду і барій хлориду.

3. Запишіть рівняння реакції електролізу водного розчину сульфатної кислоти з нерозчинними електродами.

4. Запишіть рівняння реакції електролізу водного розчину купрум (ІІ) сульфату з мідним електродом.

5. Які реакції будуть відбуватись на електродах при електролізі водного розчину нікель (ІІ) нітрату з нерозчинними електродами.

6. Запишіть рівняння реакції електролізу водних розчинів калій йодиду і натрій сульфату з нерозчинними електродами.

7. Які продукти утворяться при електролізі водних розчинів таких солей з нерозчинними електродами:

  • Аргентум нітрату;

  • Цинк сульфату;

  • Аурум хлориду

8. Запишіть рівняння електролізу водних розчинів хлоридної і нітратної кислот з нерозчинними електродами.
VІ. Підведення підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання конспект, завдання в зошиті

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 53 Тема: Гідроліз водних розчинів солей
Мета: вивчити процес гідролізу водних розчинів солей; розвивати вміння записувати рівняння

Конспект уроку 72 Тема: Закони Фарадея
Мета: на основі знань про електроліз, вивчити особливості процесів, що відбуваються на аноді під час електролізу розчинів електролітів;...

Тема. Карбонатна (вугільна) кислота
Хімічні властивості: взаємодія з кислотами, розкладання при нагріванні, гідроліз водних розчинів

Тема. Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції...
...

Тема уроку: Практична робота №2
Мета: Закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів, а також навички складання йонних рівнянь...

Конспект уроку 108 Тема: Електронні та структурні формули речовин
Мета: закріпити знання про ковалентний зв’язок І його види – неполярний І полярний; навчитися

Конспект уроку 76 Тема: Розрахункові задачі по темі: «Лужні метали»
Мета: на основі знань про хімічні властивості лужних металів розвивати вміння розв’язувати

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Конспект уроку 32 Тема: Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини
Записати формулу за якою можна обчислити масовіу частку розчиненої речовини в розчині?

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентногоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка