Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з хімії на виконання наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 02. 02. 2016 №58 П

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з хімії на виконання наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 02. 02. 2016 №58 П

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УЩІЛЬНЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ХІМІЇ
На виконання наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 02.02.2016 №58 "Про шляхи відпрацювання навчального матеріалу за період призупинення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців" необхідним є розробка шляхів інтенсифікації навчальних програм тобто ущільнення вивчення навчального матеріалу.

З метою якісного виконання навчальної програми з хімії рекомендуємо при складанні календарного планування врахувати, що навчальний час буде зменшений наступним чином:

Кількість годин

за навчальною програмою

Орієнтовна кількість годин, що рекомендована для ущільнення

Орієнтовна кількість годин, що відводиться на реалізацію програм

35

3

32

52

4

48

70

6

64

Рекомендуємо ущільнення навчального матеріалу здійснювати в основному за рахунок:

  • зменшення годин на викладання окремих розділів, що рекомендовано в таблицях;

  • використання резервних годин;

  • проведення екскурсій під час літньої практики.

Право вибору способу ущільнення навчального матеріалу залишається за вчителем. При цьому вчитель повинен врахувати специфіку навчального процесу, профіль навчання та строки надолуження виконання навчальних програм.

Ущільнення матеріалу можна проводити за рахунок об’єднання навчальних тем, використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення матеріалу, зміни у часі проведення навчальних екскурсій тощо.

За результатами розгляду відповідних нормативних документів, змісту навчальних програм, з метою ефективного виконання програми з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендумо: використовувати нижче наведені зразки орієнтовного ущільнення річних навчально-тематичних планів програмового матеріалу.

Хімія, 7 клас

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.7-9 класи»-К.:Освіта, 2013.

(1,5 год. на тиждень, разом 52 год., із них 5 год. — резервний час)


Назва теми

Кількість год. за

програ­мою

Ущільнення

годин

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість практичних робіт

Вступ

3
3
1

Тема 1. Початкові хімічні поняття

21
21

1

2

Тема 2. Кисень

13

1

12
1

Тема 2. Вода

10

1

9

1
Резерв годин на повторення та систематизацію навчального матеріалу

5

2

3Загальна кількість

годин

47+5рез.

4

45+3 рез.

2

4Хімія, 8 клас

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.7-11 класи»

(Л.П. Величко, О.Г. Ярошенко).-К.:Ірпінь: Перун, 2005.

(2 год. на тиждень, разом 70 год., із них 10 год. — резервний час)


Назва теми

Кількість год. за програ­мою

Ущіль-

нення

год.

Кількість годин, рекомендова-них за ущільненою програмою

Кіль-кість контроль них робіт

Кіль-кість практичних робіт

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

2
2Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

8
8Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

25
25

1

2

Тема 3. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів Д. І. Менделєєва.

Будова атома


15

1


14Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

10

1

9

1
Резерв годин на повторення та систематизацію навчального матеріалу

10

4

6Загальна

кількість годин

60+10 рез.

6

58+6 рез.

2

2


Хімія, 9 клас

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи»

(Л.П. Величко, О.Г. Ярошенко).-К.:Ірпінь: Перун, 2005.

(2 год. на тиждень, разом 70 год., із них 10 год. — резервний час)


Назва теми

Кількість год. за програ­мою

Ущільнення

год.

Кількість годин, рекомендова-

них за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість

практичних робіт

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

2
2Тема1. Розчини

15
15
3

Тема 2. Хімічні реакції

9
9

1
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки

30

1

29
1

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

4

1

3Резерв годин на повторення та систематизацію навчального матеріалу


10


4


6Загальна

кількість годин

60+10 рез.

6

58+6 рез.

2

4

Хімія, 10 клас (рівень стандарту)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.

10-11 класи. Київ. 2010 рік. За редакцією Л.П.Величко, Г.А.Лашевська, Н.В.Титаренко

(1 година на тиждень, разом 35 годин, із них 5 годин – резервний час)


Назва теми

Кількість

год. за

програ­мою

Ущіль-нення

год.

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольн. робіт

Кількість практичних робіт

Повторення основних

питань курсу хімії

основної школи

2
2Тема1. Неметаліч­ні елементи та їхні сполуки

14
14

1

1

Тема 2. Металіч­ні елементи та їхні сполуки

14

1

13

1

1

Резерв годин на повторення та систематизацію навчального матеріалу

5

2


3
Загальна кількість годин

30+5 рез.

3

29+3 рез.

2

2Хімія, 11 клас (рівень стандарту)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.

10-11 класи. Київ. 2010 рік. За редакцією Л.П.Величко, Г.А.Лашевська, Н.В.Титаренко

(1 година на тиждень, разом 35 годин, із них 5 годин – резервний час)

Назва теми

Кількість год. за програ­мою

Ущільнення

год.

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість практичних робіт

Органічні сполуки

30

2

28

2

1

Резерв годин на повторення та систематизацію навчального матеріалу

5

1

4Загальна кількість годин

30+5 рез.

3

28+4 рез.

2

1

Хімія, 10 клас (академічний рівень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.

10-11 класи. Київ. 2010 рік. За редакцією Л.П.Величко, Г.А.Лашевська, Н.В.Титаренко

(1 година на тиждень, разом 35 годин, із них 5 годин – резервний час)


Назва теми

Кількість год. за програ­мою

Ущільнення

год.

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість практичних робіт

Повторення основних питань курсу хімії основної школи

3
3Тема1. Неметаліч­ні елементи та їхні сполуки

15
15

1

1

Тема 2. Металіч­ні елементи та їхні сполуки

12

1

11

1

1

Резерв годин на повторення та систематизацію навчального матеріалу

5

2

3Загальна кількість годин

30+5 рез.

3

29+3 рез.

2

2

Хімія, 11 клас (академічний рівень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.

10-11 класи. Київ. 2010 рік. За редакцією Л.П.Величко, Г.А.Лашевська, Н.В.Титаренко

(2 год. на тиждень, разом 65 год., із них 5год. — резервний час)


Назва теми

Кількість год. за програ­мою

Ущільнення

год.

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість практичних робіт

Повторення основних відомостей про органічні сполуки

2
2Тема 1.

Теорія хіміч­ної будови органічних спо­лук

3
3Тема 2.

Вуглеводні

17
17
1

Тема 3.

Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

4
4

1
Тема 4.

Оксигеновмісні сполуки

19

1

18

1

2

Тема 5.

Нітрогеновмісні сполуки

8

1

7Тема 6. Синтетичні

високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

6

1

5Тема 7. Роль хімії в житті суспільства

6

2

4

1
Резерв годин

на повторення та систематизацію навчального матеріалу

5

1

4Загальна

кількість годин

65+5 рез.

6

60+4 рез.

3

3


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
На виконання наказу Департаменту освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації від 27. 08. 2014 р. №31 «Про зміни в структурі...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Додаток №3 до наказу управління освіти Чернівецької міської ради

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів «Трудове навчання»
Відповідно до листа мон україни від 09. 06. 2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

На засіданнях предметних мо були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями
«Обдарована молодь», а також заходів управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради щодо виконання комплексного...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської...
Відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання

Виконавчий комітет кременчуцької міської ради полтавської області управління освіти
Міністерства освіти І науки України «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка