Пошук по сайту


Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні

Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні

Урок 3.
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

Мета: наукова: ознайомити учнів з особливостями нітратної та ортофосфатної кислот; розширити уявлення про кислі й середні солі на прикладі солей ортофосфатної кислоти; вдосконалювати уміння учнів складати рівняння хімічних реакцій і пояснювати їх з точки зору електролітичної дисоціації й окисно-відновних процесів; продемонструвати окисні властивості нітратної кислоти; ознайомити учнів із застосуванням нітратної й ортофосфатної кислот та їх солей

розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до дисципліни, логічне мислення, самостійність у процесі розв'язування задач, увагу, пам'ять, уміння виділяти головне, робити висновки;

виховна: формувати науковий i політехнічний світогляд учня на основі отриманих знань;

практична: розвивати в учнів спеціальні вміння; формувати навички безпечного поводження з речовинами в побуті й на виробництві а також виконання найпростіших операцій під час проведения хімічних експериментів.

Обладнання: розчини нітратної та ортофосфатної кислот, натрій гідроксид, реактиви: аргентум нітрат, натрій карбонат, концентрована і розведена сульфатна кислота, концентрована нітратна кислота, а також металічний цинк, мідь, кальцій оксид, індикатори, штатив із пробірками, нагрівальний прилад.

Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ.
І. Організаційний етап.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Диктант.

Напишіть формули: аміаку, фосфор (V) оксиду, нітратної кислоти, нітроген (IV) оксиду, ортофосфатної кислоти, метафосфатної кислоти, калій нітрату, амоній хлориду, кальцій фосфату, амоній нітрату, амоній фосфату, нітроген (II) оксиду.

2. Бесіда.

 1. Як називаються солі нітратної кислоти?

 2. Як називаються солі фосфатної кислоти?

 3. Які властивості мають солі нітратної утворює і фосфатної кислот?

 4. Які нітроген оксиди ви знаєте? Опишіть їхні фізичні властивості.

 5. У чому полягають особливості одержування нітроген і фосфор оксидів?

 6. Для одержання яких речовин використовуються нітроген і фосфор оксиди?


IV. Мотивація навчальної діяльності.

- Як ви вважаєте, навіщо нам потрібно вивчати ці кислоти?
V. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь учителя.

1. Фізичні властивості ортофосфатної кислоти.

За звичайних умов ортофосфатна кислота — тверда, безбарвна, кристалічна речовина. Температура плавлення — 42,3°С . У твердій і рідкій кислоті молекули асоційовані за рахунок водневих зв'язків. Цим же зумовлена підвищена в'язкість концентрованих розчинів фосфатної кислоти. Вона добре розчинна у воді, її розчин — електроліт середньої сили.

 1. Добування ортофосфатної кислоти.

Фосфатну кислоту одержують з її солей, що містяться у фосфатних мінералах — апатиті й фосфориті Са3(Р04)2 дією сульфатної кислоти:

Са3(Р04)2 + 3H2S04 = 3CaS04 + 2Н3Р04 або гідратацією фосфор (V) оксиду:

Р205 + ЗН20 = 2Н3Р04

3. Хімічні властивості ортофосфатної кислоти.

Учитель розглядає такі хімічні властивості ортофосфатної кислоти:

 1. дисоціацію фосфатної кислоти і зміну забарвлення індикатора в її розчині;

 2. взаємодію з оксидами металів;

 3. взаємодію з основами;

4) взаємодію із солями. (Наприклад, реакція з аргентум нітратом, яка є якісною на іон Р03-4 — випадає жовтуватий осад фосфату срібла:

3Ag+ + Р03-4 = Ag3P04

 1. взаємодія з металами, що стоять у ряді напруг до водню;

 2. термічний розклад до дифосфатної кислоти.

Розповідь учителя може супроводжується демонстраційними дослідами. Учні записують відповідні рівняння реакцій.

4. Фізичні властивості нітратної кислоти.

Безводна (100%-а) нітратна кислота — безбарвна, дуже пахуча рідина, з температурою кипіння +86 °С. При збереженні на світлі кислота поступово забарвлюється в бурий колір внаслідок розкладу з утворенням вищих нітроген оксидів, у тому числі й бурого газу N02. Добре змішується з водою в будь-яких співвідношеннях.

5. Добування нітратної кислоти.

Нітратну кислоту можна отримати з її солей при дії на них концентрованою сульфатною кислотою:

NaNO3(TB) + H2S04(kohi() = NaHS04 + HNO3

або з оксиду (IV): 4N02 + 02 + 2Н20 = 4HN03

Промисловий синтез нітратної кислоти з аміаку проходить за такою схемою:

 1. 2NH3 + 202 = 2NO + 3H20 — каталітичне окиснення аміаку, каталізатор — платина.

 1. 2NO + 02 = 2N02 — окиснення N0 киснем повітря.

 1. 4N02 +02 +2Н20 = 4HN03 — поглинання N02 водою у присутності кисню.

 1. Хімічні властивості нітратної кислоти.

Робота з підручником.

Користуючись підручником (§ 10, с. 71 - 75, учні самостійно записують для нітратної кислоти рівняння:

 1. дисоціації,

 2. взаємодії з оксидами металів,

 3. з основами,

 4. із солями,

 5. з металами.

Демонстрація.

Демонструється взаємодія розведеної і концентрованої нітратної кислоти з міддю й цинком. Учні записують рівняння і складають електронний баланс реакцій взаємодії:

а) розведеної і концентрованої нітратної кислоти з міддю;

6) розведеної і концентрованої нітратної кислоти з цинком.

7. Застосування нітратної та ортофосфатної кислот.

Розповідь учителя.

Нітратна кислота використовується у виробництві вибухових речовин, добрив, барвників, дезинфікуючих засобів, ліків, поліефірних та поліамідних волокон і пластичних мас. Вона також використовується у процесах золочення, травлення металів; у фотографії.

Ортофосфатна кислота не отруйна і найбільш широко застосовується у виробництві мінеральних добрив, крім того, вона використовується у харчовій промисловості для виготовлення сиропів.

8. Солі нітратної кислоти – нітрати.

Одноосновна нітратна кислота тільки середні солі, які називаються нітратами. Нітрати натрію, калію, амонію і кальцію називають також селітрами. Всі нітрати добре розчиняються у воді (демонстрація зразків).

Учитель записує на дошці формули деяких нітратів.

9. Солі ортофосфатної кислоти – фосфати.

Ортофосфатна кислота — триосновна кислота, тому вона утворює три ряди солей: середні — фосфати, і два ряди кислих солей — дигідроген- і гідрогенфосфати. Учитель записує на дошці як приклади формули і назви таких солей (демонстрація зразків).

10. Завдання в групах. Учні об’єднуються в три групи. Три учні працюють біля дошки.

І група.

Складіть рівняння реакцій, в результаті яких утворюються нітрати.

 1. Взаємодія нітратної кислоти з основами.

 2. Взаємодія нітратної кислоти з основними оксидами.

 3. Взаємодія нітратної кислоти з металами, аміаком.

 4. Реакція обміну між солями.

ІІ група.

Напишіть рівняння реакцій одержання фосфатів при взаємодії ортофосфатної кислоти:

а) з основами;

б) з оксидами, утвореними металами;

в) з металами, що стоять у ряді електрохімічної напруги перед гідрогеном.

ІІІ група.

Напишіть рівняння реакцій одержання фосфатів у реакції обміну між солями при взаємодії фосфор (V) оксиду:

а) з основами;

б) з оксидами, утвореними металами.

11. Демонстрація. Термічний розклад нітратів. Запис в зошити схеми термічного розкладу нітратів (підручник, с. 75).

Кристалічну калійну селітру нагріваємо у пробірці до розплавлення, нагрівання продовжуємо ще деякий час. При термічному розкладі селітри виділяється кисень, який легко виявляємо, якщо в пробірку вносимо тліючу скіпку: вона яскраво спалахне. Можна кинути у пробірку маленький шматочок вугілля або сірки. Вони яскраво згоряють. Запис в зошити схеми термічного розкладу нітратів. (підручник, с. 75).

12. Демонстрація. Якісна реакція на нітрат-йони.

Якісною реакцією на нітрат-іон -N03 є нагрівання розчину досліджуваної солі з концентрованою сульфатною кислотою і міддю. Сульфатна кислота витісняє нітратну з її солі, та реагує з міддю, в результаті можна спостерігати виділення бурого газу.

Учні записують рівняння реакції.

13. Демонстрація. Якісна реакція на фосфат-йони.

Якісною реакцією на фосфат-йон -Р04 є взаємодія досліджуваної солі з аргентум нітратом. У результаті випадає жовтий осад аргентум фосфату:

3Ag+ + РО4 = Ag3P04

Учні записують молекулярне рівняння, відповідне цьому скороченому йонному рівнянню.
VІ. Закріплення й узагальнення знань.

1. Бесіда.

 1. Назвіть формули нітратної кислоти; ортофосфатної кислоти. Перелічіть хімічні властивості нітратної і ортофосфатної кислот, які є загальними для всіх кислот.

 2. Які специфічні властивості нітратної кислоти ви знаєте? Чим вони визначаються?

 1. Які солі утворює ортофосфатна кислота?

 1. Експериментальне завдання.

Дано розчини трьох кислот: сульфатної, нітратної і фосфатної. Як їх розпізнати?

 1. Розв’язування задач за варіантами.

І варіант. При повному розкладі нітрату одновалентного металу маса твердого продукту склала 63,5 % від вихідної маси нітрату. Установіть формулу нітрату.

ІІ варіант. Гази, одержані при термічному розкладі 27,25 г суміші натрій нітрату і купрум (II) нітрату, пропустили через 115,2 мл води. При цьому

1,12 л газу не поглинулися. Визначте масові частки речовин у вихідній суміші й масову частку речовини в розчині, одержаному після поглинання газів.
VIІ. Домашнє завдання.

 1. Підручник, §§ 10, 11, опрацювати.

 2. Виконати № 96, с. 77, № 111, с. 82, письмово.

Підготуватися до уроку-телепередачі «Нітратні та фосфатні добрива. Вміст нітратів у продуктах харчування».
VIIІ. Підбиття підсумків уроку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Конспект уроку 35 Тема: Хлоридна кислота: добування, властивості, застосування
Мета: вивчити спосіб добування хлоридної кислоти в лабораторії; фізичні та хімічні властивості: дію на

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних...
Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Застосування
Мета: розглянути будову оцтової кислоти як представника карбонових кислот, її фізичні властивості, застосування, вдосконалювати вміння...

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища

Урок Тема уроку: Білки
Кмз: схеми «Будова структур білка», розчин білку, конц нітратна кислота, натрій гідроксид, розчин купрум(ІІ) сульфат, спиртівка,...

Конспект уроку 32 Тема: Кислоти, їх склад, назви, класифікація, визначення....
Мета: формувати знання про класифікацію кислот, їх фізичні властивості; заходи безпеки при роботі з кислотами; про поширеність кислот...

Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви
Обладнання: алгоритм складання назв солей за формулами та формул солей за назвами, плакат «Дерево мудрості»

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості....
Тема: Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості:...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка