Пошук по сайту


Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Березанської районної ради
НАКАЗ
__________ 20 р. Березанка № _____
Про стан викладання

та рівень навчальних досягнень

учнів з основ здоров’я
На виконання наказу відділу освіти №183 від 10.10.2012 р. “ Про вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я» та відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією школи у листопаді було здійснено вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я. Перевірка здійснювалась шляхом:

- відвідування уроків. Всього було відвідано 15 уроків ;

- вивчення шкільної документації;

- проведення співбесід з учителями;

- проведення контрольних робіт.

Викладання предмету «Основи здоров’я» у школі ведеться згідно з діючими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, такими вчителями:

Дудник Емілія Петрівна - ( 5-7 класи), освіта вища педагогічна, за фахом – викладач біології, педагогічний стаж 18 років, вчитель першої кваліфікаційної категорії,курси підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я за тренінговою програмою пройшла у 2008 році.

Савчук Віталій Володимирович – ( 8-9 класи), освіта вища педагогічна, за фахом – учитель фізичної культури і валеології, педагогічний стаж 15 років, вчитель вищої кваліфікаційної категорії.

Вчителі добре обізнані із сучасними вимогами до викладання предмету, знають програму, пояснювальну записку до неї та ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо викладання основ здоров’я у 2012-2013 навчальному році.

Підручниками учні всіх класів забезпечені стовідсотково.

Проте, навчально-матеріальна база для викладання предмета сформована недостатньо, майже немає наочності, відеопосібників.

Відсутній куточок з Основ здоров’я у кабінеті, де викладається предмет.

Уроки з «основ здоров’я» у школі мають практичне спрямування. Під час викладання курсу педагоги широко застосовують міжпредметні зв’язки, опираючись на знання учнів з біології, фізичної культури, хімії, фізики та життєвий досвід дітей; аналізуються конкретні ситуації, випадки, спільно шукаються шляхи розв’язання проблем тощо. При підготовці до уроків, проведення практичних робіт з учнями учителі враховують результати медичного обстеження школярів, аналіз дитячих захворювань та травматизму учасників навчально-виховного процесу, що також сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

На своїх уроках Дудник Е.П. значну увагу приділяє виробленню у дітей практичних навичок щодо поведінки у різних життєвих ситуаціях та умінь протистояти негативному впливу, навичок здорового способу життя й зміцнення здоров’я.

Учні на уроках Емілії Петрівни проявляють активність, зацікавленість предметом і показують добрі знання і уміння.

Савчук Віталій Володимирович спрямовує свою роботу на формування у школярів навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров'я. Значну увагу приділяє формуванню в учнів навичок самонавчання, самоконтролю, самоаналізу, оволодінню ними умінь планування власної діяльності, виховуючи в них самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті.

Під час викладання предмету застосовує інтерактивні форми і методи роботи з учнями, одним із яких є метод проектів. Результат спільної творчої роботи учнів використовується в подальшій роботі з учнями інших класів, що надає соціального значення роботі дітей та вчителя над проектом і сприяє соціальному і психологічному здоров’ю.

В межах формування навичок раціональної праці, відпочинку, збільшення фізичної активності та зняття напруги на уроках проводяться фізичні хвилинки, вправи для очей, паузи релаксації.

Для заохочення учнів до активної роботи на уроці учитель використовує дидактичні ігри: гра – творчість, гра – праця. Розумно підібрані запитання і приклади, оригінальне розв’язання проблем різними способами, використання елементів психології, творчі завдання поступово і непомітно залучають кожного учня до процесу пізнання, активізують навчально-пізнавальну діяльність, підвищують мотивацію навчання.

З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

було проведено контрольні роботи для учнів 9-х класів, результати яких :

Учнів у класі

Писало роботу

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9-А

17

152
1

1

4

1

1

2

2

1

Рівень %

% 13,3

% 13,3

% 40

% 33,3
9-Б

15

831

2

1

-

1Рівень ( %)

% 37,5

% 12,5

% 37,5

% 12,5Актуальною залишається проблема застосування під час навчального процесу ефективних форм і методів навчання, впровадження сучасних інформаційних технологій та передового педагогічного досвіду у процесі викладання предмету.

Слід відзначити, що в школі проводиться різноманітна позакласна робота з предмету: проходять тижні здоров’я, тижні безпеки життєдіяльності; протягом року діє змінна виставка малюнків, плакатів «Молодь обирає здоровий спосіб життя !». Проводяться тематичні інформаційні години, екскурсії до пожежної частини, День Цивільної оборони.

В коридорах школи до уваги учнів стенди з постійними та змінними інформаційними матеріалами, рекомендаціями : «Ми за здоровий спосіб життя!», « Особиста гігієна – запорука здоров’я».

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.Відзначити роботу учителів основ здоров’я щодо забезпечення виконання державних стандартів, формування в учнів навичок здорового способу життя й зміцнення здоров’я.

2. Вчителям основ здоров’я Дудник Е.П., Савчуку В.В. :

- продовжити систематичне та цілеспрямоване здійснення превентивної освіти учасників навчально-виховного процесу;

- активізувати застосування ефективних форм та методів роботи з учнями , впровадження сучасних інформаційних технологій та передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес;

- вжити дієвих заходів щодо поповнення навчально-матеріальної бази з предмету необхідною наочністю, відеопосібниками. Широко використовувати на уроках відеосюжети з телепрограм, інші переконливі відеоматеріали при вивченні окремих тем чи аналізі конкретних ситуацій;

- оформити куточок з основ здоров’я в кабінеті, в якому викладається предмет .

3. Савчуку В.В. пройти курси підвищення кваліфікації з основ здоров’я .

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Крученову В.М.

Директор школи : В.І.Алексєєнко

ДО НАКАЗУ ПРО ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ !

З метою реалізації спільного проекту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Фонду народонаселення ООН в Україні «Дорослішай на здоров’я», спрямованого на популяризацію здорового способу життя серед  підлітків і молоді, у школі розпочато впровадження у навчально-виховний процес тренінгового курсу «Дорослішай на здоров’я» для учнів 9-11 класів.

Працює агітбригада «Молодь за здоровий спосіб життя!», яка зайняла І місце у районному етапі і є дипломантом обласного конкурсу та загін Юних інспекторів дорожнього руху.

Щороку проводяться акції : «Молодь проти СНІДу», «Ми – проти тютюнопаління», «Ні – алкоголю», проведено тематичний вечір для старшокласників «Ми – за здоровий спосіб життя». Практичний психолог Корінецька А.Л. проводить тренінгові програми «Я вмію сказати : «Ні!», тренінги «За і Проти паління», «Я обираю здоров’я». Традиційними стали спортивні свята «Мама, тато і я – спортивна сім’я!», «Козацькі розваги», «Веселі старти», «Зірниця» , група учнів брала участь у благодійній акції «Пробіг заради життя». Протягом року працюють спортивні секції : волейболу, футболу, шахів, шашок, тенісу

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Методичний день
Форми організації навчально-виховного процесу: фронтальна, групова, індивідуальна

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Образотворче мистецтво у 5-7 класах школи викладає Винокурова Тетяна Костянтинівна, вчитель вищої категорії

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Чухало Наталія Дем’янівна, Трушівський навчально виховний комплекс...
Чухало Наталія Дем’янівна, Трушівський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ...

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №1
Школа І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району міста Києва заснована у 1960 році. У 2009 році школа була атестована з відзнакою

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №1
Школа І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району міста Києва заснована у 1960 році. У 2009 році школа була атестована з відзнакою

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51230База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка