Пошук по сайту


Карта професійного самовизначення школярів або профільний лист учня

Карта професійного самовизначення школярів або профільний лист учня

Сторінка1/3
  1   2   3
Карта професійного самовизначення школярів або профільний лист учня
Карта професійного самовизначення школярів заповнюється класним керівником та психологом разом з учителями, які викладають у класі впродовж років навчання учня, починаючи з 4 класу. Лист містить відомості про академічні досягнення з предметів, результати діагностування за профдіагностичними методиками, рівень здібностей за профільними напрямками, рейтинг обізнаності у сфері наук, наявність професійних інтересів, рівень комунікативних та організаторських здібностей, типи мислення та темперамент.

Результати, занесені до карти дають змогу виявити актуальний рівень здібностей при виборі профілю навчання у школі та здійснити професійне самовизначення школяра.

Цінність матеріалів полягає в тому, що робота вчителів, класних керівників, психолога з картами професійного самовизначення дозволяє достатньо правдиво прогнозувати успішність учнів у профільному навчанні.
У реформі середньої освіти в Україні в даний момент найактуальнішою проблемою є впровадження профільного навчання. Це велика й важлива робота – визначити оптимальний зміст, методи, засоби, критерії оцінювання та моніторинг різнорівневої, різноманітної профільної освіти учнів школи для різних соціально-економічних умов. Важливу роль при вирішенні проблем цілеспрямованого та поступового впровадження профільної освіти відіграє інформаційне забезпечення професійного самовизначення, яке здійснюється насамперед шкільними предметами, при вивченні яких учні мають можливість з’ясувати своє ставлення, схильності, здібності, бажання займатися тим чи іншим видом діяльності, вивчати чи не вивчати ту або іншу галузь навчання.

Важливим при підготовці учнів до майбутньої професії є допрофільна підготовка та профільне навчання, в основі яких лежить вирішення складних соціально-педагогічних завдань, які необхідно вирішувати, викладаючи шкільні предмети, а саме:

 1. визначення місця і ролі шкільних предметів у структурі опанування професій; їх практична орієнтація на ту чи іншу галузь трудової діяльності;

 2. формування певних уявлень учнів про власні можливості та виявлення їх інтересів, визначення потенційних здібностей та прихованих талантів;

 3. за допомогою спостережень, тестування, анкетування, моніторингових досліджень навчально-виховного процесу та інших способів, встановлення динаміки розвитку пізнавальної активності, інтелектуальних здібностей, вмінь, навичок, а також психофізіологічної підготовки учнів до вибору та отримання професії;

 4. сприяння зацікавленості підлітків до проектування життєвих і професійних планів реалізації себе у майбутній професії та моделювання власних досягнень в ній.

Допрофільна підготовка та профільне навчання неможливе без організації факультативної, гурткової роботи, розробки та впровадження поглиблених програм з предметів, а також викладання курсів та спецкурсів, метою яких є поглиблення знань учнів з тих чи інших предметів та практична спрямованість. Таке навчання дозволяє дитині зробити вільний вибір, випробувати власні сили, реалізуючи природний потенціал.

Стійкий інтерес до предмета виникає тоді, коли учень відчує свою компетентність у ньому, бажання поглибленого його вивчення, здійснення дослідницько-пошукової діяльності. Цьому сприяє успіх, що підкріплює стимул до навчальних досягнень, а не тривалість або глибина засвоєння предмета.

Профорієнтаційна робота починається ще з ранніх років, коли в дитячому садку або вдома дитина отримує інформацію про той чи інший вид професії. В шкільному віці з перших днів перебування у навчальному закладі учень постійно відкриває для себе щось нове на терені професійної ниви і крок за кроком йде до майбутньої професії, визначаючи для себе пріоритети серед різноманіття видів діяльності.

Вибір профілю навчання – це складний процес, обумовлений багатьма факторами як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру, і разом з цим – це вирішальний етап навчальної діяльності учня.

Важливу роль у виборі профілю навчання відіграє соціально-психологічна підготовленість школяра, рівень його адаптованості у суспільстві та обізнаності, сформованість самооцінки та вольових якостей, визначеність місця у соціумі. А допомогти усвідомлено і правильно обрати профіль навчання і в подальшому визначитися з майбутньою професією можуть вчителі, психологи і, звичайно ж, батьки.

При підготовці до профільного навчання доцільне використання відповідних методів та методик на виявлення здібностей та інтересів школярів, спрямованих здійснення професійного самовизначення школярів. Але не треба у виборі профілю спиратися тільки на результати діагностування. На них можуть вплинути дуже багато факторів. Деякі з них можна назвати «тимчасовими». Бажання ідентифікувати себе з сильною та відомою людиною може вплинути на щирість відповідей підлітка. Дівчина, яка багато років мріє про роботу біолога та має до цього здібності, після конфлікту з учителем біології може перенести негативні відчуття з людини (вчителя) на предмет (біологію).

Тому ми вважаємо, крім діагностування важливим етапом роботи у визначення профілю навчання учня спостереження за ним, його успіхами та невдачами, стосунками з оточенням, рисами характеру та перемогами в конкурсах та олімпіадах, за родом позашкільної діяльності та тематикою додаткового читання, а також урахування результатів діагностувань у попередні роки: вивчення темпераменту, акцентуацій характеру, розвиток здібностей та інтелекту.

За допомогою професійного діагностування учні разом зможуть визначити свої індивідуальні особливості і на їх основі побудувати власний проект освіти.

Для здійснення дослідження особливостей професійного самовизначення та створення професійно-орієнтаійного плану, який допоможе школярам виявити актуальний рівень власних здібностей під час вибору профілю навчання, доцільне використання таких наукових методик:

 • методика КОС-2;

 • тест структури інтелекту Амтхауера;

 • вивчення рівня інтелектуального розвитку за тестом Дж. Равена;

 • тест ДДО;

 • діагностика темпераменту;

 • виявлення акцентуацій характеру;

 • «Карта інтересів» Клімова (сучасна обробка методики «Профіль»);

 • опитувальник професійних нахилів Л. Йовайши (модифікація Г.Резапкіної).

Узагальнення даних, отриманих у ході дослідження за комплексом методик наводиться в індивідуальній карті професійного самовизначення або профільному листі, який заводиться класним керівником на кожного учня персонально, починаючи з перехідного етапу до середньої школи, тобто з 4 класу.

Карта професійного самовизначення учня або профільний лист

Учня ____________ класу ____________школи  ___________ навчальний рік

ПІБ учня____________________________________________
Профпридатність(протипоказання)__________________________________________________________________________

Рівень інформованості про професії _____________________ ____________________________________________________

Наявність професійного плану__________________________ ____________________________________________________

Обдарована професія__________________________________ ____________________________________________________

Де можна отримати її__________________________
Академічні досягнення з предметів

(рівень: високий, достатній, середній, нижчий від середнього, низький)

Предмети

Рівні

4 кл.

5кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Гуманітарні

Природничі

Математичні

Суспільні


Здібності

(рівень: високий, достатній, середній, нижчий від середнього, низький)


Напрямки здібностей

Рівні

4 кл.

5кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Гуманітарні

Математичні

Наочні


Рейтинг обізнаності у сфері наук


Предмети

Рівні

4 кл.

5кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Мова, література

Математика

Фізика

Біологія

Географія

Історія


Додаткова інформація
Клас

4

5

6

7

8

9

10

11

Участь у гуртках (наявність дипломів перемог, звань)

Участь у змаганнях (вид спорту, результати)

Тематика додаткового читання

Наявність застережень за здоров’ям

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструктивно-методичний лист щодо викладання математики
У школі треба раз І назавжди відмовитися від технократичного мислення, коли засоби переважають над метою, коли на учня дивляться...

План роботи районного методичного кабінету відділу освіти
«Гуманізація навчально-виховного процесу: формування творчої особистості, здатної до професійного самовизначення, самореалізації,...

Що день прийдешній нам готує?
України, якою затверджено Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, а також ознайомтеся...

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед...
Голови або половини голів свійських свиней, з головним мозком, щоковиною або язиком або без них, а також їх частини

Формування науково-дослідницьких навичок школярів при вивченні шкільного курсу хімії
Протягом останніх років система освіти в нашій країні зазнала значних змін. Але недостатнє фінансування освітньої галузі призвело...

Тема: «Методична компетентніть учителя на уроках інформатики»
М. М. Пістрак так характеризував методи: «Методом навчання у найзагальнішому розумінні слова ми називаємо спосіб передачі знань І...

Урок № Тема : Німеччина
Обладнання: політична карта Європи, підручник «Еконо­мічна І соціальна географія світу»; «Країни світу» словник; ат­ласи

План виховної роботи Малоантонівського нво на 2014-2015 навчальний рік
«Створення умов для самовизначення та самореалізації особистості шляхом впровадження інноваційних технологій у виховний процес»

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка