Пошук по сайту


«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік»

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік»
«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району

у 2012/2013 навчальному році та завдання

на 2013/2014 навчальний рік»
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 була схвалена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2013-2014 н.р. відповідно до стратегії має стати забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання, гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

Пріоритетними напрямами у сфері освіти ХХІ сторіччя, визначеними стратегією, є рівний доступ до якісної освіти, навчання упродовж життя, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що ставлять в умови спільної відповідальності владу, громаду і кожного громадянина зокрема.

Показники минулого року вказують на те, що освітня галузь району незмінно розвивається, вирішуються проблемні питання, стабільним є рейтинг відділу освіти та районного науково-методичного кабінету в області.

Збільшено обсяги бюджетних асигнувань по галузі. Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти. Стовідсотково здійснюються виплати на оздоровлення. Стабільно у грудні виплачується щорічна винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків.

Значна увага приділяється розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів. Всі заклади освіти оснащені приладами обліку енергоносіїв. На 12 харчоблоках закладів освіти функціонують системи доочистки питної води, за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється їх обслуговування.

Важливим кроком у покращенні умов обслуговування навчально-виховного процесу є обладнання та укомплектування медичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів на загальну суму 180,940 тис. грн. В цьому році в усіх медичних кабінетах здійснено поточні ремонти.

Придбані морозильні камери для харчоблоків Грузького, Новопільського НВК та Червонозабійницької школи. Проведено поточний ремонт спортивної зали, придбано спортивний інвентар та форму для Грузького НВК.

Другий рік учні 2-11 класів безкоштовно отримують щоденники, всі заклади забезпечені класними журналами.

Велика робота була проведена і по підготовці до нового навчального року у дошкільних навчальних закладах. Ремонти харчоблоків, санвузлів проведені у Радіонівському, Златоустівському, Вільнянському, Валівському, Лозуватських, Христофорівському, Широківському дитячих закладах.

Серед найбільш значущих придбань: холодильники у Радіонівському, Златоустівському, Глеюватському, Надеждівському ДНЗ, меблі у Червоненському, Красінському, Радушненському, Веселівському, Надеждівському, Гейківському, Глеюватському, Широківському ДНЗ, обладнання у ДНЗ с. Новий Шлях, Радушненському, Красінському, Вільнянському, Чкалівському ДНЗ.

Тож, слід відмітити турботу сільських голів, які створюють належні умови та дбають про благоустрій дошкільних навчальних закладів. Це Бондаренко О.В. (Радушненська с/р), Ганець И.Ф. (Надеждівська с/р), Сергієнко Ю.О.(Глеюватська с/р), Єфименко О.П.(Гейківська с/р,), Шикірявська Н.А. (Кіровська с/р), Тімофеев С.О.(Червоненька с/р), Герун М.І. (Веселівська с/р), Богдашов М.М. (Вільнянська с/р).

Зазначу, що ремонтні роботи в усіх закладах освіти завершені. Всі школи та ДНЗ готові до нового навчального року. Назву найкращі за результатами об’їзду: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Все вищесказане засвідчує, що освіту суттєво підтримує керівництво району, вирішуючи важливі проблеми у багатьох її ланках.

Освіту району складають на сьогодні 44 заклади, в яких відбувається модернізація змісту роботи, відповідно до завдань стратегій розвитку системи освіти України на період 2021 року.

Очікується позитивна динаміка у збільшенні кількості учнів на 29 осіб у порівнянні з минулим роком. Особливо радує контингент учнів перших класів, який також зростає.

Базовою ланкою, звісно ж, є дошкільна освіта процес розвитку якої набув потужного і динамічного характеру як в районі, так і в цілому по Україні.

Дошкілля району – це 24 дошкільних навчальних закладів, з яких 5 у складі навчально-виховних комплексів. З кожним роком простежується тенденція до поступового збільшення мережи дощкільних закладів, що пов’язано із збільшенням контингенту дітей дошкільного віку.

За 2011-2012р. були реорганізовані в навчально-виховні комплекси Надеждівська та Новопільська СЗШ, успішно працювала дошкільна група короткочасного перебування на базі Зеленопільської НСЗШ. В жовтні 2012р. введена в експлуатацію добудова до діючого дитячого садка «Ромашка» на 80 місць, що дало змогу вирішити багаторічну проблему охоплення дітей дошкільною освітою по Радушненській територіальній громаді.

З 01 вересня 2012 року у новоствореному Зеленогайському навчально-виховному комплексі буде функціонувати група для дітей (25 чоловік) дошкільного віку.

Організовано регулярне безкоштовне підвезення 184 дітей дошкільного віку до дитячих садків району. Активно використовують можливість максимального охоплення дітей дошкільною освітою через організацію підвозу в Радіонівському, Новопільському, Червоненському, Надеждівському закладах.

Завдяки проведеним заходам була задоволена потреба майже 200 сімей району на влаштування дітей до дитячих садків та збільшено охоплення дітей дошкільного віку до 85 %, що перевищує обласні показники охоплення дітей дошкільною освітою на 3%.

Вартість утримання одного вихованця у дошкільному закладі становить – 11487 грн., що у порівнянні з минулим роком збільшено на 7%.

Найважливішим показником для батьків є організація якісного харчування. За оперативними даними вартість харчування, яка складаеться з коштів місцевого бюджету, батьківської плати та спонсорських надходжень, для однієї дитини в день становила в середньому 8,41грн. (аналогічний період 2012 року – 6.76 грн.).

Найвища вартість харчування у Надеждівському (9.60 грн.), Радушанському ДНЗ (9,70 грн.), найнижча - у Вільнянському (7.50 грн.), Валівському (7.59 грн.). Система фінансування харчування дітей в ДНЗ потребує вдосконалення та упорядкування, так як фізіологічні норми харчування по основних продуктах виконано тільки на 79,1%.

З метою здійснення контролю щодо забезпечення максимального охоплення дітей 5-річного віку суспільним дошкільним вихованням у відділі освіти створено персоніфікований банк даних дітей дошкільного віку, що проживають у районі.

Дітям даної вікової категоріі приділяеться особлива увага з метою якісної підготовки до шкільного навчання. Запроваджені різні форми роботи. На базі всіх ДНЗ функціонують консультативні пункти, де батьки дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади ознайомлюються із завданнями та змістом підготовки дітей. 17 дітей відвідують дошкільні заклади в режимі короткотривалого передування, 87 дітей було охоплено соціальним патронатом.

Для батьків, діти яких не відвідують дошкільних закладів, з метою ознайомлення з навчально - розвивальними програмами були проведені «Дні відкритих дверей», разом з дітьми вони залучались до участі у святах, розвагах та інших заходах в дитячих садках.

Протягом 2012-2013 н.р. в практику роботи дошкільних закладів, окрім основної базової програми «Я у Світі» активно впроваджувалась додаткова програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Важливим завданням для дошкільників є впровадження сучасних освітніх технологій дошкільної освіти, розроблення та запровадження медіаосвіти, створення інформаційних дошкільних програм «Електронна пошта для батьків», «Віртуальний консультпункт», розробка інформаційно-методичних комплектів, продовження роботи за обласними проектами «Курс. Дошкілля», «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади», віртуальна подорож по закладу.

Дошкільна ланка району має високий рейтинг серед інших районів області, як доказ факт відвідування дошкільних закладів нашого району керівниками дошкільних закладів Павлоградського та Петріковського районів.

Інноваційними заходами з метою знайомства учасників навчально-виховного процесу зі структурою освітнього процесу можна назвати:

  • презентація роботи соціально - педагогічного патронату підготував Лозуватський ДНЗ «Берізка»;

  • консультація з питання комп’ютерної грамотності старших дошкільників та організації гурткової роботи «Комп’ютерна абетка» провів Новопільський ДНЗ «Снігуронька».

  • консультаційний пункт з питання співпраці дошкільної та початкової ланки в реалізації системи неперервної освіти на базі Вільненського ДНЗ «Білочка».

Професія вчителя початкових класів, як і вихователя ДНЗ унікальна. Наскільки активною і позитивною стане людина, коли виросте, великою мірою залежить від першого наставника, від його професійної майстерності, уміння виховати всебічно розвинену, самостійну, самодостатню особистість.

Тому, хочу окремо проаналізувати роботу початкової ланки так як минулий рік став роком початку впровадження Державного стандарту початкової освіти.

У період навчання дитини в першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Зустрічаючи дітей на порозі школи, даючи руку першокласнику, а саме таку назву мала Всеукраїнська акція, перш за все учитель звертає увагу на правильну організацію навчально-виховного процесу, створення позитивних умов навчання, спрямованих на захист здоров’я дитини.

Протягом року на контролі відділу освіти були питання удосконалення навчально-виховного процесу в перших класах. Вивчались стан класних кімнат для учнів 1 класів, відповідність шкільних меблів, оформлення кімнат та куточків для відпочинку, наявність сучасного обладнання, організація гарячого харчування, роботи груп продовженого дня, навчальне навантаження, тривалість уроків, тощо.

Аналізуючи показники розвитку дітей на кінець навчального року, можна констатувати, що старт нових підходів, нового змісту та оновлених форм роботи відбувся впевнено. Хоча, перевірками були виявлені недоліки, протягом року всі працювали над їх усуненням.

Шановні вчителі початківці, довіряючи вам першокласників наголошую, що ці питання є актуальними завжди, тому, загостріть Вашу увагу і не допускайте помилок щоб перебування дітей у школі було комфортним, навчання – цікавим, діяльність активною, а спілкування – стимулюючим розвитком.

2013/2014 навчальний рік є особливим і для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Кожний п’ятикласник, до речі, стовідсотково отримав новий комплект підручників відповідно до нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

Серед основних новацій такі: учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови; розпочнеться вивчення інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.

П’ятикласники знаходяться під особливою увагою, тому вчителі району дбають також і про адаптацію школярів при переході від початкової до середньої ланки освіти. В кожній школі здійснюються відповідні заходи з питань наступності.

З метою привернення уваги педагогів до проблем адаптації п’ятикласників, в нашому районі в лютому розпочався та наразі продовжується конкурс адаптаційних проектів, в якому беруть участь колективи усіх шкіл. Він включає соціально-психологічний, педагогічний супровід процесу адаптації, активізацію роботи з батьками та колективні творчі справи. Повне завершення конкурсу проектів, що планується на кінець жовтня, має довести процес адаптації до 100-відсоткового рівня.

При переході учнів з початкової до основної школи, увагу було зосереджено на результатах державної підсумкової атестації, яка проходила у вигляді контрольних робіт з української мови і читання та математики.

Якісний рівень навченості продемонстрували 67% випускників початкової школи. Найкращі результати мають учні 4-х класів Лозуватської початкової, Новопільської, Лозуватської №1, Лозуватської №2, Христофорівської, Червоношахтарської шкіл.

Важливим напрямком роботи залишається подальше впровадження завдань Державної цільової програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

Аналізуючи, що вже зроблено, зазначу. 35% шкіл працюють за природничим напрямком профільності, сучасні навчальні кабінети створені та працюють у Лозуватській №1, Веселівській, Надеждівській, Червоношахтарській, Широківській школах, поглиблене вивчення біології організовано у Червонозабійницькій школі, проводять апробацію нових спецкурсів з хімії у Веселівській, Надеждівській школах.

Вивчення стану викладання природничих дисциплін свідчить про достатній рівень організації навчально-виховного процесу. Хоча, слід звернути увагу на реалізацію експериментальних задач, які формують у дітей практичні навички, цілісну наукову картину світу. Недостатнє забезпечення кабінетів засобами навчання призводить до скорочення експерименту, тому увагу звертаємо на переваги експериментів ужиткового характеру, застосування електронних програм проведення експерементів.

Відмітю вчителів, які постійно працюють над підвищенням ефективності уроків. Це Сорока Л.П., Тесля Н.Г. (Надеждівський НВК), Шевченко С.В., Соколовська Т.В. (Лозуватська №1), Мельникова Н.А. (Червонозабійницька), Зубченко В.О. (Широківська), Пишна Н.Б. (Грузька), Герун Г.О. (Веселівська), Дмитренко Г.О. (Гейківська).

Вважаю за доцільне проаналізувати навчальні досягнення учнів основної школи за підсумками контрольних зрізів знань з хімії та географії, які були проведені у цьому навчальному році.

Контрольну роботу з хімії писав 101учень, з географії – 66 учень із 10 шкіл району.

Найкращі результати показали учні з хімії: Лозуватської СЗШ №2 вчитель Карасюк Ю.С. (якість знань - 56%), Златоустівської СЗШ вчитель Дрозд Т.М. (67%), Кіровська СЗШ вчитель Кукса С.Г. (43%).

З географії: Валівської СЗШ вчитель Хуторнмй П.Л. (40%), Златоустівської СЗШ вчитель Бабіч І.А. (67%), Христофорівської СЗШ (57%).

Оцінки контрольної роботи співпали з оцінками за семестр у дітей Златоустівської, Кіровської, Широківської, Лозуватської №2, Христофорівської шкіл, що свідчить про відповідність норм оцінювання до державних стандартів.

Найбільшу розбіжність в оцінках мають учні шкіл: Красінська, Радушанська, Новопільська, Червоношахтарська. Та і найнижчі показники навчальних досягнень мають учні саме цих шкіл. Так, 50% учнів Новопільського НВК вчитель Емець написали контрольну роботу на початковому рівні. Красінська СЗШ вчитель Герасимчук О.О. 33% дітей отримали оцінки початкового рівня. 30% початкового рівня отримали учні Радушанська СЗШ вчитель Цупренко Л. А.

Завданням основної та старшої школи залишається забезпечення профільної спрямованості навчання. Результатом кропіткої роботи адміністрацій закладів стало функціонування в повному обсязі школи ІІІ ступеню як профільної школи вже протягом 4 років.

Маємо запит на всі напрями профільного навчання. У кожному закладі обрано оптимальні моделі навчання внутрішньошкільної та зовнішньої профілізації, налагоджено співпрацю з вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації, проводиться профконсультаційна психодіагностика на допрофільному рівні, створюються умови для професійного самовизначення учнівської молоді.

Актуальним сьогодні є громадське обговорення нової Концепції профільного навчання, яка спрямована на вдосконалення системи його реалізації, переосмислення підходів, оновлення плану дій щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учня відповідно до його особистісних потреб, інтересів та здібностей.

Не менш важливим є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами. Саме з цією метою в районі створено психолого-медико-педагогічну консультацію.

Протягом 2012-2013 навчального року у закладах освіти знаходилося 74 дитини (3%) з обмеженими можливостями. Консультантами психолого – медико – педагогічної консультації проведено 8 діагностичних засідань, на яких обстежено 47 дітей, що на 25% більше у порінянні з минулим роком. Зазначу що у цьому навчальному році на 30 % збільшено кількість первинних звернень батьків (осіб, що їх замінюють) та педагогів навчальних закладів району до ПМПК з метою діагностики видів порушень у дітей та надання рекомендацій щодо потенційних можливостей навчання, а також з метою отримання консультативної допомоги щодо виховання та реабілітації.

Аналізуючи динаміку збільшення кількості дітей з різними видами порушень розвитку в порівнянні з минулим роком, можна зробити висновок про те, що спостерігається збільшення кількості дітей з розумовою відсталістю, порушенням опорно-рухового апарату, з порушенням мовлення, затримкою психолгічного розвитку, розладами поведінки.

25 дітей з різними нозологіями були охоплені індивідуальною формою навчання. Використовуючи елементи інклюзії, діти, з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються вдома, залюбки відвідували школу, їх цікавили уроки математики, музики, образотворчого мистецтва, праці та інформатики. Спостерігається тісний зв’язок вчителів із батьками учнів.

В контексті інклюзивної освіти дуже важливим напрямком роботи є волонтерська діяльність, яка спрямована на виховання толерантності, небайдужості до інших, хто потребує допомоги. Створена Школа матері та особливої дитини „Веселка” яка здійснює постійне піклування про дітей, які мають складні захворювання та обмежені можливості. Як підсумок, робота Школи „Веселка” була представлена в рамках Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів „Добро починається з тебе” в м. Києві на Національному форумі та була відмічена за інноваційний підхід до роботи.

Слід зауважити, що питання щодо соціального захисту дітей залишається одним з головних в організації роботи кожного загальноосвітнього навчального закладу. Статистичні дані свідчать про те, що з кожним роком кількість дітей соціально-незахищених категорій зростає.

Адміністраціями та педагогічними колективами створено усі умови для їх навчання та виховання, реалізовуючи права дітей на здоровий розвиток, освіту і відпочинок, їх соціальний захист. Двічі на рік діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування проходять поглиблені профілактичні медичні огляди, щорічно отримують безкоштовну шкільну та спортивну форму (у цьому році на придбання одягу для 65 дітей під пікою використано з місцевого бюджету 32 тис. грн.), забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням, оздоровлюються та відпочивають за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів в санаторіях, пристосованих та заміських оздоровчих таборах.

Приємно відзначити, що у цьому році стипендії губернатора отримали Троценко Олена з Веселівської ЗСШ, Малишева Анна з Лозуватської СЗШ №1, Сагайдак Марина з Надеждівського НВК, а також вперше на міжнародному рівні своїми творчими роботами заявила про себе учениця Лозуватської СЗШ №1 Малишева Анна, яка стала дипломантом першого Міжнародного фестивалю для дітей – сиріт та дітей з обмеженими можливостями.

Якість освітнього процесу це на сам перед його якісний випускник. Наяскравіше це відображається в результатах зовнішнього незалежного оцінювання учнів.

У 2013 році для проходження ЗНО зареєструвалося 141 випускник, що становить 74%, що у порівнянні з минулим роком виросло на 6%.

Результати зовнішнього незалежного тестування не доступні для аналізу рівня навченості випускників, тому назву тільки школи випускники яких отримали найкращі результати: Радушанська, Лозуватська №1, Недайводська, Червоношахтарська школи. Випускники саме цих шкіл набрали від 162 балів. 200-бальників, нажаль ми не виховали, але високі результати від 180 балів мають Касянчук Анастасія, Шевченко Руслана (Лозуватська №1), Синюк Анастасія з 2-х предметів (Радушанська), Кражан Дмитро з 2-х предметів (Кіровська). Особливо приємно, що ці діти є нашими медалістами. Із числа випускників старшої школи за високі досягнення у навчанні нагороджено 7 учнів Золотими та Срібними медалями.

Всі вони на сьогодні є студентами вищих навчальних закладів, а значить, підтвердили високий рівень знань. Загальний відсоток випускників, що вступили до ВНЗ 3-4 рівнів акредитації – 52%. Вище цього відсотку спрацювали Радушанська (71%), Червоношахтарська (71%), Новопільська (63%), Лозуватська №2 (52%).

Сучасні тенденції соціального розвитку, обласна цільова програма «Інтелектуальний рух Дніпропетровщини» ставлять перед освітою задачі – відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у процесі освіти.

Показником якості освіти залишаються результати предметних олімпіад. У 2012-2013 навчальному році 860 учнів 6-11 класів взяли участь у районному та 50 дітей у обласному турі Всеукраїнських олімпіад із 22 предметів.

Призові місця на обласних олімпіадах вибороли 9 учнів, у минулому році - 6. Назву наших переможців. Це Мульганов Костянтин (Новопільський НВК) з інформатики та трудового навчання, Невмержицький Владислав (Новопільський НВК) з трудового навчання, Подвалюк Олена та Величко Руслана (Лозуватська №1) з екології, Погорельцев Сергій (Грузька) з правознавства, Сокур Марія, Бельохін Владислав (Новопільський НВК) з інформатики, Ковнір Дмитро (Веселівська) з географії.

Як бачимо, досягнення в обласних олімпіадах декілька років поспіль стабільно забезпечує вчитель Новопільського НВК Халік Володимир Арсентійович. Та і за рейтингом результативності саме трудове навчання та інформатика мають найкращі результати.

Нажаль маємо не достойні нашого району результати з німецької, російської, української мови та літератури, історії, біології, математики. Колеги, вчителі, прокиньтеся. Сьогодні вже не досить вчити дітей грамоті, сьогодні треба готувати розумного, досвідченого, інтелектуально підготовленого випускника. До речі, зазначу, що у 5 школах району діти обрали профілем українську філологію, найвищий відсоток вчителів, що мають педагогічні звання це вчителі української та російської мов.

Головним у роботі з обдарованими та талановитими дітьми є індивідуальна робота через написання пошукових та науково-дослідницьких робіт школярів. Тому, п`ятий рік поспіль пройшов конкурс – захист науково – дослідницьких, творчих та пошукових робіт «Ерудит». В порівнянні з минулим роком конкурс набув більш суворих умов щодо змісту та виконання робіт, тому до участі в захисті було допущено 66 робіт, які відповідали суті цього наукового конкурсу. Конкурс проходив на базі Криворізького педагогічного інституту. Роботи учнів перевіряли викладачі вищого навчального закладу. 25 учнівських робіт стали переможцями в 7 секціях.

Саме цих переможців ми бачимо, як слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. На сьогоднішній день маємо 20 слухачів – це 9 учнів Лозуватської ЗОШ №1, 7 учнів Червоношахтарської ЗОШ, 3 учні Широківської ЗОШ та 1 учень Новопільського НВК.

2 учнів у 2012-2013 н.р. захищали роботи, один із них - учень Червоношахтарської СЗШ Волошин Станіслав зайняв ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція ветеринарії та зоотехнії), до речі це вперше, сподіваюся не в останнє.

Щорічно, обдаровані учні навчальних закладів району нагороджуються Премією голови райдержадміністрації. У 2012-2013 н.р. лауреатами цієї Премії стали 16 кращих представників обдарованої учнівської молоді Криворіжжя, які достойно працювали в обласному проекті «Інтелектуальний рух Дніпропетровщини».

Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських цінностей, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Виховна робота сьогодні це, як традиційна робота в рамках дитячих організацій, так і інноваційні форми роботи. Так, протягом року було створено інститут дитячих омбудсменів (у 21 школі), проведена презентація дитячих проектів. Учні 23 навчальних закладів району були учасниками акції «Ми за здоровий спосіб життя». Із застосуванням інтернет - ресурсів пройшов районний конкурс «Прес-шоу» з виготовлення буклетів, електронних газет, медіалистівок, фоторепортажів на здоров’язберігаючу тематику в рамках районного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

В нових нетрадиційних формах пройшла районна естафета пам’яті, присвячена визволенню Криворізького району від німецько-фашистських загарбників. Інтернет – естафету пам’яті «Історія однієї родини», продовжив конкурс по створенню панорами (3-D подорожі) шкільних музейних кімнат бойової слави.

Активісти дитячо-молодіжних об’єднань щорічно приєднуються до Всесвітньої молодіжно-просвітницької миротворчої акції «Марш миру», в рамках якої були розповсюджені жителям сіл інформаційні стрічки «День миру», повітряні кульки з паперовими голубами, на яких учасники висловили побажання миру в усьому світі.

250 учнів із 20 шкіл взяли участь у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця». Команда – переможниця Красінської ЗОШ взяла участь у обласному етапі гри «Зірниця» і зайняла 7 місце.

Пріоритетним залишається питання охоплення дітей позашкільною освітою, так як 2013 рік був оголошений Президентом України – роком дитячої творчості. В районі функціонують 2 позашкільних навчальних заклади: Центр дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа, які відкривають гуртки та секції на базах шкіл району, тим самим створюючи належні умови для реалізації творчого потенціалу учнівської молоді.

Мережа гуртків закладів є стабільною. В 2012-2013 н.р. в ЦДЮТ працювало 29 гуртків за 5 напрямками роботи. Загальна кількість гуртківців становила 820 чол., що складає 24,6% від загальної кількості учнів району. Варто відмітити, що в порівнянні з показниками інших районів області, де працюють по одному позашкільному закладу, Криворізький район знаходиться на другому місці по рівню охоплення дітей позашкільною освітою. В 2013-2014 н.р. планується введення додаткової ставки гурткової роботи в штатний розпис закладу, що дасть змогу відкрити гуртки на базі Глеюватської НСЗШ, Веселівської СЗШ, Гейківської ЗОШ, а значить залучити більшу кількість дітей до позашкільної освіти.

В 2012-2013 н.р. ЦДЮТ продовжував координувати певні напрямки виховної роботи в районі. Зокрема науково-технічного, художньо-естетичного, краєзнавчого напрямків роботи. За останній навчальний рік було організовано і проведено 12 масових заходів, 10 районних конкурсів, забезпечено участь району у 25 обласних конкурсах. При цьому необхідно відмітити, рівень підготовки учасників до конкурсів залишається на стабільно високому рівні. Як і раніше керівництво закладу практикує організацію персональних виставок. Так в 2012-2013 н.р. було проведено персональну виставку керівника гуртка та його вихованців Просекіна І.А.

Як і раніше на обласному рівні Криворізький район представлений достойно. Назву лише найвагоміші досягнення гуртківців центру: Обласний конкурс з Web-дизайну, обласний зліт юнатів, обласний конкурс комп’ютерної графіки та анімації, обласна експрес-виставка «Знай і люби свій край», обласний конкурс комп’ютерного макетування та верстання, регіональні змагання з початково-технічного моделювання, обласна виставка науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість, тобі Україно!»,. обласний конкурс історико-стендового моделювання, обласний фотоконкурс «Моя Україна», де вихованці ЦДЮТ зайняли призові місця.

Варто відмітити, що значно активізували свою діяльність навчальні заклади. Так призові місця в обласному конкурсі комп’ютерної графіки та анімації зайняли учні Радіонівської СЗШ, Лозуватської СЗШ № 1, а в обласному фотоконкурсі «Моя Україна» – учні Радушанської СЗШ, Глеюватської НСЗШ, Кіровської СЗШ та Зеленогайської НСЗШ. В поєднанні з досягненнями гуртківців центру це дало змогу Криворізькому району вийти на перше місце в обласному рейтингу з інформаційних технологій серед сільських районів (минулого навчального року було друге).

Також у 2012-2013 н.р. центр відіграв значну роль в організації та проведені марафону «Діти єднають країну». Гуртківці прийняли активну участь у марафоні, під час якого мали змогу проявити свої творчі здібності. Переможці районного марафону мали змогу відвідати обласні фестивалі та свята. Ними стали гуртківці та учні Радушанської СЗШ (номінація «Хореографія»), Недайводської НСЗШ (номінація «Вокал»), Новопільського НВК (номінація «Прикладне мистецтво»), Лозуватської СЗШ № 1 (номінація «Образотворче мистецтво»), Златоустівської СЗШ (номінація «Література»).

Організацію спортивно – масової роботи у районі забезпечувала ДЮСШ. На належному організаційному і професійному рівні проведено попередні зональні і фінальні змагання серед школярів району у відповідності до календарного плану спортивно-масових заходів. У першому етапі спортивних змагань взяли участь 1025 учнів, фінальна частина зібрала 365 юних спортсменів. За результатами змагань визначились переможці загальнокомандної першості серед команд загальноосвітніх навчальних закладів: І місце – Надеждівський НВК, ІІ місце – Красінська та Валівська школи.

В порівнянні з минулими роками учні Криворізького району прийняли участь у всіх обласних змаганнях, передбачених обласним положенням спортивно-масових змагань.

Вагомий внесок у підготовку та проведення зональних та фінальних змагань внесли керівники загальноосвітніх шкіл (Лозуватської СЗШ №1, Надеждівського НВК, Гейківської СЗШ, Красінської СЗШ). Переможці фінальних районних змагань достойно представили Криворізький район на обласних змаганнях: «Шкіряний м’яч», волейбол, Всеукраїнські змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?», фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт».

Хочеться відмітити вагомий внесок в розвиток фізичного виховання учнів району, фанатичну відданість своїй справі наступних педагогічних працівників: Гушула Г.Ю., Подвалюка С.Г., Міщенко І.П., Чупилка В.В., Педюри Г.Т., Скомарохової Т.М.

Фізкультурно-оздоровча робота в закладах освіти проводиться як в урочний так і в позаурочний час. У 15 школах введено додатковий урок фізичної культури для 827 учнів (19%), а у 4 школах – додаткові уроки футболу для 406 учнів ( 8,2 %). Хоча дані показники не є достатніми.

На закінчення свого виступу зазначу, що одне з найголовніших питань – питання впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

«Перед освітою постають невідкладні завдання повноцінного забезпечення форму­вання та належного функціонування цілісного інформаційно-навчального середовища, спрямованого на задоволення потреб громадян у якісній освіті, на розвиток кожної особистості відповідно до її здібностей і творчого по­тенціалу» зазначив у щорічному Посланні до Верховної Ради України Президент України, 2013 рік.

Загальна кількість персональних комп’ютерів в ЗНЗ району складає 291 комп’ютер, з яких 262 в кабінеті інформатики. Кількість учнів на один комп’ютер складає 13 чоловік. Це добрі показники. Але, 100% забезпечення комп’ютерною технікою на сьогодні не є компютерізацією освіти.

Проведена активна робота по створенню та оновленню єдиної електронної бази освітньої галузі району через впровадження програми «Курс. Школа» та «Курс. Дошкілля». У всіх дошкільних закладах, крім Широківського ДНЗ створили віртуальні подорожі по закладу. Протягом навчального року було проведено велику роботу по впровадженню електронної черги до дошкільних навчальних закладів. З 2013 року вся черга до дошкільних навчальних закладів фіксується на порталі «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади».

Входження в Єдину інформаційну систему управління освітою позитивно вплинуло на роботу з батьками та громадськістю, у яких розширився доступ до інформації про життєдіяльність закладів, стан навчання кожного учня. Зростає зацікавленість до закладів завдяки створенню системи веб-сайтів, веб-сторінок, блогів, форумів.

Зроблені перші кроки в інформаційному осучасненні бібліотек - одними з найперших у області придбано програму електронного обліку «Шкільний підручник». І цього року, коли на базі цієї програми вводиться вже загальна у всій країні єдина система електронного обліку підручників через мережу Інтернет, - наші бібліотекарі справились із нею теж одними з перших у області.

Тому наявність у бібліотеці комп’ютера з підключенням до Інтернету – це веління часу, необхідність, і вороття до старих форм роботи вже не буде. Сподіваємось, до кінця 2013 – 2014 навчального року буде завершено комп’ютерізацію бібліотек. Наразі найближче до сучасних вимог оснащені бібліотеки Радушанської, Лозуватських № 1 та № 2 шкіл.

Постійно активізується робота сайту відділу освіти. Протягом грудня 2012 – березня 2013 року на сайті відділу освіти проводився перший он-лайн фото-конкурс «Село моє – мій рідний край». В конкурсі взяло участь 19 учасників із трьох шкіл району: Радіонівської СЗШ, Валівської СЗШ, Червоношахтарської СЗШ.

Сьогодні, стоячи на порозі нового навчального року, зазначу що всі заклади освіти готові прийняти своїх учнів у відремонтованих і обладнаних класах, з новими підручниками, щиросердно налаштованими вчителями.

Все, чого досягнуто в минулому – ці тільки старт для нових педагогічних досягнень у майбутньому. Сподіваюсь, що разом ми зможемо реалізувати всі наші освітянські завдання.

Бажаю всім плідної роботи, взаєморозуміння, творчої наснаги.

З новим навчальним роком!


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників...
Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками...
Проведена певна робота, яка базувалася на діагностичній основі із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій...

Дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти дкуд наказ
Відповідно до річного плану роботи відділу освіти на 2013-2014 навчальний рік у травні 2014 року методичним кабінетом відділу освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка