Пошук по сайту


Конкурс «Учитель року 2006» Тема: «Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку І розміщення галузі. Практична робота №9»

Конкурс «Учитель року 2006» Тема: «Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку І розміщення галузі. Практична робота №9»

Відкритий урок

з географії

на конкурс

«Учитель року – 2006»

Тема:
«Географія окремих галузей

хімічної промисловості.

Проблеми розвитку і

розміщення галузі.

Практична робота №9»

Вчитель

вищої категорії

вчитель методист

Кондратенко Н.Г.

Оболонського району

СЗШ №9
м. Київ


Структура уроку
І. Організаційні моменти (1 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів (4 хв.)

ІV. Вивчення нового матеріалу (25 хв.)

V. Закріплення нових знань і умінь учнів (8 хв.)

VІ. Підсумок уроку (1 хв.)

VІІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв.)

Тема:

Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми

розвитку і розміщення галузі. Практична робота №9.

Складання схеми міжгалузевих зв’язків.

Мета:

Сформувати поняття про рівень розвитку та структуру і

спеціалізацію хімічної промисловості, як важливої ланки

державного комплексу України; розглянути принципи розміщення

підприємств хімічної промисловості;

висвітити проблеми й перспективи розвитку галузі;

закріпити знання щодо складання міжгалузевих зв’язків;

розвивати вміння працювати з картою;

розвивати особисту творчість учнів, почуття особистої

відповідальності;

виховувати бережне ставлення до природи шляхом сприймання прекрасного навколо, формувати активну життєву позицію.

Обладнання:

Електронні атласи, слайди, мультимедійна дошка, ЛОС, підручники, атлас, роздатковий матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи: часових обмежень, установно – мотиваційний, проблемно-пошуковий, практичний.

Форми роботи: фронтальна, колективна, групова, парами.

План уроку

 1. Міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості.

 2. Територіальна структура хімічної промисловості.

 3. Проблеми і перспективи галузі.

 4. Практична робота №9.


Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань (мультимедіа, підбір слайдів)

Вступне слово вчителя

Україна – країна багатих природних можливостей,

плодовитої землі, працьовитих людей. Ця держава має право на сильну економіку, а вона представлена народногосподарським комплексом. Складовою цього комплексу є галузь. Галузь, яку ми

сьогодні продовжимо вивчати можна охарактеризувати висловом: «Вона може вилікувати все живе на Землі, але вона може, і вбити все живе на землі».

Ось така вона ця галузь. Це буде девіз нашого уроку, тому що життя є найдорожчим у людини.

Вчитель

Щоб отримати можливість збільшити свої знання, ви повинні подолати «Географічний крос» 3 хв. (капітани перевіряють правильність виконання ГК) і набрати 8 балів для своєї команди.

Вони будуть називатися «Вода», «Повітря» та «Енергія». Кожний

член команди має розв’язати 1 тест, передаючи листок наступному членові команди, кожний тест - це 1 бал.

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

Сьогодні ми повинні вивчити міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості, територіальну структуру, проблеми і перспективи галузі та паралельно виконати практичну роботу №9 (вам допоможуть сторінки підручника 205-211 та сторінка атласу 37 ЛОС, мультимедіа, комп’ютер.

Наш урок має наукове значення. Ми отримали листа з проханням,

до вас звертаються студенти географічного факультету імені Т.Г. Шевченка, вони просять допомогти вирішити проблему, бо знають, що тут вчаться розумні дітки.

Отже проблема:

Який чинник найбільш потрібно враховувати при розміщенні підприємств хімічної промисловості?

Чому?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель.

Зараз я оберу головних людей в будь – якій промисловості:

еколога – експерта, він буде фіксувати протягом уроку всі моменти, які є загрозою природному середовищі й людському життю, і в кінці уроку ми дамо йому слово, щоб оцінити переваги та недоліки хімічної промисловості, і економіста – експерта, він оголосить нам перспективи галузі.

Вчитель.

Хімізація народного господарства України проявляється широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях і сферах народного господарства, у впровадженні хімічних технологій у промисловість і сільське господарство. Хімічна промисловість виробляє матеріали із заздалегідь визначеними властивостями, поліпшеної якості й у необхідній кількості. Вона сприяє інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці.

Гра «Вірю – не вірю».

 1. Чи вірите ВИ, що хімічна промисловість в Україні займає провідні позиції?

 2. Чи вірите Ви, що науково-виробничий комплекс охоплює близько 300 виробничих підприємств і науково-дослідних організацій?

 3. Чи вірите Ви, що багатогалузева хімічна промисловість України випускає продукцію більш, ніж 120 тис. найменувань.

 4. Чи вірите Ви, що хімічна промисловість – це галузь авангардної трійки, поряд із машинобудуванням та електроенергетикою.

 5. Чи вірите Ви, що підприємства хімічної промисловості – є чистими підприємствами народногосподарського комплексу безпечними для здоров’я людини.

Бесіда. Вчитель – учень.

Що спільного в територіальних структурах хімічного і

машинобудівельного комплексів (представлені промисловими

районами, центрами, вузлами, для одержання максимального

прибутку і мінімальних витрат)

Як розміщенні підприємства хімічної промисловості, рівномірно

чи нерівномірно?(нерівномірно)

Високий чи низький рівень розвитку хімічної

промисловості?(високий)

Зараз ми повинні розглянути географію окремих галузей хімічної промисловості.

Для цього ми почнемо виконувати – Пр. р. №9.

Працюємо з атласами і практичними листочками.

Гірничо-хімія.Діти, яка продукція цієї галузі?

ст. 12, - які центри?

ст. 206, 4абз.

Основна хімія. – яка продукція?

Атлас ст. 37 кислоти, сода, мінеральні добрива. Назвіть центри. ЛОС- калійні добрива – Калуш, фосф. – Суми, азот – Горлівка.

Хімічні волокна – нитки – центри.

Найстрімкішими темпами розвивається хімічно - фармацевтична галузь. Останні 15 років вона виросла в 1,5 рази.

Продукцію хімічної промисловості використовують всі галузі господарства. Вона має тісні економічні зв’язки із іншими галузями народного господарства. Зараз ми в цьому переконаємося заповнивши схему в Пр. р. №9, завд. №1.

Вам потрібно написати галузь народного господарства і яку продукцію надає їм хімічна промисловість.(на цю схему 3 хв.)

 • Харчова промисловість – упаковки, барвники.

 • Лісова – лак, фарби, клей.

 • Легка промисловість – хімічні волокна, барвники, відбілювачі.

 • Машинобудування – гума, пластмас, піліетелен.

 • Транспорт – масла, бензин.

Діти, так в чому ж важливість хімічної промисловості?

Вчитель.

Україна входить в першу 20-ку країн світу за розвитком хімічної промисловості, а серед країн СНД – поступається тільки Росії.

Назвіть області де дуже високий рівень розвитку хімічної

промисловості?(показують на карті: Київська, Черкаська,

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Сумська)

Виділіть три райони, де найбільш розвинута ця

промисловість

Отже, виділіть 3 райони хімічної промисловості – за ЛОС та атласами.

 1. Донбас – 32%.

 2. Придніпров’я – 11%.

 3. Прикарпаття – 5%.

Визначте галузі та найбільші центри хім. пром. (3 хв.)

Відповіді учнів

Донбас – гірнича хімія – Центри – Лисичанськ – Подільський.

Придніпров’я – гірнича хімія – Ромни, Кам’янець-Подільський.

 • фосфори – Запоріжжя.

 • кислоти – Дніпропетровськ.

 • лаки - Кривий Ріг.

 • синтетичні волокна – Київ, Черкаси.

Прикарпаття – гірнича хімія.

 • калійні солі – Калош.

 • сірка – Роздільське.

 • калійні добрива – Львів, Борислав.

 • гума – Дишава.

Крім цих районів, які ми розглянули не менше значення мають промислові центри. Вони виробляють певну продукцію.

 • Щоб дізнатися, яку саме – ми пограємо!!!

«Я називаю місто, а Ви – продукцію зо картою»

Приклад:

 • Шостка – фотоплівка.

 • Біла Церква – шини.

 • Вінниця – фосфорні добрива.

 • Чернігів – хімічні волокна.

Отже, в територіальній структурі хімічної промисловості виділяють - 3 райони. Територіальна структура формує промислові центри. Вона тісно пов’язує з сировинним та енергетичним чинником, та споживацьким попитом.

Даємо характеристику цим районам (працюємо групами).

За допомогою атласів, логічних схем заповнюємо частинки таблиці №1 за 3 хв. (таблиці на дошці. Підручник на сторінці 210).

Район

Галузь хімічної

промисловості

Центри

Донбас

група «Енергія»Придніпров’я

група «Вода»Прикарпаття

група «Повітря»Таблиця №1

Спікери груп висвітлюють данні таблиці.

Вчитель ( продовження виконання практичної роботи №9).

. За діаграмами Ви бачити переважно нарощування виробництва хімічної галузі.

Для чого ми виконували цю роботу.

 • Щоб переконатися у важливості галузі промисловості.

 • Щоб встановити міжгалузеві зв’зки.

 • Щоб зрозуміти, що все наше життя пов’язане з хімією.

А зараз звернемося конкретно до території України.

- Які ж області мають дуже високий рівень розвитку хімічної промисловості? (Наприклад – Київська, Черкаська, Луганська, Сумська, Івано-Франківська).

Хімічна промисловість має певні особливості. (Продовж., Вик., Пр., р. №9 завд., 2,3)

Назвіть, особливості хімічної промисловості.

1. Вона створює нові матеріали, які перевищують за багатьма якостями натуральні продукти (а знаючи вичерпність природних ресурсів – це прекрасний шанс для збереження природної сировини)

2. Має значну сировинну базу (корисні копалини, вода, повітря, деревина, відходи ін в-в.)

3. Має здатність до комбінування.

Через це хімічна промисловість визначає НТП. Але ця галузь згадуючи девіз уроку є дуже небезпечною. Зараз слово екологу-експерту, який можливо дасть поради промисловцям і нам.

Еколог-експерт - виступ

Україна – ржава бочка з хімікатами. Хімічні підприємства є

значними забрудниками довкілля, застаріле виробництво сприяє

викиду шкідливих хімічних речовин в атмосферу, води, ґрунти.

Все це загроза для всього живого на планеті. Хімічні п-в повинні по можливості бути виведені за межі населених пунктів, не можна збільшувати виробництво за рахунок будівництва нових підприємств, потрібно реконструювати діючі, робити перепрофілювання шкідливих виробництв на безпечні, застосовувати схему замкнутого водообороту.

Будь-ласка, економіст-експерт: «Які ж проблеми хвилюють галузь і які у неї перспективи».

Економіст-експерт – виступ.

Проблеми:

1.Галузь має обмежену кількість окремих сировинних ресурсів

(нафти, газу, фосфатів)

2.Продукція має високу вартість через зростання цін на паливо і

електроенергію.

3.Застаріле обладнання.

Перспективи:

1.Випуск конкурентноспроможної продукції.

2.Зниження собі вартості продукції і енергоємності

виробництва.

3.Виведення з експлуатації надлишкових.

Вчитель

Діти ми вже можемо відповісти на проблемне питання, яке отримали.

Відповіді учнів

Дякую.

Знову вертаємося з чого починали

Проблемне питання.

Ваші відповіді:

- Потрібно враховувати екологічні чинник, знаючи шкідливість хімічних виробництв, бо від цього залежить здоров’я людей, рівновага у природі.

Ми багато працювали і зараз закріпимо свої знання «Експрес-тестом». Він перед Вами. На листочках напишіть відповіді (30 сек.)

Підсумок уроку

 1. Чим забезпечує хімічна промисловість усі галузі господарства (хімічні матеріали, технологіями, товарами народного споживання)

 2. Чи існують зв’язки хімічної промисловості з іншими галузями народного господарства.

 3. Які 3 райони виділяють в хімічні промисловості.

 4. Які особливості хімічної галузі.

 5. Який головний чинник у розміщені галузі.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів «Експерт-тести»

Експрес-тести

1. Перспетивними галузями Прикарпатського району є

а) Гірнично-хімічна

б) Виробництво добрив

в) Гумоазбестова

2. Район який характеризується найбільшою кількістю випуску

продукції хімічної промисловості.

а) Придніпрв’я

б) Прикарпаття

в) Донбас

3. Галузь, яка за часів незалежності України отримала найбільший

рівень промисловості.

а) Хімічні волокна

б) Хіміко-фармацевтична

в) Нафтохімічна

4. До пріоритичних напрямків розвитку хімічної промисловості

Україна належить

а) в-во кислот

б) в-во міндобрив

в) в-во побутової хімії

VІ Підсумок уроку

«Закінчи речення»

 1. Хімічна промисловість – це комплексна галузь, яка забезпечує

усі галузі господарства…(хімічними матеріалами й технологіями, а населення – товарами народного споживання)

 1. хімічна промисловість має тісне економічні зв’язки з…(усіма

галузями промисловості)

 1. Виділяють 3 головні промислові райони…(Донбас,

Придніпров’я, Прикарпаття)

 1. Головні проблеми галузі…(забруднення навколишнього середовища, застарілі в-ва, висока собівартість прод.)

 2. Перспективи розвитку

VII Домашнє завдання

 1. ст.205-212 закріпити

 2. Підготувати інформацію про підприємства хімічної промисловості міста Києва.

 3. Підготувати запитання для обміну

 4. Нанести на контурну карту центри в-ва, мінеральних добрив та ліків

Вчитель:

«Діти, чи можете ви охарактеризувати урок такими словами:

Успіх

Радість

Обдарованість

Кмітливість

«Дякую за роботу і підтримку»

Географічний крос

1.Сировина для хімічної промисловості:

а) сірка;

б) калійна сіль;

в) кам’яна сіль;

г) мергелі;

д) нафта;

2.Принципи розміщення підприємств хімічної промисловості:

а) вода;

б) жіночі трудові ресурси;

в) сировина;

г) енергія;

3.Сірку добувають:

а) Закарпаття;

б) Передкарпаття;

в) Крим;

г) Донбас;

4.Калійну сіль добувають:

а) Одеса;

б) Калуш;

в) Сєвєродонецьк;

5.Три основні групи хімічної промисловості:

а) шинна;

б) гірничо-хімічна;

в) основна хімія;

г) лакофарбова;

д) хімія органічного синтезу;

6.Хімічна промисловість виробляє:

а) чавун і сталь:

б) фарби;

в) одяг;

г) добрива;

д) ліки;

7.Яка галузь хімічної промисловості за часів незалежності України має найбільш стрімкий розвиток?

а) промисловість хімічних волокон;

б) хіміко-фармацевтична;

в) гумова-азбестова;

8. Яка галузь хімічної промисловості займається виробництвом мінеральних добрив?

а) гірничо-хімічна;

б) хімія органічного синтезу;

в) основна хімія;
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ VI продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
Товари (що відрізняються від радіоактивних руд), які відповідають опису в товарній позиції 2844 або 2845, класифікуються лише в цих...

Урок №8 Тема. Практична робота № Використання програмних засобів...
Тема. Практична робота № Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології

Конкурсу «Учитель року 2014»
«Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. №638, розглянувши та обговоривши доповідну...

Урок на тему «Хімія та екологічні проблеми навколишнього середовища»
Цілі уроку: визначити позитивний І негативний вплив хімічної промисловості та синтетичних речовин на екологічний стан навколишнього...

Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення...

Програма «Гармонійний розвиток»
Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України...

Всеукраїнський конкурс-огляд
Розділ І. Теоретичний аспект проблеми використання інтеграції на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку...

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Які вони, наші сучасні вчителі?
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» – щорічне змагання кращих педагогів України. Його проведення – цілеспрямований, систематичний...

Географія галузей світового господарства
Більшість виробничих об'єктів системи перебуває під контролем одних І тих самих угруповань капіталу. В світовому господарстві це...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка