Пошук по сайту


План роботи

План роботи

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою РМК Начальник відділу освіти

Протокол №1 від 08.09.2015 Мостиської районної державної

Голова методичної ради

І.П. Олексюк _________ В.Г. Чернега

«______» __________2016 р. «_____»__________2016 р.

План роботи


методичного кабінету

відділу освіти

Мостиської районної

державної адміністрації

на 2016/2017 навчальний рік

2016 рік

ЗМІСТ

Розділ І.Аналіз результатів діяльності методичного кабінету у 2015/2016 нав навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік

4

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РМК
2.1.Мета, напрями та завдання діяльності РМК.

17

2.2. Циклограма діяльності РМК.

19

2.3.Структурно-функціональна модель діяльності РМК.

20

2.4.Закріплення працівників РМК за навчальними закладами району(кураторство).

21

  1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою.

21

  1. Науково- методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою

23

  1. План інструктивно-методичних нарад заступників директорів

з навчально-виховної роботи.

25

2.7.План інструктивно-методичних нарад керівників РМО, засідань РМО.

28

2.8.Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році.

29

2.9. Організаційно- методичні заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

30

2.10. Організаційно – методичні заходи щодо здійснення атестації педпрацівників

31

2.11.Поновлення інформаційно-статистичної бази, банків даних РМК.

32

РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РОБОТА РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
3.1.Розвиток творчої індивідуальності керівників ЗНЗ

34

3.2.Організація і проведення представницьких педагогічних заходів, конкурсів

40

3.3.Розвиток професійної культури та педагогічної компетентності вчителів у міжкурсовий період

43

3.4.План роботи « Школи новопризначених керівних кадрів»

57

РОЗДІЛ IV. МЕТОДИЧНА РОБОТА ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ,ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
4.1.Майстер -класи

60

4.2.Творчі лабораторії

61

4.3.Школи передового педагогічного досвіду

63

4.4.Виявлення та апробація перспективного педагогічного досвіду

64

4.5.Робота з впровадження нових методик та інноваційних технологій навчання

65

4.6. Організація позакласної роботи педагогічними працівниками з предметів інваріантної складової навчального плану

67

4.7.Видавнича діяльність

71

РОЗДІЛ V. ДІАГНОСТИЧНО- СИСТЕМАТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
5.1. План засідань методичної ради

76

5.2. Аналітичні накази

79

5.3.Організація роботи щодо проведення моніторингових досліджень у 2014 -2015 н.р.

81

РОЗДІЛ VІ.РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
6.1.Обов’язкові конкурси, змагання для учнівської молоді

83

  1. Рекомендовані конкурси, змагання для учнівської молоді

87

РОЗДІЛ VІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

90

РОЗДІЛ VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

91

РОЗДІЛ ІХ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

94

РОЗДІЛ VІІІ. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РМК

96

Розділ І.

Аналіз результатів діяльності методичного кабінету Мостиського районного відділу освіти у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік

Діяльність методичного кабінету Мостиського районного відділу освіти у 2015/2016 навчальному році здійснювалася згідно з нормативними документами, які регламентують організацію методичної роботи: Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) ст.42, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008р. за № 1239/5930, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 №1221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методкабінету (центру)», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318 «Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти», Положення про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в Україні (проект), Положення про районний методичний кабінет.

Станом на 11.08.2015 районний методичний кабінет (далі – РМК) Мостиської  РДА є структурним підрозділом відділу освіти.У складі РМК працює  12 методистів.  П’ять методистів має вищу кваліфікаційну категорію , шість – першу, один атестований при умові виконання рекомендацій.

Навчально-​виховний процес у закладах освіти району забезпечує 979 педагогічних працівників, з них вищу кваліфікаційну ктгорію має 312 осіб, із педагогічним званням « старший учитель» - 116, « вчитель – методист» - 32. У 2015-2016 навчальному році атестовано : 26 керівників та заступників ЗНЗ, ДНЗ та 223 педагоги з такими результатами:

 • присвоєно (відповідають раніше присвоєному) педагогічне звання:

 • учитель-методист—1(4)

 • старший учитель—22(18)

 • присвоєно (відповідають раніше присвоєним) кваліфікаційні категорії:

 • “спеціаліст вищої категорії”— 21(52)

 • “спеціаліст І категорії”— 25(44)

 • “спеціаліст ІІ категорії”— 36 (0)

 • встановлено 9 тарифний розряд—5 (21)

 • 10 тарифний розряд—4

 • представлено до нагородження грамотою відділу освіти Мостиської райдержадміністрації—3.

У 2015-16 н.р. у Львівському обласному інституті післядипломної освіти організовано курсову перепідготовку для : 34 керівників ЗНЗ (5 – 2018 року атестації, 12- 2017, 15-2016, 2 керівники відмовилися від проходження курсів), 375 учителів (41 вчитель 2016року атестації, 162 – 2017, 113 – 2018, 40 – 2014 року атестації , не пройшли курсову перепідготовку - 19). У Дрогобицькому ДПУ ім. Івана Франка пройшли курсову перепідготовку 5 учителів (3 -2016 року атестації, 2 - 2017). Підготовлено замовлення на проходження курсів на 2016-17рр.

Діяльність Мостиського районного методичного кабінету, педагогічних працівників навчальних закладів району впродовж 2015/2016 навчального року спрямовано на реалізацію методичної теми «Підвищення інноваційного потенціалу методичної роботи як шлях до забезпечення зростання професійної майстерності педагогічних працівників району». Районний методичний кабінет через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи продовжував працювати над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації проблеми. Враховуючи кількісний та якісний склад педагогів району, сформовано структуру науково-​методичної роботи до якої входять такі основні складові: районна науково-​методична рада ( осіб), 25 РМО, 7 районних шкіл ППД, 13районних творчих груп, 16 творчих лабораторій та майстер-​класів, постійно діючі семінари – практикуми керівників шкіл, , школа молодого вчителя, школа становлення молодих керівників. Усі методичні заходи, що проводяться у районі, спрямовані на підвищення професійної компетентності вчителя, озброєння його новими знаннями, методами, технологіями, що дозволяють перебудувати навчально – виховний процес відповідно до нових вимог і підходів.Форми методичної роботи з педагогічними працівниками постійно удосконалюються, оновлюються, оскільки з кожним роком зростає актуальність розв’язання таких питань, як упровадження інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення змісту освіти, координації зусиль методичної служби для розвитку компетентної особистості.

Колегіальним органом управління методичною роботою в районі є методична рада РМК. Протягом навчального року проведено 5 засідань методичної ради, на яких розглядалися питання: організація методичної роботи з педагогічними кадрами та затвердження структури методичної роботи, розгляд та затвердження річних планів роботи районних методичних об’єднань, творчих груп, про систему роботи шкільних бібліотекарів з питань формування читання, мовленнєво – комунікативний розвиток школярів на уроках словесності, розвиток культурологічного напряму в географії, шляхи удосконалення мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку, система роботи шкільного методичного кабінету з підвищення фахової кваліфікації , педагогічної майстерності вчителів, викладання предмета « Захист Вітчизни» та організація військово – патріотичного виховання, інноваційні форми як засіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках іноземної мови, ціннісні пріоритети у вихованні школярів. Велика увага приділялась розгляду узагальнених матеріалів із досвіду роботи педагогічних та творчих вчителів щодо впровадження інноваційних технологій.

Протягом навчального року проведено 2 наради для керівників районних методичних об’єднань, на яких розглянуто інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2015/2016 навчальному році, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, особливості ведення записів на предметних сторінках класних журналів у 2015/2016 навчальному році.

Відповідно до планів РМО на базі навчальних закладів району проведено теоретичні та практичні семінари, в яких взяли участь керівники навчальних закладів, педагогічні працівники.

На базі закладів освіти району методистами РМК проведено 48 семінарів із різними категоріями вчителів.

Педагоги підвіщували свій кваліфікаційни рівень беручи участь у роботі міжшкільних методичних обєднаннях при локальних освітніх округах . Вони вивчали питання нормативно – правоого забезпечення навчально- виховного процесу при викладанні предметів , заслуховували творчі звіти , проводили не лише відкриті уроки , а цікаві методичні заходи : круглі столи , методичні діалоги педагогічні консиліуми та ярмарки, салони педмайстерності,творчі звіти-аукціони тощо.

Належна увага приділялася роботі з керівниками шкіл, їх заступниками.

На високому науково - методичному рівні проведено семінари – практикуми :

 • директорів шкіл : «Роль директора школи у створенні в навчальному закладі комплексної національно- орієнтованої системи виховання» ( 15.10.2016, Чернівський НВК) , «Нова етика управління : моніторинг упровадження» ( РМК, 10.12.2015), « Панування розвитку загальноосвітнього навчального закладу» ( 18.02.2016 , Арламівськоволянська та Підлісецька ЗОШ І-ІІ ступенів)

 • заступників директорів з навчально-виховної роботи : « Технологія організації і проведення моніторингу якості освіти в школі» ( 16.02.2016, Судововишнянський НВК), «Організація роботи з молодими вчителями» ( РМК, 29.12.2015), « Створення творчої атмосфери освітнього середовища» ( 12.04.2016. Годинівська ЗОШ І-ІІ ступенів), « Самоосвіта вчителя як шлях до підвищення педагогічної майстерності» ( Пнікутський НВК, 17.05.2016)

 • заступників директорів з виховної роботи : « Створення системи гармонійного розвитку і саморозвитку в умовах школи культури здоров’я» ( Мостиська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів).

Поряд з теоретичними повідомленнями в ході проведення семінарів відвідувались уроки, позакласні та методичні заходи, презентувались творчі знахідки педагогічних колективів.

Велика увага приділяється залученню вчителів – методистів, старших учителів, вчителів з вищою кваліфікаційною категорією до організації науково- методичної роботи. На базі їіх досвіду організовано роботу 6 майстер – класів, 10 творчих лабораторій, 7 шкіл передового педагогічного досвіду. На розгляд методичної ради подано 46 методичних бюлетенів , розробок та посібників . Заслуговували особливої уваги напрацювання наступних педагогів : Шабат Г М. « Розробки уроків природознавства у 2 класі на основі компетентнісного підходу.», Сидорак М.О. « Уроки розвитку зв’язного мовлення у 4 класі» ( Мостиська ЗОШ №1), Крутій Г.А. « Активні форми і методи навчання на уроках математики в початкових класах» ( Зав’язанцівський НВК) ,Пемпусь М.І. « Уроки дослідження з географії у 7 класі» ( Підлісецька ЗОШ І-ІІст.),Савки О.В. «Створення ситуації успіху на уроках української мови та літератури» ( Гусаківський НВК) :
Педагогічні працівники . методисти систематично висвітлювали роботу на сайті освітнього порталу Львівщини, газеті «Наш край», авторських блогах.Протягом цього навчального року опубліковано 1152 статті .

Підвищенню престижу професії педагога та виявленню справжніх майстрів своєї справи сприяє Всеукраїнського конкурс професійної майстерності «Учитель року».. Перший етап ( районний) тур конкурсу проведено у два етапи (заочний та очний). У конкурсі взяли участь 24 педагогічних працівники ( у 2015 – 11) з них 19 вчителів із сільських шкіл, 5 - із міських. Якісний склад виявився таким : 10 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, троє із званням « старший учитель». У дванадцяти конкурсантів педагогічний стаж становив понад 20 років , у семи від 10 до 20 років, у чотирьох до 10 років.Для участі в очному турі Конкурсу відібрано 15 педагогів. Конкурс складався з чотирьох етапів: написання фахової письмової роботи, захисту власного педагогічного досвіду, аналізу сайту учителів, складання освітнього проекту . Переможцями районного етапу конкурсу стали :Чміль Тетяня Зіновіївна – учитель математики Твіржанського НВК,Зварич Микола Ігорович – учитель Захисту Вітчизни Зав’язанцівського НВК, Левицька Оксана Іванівна- учитель історії Зав’язанцівського НВК , Шморгун Марія Ігорівна – учитель англійської мови Вовчищовицького НВК. Однак у 2 турі конкурсу попасти в десятку кращих учителів області вдалося лише Зваричу М.І.

З метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади проведено районний конкурс «Класний керівник року». У вищезазначеному Конкурсі матеріали на 1-й тур подали 24 класних керівники. За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» нагороджено грамотами департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за активну участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року – 2015»: Мардинавку Оксану Іванівну, класного керівника 9-Б класу Мостиської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів, Федак Галину Львівну, класного керівника 6-А класу Мостиської

ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів, Шайферт Руслану Зіновіївну, класного керівника 10-А класу Судововишнянського НВК І-ІІІ ступенів. У конкурсі на кращий соціально-виховний проект ЗНЗ «У нашому серці – вічно живі!» в рамках освітньо-виховного проекту «З вірою у перемогу – з поглядом у майбутнє» взяли участь 6 загальноосвітніх навчальних закладів.

У ІІ етапі обласного конкурсу на кращий соціально-виховний проект «У нашому серці – вічно живі!» серед загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Львівщини в рамках проекту «З вірою в перемогу – з поглядом у майбутнє» зайняли:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з
Знз, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної...

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

План роботи
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

План виховної роботи на 2014-2015н р. Вересень
Вибори учкому – Ради старшокласників та інформаційно-просвітницького центру (іпц)

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи районного методичного кабінету на березень 2015р
Навчальний семінар для педагогічних працівників, які вперше залучаються до проведення пробного зно-2015База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка