Пошук по сайту


Урок №37 Тема уроку: Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва І використання металів

Урок №37 Тема уроку: Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва І використання металів

Предмет: Хімія

Викладач: Волощук О.В.

Тема розділу: Металічні елементи та їхні сполуки
Урок № 37

Тема уроку: Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів

Мета: формувати знання учнів про металургійне виробництво, розширити і поглибити знання про способи одержання металів; розвивати логічне мислення; виховувати в учнів зацікавленість.

Тип уроку: комбінований

Методи: словесні, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, практичний (вправи).

Міжпредметні звʼязки: фізика, екологія

КМЗ: періодична система Д.І.Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, таблиця розчинності, презентація, компʼютер, мультимедійна установка .
Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка присутності учнів на уроці.

ІІ. Актуалізація навчального матеріалу

Завдання 1. «Кросворд»

 1. Найтвердіший метал (хром).

 2. Найпластичніший метал (золото).

 3. Метал, який відноситься до чорних металів (залізо).

 4. Твердий розчин одного металу в іншому (сплав).

 5. Проста речовина Рb (свинець).

 6. Метал рідкий за звичай них умов (ртуть).

 7. З якого металу зроблена нитка розжарювання в електричних лампочках? (вольфрам)

 8. Метал для створення фотоелементів (калій).


1

х

р

о

м

2

з

о

л

о

т

о


3

з

а

л

і

з

о4

с

п

л

а

в
5

с

в

и

н

е

ц

ь6

р

т

у

т

ь


7

в

о

л

ь

ф

р

а

м
8

к

а

л

і

йЗавдання 2. «Кросворд»

Із початкових літер, якими позначені правильні відповіді, складіть назву галузі промисловості.

п/п

Назва

Fe

Сплав Cu з Zn

NaOH

Cu

Cплав Al, Cu і Mg

NaCl

Sn

Pb

Сплав Cu з Sn

елемент для крово-

творення

1

натрій гідроксид

а

в

т

о

с

г

д

б

я

ч

2

латунь

ж

е

а

з

а

и

л

в

к

г

3

натрій хлорид

ю

л

з

х

м

у

о

р

ц

ю

4

свинець

ж

к

е

п

і

а

т

г

у

і

5

залізо

м

б

д

є

у

ч

н

с

п

ь

6

олово

н

к

н

ф

и

с

р

а

р

л

7

дюраль

п

о

р

я

л

м

л

н

и

б

8

мідь

о

п

к

а

с

п

з

а

т

у

9

ферум

у

р

л

д

і

ф

я

с

г

я

10

бронза

є

ь

р

а

у

ш

з

с

і

н


Завдання 3. «Зображення»

Карта України
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Як на вашу думку, чому металургійне виробництво входить у нашу програму і має велике значення для розвитку людства? (учні дають відповіді)

Люди здавна використовували метали, щоправда, тривалий час обмежено. Навіть М.В. Ломоносов зазначив лише 7 металів: золото, срібло, мідь, олово, свинець, залізо, ртуть. Нині добувають майже 70 металів, а на їх основі виготовляють понад 5000 сплавів. Це зумовлено потребами господарського комплексу в цінних для машинобудування та літакобудування металах і сплавах, що стало можливим завдяки досягненням сучасної металургії.

ІV. Вивчення нового матеріалу

План вивчення теми

 1. Поняття про металургію

 2. Розвиток металургійного виробництва в Україні

 3. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів

 1. Поняття про металургію

Металургія – це наука, що розробляє теорію металургійних процесів, способи добування металів і виготовлення сплавів.

Відповідні заводи називаються металургійними, а галузь промисловості – металургія.

Металургія – це промислова галузь, що здійснює виробництво металів.

Вона поділяється на чорну металургію (виробництво заліза та його сплавів) і кольорову металургію (виробництво решти металів і їх сплавів).

Металеві предмети, що нас оточують, рідко складаються із чистих металів. Тільки алюмінієві каструлі мають чистоту близько 99,9 %. В основному застосовують сплави металів, що мають часто такі властивості, яких не мають метали, що їх утворюють. Наприклад, залізо та алюміній порівняно мʼякі метали, а їхні сплави з іншими металами мають достатню твердість.

Що називається сплавом?

Сплави – тверді суміші, утворені сплавленням кількох металів, а також металів із деякими неметалами. Під час змішування розплавлених металів відбувається розчинення одного металу в іншому або утворення їх хімічних сполук.

Сучасна металургія найбільше виробляє сплавів заліза, алюмінію та міді.

Назвіть сплави на основі заліза, міді, алюмінію.

Сплави на основі заліза: чавун (сплав з вуглецем до 4 %) і сталь (сплав з вуглецем до 2 %).

Сплави на основі міді: ​латунь (сплав міді з цинком) і бронза (сплав міді з оловом).

Сплави на основі алюмінію: дюраль (дюралюміній) – сплав алюмінію, магнію і міді.

 1. Розвиток металургійного виробництва в Україні

Вітчизняна чорна металургія як промислова галузь зародилася в 70-ті роки 19 століття. До цього існувало чимало кустарних виробництв металу, де відновлення здійснювали з використанням деревного вугілля.

В Україні перший металургійний завод, що працював на коксі, збудували в 1872 році в Донецьку (на той час – Юзівка).

Наявність на території України запасів залізних, марганцевих та інших металургійних руд, коксівного вугілля сприяли інтенсивному розвитку металургії. Про це свідчить той факт, що в 1913 році в Україні працював 21 металургійний завод.

У середині 20 століття чорна металургія в Україні стрімко розвивалася, були реконструйовані старі та побудовані нові металургійні заводи, комбінати, серед яких і донині залишаються найпотужнішими «Азовсталь», «Запоріжсталь» і «Криворіжсталь». Їх потужність становить понад 5 млн тонн металу на рік. Спад промислового розвитку, що спостерігався під час Першої та Другої світових воєн, швидко надолужувався відновленням потужностей, будівництвом нових обʼєктів. Свого найвищого рівня металургійне виробництво в Україні досягло у 80-ті роки 20 століття.

Нині це також прибуткова галузь, що налічує понад 30 металургійних заводів, формує майже 40 % бюджету держави.

Зараз перед металургійною промисловістю України постало завдання щодо її модернізації та технічної перебудови, аби вітчизняна продукція чорної металургії була конкурентоспроможною на світовому ринку.

 1. Де і коли в Україні вперше збудували завод, який працював на коксі? Відповідь записуємо в зошит (в Донецьку, у 1872 році).

 2. Які найпотужніші в Україні металургійні заводи? Відповідь записуємо в зошит («Азовсталь», «Криворіжсталь», «Запоріжсталь»).

 1. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів

Забруднення навколишнього середовища – одна з основних проблем нашого часу. Екологічні проблеми вже протягом багатьох років не тільки не втрачають своєї актуальності, але з кожним роком стають гострішими. Одним із найбільш масштабних і значних джерел забруднення навколишнього середовища є викиди металургійних підприємств. Найбільш забруднені такі міста України, як Макіївка, Маріуполь, Комунарськ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя та інші.

Головними джерелами забруднення навколишнього середовища важкими металами є підприємства кольорової металургії (м. Константинівка – завод «Укрцинк»). Забруднення навколишнього середовища металами завдає шкоди живим організмам: метали виявляють двоїстий характер у природному середовищі залежно від концентрації. Завищений або занижений вміст їх в організмі може спричинити різні хвороби.

Так високі концентрації цинку спричиняють мутації та онкологічні захворювання. Не можна пити воду, що довго зберігалася в оцинкованому посуді, оскільки йони цинку, що накопичуються в ньому, негативно впливають на шлунково-кишковий тракт.

Забруднення навколишнього середовища йонами важких металів відбивається на стані здоровʼя населення. У наш час серед учнів найпоширенішим захворюванням є анемія - недокрівʼя (зниження гемоглобіну крові). На другомі місці – захворювання органів дихання і травної системи. Серед дорослого населення на першому місці – гіпертонія та онкологічні захворювання.

За сучасних технологій виготовлення металів не вдається уникнути забруднення навколишнього середовища. Така несприятлива екологічна ситуація є предметом уваги технологів, лікарів та інших фахівців.

З метою забезпечення охорони навколишнього середовища під час виробництва та використання металів наукові дослідження проводяться в кількох напрямах.

1) Розробляються та впроваджуються безвідходні технології.

2) Виробництво переводиться на замкнений цикл водовикористання. Річ у тому, що на металургійних комбінатах задіяно велику кількість води і не завжди водоочисні споруди забезпечують повне її очищення від шкідливих домішок, перш ніж відпрацьована вода потрапить за межі заводу у водойми.

3) Місцева влада, керівництво металургійних підприємств несуть відповідність за дотримання санітарних норм, за збереження та примноження зелених насаджень, які відіграють важливу роль у поліпшенні складу повітря, оздоровленні навколишнього середовища.

4) Лікарі, фармацевти і дієтологи скеровують свої дії на розроблення належних раціонів харчування, засобів профілактики та лікування професійних захворювань тощо.

Впровадження на підприємствах чорної металургії найновіших технологічних процесів з виробництва металів дасть змогу звести до мінімуму промислові відходи і викиди в атмосферу. У такій важливій справі, як охорона навколишнього середовища, зусилля вчених, влади та кожного громадянина відіграють неабияку роль. - Які є способи забезпечення охорони навколишнього середовища під час виробництва та використання металів? Відповідь записуємо в зошит

(1) розробляти і впроваджувати безвідходні технології;

2) виробництво переводити на замкнений цикл водокористування;

3) насадження зелених рослин;

4) розроблення належних раціонів харчування, засобів профілактики та лікування).

V. Узагальнення та систематизація знань

 1. Що називається металургією?

 2. На які види поділяється металургія?

3) Де і коли в Україні вперше збудували завод, який працював на коксі?

4) В якій частині України найбільша кількість металургійних заводів?

5) Які найпотужніші в Україні металургійні заводи?

6) Назвати найбільш забруднені міста України.

7) Чому не можна пити воду, що довго зберігалася в оцинкованому посуді?

8) Які найпоширеніші захворювання в наш час серед учнів?

9) Які найпоширеніші захворювання в наш час серед дорослого населення?

10) Способи забезпечення охорони навколишнього середовища під час виробництва та використання металів.

VІ. Домашнє завдання: вивчити §24, с.190-195, виконати впр. 4 (с. 196)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок на тему «Хімія та екологічні проблеми навколишнього середовища»
Цілі уроку: визначити позитивний І негативний вплив хімічної промисловості та синтетичних речовин на екологічний стан навколишнього...

Огенним ризиком навколишнього середовища геофізичне середовище І...
Базові геофізичні показники якості життєдіяльності населення та стану навколишнього середовища

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...

Вплив генотипу та факторів навколишнього середовища на розвиток організму
Сукупність спадкових факторів організму (генів, хромосом, мітохондрій, пластид) називають генотипом

Реферат “хімія І екологія”
До кінця XX в забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського...

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів...
Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Екологія І природокористування, 1999, Випуск 2
Безумовно, у перспективі люди навчаться штучно концентрувати та вилучати із навколишнього середовища, у самому широкому розумінні...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений...
Урок №1 Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло І матеріальна точка....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка