Пошук по сайту


Всеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів

Сторінка1/3
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Формування суспільно-активної особистості учня через учнівське самоврядування.

Автор презентує проект створення учнівської прибузької республіки „Майбуття Поділля”. Учнівське самоврядування виступає реальним партнером у системі професійно-технічної освіти, що закладає базу якісного соціально-економічного розвитку нашої країни

На сьогодні в нашій країні, на жаль, дещо недооцінюються громадська зрілість, громадська активність, уміння молодих людей самостійно організовувати своє життя, аргументовано і впевнено пояснювати ті чи інші рішення та вчинки. Проте кожна хвилина, вкладена учнями в ефективну громадську діяльність сьогодні, – це реальний результат завтрашнього дня, бо ж завтра починається сьогодні.

Майбутнє залежить від внеску кожного з нас, а за кожним із нас, освітян, стоять сотні учнів. Сьогоднішній день вимагає від нас інтеграції та мобілізації внутрішніх ресурсів – зокрема, учнівського активу.

Інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і працюють по-новому. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, самостійності у прийняті рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок; адаптація системи освіти до норм, стандартів та основних положень європейського простору освіти; забезпечення соціального контексту освіти, що дасть можливість випускникам навчальних закладів формувати свою професійну кар’єру на принципах соціальної справедливості, відповідальності, загальнолюдських цінностей.

Учнівське самоврядування – це засіб реалізації учнівською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень, їх впровадження за допомогою власних ресурсів у життя, співпрацю з адміністрацією. Самоврядування дає можливість учням вирішувати питання і проблеми, що їх стосуються.

Визнання суті, ролі та місця учнівського самоврядування потребує постійної співпраці та узгодженості бачень усіх учасників процесу управління. Для цього необхідно виходити з того, що:

 • діяльність органів учнівського самоврядування та самоврядування учнівських осередків має бути скерована на виконання місії ПТНЗ;

 • самоврядування в кожному навчальному закладі, керуючись загальними принципами, має свої особливості, залежні від традицій та методів управління, що притаманні цьому закладу;

 • учнівське самоврядування потребує системного навчання і творення формалізованої нормативної бази в межах самого навчального закладу задля гармонійного «включення» учнівської активності в діяльність професійно-технічного училища;

 • між органами влади учнівського самоврядування та адміністрацією училища має відбуватися постійний діалог для узгодження діяльності на користь всієї училищної громади.

« Попередній конспект уроку | Наступний конспект уроку »

> Версія для друку

Формування суспільно-активної особистості учня через учнівське самоврядування.

Автор презентує проект створення учнівської прибузької республіки „Майбуття Поділля”. Учнівське самоврядування виступає реальним партнером у системі професійно-технічної освіти, що закладає базу якісного соціально-економічного розвитку нашої країни

На сьогодні в нашій країні, на жаль, дещо недооцінюються громадська зрілість, громадська активність, уміння молодих людей самостійно організовувати своє життя, аргументовано і впевнено пояснювати ті чи інші рішення та вчинки. Проте кожна хвилина, вкладена учнями в ефективну громадську діяльність сьогодні, – це реальний результат завтрашнього дня, бо ж завтра починається сьогодні.

Майбутнє залежить від внеску кожного з нас, а за кожним із нас, освітян, стоять сотні учнів. Сьогоднішній день вимагає від нас інтеграції та мобілізації внутрішніх ресурсів – зокрема, учнівського активу.

Інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і працюють по-новому. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, самостійності у прийняті рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок; адаптація системи освіти до норм, стандартів та основних положень європейського простору освіти; забезпечення соціального контексту освіти, що дасть можливість випускникам навчальних закладів формувати свою професійну кар’єру на принципах соціальної справедливості, відповідальності, загальнолюдських цінностей.

Учнівське самоврядування – це засіб реалізації учнівською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень, їх впровадження за допомогою власних ресурсів у життя, співпрацю з адміністрацією. Самоврядування дає можливість учням вирішувати питання і проблеми, що їх стосуються.

Визнання суті, ролі та місця учнівського самоврядування потребує постійної співпраці та узгодженості бачень усіх учасників процесу управління. Для цього необхідно виходити з того, що:

 • діяльність органів учнівського самоврядування та самоврядування учнівських осередків має бути скерована на виконання місії ПТНЗ;

 • самоврядування в кожному навчальному закладі, керуючись загальними принципами, має свої особливості, залежні від традицій та методів управління, що притаманні цьому закладу;

 • учнівське самоврядування потребує системного навчання і творення формалізованої нормативної бази в межах самого навчального закладу задля гармонійного «включення» учнівської активності в діяльність професійно-технічного училища;

 • між органами влади учнівського самоврядування та адміністрацією училища має відбуватися постійний діалог для узгодження діяльності на користь всієї училищної громади.Учнівське самоврядування та учень, навчальний заклад, роботодавець

Корисність учнівського самоврядування доведена практикою. Спробуємо аргументувати цю тезу на прикладі корисності самоврядування професійно-технічного навчального закладу для самого учня, навчального закладу і роботодавця.

Учнівське самоврядування потрібне учню тому, що самоврядування – це:

 • практична школа для тих, хто хоче спробувати себе в якості адміністратора, координатора, керівника групи, хто бажає навчитися працювати в команді, визначати пріоритети діяльності, формувати стратегічні завдання і тактику їх виконання – тобто на практиці застосовувати знання, отримані під час навчання;

 • можливість реалізувати суспільно корисні проекти та ініціативи, що сприятиме не тільки саморозвитку, а й розвитку громади;

 • постійне вдосконалення комунікативних навичок: знаходження аргументів для інших з метою залучення їх до діяльності, ефективна співпраця з адміністрацією в межах визначених завдань;

 • шлях до такого суспільства, коли громада (в даному випадку – учнівська спільнота) висуває своїх лідерів і вчиться контролювати їхні дії;

 • можливість робити організовувати творчі, цікаві справи, випробовувати себе у різних якостях та ролях.

Учнівське самоврядування потрібне навчальному закладу тому, що:

 • ефективне учнівське самоврядування сприяє гармонійному розвитку навчального закладу, допомагає керівництву вчасно помітити проблеми, сформувати цілі та стратегії, динамічно реагувати на зміни – і все це обов’язково за посильної участі самих учнів;

 • саме завдяки учнівському самоврядуванню учнівсько-педагогічний колектив навчального закладу може відчути себе єдиною командою, де панують партнерські стосунки, атмосфера взаємодії та взаєморозуміння;

 • завдяки учнівським ініціативам можна визначати нові напрями розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалювати навчальний процес, не зупинятися на досягнутому, навчаючи інших, навчатися самим;

 • розвинуте та активне учнівське самоврядування може стати додатковим фактором, що впливає на вибір абітурієнтом навчального закладу і є чудовим засобом профорієнтації;

 • якщо учнівське самоврядування сприймається керівництвом навчального закладу як невід’ємна частина навчально-виховного процесу, то цим гарантується набуття учнями навичок практичної діяльності та стажування, на відсутність яких часто нарікають випускники та роботодавці.

Випускники ПТНЗ, де достатньо розвинуте учнівське самоврядування, потрібні роботодавцям, оскільки такі випускники є:

 • якісною робочою силою, на яку й орієнтуються роботодавці;

 • володіють на достатньому рівні навичками та вміннями, необхідними на виробництві та у сфері послуг;

 • призвичаєні до самодисципліни і мають сформоване почуття відповідальності;

 • розуміють необхідність дотримання корпоративних правил, володіють навичками командної роботи;

 • активні, усвідомлюють свої можливості, свій потенціал.

Учнівське самоврядування – як засіб формування нового типу культури

Переліку вагомих позитивних впливів учнівського самоврядування на навчально-виховний процес важко опонувати. Хоча, з іншого боку, варто зауважити, що в учнівського самоврядування, як і в будь-якого іншого громадського руху, є свої ризики та загрози.

Треба взяти до уваги, що сьогодні формується новий тип культури, який передбачає опанування молоддю нових моделей поведінки та діяльності. Важливим моментом діяльності учнівського самоврядування в системі професійно-технічної освіти є формування патріотизму в молодих громадян. Значна увага має приділятися моральності молоді. Свідомий громадянин України – це, насамперед, морально стійка людина, яка веде здоровий спосіб життя, є працелюбною, підприємливою, скромною, совісною, милосердною, без шкідливих звичок і т. ін.

Крім того, у випускників ПТНЗ повинно бути розвинуте почуття господаря, високий ступінь трудової активності, підприємливості, мобільності та адаптованості до виробничих і соціальних вимог. Лідери учнівського самоврядування мають подавати приклад іншим.

Виховання в умовах сьогодення ґрунтується на особистісному підході до кожного учня. Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню, яке у Вищому професійному училищі №25 м. Хмельницького набуло нових, якісних форм.

У 2008 році, напередодні Дня працівників освіти, колектив училища отримав від учнів неоціненний подарунок – Учнівську Прибузьку Республіку під назвою «Майбуття Поділля» та справжнього учнівського Президента. Це вперше в більш ніж двадцятилітній історії училища учнівське самоврядування змоделювало саме таку форму управління – з Президентом на чолі.

У вересні нового навчального року велась значна підготовча робота. Творчою групою проводились роз’яснювальні бесіди та консультації з майстрами-вихователями, класними керівниками, які у свою чергу навчали учнів у групах будувати свою життєдіяльність за законами та правилами Учнівської Республіки.

«Скринька ідей та пропозицій» приймала побажання та думки учнів щодо нової форми управління, її назви, структури керівних органів, прав та обов’язків їх членів, перспектив роботи.

Справжня учнівська демократія забезпечується передусім роботою вищого органу самоврядування – учнівської конференції, на якій відкритим голосуванням обираються учнівська рада, її лідер та розв’язуються найбільш важливі питання училищного життя, визначаються напрямки діяльності колективу.

На таку конференцію учні та педагоги збираються раз на рік на початку навчального року для того, щоб прозвітувати перед колективом про роботу органів учнівського самоврядування за минулий навчальний рік, щоб створити малі ініціативні групи, відділи, учнівські об’єднання на основі вільного вибору учнів. Крім того, директор училища ознайомлює педагогів та учнів з низкою наказів виховного змісту, що мають на меті організацію цілісної системи учнівського самоврядування. Одним із них за кожною ділянкою роботи закріплюються педагоги-радники; інші є нормативними документами, що визначають основні засади організації учнівського самоврядування. Мета педагогів – виховати справжніх господарів училища з розвиненим почуттям відповідальності, які здатні приймати власні рішення, співпрацювати на принципах рівності.

Три роки тому на першій загальноучилищній учнівській конференції у ВПУ №25, учасниками якої стали 135 представників учнівства, делегованих навчальними групами, присутні ознайомились із Положенням про учнівське самоврядування – Універсалом Учнівської Прибузької Республіки «Майбуття Поділля», розробленим за нормативними методичними рекомендаціями з виховної роботи на основі Статуту училища, і прийнятим у вересні на учнівській раді.

Такі конференції проводяться щороку. До конференції активно ведеться передвиборча кампанія. А на самій конференції кандидати на пост Президента Учнівської Республіки виступають зі своїми виборчими програмами.

Чітко та злагоджено працює лічильна комісія.

Учнівська Республіка ВПУ № 25 на початку свого життєвого шляху підписала Меморандум-угоду про першочергові наміри, дії щодо співпраці педагогічного та учнівського колективів Вищого професійного училища № 25 міста Хмельницького. Так і продовжується співпраця за даною угодою.

Щороку обирається Парламент Учнівської Республіки, визначаються їх функції. Уфективно функціонує газета училищного учнівства «25-плюс».

Учнівське самоврядування – дієва форма самовиховання

Педагоги ВПУ № 25 розуміють, що треба більше довіряти учням, розвивати у них самостійність у думках і діях. В.О. Сухомлинський вважав, що «…важливішим завданням являється те, щоб з перших кроків у колективі вихованець вчився сміливо дивитися у світ…». У роботі ми намагаємось керуватися власним педагогічним досвідом, психологічними вміннями, аби активно допомагати подальшому розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі.

Наш колектив відчуває вплив і участь активу учнів на життя ВПУ № 25. Республіканці стали ініціаторами покращення волонтерської роботи в геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці. Проводяться рейтинги творчих корисних справ. Змінюється ставлення учнів до навчання. Завдяки наполегливості спортивного комітету Парламенту Республіки стали традиційними спортивні змагання між збірними командами працівників та учнів, що зближують і згуртовують їх учасників, не дивлячись на різницю у віці та статус.

Особливо вагомим чинником у діяльності «Майбуття Поділля» став її часопис «25-плюс». В редакції газети працюють справжні ентузіасти, захоплені своєю справою. Огляд подій в училищі, дискусійних проблемних матеріалів кожного місяця вистачає на 2-3 номери. В газету пишуть учні та працівники. «25-плюс» чекають читачі з нетерпінням. Газета має вже досягнення – у минулому році стала лауреатом ХІІІ національного конкурсу шкільних газет та газет ПТНЗ.

Педагоги-радники допомагають учням виявляти творчу активність під час занять і в процесі громадської діяльності, формувати здатність до критичного мислення, розвивати вміння аналізувати, розв’язувати конфлікти, ефективно спілкуватись. До складу ініціативної групи педагогів-радників входять керівники закладу, окремі педагоги. Заступник директора з виховної роботи працює безпосередньо з центральними органами учнівського самоврядування, спрямовує й координує зусилля всіх педагогів, проводить навчання в школі педагогів-радників. Під час таких занять педагоги опановують основні способи надання необхідної педагогічної допомоги органам учнівського самоврядування. Ініціативна група педагогів-радників визначає характер цілісної системи взаємодії педагогічного колективу та учнів.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Всеукраїнський студентський архів
Ця задача покладена на службу безпеки організації, яка є структурним підрозділом служби захисту інформації

Всеукраїнський студентський архів
Говорячи про структуру світогляду, потрібно зауважи­ти, що вона досить різноманітна, має багато аспектів свого існування

Всеукраїнський студентський архів
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології

Всеукраїнський студентський архів
У західній літературі під цим терміном прийнято розуміти лише збільшення обсягів, товарів І послуг, створених за 'дний період

Всеукраїнський студентський архів
Розташування в періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова атома, можливі валентності в сполуках, здатність до комплексоутворювання,...

Всеукраїнський студентський архів
Материалы данного файла могут быть использованы без ограничений для написания собственных работ с целью последующей сдачи в учебных...

Всеукраїнський студентський архів
Туреччина, Китай, Росія, сша, країни Близького Сходу. До європейсь­ких країн (Великобританії, Італії та ін.) металу експортується...

Всеукраїнський студентський архів
Україна багата на корисні копалини, зокрема вугілля та залізну руду, що залягають на південному сході. Природа тут узагалі благодатна....

Всеукраїнський студентський архів
Нафтопереробні заводи; Кременчуг (Полтавська обл.), Лисичаниськнй (Луганська обл.), Дрогобич (Львівська обл.), Львів. Надвірна (Івано-Франківська...

Всеукраїнський студентський архів
Однією з головних особливостей цього процесу є утворення великих зон впливу найбільш розвинутих країн. Вони стають своєрідними інтеграційними...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка