Пошук по сайту


Засідання міської методичної ради

Засідання міської методичної ради

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти і науки

Дніпродзержинської міської ради


м. Дніпродзержинськ

Ректор ДОІППО Голова Ради з освіти,

начальник управління освіти і науки

___________Романенко М.І. ________________Баштаненко О.М.

м. ДніпродзержинськЗМІСТ

І. Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н.р.

ІІ. Організація роботи міської інспекторсько-методичної служби.

 • Режим роботи міського методичного кабінету.

 • Циклограма діяльності методичного кабінету.

 • План роботи методичного кабінету.

ІІІ. Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників.

 • Засідання міської методичної ради.

 • Вивчення потреб і надання допомоги молодим спеціалістам.

 • Школа резерву керівних кадрів.

 • Консультативно-методичні виїзди.

 • Тематика семінарів-практикумів.

 • Координація діяльності міських методичних об’єднань.

 • Атестація педагогічних працівників.

IV. Трансформація наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності.

 • Науково-дослідна, інноваційна, експериментальна діяльність.

 • Впровадження міжнародних освітніх проектів, програм та конкурсів у навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Організація діяльності опорних шкіл з питань науково-методичної підтримки функціонування освітньої галузі за напрямами.

 • Інформаційно-методичний супровід.

 • Впровадження ІКТ в роботу інспекторсько-методичної служби управління освіти і науки.

 • Наради заступників директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи.

 • Наради заступників директорів з виховної роботи.

V. Моніторинг якості освіти.

- Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у навчальних закладах.

 • Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти навчальними закладами міста.

VІ. Представницькі заходи для педагогічних працівників та учнів.

 • Фахові конкурси і змагання для педагогічних працівників та учнів.

 • Виставкова діяльність.

 • Конкурси-захисти.

 • Проведення олімпіад, турнірів, участь в МАН.

 • Масові міські заходи та свята.

VІІ. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду.

VІІІ. Видавнича діяльність.

І. Аналіз організації науково-методичної роботи

у 2011-2012 навчальному році

та пріоритетні напрями діяльності

у 2012-2013 н. р.
Науково-методична робота з педагогічними кадрами в освітніх установах м. Дніпродзержинська у 2011-2012 навчальному році здійснювалась відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, рекомендацій ДОІППО щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами та діяльності на ІІ етапі обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Зміст, напрями та форми науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах формувались згідно з темою науково-практичного проекту освітян міста «Інноваційно-освітній простір регіону для розвитку та самореалізації креативної особистості».

Опорним закладом щодо реалізації міського науково-методичного проекту «Інноваційно-освітній простір регіону для розвитку та самореалізації креативної особистості» визначено академічний ліцей №15 (директор Сачава Н.М.). На ІІ організаційно-моделюючому етапі роботи над обласним науково-методичним проектом було здійснено наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу, запроваджено гнучкі системи організації навчально-виховного процесу.

Об’єднуючим та координаційним центром організації науково-методичної роботи є міська методична рада, діяльність якої була спрямована на опрацювання нормативно-правової бази функціонування навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році, вдосконалення системи профільного навчання у місті, системи психолого-педагогічного супроводу розвитку інноваційної особистості, моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень школярів з базових дисциплін, надання адресної фахової допомоги педагогам тощо.

Значну підтримку професійному зростанню педагогічних колективів надають міські предметні методичні об’єднання, діяльність яких зосереджена на умовах реалізації Державних стандартів освіти, удосконалення форм і методів впровадження профільного навчання, допрофесійної підготовки випускників. Стабільно і високопрофесійно працюють міські методичні об’єднання вчителів хімії та біології, суспільствознавчих дисциплін, географії та економіки, фізичної культури, початкових класів. Методичне об’єднання вчителів хімії заснувало власний сайт, який став засобом спілкування творчо працюючих вчителів.

Вчителі суспільствознавчих дисциплін успішно співпрацюють із Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба». В межах наукового проекту «Багатокультурна історія України» започатковано на базі СЗШ №37 дослідно-експериментальну роботу з розробки науково-методичного супроводу викладання курсу «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна».   Серед авторського колективу, долученого до створення даного посібника-вчителі історії міста: Олександра Козорог (гімназія №11) та Світлана Антіпова (СЗШ №37). Фахівці з історії управління освіти і науки, вчителі брали участь у міжнародному освітньому симпозіумі істориків, науковців, представників національних громад України «Нові підходи до історичної освіти» (м.Київ).

Підвищенню рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів сприяли навчальні екскурсії вчителів географії та біології в Дніпровсько-Орільський заповідник, вчителів географії та економіки на ВАТ «ДМК ім.Ф.Дзержинського», в мінералогічний музей Дніпропетровського гірничого університету. За підсумками проведених екскурсій вчителі географії та економіки створили мультимедійні презентації, навчальні фільми, які поповнили медіатеку методичного об’єднання, міського методичного кабінету.

На базі НВО-ліцею НІТ проведено цикл семінарів, тренінгів для вчителів економіки, географії, інформатики (спільно з науковцями Дніпропетровського університету економіки і права ім.А.Нобеля).

Управлінням освіти і науки спільно з навчально-виховними закладами протягом навчального року проведено: обласних семінарів – 3 (начальників районних, міських відділів освіти, НВК №36; вчителів французької мови, СЗШ №19; вихователів ГПД, гімназія № 39). Проведено 69 міських семінарів-практикумів для різних категорій педагогічних працівників.

Змістовно проведено міські семінари-практикуми в технічному ліцеї (для заступників директорів з науково-методичної роботи, вчителів предмета «Захист Вітчизни», вчителів фізкультури), НВО-ліцеї НІТ (для вчителів фізики, інформатики, предмета «Захист Вітчизни»), НВК №3 (для вчителів світової літератури, географії), СЗШ №4 (для практичних психологів, вчителів французької мови, педагогів-організаторів та заступників директорів з виховної роботи), СЗШ №5 (для практичних психологів), НВК №7 (для вчителів хімії, педагогів-організаторів), СЗШ №9 (для вчителів музичного мистецтва), СЗШ №10 (для вчителів німецької мови), СЗШ №12 (для вчителів початкової школи), НВК №13 (для вчителів курсу «Основи споживчих знань», фізичної культури, соціальних педагогів), колегіумі №16 (для вчителів німецької мови, обслуговуючої праці), СЗШ №18 (для заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів математики, вчителів основ здоров’я) СЗШ №19 (вчителів біології, основ здоров’я), СЗШ №20 (вчителів образотворчого мистецтва, трудового навчання), СЗШ №22 (для вчителів української мови і літератури), СЗШ №23 (для вчителів англійської мови, математики, обслуговуючої праці), НВК №24 (для вчителів початкових класів), СЗШ №25 (для заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів музичного мистецтва), НВК №26 (бінарний – для вчителів екології і трудового навчання), СЗШ №28 (для вчителів хімії), СЗШ №30 (для вчителів світової літератури), СЗШ №35 (для вчителів екології, української мови і літератури), СЗШ №38 (керівників музеїв, заступників директорів з виховної роботи), гімназії №39 (для вчителів географії, біології, керівників євроклубів), СЗШ №40, СЗШ №44 (для вчителів суспільствознавчих дисциплін),

Педагогічні колективи технічного ліцею, НВО – ліцею НІТ, академічного ліцею № 15, гімназії № 39, СЗШ № 19, 44 (директори Наказний М.О., Сбоєва Л.І., Сачава Н.М., Занєгіна С.Л., Сухракова Л.Ф., Загородня Л.І.) успішно продовжили експериментальну діяльність, вчасно подали в ДОІППО відповідні звіти за темами експерименту, презентували свою діяльність в ході семінарів, тренінгів, наукових конференцій, виставок тощо.

Педагогічні колективи міста пропагували власний досвід на рівні України, області. В жовтні 2011 року на третій Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ) презентували інноваційний досвід: управління освіти і науки міської ради(нагороджено Золотою медаллю), НВО-ліцей НІТ (нагороджений Срібною медаллю), СЗШ№4, 30, 35, НВК«Гармонія», гімназія№11, ДЕЦ, ДНЗ №31-Центр розвитку дитини, ДНЗ № 24, 35 (нагороджені дипломами за активну участь в освітній інноваційній діяльності).

В березні 2012 року освітяни міста ( управління освіти і науки міської ради, технічний ліцей, НВО-ліцей НІТ, НВК №3, 13, 36, «Гармонія», СЗШ №4, 8, 12, 23, 25, 44, колегіум №16, гімназія №39, НВК№5, 25, ДНЗ№31-Центр розвитку дитини, ДНЗ№3, 10, 24, 35 представили власні здобутки на ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2012» (м.Київ). За підсумками роботи виставки: управління освіти і науки нагороджено Золотою медаллю, технічний ліцей - Срібною медаллю в номінації «Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу: професійно-технічної та загальної середньої освіти»; Срібними медалями нагороджено СЗШ№25, НВК №36, гімназію №39 у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки обдарованої молоді».

Протягом 2011-2012 навчального року вчителі міста продемонстрували високий рівень професіоналізму і педагогічної майстерності, творчість думки під час проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Вчителі Чередниченко О.О.( СЗШ №22, номінація «Етика»), Тарасенко М.П. (НВК№34, номінація «Біологія»), Панченко Л.В. (СЗШ №22, номінація «Українська мова та література») стали призерами обласного туру конкурсу. Вчитель фізкультури СЗШ №23 Андрющенко Т.Г. стала переможцем обласного етапу і представляла Дніпропетровську область на рівні держави, вчитель англійської мови колегіуму №16 Носуль Ю.О. посіла друге місце в обласному конкурсі.

В квітні 2012 р. у роботі V Міжнародної виставки «Довкілля-2012», Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» та Всеукраїнського науково-практичного семінару-тренінгу Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний простір загальноосвітніх закладів України» (м. Київ) брали участь СЗШ №4, НВК №7, СЗШ №8, НВК №13, СЗШ №19, СЗШ №20, СЗШ №26, СЗШ №32, СЗШ №35, СЗШ №37, НВК «Гармонія». На високому організаційно-методичному рівні проведено на базі м. Дніпродзержинська Всеукраїнську олімпіаду з екології.

Розроблено власні навчальні програми, посібники, підручники викладачами технічного ліцею (Лигун А.О., Шумейко О.О., Граніна Т.О., Тимченко С.В.), НВО- ліцею НІТ (Бондаренко О.О.), які отримали гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У 2011-2012 н.р. в освітянських фахових виданнях, на освітянських сайтах висвітлювався досвід роботи педагогічних колективів технічного ліцею, НВО-ліцею НІТ , НВК №3, СЗШ №4, НВК №7, гімназії №11, НВК №13, колегіуму №16, СЗШ №22, СЗШ№23, НВК №24, СЗШ №25, СЗШ №27, СЗШ №28, СЗШ №30, НВК №34, СЗШ №35, НВК №36, СЗШ №37, гімназії №39, СЗШ №40, СЗШ №44, НВК «Гармонія».
Пріоритетні напрями діяльності та завдання щодо організації науково-методичної роботи: • забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти;

 • створення умов для якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі; реалізація базової програми «Я у світі»;

 • забезпечення якісного впровадження в освітній процес Державних стандартів освіти (початкова школа);

 • створення гнучкої системи профільної освіти, організація профільного навчання старшокласників, допрофесійна підготовка школярів;

 • охоплення школярів міста позашкільною освітою;

 • запровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій в дошкільній освіті, школах, позашкільних навчальних закладах, створення освітнього середовища, сприятливого для зміцнення здоров’я дітей та підлітків;

 • здійснення моніторингових досліджень якості освіти та життєвих компетентностей школярів;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів, опорних шкіл різних рівнів; здійснення експертної критеріально-орієнтованої оцінки педагогічних експериментальних, інноваційних заходів;

 • впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних та інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних форм методичної роботи;

 • впровадження електронних підручників із застосуванням кейс-технології для дидактичного забезпечення індивідуальних освітніх програм;

 • здійснення якісної науково-методичної діяльності щодо підвищення фахової майстерності педагогів; надання адресної допомоги керівникам закладів освіти та педагогам;

 • розширення мережі соціально-психологічних служб та підвищення ефективності їх роботи;

 • визначення національно-патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямів виховної роботи;

 • реалізація міських програм: «Кадри», «Творча обдарованість»;

 • якісне формування та навчання кадрового резерву на посади керівників та їх заступників закладів освіти міста;

 • координація видавничої діяльності в навчально-виховних закладах міста;

 • організація діяльності педагогічних колективів навчально-виховних закладів міста в межах обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», міського науково-методичного проекту «Інноваційно-освітній простір регіону для розвитку та самореалізації креативної особистості» (2010-2015 р.р.);

 • презентація інноваційного досвіду роботи педагогічних колективів, окремих вчителів на педагогічних виставках, ярмарках, конкурсах різних рівнів.


ІІ. Організація роботи міської інспекторсько-методичної служби

РЕЖИМ РОБОТИ МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Початок робочого дня: 800

Перерва на обід: 1200-1245

Кінець робочого дня: 1700, п’ятниця: 1600

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ


Дні тижня

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Понеділок

Оперативна нарада, апаратне навчання

Вівторок

Відвідування навчальних закладів

Середа

Засідання науково-методичної ради

Наради, семінари, інші заходи для заступників директорів з НВР

Школа молодого вчителя

Семінари для завідуючих ДНЗ.

Навчання резерву.

Четвер

Семінари-практикуми для різних категорій педпрацівників

Семінари-практикуми, круглі столи, засідання творчих груп (за напрямами)

Засідання ради з освіти, семінари, конференції, інші заходи для директорів НВЗ

-

П’ятниця

Відвідування навчальних закладів

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

І засідання

Серпень 2012 року
1. Про підсумки методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та основні завдання на 2012-2013 навчальний рік.

Ващенко В.А.
2. Обговорення та затвердження плану роботи методичного кабінету на 2012-2013 навчальний рік.

Ващенко В.А.

3. Забезпечення організації колективних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста.

Коваленко Т.О.

4. Професійна майстерність вчителів початкових класів в умовах реалізації Державного стандарту освіти.

Кожемякіна Г.І.

ІІ засідання
Жовтень 2012 року
1. Обговорення та погодження списку вчителів-претендентів на присвоєння та підтвердження педзвань «Учитель-методист» та «Вихователь-методист», «Старший вчитель».

Коваленко Т.О.

спеціалісти ІМС

2. Організація та проведення міських учнівських олімпіад, конкурсу «Учитель року-2013».

Луніченко Н.В.

Ващенко В.А.

3. Аналіз якості підготовки випускників до ЗНО у 2011-2012 навчальному році та завдання на поточний навчальний рік.

Луніченко Н.В.

4. Організація експериментальної та інноваційної діяльності в закладах освіти міста.

Ващенко В.А.

керівники закладів освіти
ІІІ засідання
Грудень 2012 року
1. Організація підготовки та участі збірних команд міста у ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Луніченко Н.В.

спеціалісти ІМС

2. Про стан реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків».

Мандудакі О.В.

3. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ДОІППО, рейтингова оцінка діяльності керівників закладів освіти.

Ващенко В.А.
ІV засідання
Лютий 2013 року
1. Конкурс «Учитель року» як засіб стимулювання творчої активності педкадрів: досвід та проблеми.

Павелко А.В.

2. Розгляд та схвалення методичних наробок вчителів, що претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь-методист» (мультимедійні презентації - захист).

Ващенко В.А.

V засідання

Квітень 2013 року
1. Професійне зростання педагога в умовах оновлення змісту освіти (кейс-технології).

Коваленко Т.О.

2. Підготовка до впровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Ващенко В.А.

3. Звіт методистів щодо вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів міста.

спеціалісти ІМС

4. Визначення структури методичної роботи з педкадрами закладів освіти міста на 2013-2014 н.р. Обговорення пропозицій щодо плану роботи на новий

навчальний рік.

Ващенко В.А.

ІІІ. Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників
ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ


Дата проведення

Зміст роботи

Відповідальні

Вересень


Про підсумки науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та організацію науково-методичної роботи у новому навчальному році

Ващенко В.А.

Затвердження річного плану роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (ІІІ етап)

Кошова О.О.

Презентація та затвердження річних планів міських методичних об’єднань

спеціалісти ІМС

Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у новому навчальному році

спеціалісти ІМС

Про порядок організації та проведення атестації

педпрацівників та реалізація міського проекту щодо самоосвіти вчителя

Коваленко Т.О.

Про організацію та проведення конкурсу "Вчитель року" (2012-2013 н.р.)

Ващенко В.А.

Листопад


Про організацію експериментальної діяльності навчально-виховних закладів міста (звіт-презентація керівників)

Ващенко В.А.

Організація моніторингових досліджень в системі діяльності закладів освіти ( із досвіду роботи).

Бондаренко О.О.

Модернізація науково-методичного супроводу підвищення фахової майстерності педагога (майстер-клас).

Сачава Н.М.

ЛютийРоль заступника директора з навчально-виховної роботи в забезпеченні стабільності й оптимальності функціонування загальноосвітнього навчального закладу (Портфоліо завуча)

Балаклеєць М.В.
Круглий стіл «Створення системи безперервної професійної освіти в умовах закладу з розвитку творчої обдарованості»

Наказний М.О.

Панорама методичних знахідок. Захист моделей організації методичної роботи та інформаційного забезпечення загальноосвітніх шкіл з метою організації моніторингу професійної компетентності педагогічних працівників.

Ващенко В.А.

директори шкіл

КвітеньПро умови завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації школярів у 2012 – 2013 н.р.

Ващенко В.А.

Організаційно-методична діяльність адміністрації навчально-виховних закладів щодо якісної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.

Луніченко Н.В.

Підсумки роботи на ІІІ етапі реалізації обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», міського науково-методичного проекту «Інноваційно-освітній простір регіону для розвитку та самореалізації креативної особистості»

Ващенко В.А.

Видавнича діяльність педагогічних колективів міста у 2012-2013 н.р. (інформаційний дайджест)

Згама Т.П.ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ І НАДАННЯ ДОПОМОГИ МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТАМ

Дата

проведення

Зміст роботи

Відповідальні


Вересень

Тема: Перші кроки до педагогічного Олімпу. Абетка сучасного уроку.

 1. Теоретичні основи структури сучасного навчально-виховного процесу; урок-основна його складова.

 2. Круглий стіл «Я - вчитель-початківець»

Кожемякіна Г.І.

Листопад

Тема: Авторитет педагога в становленні особистості учнів.

 1. Теоретичні основи теми (мультимедійна презентація).

 2. Майстер-клас: розв’язування педагогічних ситуацій

Ващенко В.А

Січень

Тема: Формування особистості вчителя – основа розвитку освіти.

 1. Школа адаптації молодого педагога: практичні поради щодо планування та реалізації завдань навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

 2. Презентація авторських здобутків молодих педагогів

Лісогор Т.М.

Березень

Тема: Методичний супровід професійного становлення вчителя. Участь педагога-початківця в методичній роботі навчального закладу (методична панорама)


Ващенко В.А.


ШКОЛА РЕЗЕРВУ КЕРІВНИХ КАДРІВ


Дата проведення

Зміст роботи


ВідповідальніЛистопад1.Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.  (Теоретичні аспекти) 

 

2.Річний план роботи ЗНЗ (алгоритм аналізу річного плану, вимоги до складання, структура, розділи).

 

3. Календарний план роботи (технологія складання календарного плану, форми календарних планів, значення в системі внутрішкільного контролю)Ващенко В.А.


Сбоєва Л.І.


Павелко А.В.

Грудень1.Взаємозв’язок контролю та педагогічного аналізу в роботі керівника  закладу (Аналіз уроку як метод контролю за навчально – виховним процесом. Алгоритм підготовки до відвідування й аналізу уроку. Типові недоліки в роботі керівників під час відвідування і аналізу уроків. Вимоги  до сучасного уроку, схеми аналізу уроків) 
2.Наказ як управлінський акт внутрішньошкільного контролю і керівництва
3.Шкільна документація, вимоги до її ведення в загальноосвітньому навчальному закладі


 

Ващенко В.А.

 

Баштаненко О.М.

Сачава Н.М.


Лютий


1.Планування управлінської діяльності директора.Тижневе планування роботи керівника навчального закладу. Цільові настанови тижня. Відповідність тижневого планування основній меті й завданням педагогічного колективу 
2.Форми тижневого плану роботи (із досвіду роботи)
3.Робота в мікрогрупах: складання тижневого плану роботи закладу на основі річних планів роботи базових загальноосвітніх навчальних закладів


Наказний М.О.

 

   


Галагуза О.В.

 
керівники закладів освіти

Березень


1.Технології здійснення моніторингових досліджень (теоретичні аспекти)

 

2.Педагогічна рада - керівний орган освітньої установи (форми, зміст, технології)
3.Захист окремих розділів річ­ного плану роботи школи.

 

Буканіна О.В.

Сачава Н.М.

керівники навчальних закладівКОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ВИЇЗДИ

Січень: СЗШ №22, ДНЗ №25

Лютий: НВК №24

Березень: НВК №34, ДДЗ №6

Квітень: КДДЗ №1

Жовтень: СДНЗ №15, СЗШ №28

Листопад: НВК №3(д/в)

Грудень: СДНЗ №40, СЗШ №35


  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання науково-методичної ради
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

2. Керівництво роботи методичного кабінету
Додаток 1Наказ відділу освіти Добропільської міської ради від 09. 09. 2014 р. №293 Про структуру та організацію методичної роботи...

Району харківської міської ради
Департаменту освіти Харківської міської ради з метою створення належних умов для організованого початку 2012/2013 навчального року...

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної,...
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті ради

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на...
Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н р

Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня...
Уроки містять інтерактивні вправи та завдання. В методичній розробці подано матеріали практичного характеру: конкретні прийоми І...

Засідання Ради кзо нво №28
А. В., Єрмоленко І. Й., Сакович О. А., Дегтяренко Л.І., Волинська Л. В., Самойленко О. М., Ковтун Л. В., Деревягіна Н. С., Пермінова...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

Додаток №3 до наказу управління освіти Чернівецької міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка