Пошук по сайту


Державний стандарт

Державний стандарт

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДСПТО 7212:2007


Професія: Зварник

Код за ДК 003:2005 – 7212
Видання офіційне

Київ 2007

ПЕРЕДМОВА


 1. ВНЕСЕНО: Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: наказом Міністерства освіти і науки від _________

2007 р. №_____

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: П.П. Проценко, канд. техн. наук; В.Є. Пономарьов, канд. техн. наук;

Г.І. Слепченко, інж.; О.В. Черепівська, інж.; В.М. Бернадський, канд. техн. наук
Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися

до Міністерства освіти і науки України

ЗМІСТ
1. Загальні положення 4

2. Сфера застосування 4

3. Нормативні посилання . 4

4. Терміни та визначення понять 5

5. Структура стандарту 5

5.1 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 5

5.2 Типовий навчальний план 10

5.2.1 Плановий рівень професійної кваліфікації випускника 10

5.2.2 Доступ до навчання та вимоги до вступників 10

5.2.3 Структура обов'язкового компоненту змісту освіти 10

5.2.4 Контроль навчальних досягнень та кваліфікаційна атестація випускників 10

5.2.5 Забезпечення обов’язковими основними засобами навчання 12

5.3 Типові навчальні програми 12

5.3.1 Гуманітарна, природничо-математична та фізична підготовка 12

5.3.2 Загально технічна підготовка . 20

5.3.3 Професійно-теоретична підготовка 31

5.3.4 Професійно-практична підготовка 51

Додаток 1 Узагальнена діаграма навчання та кваліфікаційної атестації

за професією "Зварник" 73

Додаток 2 Перелік обов'язкових основних засобів навчання”

за професією "Зварник" 74

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Професія: Зварник

Код за ДК 003: 2005 – 7212

Кваліфікація: 1, 2, 3 рівні
Чинний від _____________


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей стандарт розроблено відповідно до вимог Закону України „Про професійно-технічну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 „Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти” та положень національних стандартів ДСТУ 1.0:2003 „Національна стандартизація. Основні положення.”, ДСТУ 1.5:2003 „Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації Українсько-німецького проекту „Підтримка реформ професійно-технічної освіти в Україні”.

Метою стандарту є реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти, усунення змістовних і термінологічних відмінностей у підготовці конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника за професією „Зварник” та забезпечення визнання кваліфікації і документів про отриману професійну підготовку на національному і міжнародному рівнях.

Стандарт визначає загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, освітнього рівня вступника і рівня професійної кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, встановлює основні положення, якими потрібно керуватись при організації професійної підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованою професією „Зварник” , що включає 4-ри спеціалізації:

E1. Зварник ручного дугового зварювання покритими електродами;

Е2. Зварник механізованого дугового зварювання плавким металевим електродом в захисних газах;

Е3. Зварник ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах;

Г1. Зварник газового зварювання;

і три кваліфікаційні рівні – 1,2,3.


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на систему професійно-технічної освіти України.

Положення стандарту є обов’язковими для усіх професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників за професією „Зварник” та визначеними спеціалізаціями, незалежно від їх підпорядкувань та форми власності.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані і недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче.


ДСТУ 1.0:2003

Національна стандартизація. Основні положення.

ДСТУ 1.5:2003

Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

ДСТУ 3761.2-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення.

ДСТУ 3761.3-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення.

ДСТУ 2222-93

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння, паяння – зварювання металів. Перелік та умовні позначення процесів.

ДСТУ 2092-92

Зварні шви. Робочі положення. Визначення кутів нахилу та обертання.

ГОСТ 2.312-72

ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

ГОСТ 5264-80

Швы сварных соединений. Ручная дуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы.

ГОСТ 14771-76

Дуговая сварка в защитном газе Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 16037-80

Швы сварных соединений стальных трубопроводов. Основные типы и конструктивные элементы.

ДСТУ 2944-94

Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі.

ДСТУ 2945-94

Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та його сплави.

ДСТУ ISO 9606-3: 2005

Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави.

ДСТУ ISO 9606-4: 2005

Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю.

ДСТУ ISO 9606-5: 2005

Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію.

ДСТУ ISO 3834-2001

Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів.

ДСТУ 3491-96

Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення.

ДСТУ ISO 17637:2003

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Візуальний контроль з’єднань виконаних зварюванням плавленням.
 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано визначення що наведені у ДСТУ 3761.2-98,
ДСТУ 3761.3-98, ДСТУ 2092-92, ДСТУ 2222-93, ДСТУ 3491-96 та ДСТУ 2944-94.


 1. СТРУКТУРА СТАНДАРТУ

Стандарт включає в себе:

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • систему контролю знань та критерії кваліфікаційної атестації;

 • вимоги до забезпечення основними обов’язковими засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня вступника.


5.1 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

Професія: Зварник

Код за ДК 003: 2005 – 7212

Спеціалізація: Е1, Е2, Е3, Г1.
5.1.1 Сфера професійного використання випускників. Оброблення металу. Зварювальні роботи.
5.1.2 Плановий рівень кваліфікації та вимоги до професійних знань і умінь.

Кваліфікаційний рівень – 1
Базові професійні уміння:

 1. Організує робоче місце зварника з дотриманням правил безпеки.

Межі: Організація робочого місця зварника включає, але не обмежується умінням:

 • підключати елементи зварювального ланцюга;

 • користуватися основним і допоміжним інструментом та захисними засобами.

 1. Володіє технікою та технологією виконання прихваток деталей з конструкційних сталей1).

Межі: Техніка та технологія виконання прихваток деталей включає, але не обмежується умінням:

 • користуватися ручним та механізованим інструментом;

 • застосовувати складально-зварювальні пристрої;

 • вибирати режим зварювання;

 • виконувати прихватки в усіх просторових положеннях;

 • виконувати візуальний огляд та контроль параметрів складених під зварювання з'єднань.

 1. Володіє технікою та технологією наплавлення на плоскі деталі з конструкційних сталей1).

Межі: Техніка та технологія наплавлення включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти деталі до наплавлення;

 • вибирати та підготовляти зварювальні матеріали;

 • вибирати та установлювати режими наплавлення;

 • виконувати наплавлення конструкційних сталей в усіх просторових положеннях крім РЕ.

 1. Володіє технікою та технологією зварювання кутовими швами плоских деталей з конструкційних сталей1).

Межі: Техніка та технологія зварювання кутовими швами плоских деталей включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти деталі під зварювання та складати з’єднання;

 • вибирати та підготовляти зварювальні матеріали;

 • вибирати та установлювати режими зварювання;

 • виконувати зварювання плоских деталей з конструкційних сталей кутовим швом у відповідності з технологічною інструкцією в усіх просторових положеннях.

 1. Володіє технікою та технологією зварювання кутовими швами плоских деталей з трубами2) з конструкційних сталей1).

Межі: Техніка та технологія зварювання кутовими швами плоских деталей з трубами включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти деталі під зварювання та складати з’єднання;

 • вибирати та підготовляти зварювальні матеріали;

 • вибирати та установлювати режими зварювання;

 • виконувати зварювання кутовими швами плоских деталей з трубами із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях, крім PG.

 1. Організує робоче місце для ручного газокисневого різання.

Межі: Організація робочого місця для ручного кисневого різання включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти до роботи газовий генератор;

 • підготовляти газовий різак і газовий редуктор до роботи;

 • підключати газові шланги до різака і редуктора;

 • користуватися основним та допоміжним інструментом газорізальника та захисними засобами.

 1. Володіє навичками ручного газокисневого різання деталей з вуглецевих сталей.

Межі: Навички з газокисневого різання вуглецевих сталей включають, але не обмежуються умінням:

 • підготовляти деталі до ручного кисневого різання;

 • регулювати полум'я газового різака;

 • виконувати ручне газокисневе різання вуглецевих сталей.

 1. Володіє технікою та технологією газового нагрівання деталей перед зварюванням.

Межі: Техніка та технологія газового нагрівання включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти до використання газового пальника;

 • підготовляти деталі до газового нагрівання;

 • регулювати полум’я газового пальника;

 • визначати температуру і регулювати нагрівання деталей.

 1. Здійснює візуальний контроль виконаних наплавок і зварних з’єднань.

Межі: Візуальний контроль включає, але не обмежується умінням:

 • проводити вимірювання параметрів кутових швів;

 • ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти кутових швів.

 1. Володіє технікою усунення дефектів зварювання та наплавлення.

Межі: Техніка усунення дефектів зварювання включає, але не обмежується умінням:

 • усувати дефекти механічною обробкою чи дуговим струганням;

 • заварювати місце дефекту в кутовому шві.


Технічні знання:

 1. Знає основні характеристики металів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій.

Межі: Матеріали, що застосовуються в якості основних при зварюванні включають, але не обмежуються конструкційними сталями1).

 1. Знає основи електротехніки.

Межі: Основи електротехніки включають, але не обмежуються знанням:

 • фізичної сутності та основних понять електричного струму та електромагнетизму;

 • простих електричних ланцюгів;

 • одиниць вимірювання електричних величин.

 1. Знає основи технічної механіки.

Межі: Основи технічної механіки включають, але не обмежуються поняттями про випробування металу на розтяг, згин, злам, ударний згин та вимірювання твердості.

 1. Вміє читати прості креслення і знає умовне зображення зварних швів на кресленнях.

 2. Знає основні положення правил охорони праці при виконанні зварювальних робіт.

 3. Знає основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги (для спеціалізацій Е1, Е2, Е3) чи газового полум’я (для спеціалізації Г1).

 4. Знає будову та принцип дії електрозварювального обладнання (для спеціалізацій Е1, Е2, Е3) чи газового обладнання (для спеціалізації Г1).

 5. Знає основні властивості і призначення зварювальних матеріалів.

 6. Знає призначення та будову складально-зварювальних пристроїв.

 7. Знає основні терміни, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання.

 8. Знає вимоги до підготовки кромок під зварювання кутовим швом.

 9. Знає типи зварних з’єднань і параметри кутового шва.

 10. Вміє користуватись технологічною інструкцією із зварювання.

 11. Знає причини виникнення дефектів зварного шва при зварюванні конструкційних сталей, засоби їх попередження та усунення1).

 12. Знає характеристики основних способів термічного різання та стругання конструкційних сталей.

 13. Знає основні характеристики візуально-вимірювального контролю.

 14. Знає основи функціонування системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації зварників.

 15. Має уявлення щодо принципів cистеми забезпечення якості при зварюванні.


Кваліфікаційний рівень – 2
Зварник володіє базовими професійними уміннями і знаннями 1-го кваліфікаційного рівня, а також:

Базові професійні уміння:

 1. Володіє технікою та технологією наплавлення на плоскі та циліндричні деталі в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія наплавлення включає, але не обмежується відновлювальним наплавленням деталей, вузлів і конструкцій із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання з повним проплавленням кутових і таврових з’єднань плоских деталей з конструкційних сталей в усіх просторових положеннях 1).

 2. Володіє технікою та технологією зварювання плоских деталей з конструкційних сталей стиковими швами в усіх просторових положеннях, крім PG1).

 3. Володіє технікою та технологією зварювання стиковим швом плоских деталей з трубами з конструкційних сталей.

 4. Володіє технікою та технологією зварювання арматурних стрижнів і закладних деталей.

 5. Володіє навиками плазмово-дугового різання деталей з конструкційних сталей1).

 6. Здійснює візуальний контроль і вимірювання виконаних зварних з’єднань, ідентифікує та оцінює поверхневі дефекти зварювання.

 7. Володіє технікою усунення дефектів зварювання та наплавлення.Технічні знання:

 1. Знає основи матеріалознавства.

Межі: Основи матеріалознавства включають, але не обмежуються:

 • способом виробництва і класифікацією матеріалів, що зварюються;

 • структурою та механічними властивостями матеріалів;

 • системою маркування матеріалів;

 • зварюваністю матеріалів.

 1. Знає параметри термічного циклу зварювання та його вплив на якість зварного з’єднання.

 2. Знає принцип дії електронних джерел живлення (інверторів) та їх функціональні можливості.

 3. Знає порядок перевірки зварювально-технологічних властивостей зварювальних матеріалів.

 4. Знає особливості виконання одно- і багатопрохідного шва.

 5. Знає природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні і має уявлення щодо їх попередження та зниження.

 6. Знає основи термообробки виробів після зварювання.

 7. Знає типи зварних з’єднань та параметри стикового шва.

 8. Знає вимоги до підготовки кромок при зварюванні стиковими швами конструкційних сталей1).

 9. Знає вплив параметрів режиму зварювання на форму і розміри стикового шва.

 10. Знає основи плазмово-дугового різання металів.

Межі: Основи плазмово-дугового різання включають, але не обмежуються знанням:

 • структури та основних характеристик плазмового струменю;

 • будови та принципу дії плазмотрона.

 1. Має уявлення щодо фізичної суті різних способів неруйнівного і руйнівного контролю зварних з’єднань.

 2. Знає принципи функціонування системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації зварників.

 3. Розуміє будову та принципи функціонування системи забезпечення якості при зварюванні.

 4. Знає основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварювальних робіт.

Кваліфікаційний рівень – 3
Зварник володіє усіма базовими професійними уміннями і знаннями 2-го кваліфікаційного рівня, а також:
Базові професійні уміння:


 1. Володіє технікою та технологією зварювання стиковими швами трубних2) з’єднань в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання стиковими швами трубних2) з’єднань включає, але не обмежується зварюванням деталей вузлів і конструкцій із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання фланців та фасонних деталей з трубами2) в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання включає, але не обмежується зварюванням фланців та фасонних деталей з трубами2) із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання просторових вузлів із трубчатих елементів та трубних2) відгалуджень в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання включає, але не обмежується зварюванням просторових вузлів із трубчатих елементів та трубних2) відгалужень з конструкційних сталей1).

 1. Здійснює візуальний контроль і вимірювання виконаних трубних2) з'єднань, ідентифікує та оцінює поверхневі дефекти зварювання.

 2. Володіє технікою усунення дефектів зварювання просторових вузлів із трубчатих елементів.


Технічні знання:

 1. Має уявлення щодо зварювально-технологічних властивостей матеріалів, що використовуються для виготовлення зварних конструкцій.

 2. Знає особливості металургійних процесів при зварюванні плавленням.

 3. Знає порядок визначення зварюваності металів.

 4. Знає типові проблеми зварювання різних матеріалів.

 5. Має уявлення про особливості зварювання різнорідних металів.

 6. Знає типи трубних з’єднань, способи підготовки кромок та складання з’єднань труб.

 7. Вміє читати складні креслення.

 8. Знає стандарти та норми, що використовуються в зварювальному виробництві.

 9. Знає основні причини руйнування зварних конструкцій та роль, яку відіграє зварник в системі забезпечення якості.Примітка
1) Стосовно спеціалізації Е3 це положення також поширюється на один чи декілька матеріалів, таких як: високолеговані сталі, алюміній, мідь, нікель, титан та їх сплави.

2) Слово „труба” окремо або в словосполученні використовується для позначення „труба”, „магістраль” або „пола секція”.

5.2 ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: Зварник

Код за ДК 003: 2005 – 7212

Спеціалізації: Е1, Е2, Е3, Г1.


   1. Плановий рівень професійної кваліфікації випускника


Цей стандарт встановлює по кожній із 4-х спеціалізацій три кваліфікаційні рівні:

 1. Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских елементів і з’єднань пластин з трубами.

 2. Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских елементів і з’єднань пластин з трубами.

 3. Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских елементів і з’єднань труб і трубних відгалуджень.


Вимоги до професійних знань і умінь зварника відповідного кваліфікаційного рівня наведені в п. 5.1.2. Плановий рівень професійної кваліфікації випускника визначається робочими навчальними програмами.

Структура стандарту передбачає, що вся освітньо-професійна програма теоретичного і практичного навчання є цілісним і нерозривним процесом, спрямованим на формування запланованого рівня кваліфікації. Кваліфікаційна атестація здійснюється як по завершенню повного курсу навчання, так і на проміжних етапах. За результатами проміжної атестації учням (слухачам), які з певних причин припиняють навчання, присвоюється відповідна кваліфікація першого чи другого рівня.

Узагальнена діаграма навчального процесу наведена в Додатку 1. Кандидат може отримати професію зварника визначеної спеціалізації і рівня кваліфікації, підключаючись до процесу навчання і виходячи з нього на встановлених етапах при умові, що витримані кваліфікаційні іспити.

5.2.2 Доступ до навчання та вимоги до вступників
До проходження навчання допускаються кандидати, які мають повну загальну середню освіту і не мають медичних протипоказань для роботи за професією „Зварник”.

Вік по закінченню навчання - не менше 18 років.

5.2.3 Структура обов’язкового компоненту змісту освіти
Кількість годин на обов’язковий компонент змісту освіти - 2700

пп

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та види навчальних робіт

Обсяг навчального часу в год.

1.

Гуманітарна, природничо-математична та фізична під-готовка

250

1.1

Основи галузевої економіки, екології та права

50

1.2

Основи підприємницького успіху

40

1.3

Інформаційні технології в галузях металообробки

80

1.4

Фізична культура і здоров’я

80

2.

Загальнотехнічна підготовка

770

2.1

Матеріалознавство

190

2.2

Технологія металів

370

2.3

Електротехніка з основами промислової електроніки

90

2.4

Основи технічної механіки

20

2.5

Технічне креслення, допуски і технічні виміри

70

2.6

Охорона праці

30

3.

Професійно-теоретична підготовка

200

3.1

Основи зварювання плавленням та термічного різання металів

70

3.2

Контроль та забезпечення якості зварювальних робіт

20

3.3

Професійна спеціалізація
3.3.1

Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1)

30

3.3.2

Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом в захисних газах (Е2)

30

3.3.3

Ручне дугове зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом в інертних газах (Е3)

30

3.3.4

Газове зварювання (Г1)

20

4.

Професійно-практична підготовка

1420

4.1

Техніка та технологія підготовки та складання деталей під зварювання

20

4.2

Професійна спеціалізація
4.2.1

Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1)

440

4.2.2

Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом в захисних газах (Е2)

460

4.2.3

Ручне дугове зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом в інертних газах (Е3)

300

4.2.4

Газове зварювання (Г1)

200

5.

Кваліфікаційна атестація

60

6.

Загальний фонд навчального часу

2700
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі...
Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...

Державний стандарт україни
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований І розповсюджений як офі

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Тимощенко М. П. – в о директора дптнз "Чернігівський професійний будівельний ліцей"

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Кваліфікація: слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Кузнецова Віра Іванівна директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу І туризму

Державний стандарт україни система стандартизації та нормування в будівництві
Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка