Пошук по сайту


Нака з. 08. 2011 р. № «про організацію методичної роботи»

Нака з. 08. 2011 р. № «про організацію методичної роботи»

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЗЕРНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

с.ОЗЕРНА

Н А К А З

.08.2011 р. №

« ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ »

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», « Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації начально-виховного процесу» № 2442-\/І від 06.07.2010 р., з метою удосконалення роботи з педагогічними кадрами школи, розвитком їх творчого потенціалу, стимулювання професійної активності, підвищення рівня методичної роботи у 2011-2012 навчальному році

НАКАЗУЮ :

1. У 2011-2012 навчальному році , першому році пятирічного циклу діяльності школи приступити до реалізації науково-методичної проблеми школи : «Формування у педпрацівників школи відчуття вимог часу до школи, готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій у педагогічну практику, творче використання педагогічної спадщини для підвищення рівня навчального процесу в школі та виховання учня, соціально компетентного в нових умовах життя».

2. Реалізацію методичної проблеми здійснювати в процесі діяльності таких підрозділів:

ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ:

  • методична рада школи;

  • методичне об’єднання вчителів початкових класів;

  • методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу «Гуманітарій»;

  • методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

  • методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів;

  • методичне об’єднання вчителів фізкультури, трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва «Гармонія».

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ:

  • педагогічна рада;

  • спільне методичне об’єднання.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ РОБОТИ:

  • методичні консультації;

  • наставництво.

3. Призначити керівниками шкільних методичних об’єднань слідуючих педагогічних працівників:

Луценка С.В. – головою методичної ради;

Коркішко Д.І. – головою МО вчителів початкових класів;

Анікеєву І.П. – головою МО вчителів гуманітарного циклу «Гуманітарій»;

Онопрієнко В.С. – головою МО вчителів природничо-математичного циклу;

Янишевська Г.М. – керівником МО класних керівників;

Марійчук Н.В. – керівником МО «Гармонія».

4. Методичним обєднанням в навчально-виховному процесі впроваджувати науково-методичні теми:

Гуманітарій « Створення сприятливих умов для засвоєння учнями навчального матеріалу і формування потреби у здобутті міцних знань»;

Класних керівників « Самореалізація особистості вчителя та учня в навчально-виховній діяльності»;

Початкові класи « Формування у дітей свідомого ставлення до навчання»;

Гармонія «Виховання учня, як всебічно розвиненої гармонійної особистості»;

Вчителів природничо-математичного циклу « Вироблення в учнів свідомого відповідального відношення до навчання, розвиток логічного мислення, вміння застосовувати набуті знання на практиці».
5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Луценку С.В.:

5.1. Створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, тримати під контролем їх діяльність, надавати допомогу їх керівникам.

5.2. Розробити методичні теми для вчителів, які будуть атестуватись на підтвердження кваліфікаційних категорій ( до 03.10.2011 р.)

6. Контроль за виконанням даного наказу та організацією методичної роботи у школі покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Луценка С.В.

Директор школи Ю.В.Онопрієнко

З наказом ознайомлені : С.В.Луценко

Д.І.Коркішко

І.П.Анікеєва

В.С.Онопрієнко

Г.М.Янишевська

Н.В.Марійчук


ВІДДІЛУ ОСВІТИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РДА

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Озернянської ЗОШ І-ІІІ ступенів про учителів,

які нагороджені державними нагородами
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Звання, нагороди

1

Онопрієнко

Юрій Васильович

Подяка ( 1990 р.), грамота райвно ( 1992 р.), грамота облуно

(1995 р.), Почесна грамота МОН України ( 1999 р.),

Знак відмінник освіти України ( 2004 р.)

2

Луценко

Степан Васильович

грамота райво (2000р.), грамота облуно (2003 р.),

подяка РДА ( 2005 р.), Почесна грамота МОН України (2006 р.)

3

Янишевська Галина

Миколаївна

грамота райво (2008 р.)

4

Горчинський Віктор

Леонідович

грамота районо (1992 р.), грамота облуно (1994 р.)Почесна грамота МОН України

( 1996 р.), грамота райвно ( 1998 р.), Диплом ( 2001 р.) Почесна грамота ( 2005 р.) Подяка адміністрації школи ( 2008 р.) грамота БЦ РДА ( 2008 р.), Подяка райво (2009 р.), Подяка райво ( 2010 р.), Подяка райво і ДСЮШ ( 2010 р.),

5

Цимбал Тетяна

Анатоліївна

грамота ЛКСМ України ( 1986 р.), подяка райво ( 2000 р.)

6

Вигівська Наталія

Миколаївна

грамота райво ( 2008 р.)

7

Янюк Тетяна Михайлівна

грамота райво ( 2007 р.), грамота ГУ освіти і науки Київської

ОДА ( 2008 р.)

8

Кравченко Віра Володимирівна

Поческа грамота РК ЛКСМ ( 1984 р.), Почесна грамота ЦК

ЛКСМ ( 1985 р.)присвоєно звання «Вожатий інструктор»

( 1986 р), звання «вожатий методист» ( 1987р.), Знак ЦК

ВЛКСМ «За отличие в труде»( 1988 р.) грамота районо

( 1991 р.) , грамота облуно ( 2006 р.) Подяка адміністрації

школи ( 2007 р.),Почесна грамота МОН України ( 2008 р.)

Подяка райво ( 2010 р.)

9.

Онопрієнко Валентина Степанівна

Грамота райво (1988 р.), Грамота ОБЛУНО ( 1998 р.), грамота

МОН ( 2000 р.), Знак відм.освУкраїни .( 2004 р.), Старший

вчитель( 2008 р.),

10.

Корбут Світлана Іванівна

Подяка ( 1990 р.), грамота райвно ( 1992 р.), грамота облуно

(1995 р.), Почесна грамота МОН України ( 1999 р.),

Знак відмінник освіти України ( 2004 р.)

11

Скрипка Світлана Анатоліївна
12

Анікеєва Іванна Петрівна

Подяка дирекції школи-інтернату ( 1992 р.), Знак відмінник

освіти України ( 2002 р.), Подяка РДА ( 2004 р.),Диплом

УОН Київської ОДА ( 2004 р.), Подяка дирекції школи

( 2004 р.), Подяка дирекції школи ( 2005 р.), Почесна

грамота МОН ( 2005 р.), Подяка РДА ( 2006 р.)

вчитель методист,

13

Горчинська Любов Володимирівна

грамота районо ( 1987 р.)

14

Кириленко Людмила Віталіївна

громота райво (1997 р.), грамота УО Київської ОДА (2001 р.),

Почесна грамота МОН України ( 2006 р.), Знак «Відмінник освіти України» (2008 р.)

16

Коркішко

Домінія Іванівна

грамота районо ( 1987 р.). грамота облуно ( 1988 р.), Почесна грамота МО УРСР ( 1990 р.). Знак «Відмінник народної

освіти УРСР»( 1991 р.), Подяка дирекції школи ( 2007 р.), Подяка райво ( 2009 р.)

17

Трохимчук Наталія Анатоліївна

грамота райво ( 2008 р.)

18

Марійчук Наталія Володимирівна

Директор школи Ю.В.Онопрієнко

БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЗЕРНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

с.ОЗЕРНА

Н А К А З

30.05. 2011 р. № 23
« ПРО ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ОЗЕРНЯНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

В 2010-2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»


Педагогічний колектив школи у 2010-2011 навчальному році, який є останнім в п’ятирічному циклі закінчив працювати над вирішенням науково-методичної проблеми «Поєднання зусиль школи, сім’ї, громадськості спрямованих на підвищення рівня вихованості школярів та свідомого відповідального ставлення до навчання». Аналізуючи результати навчальної і виховної діяльності за підсумками навчального року. слід відмітити, що в значній мірі досягнуто поставленої мети. Свідченням цього є те, що 45 учнів школи закінчили навчальний рік з високим і достатнім рівнем досягнень. а 4 учнів мають високий рівень знань з усіх предметів. також зменшилась в порівнянні з попереднім навчальним роком кількість учнів що мають початковий рівень знань ( на 8 учнів). Про свідоме ставлення до навчання 75 учнів мають зразкову, а 68 учнів добру поведінку, жоден з учнів школи не перебуває на обліку відділу у справах неповнолітніх. Відвідування учнями школи становить 87,3 %, що вказує на позитивне відношення до навчання, пропуски уроків допущені через хвороби та лікування в санаторіях.

Результати участі учнів школи в районних предметних олімпіадах з базових дисциплін, а це 10 призових місць в індивідуальному заліку, 7 загальнокомандне місце серед шкіл району, свідчить про постійну і систематичну роботу педагогічного колективу з обдарованими учнями. Та поряд з цим важливим не доопрацюванням адміністрації і педколективу є те, що в школі не організовано роботу секцій МАН, не зацікавлено до участі в їх роботі учнів.

Ефективній навчальній і виховній роботі з учнівським колективом сприяла чітка методична робота. яка традиційно існує в школі протягом тривалого часу, це: методична рада ( керівник Онопрієнка Ю.В. – директора школи), яка є організатором і координатором всієї роботи, методичні об’єднання Янишевської Г.М. – заступника директора з виховної роботи, керівника МО класних керівників;

Коркішко Д.І. – керівника МО вчителів початкових класів;

Анікеєвої І.П. – керівника МО вчителів гуманітарного циклу «Гуманітарій»;

Онопрієнко В.С. – керівника МО вчителів природничо-математичного циклу;

Марійчук Н.В. – керівником МО «Гармонія».

Аналізуючи рівень роботи методичних підрозділів школи слід відмітити діяльність методичних об’єднань «Гуманітарій». вчителів природничо- математичного циклу. членами яких протягом навчального року організовано і проведено на високому рівні предметні тижні і декади з історії та правознавства, англійської мови, зарубіжної літератури, української літератури, математики, фізики та астрономії, екології. Активну участь в проведенні конкурсів з фізики «Найрозумніший» та турнірі юних математиків «Інтелектуальний олімп» взяли вчителі Корбут С.І. і Онопрієнко В.С. відповідно їх вихованці вибороли на ІІ етапі конкурсів з фізики ІІ місце

( 11 клас) і ІІІ місце (10 клас), команда математиків зайняла ІІ місце.

Також 25 вихованців Онопрієнко В.С. приймали участь у Міжнародному конкурсі математиків «Кенгуру» і 5 з них досягли добрих результатів.

Активно працювала в організації і проведенні серед учнів школи Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок» вчитель Скрипка С.А. ( з 14 учасників, 10 отримали сертифікат «Срібний колосок»).

Вчитель Корбут С.І. організувала учнів для участі у Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня» ( 9 учнів, з них 5 учнів показали добрий результат), та в районному конкурсі фізиків «Найрозумніший».

Плідно працювали протягом навчального року члени методичного об’єднання класних керівників ( голова МО Янишевська Г.М.), основним напрямком діяльності якого було згуртування класних колективів та виховання в учнів свідомої дисципліни. При цьому основну опору діяльності зроблено на підтримання тісних зв’язків з батьками та громадськістю через класні та загально шкільні батьківські збори, учнівські щоденники, табелі успішності, шкільну газету «Четвертий вимір». Добре була організована робота шкільного самоврядування. Найкраще працювали: культурно- масовий сектор ( вчителі консультанти Кравченко В.В., Анікеєва І.П.), спортивний сектор ( вчитель консультант Горчинський В.Л.) сектор трудових справ ( вчитель консультант Скрипка С.А.). Також членами сектору трудових справ проведено збір макулатури, в результаті чого зібрано за 2 етапи 1541 кг. Дещо пасивніше працювали сектор преси ( вчитель-консультант Цимбал Т.А., Вигівська Н.М.), шефський сектор ( вчитель-консультант Марійчук Н.В.)

Активно працювали протягом навчального року члени шкільного методичного об’єднання «Гармонія» ( голова МО Марійчук Н.В.), яке працювало над систематичним фізичним та естетичним вихованням учнів. Особливо слід відмітити діяльність вчителя фізкультури

Горчинського В.Л., який добре організував роботу спортивного сектору, забезпечив участь команд школи у всіх районних спортивних змаганнях, де його вихованці здобули цілий ряд перемог, це ІІІ командне місце у районних змаганнях по футболу серед дівчат, ІІ місце у змаганнях по баскетболу серед молодших школярів. Його вихованці зайняли 11 призових місць у районній спартакіаді, брали участь в обласних змаганнях по боротьбі дзю-до, е також здобули 2 перемоги.

Протягом навчального року зазнав змін якісний склад педагогічного колективу. Вчитель Скрипка С.А. ( біологія, основи екології) закінчила навчання у вищому навчальному закладі, здобула вищу освіту і кваліфікацію «спеціаліст», атестаційною комісією встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Вчителю фізики

Корбут С.І. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено звання « старший вчитель». Професійному росту вчителів школи сприяла також їх активна участь у роботі районних методичних об’єднань. Та разом з тим, в організації методичної роботи школи виявлено ряд недоліків. які носять загальний характер. В першу чергу це недоліки в плануванні та організації діяльності МО, певна формальність при проведенні засідань. недостатня ініціатива з боку керівників.

Виходячи з вище вказаного,

НАКАЗУЮ:

1.1 Розробити та впровадити в навчально-виховний процес школи нову науково-методичну тему на слідуючий цикл діяльності школи.

1.2. Залишити структуру методичної роботи в школі без змін.

2. Вчителям предметникам:

2.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти та професійного росту.

2.2. Продовжити роботу над поновленням і поповненням матеріальної бази шкільних кабінетів, забезпеченням їх навчально-методичною літературою.

2.3. Широко вивчати досвід вчителів-новаторів, активно запроваджувати його в навчально-виховному процесі.

3. Керівникам методичних об’єднань:

3.1. До 15.06.2011 року спланувати тематику засідань на наступний рік відповідно рекомендацій районного методичного кабінету.

3.2. Не допускати формалізму в роботі методичних об’єднань, своєчасно проводити їх засідання, приділяти увагу їх проведенню.

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Луценку С.В.:

4.1. Продовжити роботу над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

4.2. Організувати і до 18.06.2011 року спланувати роботу методичної ради школи та методичних об’єднань на наступний навчальний рік ( разом з керівниками МО).

4.3. Провести організаційну роботу по відновленню роботи в школі секцій Малої академії наук.

4.4. Провести роботу по залученню педагогічних працівників школи до участі в конкурсах «Вчитель року», «Класний керівник року».

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Ю.В.Онопрієнко


БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ОЗЕРНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

с.ОЗЕРНА

Н А К А З

31.08. 2011 р. № 29

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з
Знз, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної...

2. Керівництво роботи методичного кабінету
Додаток 1Наказ відділу освіти Добропільської міської ради від 09. 09. 2014 р. №293 Про структуру та організацію методичної роботи...

Конкурсах різних рівнів у порівнянні з попередніми роками
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2014/2015 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Тов харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Засідання міської методичної ради
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка