Пошук по сайту


Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

методичні рекомендації
Оформлення навчальних кабінетів.

Складання плану роботи кабінету та перспективного

плану оновлення матеріально-технічної бази.

Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно де Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
Завданням функціонування навчальних кабінетів є: - створення передумов для: організації індивідуального та диференційованого навчання;

- реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

- організації роботи гуртків та факультативів;

- проведення засідань методичних комісій;

- індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.
Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять.
Типи кабінетів

- кабінети з окремих предметів;

- комбіновані кабінети з декількох споріднених предметів

- класна кімната з набором навчально-методичної інформації та матеріально-технічного

забезпечення для декількох предметів.
У загальноосвітніх навчальних закладах з професійним навчанням обладнується кабінет з відповідних навчальних дисциплін.
Навчально-методичне забезпечення складається з:

 1. навчальних програм;

 2. підручників;

 3. навчальних та методичних посібників;

 4. навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення


Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті (класній кімнаті), лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.


 1. тематичних картотек, дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм.

Картки розміщуються в алфавітному порядку.

 1. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, виробничого навчання має бути інструкція і журнали ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки

 2. Інвентарна книга

 3. П а с п о р т к о м п к л е с н о г о м е т о д и ч н о г о з а б е з п е ч е н н я

 4. Графіки проведення консультацій, додаткових занять, самопідготовки, роботи предметного гуртка;

 5. План роботи кабінету;

 6. Перспективний план оновлення матеріально-технічної бази кабінету

Додатково кабінети можуть бути оснащені:

- підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

- фаховими журналами;

- інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;

- бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної

літератури;

- матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;

- інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, фізичного

практикуму тощо;

­- вимог до оцінювання усних та письмових відповідей учнів;

- краєзнавчими матеріалами;

Оформлення навчальних кабінетів

На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету

Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

Експозиції постійного характеру:

- державна символіка;

- класний куточок;

- методичний куточок;

- інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

- таблиці сталих величин, основних формул;

- еволюція органічного світу та його класифікація;

- таблиця періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, розчинність

солей, основ і кислот;

- системи вимірювання фізичних одиниць;

- політична карта світу, політико-адміністративна карта України, фізична карта України тощо.

- у секційних шафах кабінетів демонструються прилади, колекції, муляжі тощо.
До експозицій змінного характеру належать:
- виставка кращих робіт учнів;

- матеріали до теми наступних уроків;

- орієнтовні завдання тематичного оцінювання;

- матеріали державної підсумкової атестації;

- додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

- матеріали краєзнавчого характеру;

- результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

- результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.
Керівництво навчальним кабінетом
Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор

Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

До обов'язків завідувача кабінетом, належать:
- складання перспективного плану оснащення кабінету;
- забезпечення умов для проведення уроків;

- сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

- систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

- забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

- систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження,

витрати та списання матеріальних цінностей;

- керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння

підвищенню рівня його кваліфікації.
Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором закладу.
Додаток ( до п. 7)

ФОРМА

Інвентарної книги


№ п\п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списанняПерспективний і робочий план роботи кабінету


 1. Проведення заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховної роботи;

 2. Поліпшення якості знань учнів з предмету;

 3. Проведення факультативних і позакласних занять;

 4. Забезпечення міжпредметних зв’язків;

 5. Організацію самостійної роботи учнів;

 6. Раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;

 7. Поповнення бібліотеки кабінету необхідною літературою;

 8. Поповнення, удосконалення і систематизацію дидактичного матеріалу та наочних посібників.

 9. Організацію конкурсів і виставок учнівських робіт;

 10. Забезпечення самоосвіти вчителів;

 11. Проведення методичної роботи.


Перспективний план оновлення матеріально-технічної бази


№ п\п

Назва предмета

Кількість

Коротка технічна

(або функціональна) характеристика

1шт. (комплект)

...Плани складаються завідуючим кабінетом, обговорюються на засіданні методичної

комісії і затверджуються директором ПТУ.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації дослідження
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми корекційних...
Методичні рекомендації призначені для класних керівників та шкільних психологів щодо розробки індивідуальної програми корекційних...

Методичні рекомендації музейна справа в закладах освіти (третє видання, доповнене)
Музейна справа в закладах освіти. Методичні рекомендації (видання третє, доповнене). – Полтава, фірма «Техсервіс», 2009

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на педагогічні звання "вчитель-методист",...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка