Пошук по сайту


Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини»

Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини»

Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини»

І варіант

  1. Ковалентний зв’язок – це зв’язок ,який утворюється за допомогою:

а) спільних електронних пар; б) електростатичного притягання йонів;

в) електростатичного притягання негативно заряджених електронів.

2. Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

а) CO2 , б) HCl , в) NaCl

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має амоніак:

а) атомну ; б) молекулярну ; в) йонну

4. Вкажіть які частинки містяться в вузлах йонних кристалічних решіток:

а)атоми ; б) молекули ; в) йони

5. Який ступінь окиснення в молекулі кисню О2:

а) -2; б) 0 ; в) -1

6. Вкажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:

а) H2S ; б) CaO; в) N2

7. Вкажіть ступінь окиснення Натрію в сполуках:

а) -1 ; б) 0 ; в) +1

8. Яку кристалічну гратку має алмаз:

а) молекулярну; б) атомну; в) йонну

9. В якій сполуці ступінь окиснення Хлору +1

а)Cl2O7 ; б)Cl2O ; в) Cl2

10. Який тип зв’язку в речовині СО2:

а) йонний ; б) ковалентний неполярний; в) ковалентний полярний

11. Яка з електронних формул відповідає йону Сульфуру S-2

а)1s22s22p63s23p6 б) 1s22s22p63s23p2 в)1s22s22p63s23p4

12.Молекулярну полярну кристалічну гратку має:

а)NaCl б) PH3 в) F2

13. В які й сполуці ступінь окиснення Хрому мінімальний:

а) СrO3 б)K2CrO4 в) CrO

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:

а) Р і Cl ; б) Na і Сl ; в) Na і H

15. Спільні електронні пари в молекулі H 2 S зміщені до:

а) Гідрогену, тому що він більш електронегативний

б) Сульфуру, тому що він більш електронегативний

в) Сульфуру, тому що він менш електронегативний

16. Вкажіть ряд елементів, що розташовані в порядку збільшення електронегативності:

а)S, P, Si б) O , S, Se в)P, S ,Cl

17. Знайдіть відповідність між формулою і ступенем окиснення елемента:

1.

+ 2

А MnO

2.

+5

Б Mn2O3

3.

+7

В Mn2O5

4.

+3

Г Mn

5.
Д KMnO4


18. Розташуйте речовини в порядку збільшення полярності зв’язку:

1.

А

HCl

2.

Б

HBr

3.

В

H2S

4.

Г

HI

5.

Д

HF

19. Яка маса солі утвориться при взаємодії 2,4 г магнію з фосфором?

20.Сірка в сполуці з Флуором проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм фтору(н.у.) витратиться на взаємодію з 6, 4 г сірки?

Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини»

ІІ варіант

1.Йонний зв’язок – це зв’язок ,який утворюється за допомогою:

а) спільних електронних пар; б) електростатичного притягання йонів;

в) електростатичного притягання позитивно заряджених ядер.

2. Вкажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:

а) CO2 , б) HCl , в) N2

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має натрій хлорид:

а) атомну ; б) молекулярну ; в) йонну

4. Вкажіть які частинки містяться в вузлах молекулярних кристалічних граток:

а)атоми ; б) молекули ; в) йони

5. Який ступінь окиснення простих речовин:

а) -2; б) 0 ; в) -1

6. Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

а) H2S ; б) CaСl2; в) N2О

7. Вкажіть ступінь окиснення Кальцію в сполуках:

а) -2 ; б) 0 ; в) +2

8. Яку кристалічну гратку має бор:

а) молекулярну; б) атомну; в) йонну

9. В якій сполуці ступінь окиснення Брому +5

а)Br2O7 ; б)Br2O3 ; в) Br2O5

10. Який тип зв’язку в речовині Na2O2:

а) йонний ; б) ковалентний неполярний; в) ковалентний полярний

11. Яка з електронних формул відповідає йону Хлору - Cl-1

а)1s22s22p63s23p5 б) 1s22s22p63s23p6 в)1s22s22p63s2

12.Молекулярну неполярну кристалічну гратку має:

а)NaCl б) PH3 в) О2

13. В які й сполуці ступінь окиснення Мангану найвищий:

а) Mn2O3 б)Na2MnO4 в) Mn2O7

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення ковалентного зв’язку:

а) Na і Cl ; б)Cu і Сl ; в) N і H

15. Спільні електронні пари в молекулі HCl зміщені до:

а) Гідрогену, тому що він більш електронегативний

б)Хлору, тому що він менш електронегативний

в) Хлору, тому що він більш електронегативний

16. Вкажіть ряд елементів, що розташовані в порядку зменшення електронегативності:

а)Sі, P, S б) As, P, N в)I, Br ,Cl

17. Знайдіть відповідність між формулою і ступенем окиснення елемента:

1.

+5

А. Cl2O

2.

+1

Б. Cl2O3

3.

+7

В. KClO3

4.

+3

Г. Cl2

5.
Д.Cl2O7

18. Розташуйте речовини в порядку зменшення полярності зв’язку:

1.

А

СаH2

2.

Б

СаBr2

3.

В

СаS

4.

Г

СаI2

5.

Д

СаF2

19. Яка маса солі утвориться при взаємодії алюмінію з 9,6 г сірки?

20.Фосфор в сполуці з Оксигеном проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм кисню (н.у.) витратиться на спалювання з 12,4 фосфору?
Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини»

ІІІ варіант

1. Ковалентний зв’язок , який утворюється між неметалами з різною електронегативністю називається:

а) ковалентним неполярним; б) йонним; в) ковалентним полярним

2. Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв’язком:

а) SO2 , б) H2 , в) NaCl

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має алмаз:

а) атомну ; б) молекулярну ; в) йонну

4. Вкажіть які частинки містяться в вузлах атомних кристалічних решіток:

а)атоми ; б) молекули ; в) йони

5. Який ступінь окиснення лужних металів:

а) -2; б) 0 ; в) +1

6. Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв’язком:

а) H2S ; б) Cа3N2; в) Na2S

7. Вкажіть ступінь окиснення Алюмінію в сполуках:

а) +3 ; б) 0 ; в) +1

8. Яку кристалічну гратку має нафталін:

а) молекулярну; б) атомну; в) йонну

9. В якій сполуці ступінь окиснення Сульфуру +4

а)SO3 ; б)H2S ; в) SO2

10. Який тип зв’язку в речовині N2:

а) йонний ; б) ковалентний неполярний; в) ковалентний полярний

11. Яка з електронних формул відповідає йону Нітрогену N3-

а)1s22s22p63s23p3 б) 1s22s22p63s23p2 в)1s22s22p63s23p6

12.Йонну кристалічну гратку має:

а)KCl б) NH3 в) OF2

13. В які й сполуці ступінь окиснення Фосфору максимальний:

а) P2O3 б)H3PO4 в) Ca3P2

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:

а) N і O ; б) K і Сl ; в) Mg і H

15. Спільні електронні пари в молекулі NH3 зміщені до:

а) Гідрогену, тому що він більш електронегативний

б)Нітрогену, тому що він більш електронегативний

в) Гідрогену, тому що він менш електронегативний

16. Вкажіть ряд елементів, що можуть утворювати тільки катіони

а)S, P, Са б) O , Сг, Al в) Fe, Cu, Ba

17. Знайдіть відповідність між формулою і ступенем окиснення елемента:

1.

+2

А. CH4

2.

+4

Б. NH3

3.

+1

В. P2O5

4.

+3

Г. H2S

5.
Д. HCl

18. Розташуйте речовини в порядку збільшення полярності зв’язку:

1.

А

KCl

2.

Б

NaCl

3.

В

LiCl

4.

Г

RbCl

5.

Д

CsCl

19. Яка маса солі утвориться при взаємодії 8г кальцію з азотом?

20.Карбон в сполуці з Хлором проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм хлору(н.у.) витратиться на взаємодію з 6 г вуглецю?

Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини».

ІV варіант

1. Зв’язок , утворений елементами , які різко різняться електронегативністю називається:

а) ковалентний полярний ; б) йонний; в) ковалентний неполярний

2. Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

а) SO2 , б) HBr , в) BaCl2

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має силіцій карбід:

а) атомну ; б) молекулярну ; в) йонну

4. Вкажіть які частинки містяться в вузлах молекулярних кристалічних решіток:

а)атоми ; б) молекули ; в) йони

5. Який ступінь окиснення в молекулі кисню O2:

а) -2; б) 0 ; в) +1

6. Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв’язком:

а) H2O ; б) BaO; в) N2O5

7. Вкажіть ступінь окиснення Барію в сполуках:

а) -2 ; б) 0 ; в) +2

8. Яку кристалічну гратку має кухонна сіль – натрій хлорид:

а) молекулярну; б) атомну; в) йонну

9. В якій сполуці ступінь окиснення Нітрогену -3

а)N2O5 ; б)N2O ; в)AlN

10. Який тип зв’язку в речовині SО3:

а) йонний ; б) ковалентний неполярний; в) ковалентний полярний

11. Яка з електронних формул відповідає йону Na+

а)1s22s22p63s2 б) 1s22s22p63s1 в)1s22s22p6

12.Молекулярну полярну кристалічну гратку має:

а)AlCl3 б) PCl5 в) O2

13. В якій сполуці ступінь окиснення Сульфуру мінімальний:

а) Сr2S3 б)H2SO4 в) SO2

14. Вкажіть елементи, які мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:

а) C і O ; б) Ca і Сl ; в) Ca і H

15. Спільні електронні пари в молекулі OF2 зміщені до:

а) Оксигену, тому що він більш електронегативний

б) Флуору, тому що він більш електронегативний

в) Флуору, тому що він менш електронегативний

16. Вкажіть ряд елементів, що мажуть утворювати тільки негативно заряджені йони:

а)S, P, AL б) O , S, Cl в)Pb, Si ,Cr

17. Знайдіть відповідність між формулою і ступенем окиснення елемента:

1.

- 2

А. MnCl2

2.

-4

Б. Ca2N3

3.

-1

В. Al4C3

4.

-3

Г. P

5.
Д. ZnS

18. Розташуйте речовини в порядку збільшення полярності зв’язку:

1.

А

H2S

2.

Б

H2O

3.

В

H2Se

4.

Г

H2Po

5.

Д

H2Te

19. Яка маса солі утвориться при взаємодії 41,1 г барію з фосфором?

20.Сірка в сполуці з Гідрогеном проявляє нижчий ступінь окиснення. Який об’єм водню (н.у.) витратиться на взаємодію з 12,6 г сірки?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентного

Контрольна робота з теми: «Розрахунки в хімії»
Розрахуйте молярні маси сполук. Запишіть речовини в порядку зростання значень їх молярних мас: а) Cu2O; б) Ca(OH)2; в) hi

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Уроку з біології в 7 класі на тему: Листок як орган фотосинтезу....
Листок як орган фотосинтезу. Внутрішня будова листка. Лабораторна робота № Внутрішня будова листка

1. Хімічний склад грунту І його практичне значення
Генетико-морфологічна будова І властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся

Контрольна робота. 9 клас
У ядрі Аргону 18 протонів І 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому атомі?

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Контрольна робота з хімії за перший семестр
Яка валентність елементів у сполуках, формули яких: N2O; P2 O5; H2S; ch4; hbrБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка