Пошук по сайту


Словникова робота на уроках української мови в початкових класах

Словникова робота на уроках української мови в початкових класах

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Словникова робота на уроках української мови в початкових класах
Словникова робота на уроках української мови в початкових класах є однією зі складових різноманітної роботи з розвитку мови учнів. Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії, граматики, правильного слововживання і зв’язного мовлення взагалі.

З метою підвищення мовленнєвої культури особливу увагу необхідно приділяти вправам, спрямованим на збагачення активного словника дітей, а також формуванню у них навички вибирати із свого словникового запасу для висловлювання думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання і роблять його правильним, влучним і виразним.

Словникова робота може проводитися у різних напрямках, а саме: ознайомлення учнів з лексичним значенням нових слів, словосполучень; засвоєння деяких граматичних форм, утворення яких викликає у дітей труднощі; навчання дітей орфоепічній вимові слів, зокрема правильній постановці наголосу; формування правописних умінь.

Ефективність словникової роботи залежить від того, наскільки систематично вона проводиться і наскільки доцільно вона збудована.

Так у 3-4 класах на уроках української мови учні мають засвоїти списки слів, написання яких відрізняється в російській і українській мовах, однак в українській мові не регулюються певними правилами.

У 3 класі, де українська мова вивчається як державна, всі ці слова було розподілено у тематичні групи таким чином:

 • Айстра, листя, пшениця.

 • Ведмідь,вовк, заєць.

 • Вузький, гострий, кращий, м’який.

 • Глибоко, глибокий, криниця.

 • Жовтий,жовтень,червоний, чорний,

 • Вулиця, вікно.

 • Голка, кишеня, фартух, ножиці, шити, черевики.

 • Дерева, тополя, горіх, яблуко, яблуня,кущ.

 • Батьківщина, Київ, площа, Україна.

 • Бджола, джміль, метелик.

 • Бігти, гратися, йти, лляти, нести, піти,слухати, танцювати.

 • Брова, волосся, вухо, долоня, шия, щока.

 • Грім, гриміти, дощ,

 • Дзвінок, робота, субота.

 • Друзі, товариш, іграшка, подруга, сусідній, сусід.

 • Жайворонок, зозуля.

 • Картопля, квасоля, кукурудза, морква, огірок, овочі, цибуля, часник.

 • Майже, менше,пізніше, раніше, сьогодні, тихше.


Кожна група слів відпрацьовується протягом декількох уроків.

На першому етапі діти знайомляться з новими словами, з’ясовується лексичне значення кожного слова. Іноді лексичне значення випливає з контексту, і в таких випадках діти можуть зрозуміти значення слова самостійно, без спеціальних роз’яснень. Для слів з предметним значенням пропонується наочне пояснення з використанням самого предмету або малюнку з його зображенням. Зміст абстрактних понять розкривається шляхом стислого словесного тлумачення. На цьому етапі застосовується прийом відкритого міжмовного зіставлення: в російській мові – в українській мові.

Другий етап – словниково-орфографічні вправи, які в комплексі спрямовані на стійке засвоєння дітьми правопису, орфоепічну вимову, правильну побудову граматичних конструкцій, активізацію активної лексики та розвиток зв’язного мовлення. На цьому етапі використовуються наступні завдання:

 • різноманітні види роботи з орфографічним словником (постійне звернення до словника сприяє створенню у дітей важливої навички швидко схоплювати правильне написання слів, навички роботи з довідковою літературою);

 • орфографічна робота зі словом (постановка наголосу, виділення зеленим кольором «важкої» літери, звукобуквений аналіз слова,
  поділ слова на склади і на склади для переносу);

 • підбір спільнокореневих слів, а також словотворення за допомогою префіксів та суфіксів;

 • розбір слів за будовою ( у процесі такої роботи учні усвідомлюють значення кожної морфеми в слові);

 • добір до слова синонімів, антонімів, які допомагають передати думку виразно, яскраво;

 • складання словосполучень;

 • робота з деформованими текстами;

 • звертання до витоків слова ( знайомство з походженням слів дуже цікаве для дітей молодшого шкільного віку, сприяє розвитку уваги до мови);

 • різноманітні види роботи з фразеологізмами, загадками, прислів’ями та приказками;

 • розв’язування кросвордів;

 • складання із словом словосполучень, речень, а з групою слів – міні-творів.

 • запис слова у власний словничок з ілюструванням;

 • письмо з пам’яті ;

 • диктанти (попереджувальний, пояснювальний, вибірковий, малюнковий, творчий диктанти, диктант з коментуванням, диктант-переклад), які є активною формою тренувальних вправ і засобом перевірки навичок учнів з правопису.

 • творчі завдання (створення дітьми власних словників за запропонованими темами).

Протягом усього року вивчені слова повторюються шляхом швидкого промовляння, систематично вводяться у вправи, які виконуються на уроці, до каліграфічних хвилинок, словникових та контрольних диктантів.

До кожного слова було підібрано мовний матеріал за такими розділами: 1) тлумачення слова; 2) вимова слова; 3) походження слова; 4) спільнокореневі слова; 5) синоніми, 6) антоніми; 7) фразеологізми; 8) практичний матеріал (прислів’я, приказки, прикмети, загадки, речення з художніх творів, вірші). Опрацьований мовний матеріал наведено у Додатку 1.
Нижче наведено зразок роботи з групою слів (група 1).

1 урок

 • Знайомство з групою слів, лексичним значенням, походженням слів.

 • Складання звукових моделей слів.

2 урок

 • Диктант з використанням загадок.

 • Робота з фразеологізмами.

3 урок.

 • Вибірковий диктант.

 • Складання речень, творів – мініатюр з словниковими словами.

На етапі повторення правопису вивчених слів діти з задоволенням розв’язують кросворди, де використовуються тлумачення слів, загадки, прислів’я та вірші з пропущеними словами.

Додаються кросворди, складені до наведених груп слів (Додаток 2).

Підібраний мовний матеріал та відпрацьована система роботи дає змогу урізноманітнювати роботу над словниковими словами, використовувати ігрові моменти, що роблять уроки більш цікавими та привабливими, постійно підтримувати інтерес учнів до українського слова. Досвід використання такого підходу до вивчення словникових слів довів його ефективність. Про це свідчать позитивні навчальні досягнення учнів.
Додаток 1 .

Практичний матеріал для роботи з словами, написання яких відрізняється у російській та українській мовах.
Група 1
АЙСТРА

Трав'яниста декоративна рослина із родини складноцвітних з квітками різного забарвлення без запаху.

Вимова: [а́й’стра].

До витоків слова. Слово запозичене з грецької мови, означає «зірка».

Речення.

1) Сільською вулицею з розкішними букетами айстр поспішали школярі. 2) Айстри – квіти садові. Алла поле айстри в квітнику.3) Айстри розквітли у вересні. Усі до однієї білі. Пелюстки довгі, гостренькі і злегка закручені. (М. Гончаренко)

4) Айстри задумані, квіти останнії,

Осені пізньої сльози багрянії…

Сумно шепочеться вітер над вами,

І обмиває вас небо дощами. (В. Сосюра)
ЛИСТЯ

Збірне до лист.

Тонкі, звичайно зелені пластинки, які вкривають рослину.

Вимова: [ли́ст’а].

Спільнокореневі слова. Листя, листочок, листячко.

Синоніми. Листя, лист, листва, покров.

Речення.

1) Тихі ставки та озерця вкрилися жовтим листям. 2) Встеливши землю килимом з листя, принишкли гаї, парки, сади. 3) Під ногами шурхотіли замети покрученого листя. (За М. Коцюбинським)

4) Про щось шепоче листя клена,

синіє неба вишина,

іде по вулицях зелена,

весела й радісна весна. (В. Сосюра)

5) Барвінок стелеться низенько,

Не клякне в приземку стебло.

Чи не тому в барвінка, ненько,

і взимку листя зелененьке,

що від землі бере тепло? (В. Василенко)
ПШЕНИЦЯ

1)Хлібний злак, із зерен якого виготовляють муку. 2) Зерна цього злаку. Мішок пшениці.// прикм. пшеничний. Пшенична мука.

Вимова: [пшиени́ц’а].

Спільнокореневі слова. Пшениця, пшеничка, пшениченька, пшеничний.

Синоніми. Пшениця, хліб.

Прислів’я, приказки.

1) На підлозі пшениця не зійде. 2) Яка пшениця, така й паляниця. 3) Пшениця колоситься – життя веселиться.4) На чорній землі біла пшениця родить.

Прикмети.

1) Не сій пшениці раніше дубового листа. 2) Пшеницю сій , коли зацвіте черемха.

Загадки.

1) Маю жовтий вусок, запашний колосок, буде з мене мука, й паляниця м'яка.2) З неба сонечко яскраве ллє проміння золоте; вона дружною стіною в полі нашому росте.3) Ноги на полі, середина надворі, голова на столі.

Речення.

1) Літо, літо, літечко! Вже достигло житечко, і пшениця, і ячмінь, золотіє далечінь. (І. Чопей) 2) Вже пшениця достигає, колосиста, золота. 3) Налилися вишні соковиті, пишні; пшениці шумлять. (М. Познанська) 4) Пшениця хилить вуса ніжні. (А. Малишко) 5) Осінь брала відра золоті, пшениці озимі поливала.(П. Воронько) 6) Уже стоять жита доспілі і достигають пшениці.

(М. Познанська) 7) По пшениці теплий вітер хвилями гуляє, молодую пшениченьку неначе гойдає.(Л. Глібов) 8) Сині волошки видніються у пшениці.
Група 2
ВЕДМІДЬ

1)Великий хижий ссавець з масивним тілом, довгою шерстю і короткими товстими ногами. Бурий ведмідь. 2) Про сильну але неповоротку людину.// прикм. ведмежий. Ведмежа лапа.

Вимова: [виедм’і́д’].

Спільнокореневі слова. Ведмідь, ведмедик, ведмежа, ведмедятко, ведмедиця, ведмежий, ведмедячий, ведмедище.

Синоніми. Ведмідь, бурмило.

Коли так кажуть?

Дивитися ведмедем – бути злим.

Ведмежа послуга – невміла послуга, від якої нема користі.

Ведмежий куток – віддалене, глухе місце.

Ведмідь на вухо наступив – відсутність музичного слуху.

Прислів’я, приказки.

1) Лютий ведмедю в барлозі бік пригріває. 2) Не діли шкіру невбитого ведмедя. 3) У ведмедя десять пісень і всі про мед. 4) Два ведмедя в однім барлозі не живуть. 5) До меду тягли ведмедя за вухо, а від меду за хвіст. 6) Боягуз і ведмедя дядьком назве. 7) Ведмідь буде ведмедем, хоч і за море його поведемо.

Загадки.

1) Влітку наїдається, а взимку висипляється. 2) Хоч у нього й шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спати лягає.

Речення.

1)Таня мавпу посадила, і ведмедя, і цапка. (Г. Гриненко) 2) Ходить ведмедик, дужий кошлатик. (С. Бондаренко)
ВОВК

Хижак родини собачих, звичайно сірої масті.

Вимова: [воўк].

Спільнокореневі слова. Вовк, вовчиха, вовчисько, вовченя, вовчиця, вовчище.

Коли так кажуть?

Стріляний вовк – про досвічену людину, яка багато бачила в своєму житті.

Хоч вовком вий – про почуття безсилля.

Вовк в овечій шкурі - про лицемірну людину, яка під маскою доброзичливості приховує злі наміри.

Впіймати вовка за вухо - виявити сміливість, кмітливість, спритність; уміти використати що-небудь з користю для себе.

Дивитися вовком - виявляти неприязне, вороже ставлення до кого-небудь.

Прислів’я, приказки.

1) Не довіряй козу вовкові, а капусту козі. 2) Гурту і вовк не страшний. 3) Голод виганяє з лісу. 4) З телячим хвостом у вовки не сунься. 5) Лихий чоловік у громаді, що вовк у стаді.

Загадка.

Невсипущий, хитрий, сірий,

голоднющий – ікла шкірить.

Між кущами пропадає,

пасовисько оглядає:

чи не ходить там телятко,

не телятко, так ягнятко,

не ягнятко – хоч би гуска –

хоч би що, аби закуска.

Речення.

1) Вовк до школи не ходив. Вовк уроки не учив. Не читав, не писав і по нотах не співав. 2) Вовк уночі вийшов на полювання.

ЗАЄЦЬ

1)Невеликий полохливий звірок, гризун; має довгі задні ноги і довгі вуха. 2) Пасажир або глядач без квитка.//прикм. заячий. Заяче хутро. Їхати зайцем.

Вимова: [за́й’иіц’]

Спільнокореневі слова. Заєць зайчик, зайченя, заєнько, зайча, зайчиха, зайчатина, заячий.

Синоніми. Заєць, вухань, куцохвостик, сіренький, русак, біляк.

Коли так кажуть?

Вбити двох зайців – одночасно виконати дві справи.

Погнатися за двома зайцями – взятися за дві роботи, але жодної не виконати.

Проїхатися зайцем – проїхатися без квитка.

Заяча душа – про нерішучу людину.

Далеко куцому до зайця - велика різниця між ким-небудь.

Зайчики в голові стрибають - про легковажну, безтурботну або дурну, недоумкувату людину.

Сипати зайцям солі на хвіст - марно погрожувати, обіцяти заподіяти кому-небудь щось неприємне.

Як куцому до зайця - дуже далеко, зовсім недоступно.

Як солоного зайця ганяти - без перепочинку, весь час.

Прислів’я, приказки.

1) За двома зайцями поженешся – жодного не впіймаєш. 2)У зайця стільки стежок, як у клубку ниток. 3) Видно зайця по вухах.4) Не ганяйся за зайцем – утомишся, не грайся з вогнем – обпечешся.5) Заєць своєї тіні боїться.6) Заєць спить, та очей не жмурить.

Загадки.

1) Від страху тремтить, швидко біжить. 2) Я вухатий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса, я усіх – усіх боюся.3) Біжить він по долині в сіренькій кожушині.

Речення.

1) Іван гонить кота, як солоного зайця . (М. Білкун).2) У густому лісі під старезним дубом жила заяча сім’я. Зайці часто відлучалися з нори. А зайченята мали суворий наказ гуляти тільки біля дуба. (За М. Слабошпицьким)
Група 3
ВУЗЬКИЙ

1) Який має невелику ширину. Вузька вулиця. 2)Який має дуже обмежені можливості, неширокі межі. Вузьке коло друзів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ 3
Розділ ІІ. Організація роботи по впровадженню диференційованого навчання на уроках читання в початкових класах 26

Тест як форма контролю знань з української мови
Використання тестових завдань на уроках української мови як однієї з форм роботи з розвитку творчого та логічного мислення учнів,...

Всеукраїнський конкурс-огляд
Розділ І. Теоретичний аспект проблеми використання інтеграції на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку...

Нака з
Всеукраїнських олімпіад з 15 базових дисциплін, у тому числі з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний,...
Отже, у процесі навчання української мови в класах технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного...

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., за редакцією Бурди М. І
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості...
Й просто небайдужі громадяни України, підтримуючи в цілому реформи та необхідність оновлення української системи освіти, виступаємо...

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...

Довідка про стан реалізації Закону України «Про мови»
Українська мова є державною мовою в Україні (згідно ст. 1). Педагогічний колектив активно працює над впровадженням регіональної Програми...

Нака з
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики, біології, правознавства, історії, економіки, інформатики, астрономії,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка