Пошук по сайту


Конспект уроку 72 Тема: Закони Фарадея

Конспект уроку 72 Тема: Закони Фарадея

Конспект уроку 72
Тема: Закони Фарадея
Мета: на основі знань про електроліз, вивчити особливості процесів, що відбуваються на аноді під час електролізу розчинів електролітів; зробити висновок про застосування електролізу; розвивати вміння записувати рівняння електролізу, називати продукти реакції електролізу
Обладнання: роздатковий матеріал
Тип уроку: засвоєння нових знань
Форми роботи: лекція, робота біля дошки - розв’язування задач

Хід уроку:

І. Організація класу
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Дати визначення поняттям:

  • електроліз

  • електроліт

  • катод

  • анод

  • окисник

  • відновник


IV. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми продовжимо вивчати процес електролізу. Дізнаємось:

  1. Яким законам підлягає електроліз?

  2. Як можна розрахувати масу речовин, що окиснюються чи відновлюються на електродах?

Відповідь на ці запитання дають закони відкриті англійським фізиком Майком Фарадеєм в 1832році.

Їх називають закони Фарадея.
V. Вивчення нового матеріалу

Основними законами електролізу є закони сформульовані англійським фізиком Майком Фарадеєм в 1832році.. Існує 2 закони електролізу які встановлюють взаємозв’язок між кількістю електрики яка пройшла крізь електроліт і масою речовини, що виділилась на електродах.

1. Перший закон Фарадея:

- маса речовини, що виділяється на електроді при проходженні електричного струму прямо пропорційна кількості електрики, що пройшла крізь розчин чи розплав

m = K I t, K – електрохімічний еквівалент – це маса речовини, що виділяється при проходженні

1 Кулона (К) електрики,

I - сила струму Ампер (А),

t - час проходження електролізу (с).

При пропусканні електричного струму через розчин електроліту 1с

I t = Q, Q – кількість електрики

m = K Q
Фарадей встановив, що для окиснення чи відновлення на електродах 1 моль любої речовини необхідно пропустити через електроліт не 1 Кулон електрики, а 96500 Кл. – це число називають стала Фарадея.

2. Другий закон Фарадея:

- електрохімічний еквівалент прямо пропорційний хімічному еквіваленту.

K = E ; Е – хімічний еквівалент

96500

Хімічний еквівалент – це відношення атомної маси іона до його заряду

Е = Ar ;

n

K = Ar ;

n 96500

Тоді m = Ar I t ;

n 96500

Ця закономірність широко використовується в практиці:

  1. знаючи кількість витраченої електрики можна розрахувати масу або товщину металічного покриття в гальванопластиці;

  2. і навпаки знаючи товщину покриття можна розрахувати кількість електрики яка для цього необхідна.


Наприклад:

Задача 1.

Крізь розчин купрум (ІІ) хлориду на протязі 3 год пропускали струм силою 5А. Визначте масу міді, що виділилась на катоді.

Дано:

t = 3год CuCl2 —> Cu + Cl2

І = 5А

___________ m = Ar I t = 64 5 3 3600 = 17,9 г

n 96500 2 96500

m(Cu) - ?

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

Задача 2.

Скільки електрики потрібно пропустити крізь розчин цинк сульфату, щоб на катоді виділилось 5 г металу?

Задача 3.

При проходженні електричного струму силою 1,5А на протязі 30 хв. Крізь розчин солі тривалентного металу на катоді виділилось 1,07г металу. Визначте відносну атомну масу металу.
VІ. Підведення підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання конспект, завдання в зошиті

Задача 4.

Скільки грамів нікелю виділиться при пропусканні крізь розчин нікель хлориду струму силою 5А на протязі 30 хв.

Задача 5

Скільки часу потрібно для розкладу 1 моль води електричним струмом силою 4 А?

Задача 6.

Крізь розчин ферум (ІІ) хлориду і ферум (ІІІ) хлориду пропустили струм силою 3А протягом 10 хв. В якому з розчинів виділиться більше заліза?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 108 Тема: Електронні та структурні формули речовин
Мета: закріпити знання про ковалентний зв’язок І його види – неполярний І полярний; навчитися

Конспект уроку 76 Тема: Розрахункові задачі по темі: «Лужні метали»
Мета: на основі знань про хімічні властивості лужних металів розвивати вміння розв’язувати

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Конспект уроку 32 Тема: Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини
Записати формулу за якою можна обчислити масовіу частку розчиненої речовини в розчині?

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентного

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Конспект уроку 35 Тема: Хлоридна кислота: добування, властивості, застосування
Мета: вивчити спосіб добування хлоридної кислоти в лабораторії; фізичні та хімічні властивості: дію на

Конспект уроку 8 Тема : Прості І складні речовини. Метали І неметали. Хімічні формули речовин
Обладнання: моделі атомів, зразки металів І неметалів, інші речовини цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін

Конспект уроку 31 Тема: Розрахункові задачі: Розрахунки за хімічними...
Реагентів або продуктів реакції за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з

Конспект уроку 112. Тема: Метанол, етанол, гліцерин: функціональна група, хімічні властивості
Мета: вивчити функціональну групу спиртів, їх хімічні властивості: повне окиснення, взаємодію зБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка