Пошук по сайту


Пояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів на 2012/13 н р

Пояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів на 2012/13 н р

Пояснювальна записка

до структури методичної роботи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1

ім. І.Я.Франка м. Горохів

на 2012/13 н.р.

Методична робота у 2012-2013 навчальному році спрямована на втілення в життя концепції української національної школи, глибокого пізнання психологічних особливостей вихованців, впровадження в повсякденну практику компетентнісного підходу до навчання та виховання, здобутків педагогічної науки і передового досвіду, відшукання ефективних шляхів виховання і всебічного розвитку дітей.

У цьому навчальному році педколектив школи продовжуватиме працюватиме над таким проблемним питанням:

1. Впровадження компетентнісного підходу спрямованого на здобуття якісної освіти в умовах Горохівського освітнього округу.

2. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу за рахунок його інтенсифікації та індивідуалізації і використання педагогічних інновацій.

Структура методичної роботи розроблена і затверджена методичною радою школи на основі діагностування та моніторингу педагогічної діяльності вчителів школи за минулий навчальний рік. Для забезпечення систематичної практичної допомоги кожному вчителю вона включає колективні, групові та індивідуальні форми.

Методична робота з навчальних предметів організована в першу чергу через міжшкільні методичні об’єднання вчителів української мови і літератури (Мудрак Л.Л.), світової літератури (Ємчик Т.М.), математики та фізики (Пушкарська О.Л.), географії (Киричук О.Р.), історії (Медведчук А.Д.), англійської мови (Гришай Л.І.), хімії та біології (Дацюк Р.О.), початкових класів (Блага Н.Н.), методичне об’єднання соціально-психологічної та медико-логопедичної служб (ШМО СПМЛС) (Качур М.С.). Методична робота з класними керівниками реалізується через шкільне методичне об’єднання класних керівників і класоводів (Савчук В.М.).

В своїй роботі методичні об’єднання використовують такі форми роботи, як тематичний, проблемний, семінари, а також семінар-практикум. Ознайомленню вчителів з педагогічними інноваціями сприяють самоосвіта педагогів та їх участь в районних методичних об’єднаннях та семінарах.

Відповідно до реалізації завдань науково – методичної проблеми школи, плануються форми методичної роботи.

Координатором методичної роботи школи є методична рада, на засіданнях якої розглядаються теоретичні питання, визначаються основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводиться аналіз їх доцільності та результативності, розробляються методичні рекомендації з використання педагогічного досвіду, затверджуються плани роботи метод’обєднань, творчої групи.

Для опанування вчителями методологічними та теоретичними основами досягнень сучасної науки служать науково-теоретичні семінари: «Компетентнісний підхід – запорука результативності навчально-виховного процесу» (Тимчук І.В.), «Врахування психологічних особливостей дитини в навчально-виховному процесі» (Гриб О.І.), семінар по оволодінню вчителями основ комп’ютерної грамотності «Інформаційні технології навчання» (Кулай В.С.).

Удосконаленню навчально-виховного процесу, забезпеченню оптимізації уроку та позакласного заходу сприяють предметні тижні, конкурс «Вчитель року», громадський огляд знань, декади наук, конкурс педмайстерності вчителів, які атестуються, конкурс «Краще міжшкільне методичне об’єднання».

З метою надання практичної допомоги вчителю, вивчення елементів передового педагогічного досвіду налагоджено взаємовідвідування уроків. В цьому навчальному році працюватимуть три проектні групи над довготривалими проектами, передбаченими Програмою розвитку школи.

Оперативні методичні наради, які проводяться в школі, спрямовані на вивчення постанов уряду про школу, ознайомлення вчителів з сучасними досягненнями науки, методикою викладання предмета, підвищення рівня загальної культури.

У практику методичної роботи школи впроваджено проведення методичних тижнів, метою яких є:

- обмін досвідом серед колег;

- ознайомлення з результатами роботи вчителів, які атестуються;

- удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів.

Усі види індивідуальної роботи з педагогами спрямовані на практичну підготовку. Це насамперед допомога педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, добори текстів письмових робіт для тематичного оцінювання досягнень учнів тощо.

У школі широко впроваджуються і нетрадиційні форми методичної роботи, епізодичні методичні заходи. Зокрема, проведення дискусій, дидактичних ігор, панорама методичних знахідок.

Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати педагогічну позицію.

В школі працює 42 педпрацівники. Основними завданнями методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних.

Однією із приоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами передбачено індивідуальні форми роботи: робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота, докурсова та після курсова підготовка, творчі звіти, наставництво.

У школі систематично проводиться діагностування та педагогічний моніторинг як форма організації, збирання та обробки інформації про кожного з педагогів, що забезпечує неперервне відстеження динаміки і тенденцій.

У 2012/13 н.р. працюватиме творча група вчителів (керівник Слюсарчук І.О.), до складу якої входять найбільш досвідчені педагоги, вчителі-майстри своєї справи. Напрямами роботи є реалізація проблемного питання, розробка загальношкільних програм по вузлових напрямах діяльності закладу, науково-дослідницька робота по розвитку актуальних питань теорії і практики навчально-виховного процесу.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут наукового товариства «інтелект» загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Наукове товариство «Інтелект» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів у своїй діяльності керується Законом...

План методичної роботи Отинійської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Аналіз методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік

План роботи Линовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Провести бесіду з класоводами І класними керівниками по оформленню класних журналів

Програма хімія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
Згідно зі стандартом І типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів для основної школи вивчення систематичного...

Звіт про роботу педагогічного колективу
Основними завданнями науково-методичної діяльності Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Звіт Харківської загальноосвітньої школи
На виконання річного плану роботи школи було проведено аналіз військово-патріотичного виховання у Харківській загальноосвітній школі...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Засідання міської методичної ради
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка