Пошук по сайту


Наказ

Наказ

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


УКРАЇНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ


_25.06.2012__ № 149

Про підсумки методичної

роботи з педагогічними працівниками

району в 2011 - 2012 навчальному році

У 2011 -2012 навчальному році методична робота у школах району здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах відділу освіти райдержадміністрації від 19.09.2011 №238 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2011-2012 навчальному році».

Роботу педагогічних колективів було спрямовано на реалізацію районної науково-методичної проблеми «Полімодельні підходи до формування модерного освітнього середовища» та виконання таких завдань:

- робота над оптимізацією мережі навчальних закладів освіти району;

- робота над створенням здоров’язберігаючого середовища у кожному навчальному закладі району;

- робота над створенням умов для інклюзивного та інтегрованого навчання дітей із особливими вадами;

- робота над системою моніторингових досліджень якості освіти;

- робота над подальшим удосконаленням системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

- робота над модернізацією системи післядипломної педагогічної освіти;

- робота над децентралізацією управління та налагодження ефективної системи співпраці з громадськістю;

- робота над підвищенням соціального статусу вчителя;

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації з обдарованими дітьми, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- активізація роботи над експериментально-дослідницькою діяльністю у наступних навчальних закладах:

Новоолександрівська загальноосвітня середня школа «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»,термін дії-01.09.2010-01.09.2015р.р.,науковий керівник - Киричук Валерій Олександрович, доцент кафедри психології ЦІППО АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи, автор комп’ютерних програм «Універсал», «Персонал», «Соціум», «SOS»;
Любимівська загальноосвітня середня школа рівень «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»,термін дії-01.09.2010-01.09.2015р.р., науковий керівник - Киричук Валерій Олександрович, доцент кафедри психології ЦІППО АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи , автор комп’ютерних програм «Універсал», «Персонал», «Соціум», «SOS»;
Ювілейна початкова школа №2 «Апробація і впровадження нового змісту методів педагогічних технологій програми розвитку дітей «Росток»»;
Ювілейна загальноосвітня середня школа №1 «Апробація і впровадження нового змісту методів педагогічних технологій програми розвитку дітей «Росток»»;
Підгородненська загальноосвітня середня школа №2 «Апробація і впровадження нового змісту методів педагогічних технологій програми розвитку дітей «Росток»».

- Організація роботи щодо участі закладів освіти району в проектах:

Міжнародний Фонд “Відродження” – Облаштування дитячого ігрового майданчика і організація роботи з дітьми на базі комунального закладу Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Термін, протягом якого передбачається реалізувати – вересень-травень 2010-2011рр. Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту - Хавтура Тамара Іллівна);
Польсько – німецько – український проект «ТРІм: Хет-рік для Європи» 18.05.-22.05. 2012 р.;
загальнонаціональний проект «Відкритий світ»;
Проект сучасного табору відпочинку «Табір моєї мрії» Дитячий оздоровчий табір нового покоління «Дивосвіт». Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту - Негоднікова Тамара Іллівна;
«Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів (вересень 2011 – серпень 2016). Науковий керівник: Ватковська Марина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, проректор з наднових систем навчання та комунікації, завідуюча кафедрою управління інформаційно – освітніми проектами ДОІППО;
- робота Малої академії наук України у закладах освіти району;

- створення умов для обдарованих учнів, залучення їх до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи становлення педагогічної майстерності, районних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад, акцій;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету відділу освіти;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчальних закладів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.

Із метою модернізації інформаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками, забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом підвищення загальної і професійної культури педагогів, створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх психологічної компетентності, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду у районі діяла методична рада, до складу якої ввійшли методисти методичного кабінету, директор Новоолександрівської загальноосвітньої середньої школи (Овсюк), заступники директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівської загальноосвітньої середньої школи (Овсюк) та Ювілейної початкової школи №2 (Кіріченко), заступник директора з виховної роботи Баглійської загальноосвітньої середньої школи (Засікан), директор позашкільного закладу Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (Боярчук).

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

затвердження структури методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти району в 2011-2012 навчальному році;

завдання методичної служби, педагогічних колективів щодо роботи на ІІ етапі обласної науково-методичної проблеми;

управлінські аспекти здійснення контролю адміністрації закладів освіти за станом впровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів у контексті профільного навчання природничо-математичних;

спектральний аналіз результативності участі школярів закладів освіти в районному етапі олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 навчальному році;

методичний супровід реалізації вимог Базової програми «Я у світі» в дошкільних навчальних закладах;

робота щодо впровадження елементів дистанційного навчання в закладах освіти;

підведення підсумків методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2012-2013 навчальному році.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні районних педагогічних конференцій, колегій відділу освіти, районних семінарів із базових дисциплін, інших методичних заходів.

Робота методичного кабінету відділу освіти здійснювалася відповідно до завдань, визначених у Положенні про районний методичний кабінет. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.

Узагальнюючи підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками у 2011 – 2012 навчальному році,

Н А К А З У Ю:

  1. Взяти до відома аналітичну довідку про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками Дніпропетровського району у 2011 – 2012 навчальному році, що додається.

  2. Відзначити належний рівень планування методичної роботи у 2011 – 2012 навчальному році Балівської, Новоолександрівської, Підгородненської №1, Підгородненської №3, Ювілейної початкової №2 шкіл.

  3. Керівникам навчальних закладів району:

    1. продовжувати здійснення контролю за станом планування методичної роботи на наступний навчальний рік;

    2. передбачити у планах методичної роботи конкретні заходи з посилення роботи над інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес (Старокодацька, Баглійська, Підгородненська №4, Миколаївська №2, Маївська, Волоська, Степнянська шкіл);

3.3. врахувати при плануванні питання моніторингу якості навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл (Волоська, Горьківська, Горянівська, Новомиколаївська, Миколаївська №1, Миколаївська №2, Степнянська, Чумаківська, Старокодацька, Шевченківська, Зорянська, Кіровська №2);

3.4. переглянути нормативно-правове обґрунтування діяльності (Чумаківська, Старокодацька);

3.5. здійснювати планування, дотримуючись вимог оформлення ділової документації.

4. Розмістити наказ на веб-сайті відділу освіти.

5. Контроль щодо виконання наказу покласти на завідуючу методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації Олійник Н.М.
Начальник відділу освіти

райдержадміністрації М.О. ШЕРЕМЕТ


Додаток

до наказу відділу освіти

райдержадміністрації

від 25.06.2012_ № __149__
Аналітична довідка

про підсумки методичної роботи з педагогічнимипрацівниками Дніпропетровського району

у 2011 – 2012 навчальному році
У районному методичному кабінеті працює 11 методистів, 1 практичний психолог, який відповідає за роботу психологічної служби в районі, 1 юрист. При РМК діє логопедична служба, в якій працює 4 працівника. Методичний кабінет відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації організовує методичну та науково-дослідну роботу учителів району за різними напрямками.

Методистами районного методичного кабінету у 2011 – 2012 навчальному році підготовлено і проведено:

Всеукраїнський семінар «Рік освіти та інформаційного суспільства на Дніпропетровщині: створення єдиного інформаційно-освітнього простору» на базі Підгородненської середньої загальноосвітньої школи №3 (директор Крічкевич Ю.В.) /16 грудня 2011 рік/
4 обласних семінарів:

1. «Взаємодія школи І ступеня та позашкільного навчального закладу в умов функціонування сільської школи» на базі Партизанської середньої загальноосвітньої школи (директор Невеселий В.М.) семінар-практикум для методистів відділів освіти з питань дошкільної освіти /20 жовтня 2011 р./
2. «Розвиток креативного мислення на уроках англійської мови» за участю вчителів англійської мови Новоолександрівської (директор Овсюк О.М.), Підгороднеської ЗСШ №3(директор Крічкевич Ю.В.), Горьківської директор Мамон І.М.) та Старокодацької (директор Юношев В.Г.) шкіл, семінар-практикум вчителів англійської мови /13 грудня 2011 рік/


3. «Підвищення якості навчально-виховного процесу за рахунок індивідуалізації через створення і використання електронного контенту» за участю педагогічного та учнівського колективів Балівської середньої загальноосвітньої школи (директор Півнєв В.В.) семінар-практикум для заступників директорів експериментальних навчальних закладів /21 березня 2012 р./
4. «Інноваційні технології в організації забезпечення навчальною літературою закладів освіти» на базі Підгородненської середньої загальноосвітньої школи №3 (директор Крічкевич Ю.В.) семінар-практикум для методистів із бібліотечних фондів /18 квітня 2012 р./


37 районних семінарів, 41 конкурс, 28 інструктивно-методичних нарад, видано 267 наказів і методичних рекомендацій, організовано роботу 6 творчих груп, проведено 5 майстер-класів у рамках конкурсу «Учитель року – 2012», проведено 31 виїзд у ЗНЗ району, організовано 25 творчих звітів учителів, 2 колегії, взято участь у тематичних перевірках шкіл, підготовлено 62 статистичних звіти. Працівники РМК взяли участь у 7 тренінгах, провели 1308 індивідуальних консультацій, 5 оглядів навчальних кабінетів та методичних кабінетів ЗНЗ, відвідали 43 відкритих уроки, 4 атестаційні експертизи загальноосвітніх навчальних закладів.

У районі діє 21 районне методичне об’єднання учителів з базових дисциплін, організовано дні методичної допомоги, було проведено 2 науково-практичних семінари для керівників навчальних закладів (Миколаївська ЗСШ №2) та заступників директорів з навчальної-виховної роботи (Любимівська ЗСШ) (з періодичністю засідань – 1 раз в семестр), діяло 15 опорних шкіл, працювало 6 шкіл ефективного педагогічного досвіду (вчителів математики і фізики, хімії, біології, початкових класів, іноземних мов), функціонувало 5 творчих груп (вчителів математики, початкових класів, хімії, іноземних мов, шкільних бібліотекарів).
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровського району 2011 - 2012 навчальний рік


Кількість ЗНЗ І ступеня

Кількість ЗНЗ І-ІІ ступенів

Кількість ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів

Кількість навчально-виховних комплексів

3

1

24

1Охоплення загальною середньою освітою 2011 - 2012 навчальний рік


  1. Загальна кількість – 6642 учня;

  2. Міська місцевість – 3403 учні, 51 %;

  3. Сільська місцевість – 3239 учнів, 49 %.Наповнюваність шкіл


Кількість учнів

Кількість закладів

%

40 і менше

1

4

40 - 100

4

14

100 - 200

11

39

200 і більше

12

43
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Передмова
Прийнято та надано чинності: наказ Національного космічного агентства України від 05. 10. 2006 р. №265

Наказ
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Н а к а з
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків І торгівлі України від 27. 05. 1996

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Наказ
Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх...

Наказ
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка