Пошук по сайту


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №7 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАКАЗ

30.05.2016 № 59
Про контроль за виконанням навчальних

програм у 2015/2016 навчальному році
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу Управління освіти адміністрації Червонозаводського району від 20.04.2016 №109 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району», з метою створення належних умов у навчальному закладі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року й проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з метою створення належних умов у школі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року й проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників школи І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у травні 2016 року адміністрацією Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 було вивчено питання виконання програм з навчальних предметів за 2015/2016 навчальний рік.

Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках класних журналів, перевірена відповідність кількості проведених уроків запланованій; стан виконання практичної частини програми; стан підготовки до уроків; стан поурочного й тематичного оцінювання; стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт; стан ведення та оцінювання робочих учнівських зошитів; рівень навчальних досягнень учнів із предмета; організація роботи з подолання прогалин у знаннях учнів; стан повторення програмового матеріалу; об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

За результатами перевірки складено аналітичну довідку (додаток 1) та статистичний аналіз (додаток 2).

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Вважати навчальні плани та програми з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану виконаними.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Яриті О.М.:

2.1. Тримати під постійним контролем питання якості організації замін уроків та ведення шкільної документації та передбачити здійснення кваліфікованих замін у випадках непередбаченої відсутності вчителів при складанні розкладу уроків на 2016/2017 навчальний рік.

Протягом 2016/2017 навчального року

2.2. З метою недопущення перевантаження учнів, дотримання термінів семестрового та річного оцінювання, скласти графік контрольних робіт, контролювати його дотримання вчителями школи.

До 10.09.2016

Протягом 2016/2017 навчального року

2.3.Контролювати чітке планування та неухильне дотримання змісту навчальних програм та їх вимог до виконання практичного мінімуму.

Протягом 2016/2017 навчального року

3. Вчителям школи:

3.1. При плануванні роботи на І та ІІ семестри 2016/2017 навчального року дотримуватись вимог навчальних програм, чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

Протягом 2016/2017 навчального року

3.2. Не допускати порушень графіку проведення контрольних робіт.

Протягом 2016/2017 навчального року

3.3. Не допускати проведення контрольних робіт та тематичного оцінювання після закінчення термінів семестрового та річного оцінювання.

Протягом 2016/2017 навчального року

4. Вчителеві української мови та літератури Нурєєвій О.В., вчителю російської мови та літератури Дудко Н.Ф. дотримуватись методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів в розділі планування індивідуальних видів контрольних робіт.

Протягом 2016/2017 навчального року

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи М.В.Шингарьова

З наказом ознайомлені:

Ярита О.М.

Болховецька Н.В.

Шапарєв А.Г.

Сербіненко О.С.

Пацера Ю.І.

Бараницька О.П.

Рогач Д.В.

Бородкіна А.А.

Грищенко К.О.

Бендюк А.Є.

Денисенко В.І.

Дудко Н.Ф.

Нурєєва О.В.

Віслогузова В.М.

Литвиненко М.С.

Карцева Н.В.

Додаток 1

до наказу директора

ХЗОШ№7

від 29.05.2016 №61
Аналітична довідка

за підсумками перевірки

якості виконання навчальних програм

за 2015/2016 навчальний рік
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) (пункт 3 статті № 15, стаття № 33, пункт 2 статті № 34, абзац 7 статті № 38), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (пункти 33 та 34 розділу «Організація навчально-виховного процесу», пункт 86 розділу «Учасники навчально-виховного процесу», абзаци 3 та 4 пункту 95 розділу «Управління закладом»), Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 (пункт 2.3 розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу», абзац 1 пункту 3.8 розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу», абзац 3 розділу ІV «Управління навчальним закладом»), Статуту школи, Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159 (абзаци 8 і 9 пункту 3 «Структура ради та організація її діяльності загальноосвітнього навчального закладу»), пункту 9 «Організація навчально-виховного процесу» ДСПіН влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказів Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834»; 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів»; листів Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»; від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»; від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5–11-х класах», від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 03.08.2015 № 351 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.08.2015 № 134 «Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної міста Харкова», наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 05.08.2015 № 130 «Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Червонозаводського району міста Харкова», з метою здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм у травні 2016 року адміністрацією Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 було вивчено питання виконання програм з навчальних предметів за 2015/2016 навчальний рік.

Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках класних журналів, перевірена відповідність кількості проведених уроків запланованій; стан виконання практичної частини програми; стан підготовки до уроків; стан поурочного й тематичного оцінювання; стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт; стан ведення та оцінювання робочих учнівських зошитів; рівень навчальних досягнень учнів із предмета; організація роботи з подолання прогалин у знаннях учнів; стан повторення програмового матеріалу; об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

Відповідно до робочого навчального плану закладу заступником директора з навчально-виховної роботи складено та погоджено з ДержСанЕпідСлужбою розклади уроків на І та ІІ семестри. На основі програм, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році учителями було розроблено календарне планування. Перед початком навчального року адміністрацією школи було перевірено і погоджено календарні плани вчителів, перевірено їх відповідність чинним навчальним програмам з предметів. На засіданні методичного об'єднання вчителів-предметників 31.08.2015 було розглянуто питання «Про розгляд та погодження календарного планування». Заступником директора з навчально-виховної роботи було складено графік проведення контрольних та практичних робіт на І та ІІ семестри згідно поданих вчителями календарних планів.

Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної складової, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття. Таким чином, повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Перевіркою було встановлено, що зміст інваріантної складової за навчальний рік виконано. Зміст варіативної складової виконувався відповідно до нормативних документів, предмети та курси за вибором вивчалися в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням навчально-методичного та кадрового забезпечення школи, відповідно обраному напрямку навчання, індивідуальним освітнім потребам учнів, враховуючи особливості регіону.

Адміністрацією школи було перевірено нормативність оформлення варіативної складової. Перевіркою встановлено, що в наявності окремі сторінки в журналах 5 -10 класів для спецкурсів та курсів за вибором та окремі журнали для факультативів та індивідуально-групових занять.

Також проведено фахові спецкурси для вчителів, що викладають 2 і більше предметів. План курсової перепідготовки виконано на 100%. З метою виконання навчальних програм під час їх відсутності було своєчасно здійснено та відповідно оформлено заміну уроків.

У ході експертизи встановлено, що оцінювання учнів проводиться об’єктивно, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755, Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 1-2 класах з усіх предметів інваріантної складової; у 3-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво».

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» адміністрацією школи було перевірено виконання вчителями Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Під час перевірки було з’ясовано, що вчителі використовують домашні завдання в усній та письмовій формі; мають місце індивідуальні завдання, групові та парні, що направлені на дослідницьку, пошукову, аналітичну роботу; диференційовані завдання в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей. У 1 класі та у 2-3 класах з таких предметів як основи здоров'я, фізична культура, трудове навчання, образотворче та музичне мистецтво, інформатика домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань з усіх предметів такий, що час на їх виконання не перевищує норми, а саме: у 2 класі - 45 хв.; у 3 класі - 1 години 10 хв.; 4 класі - 1 годину 30 хв.; у 5-6 класах - 2,5 год.; у 7-9 класах - 3 год.; у 10-11 класах - 4 год. Форми перевірки домашнього завдання були різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само- та взаємоперевірки. Вибір форми контролю залежав від змісту, виду і мети домашнього завдання.

Протягом 2015/2016 навчального року було 35 робочих тижнів.
Перевірка показала, що:
Інваріантна складова
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Але серед наших давніх партнерів можна назвати більшість провідних внз міста, які готують спеціалістів у різних сферах, у тому числі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі І керівництво...

З поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

«харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області»
Згідно з річним планом роботи школи на 2016/2017 навчальний рік та з метою сприяння розвитку творчого мислення, виховання поважливого...

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка