Пошук по сайту


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області



ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 52 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 52 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ
09.01.2013 № ______
Про ведення шкільної документації

в 5 – 11-х класах
Згідно з річним планом роботи з 29 грудня 2012 по 08 січня 2013 року адміністрацією школи була здійснена перевірка ведення шкільної документації за наступними критеріями:

 1. Ведення класних журналів 5-11-х класів:

  1. . Охайність ведення сторінок журналу.

  2. . Своєчасність запису змісту проведених уроків.

  3. .Облік та виставлення балів за ведення зошитів, контрольних, лабораторних, практичних робіт, розвиток зв’язного мовлення, наявність та об’єктивність поточного, тематичного та семестрового оцінювання.

 2. Ведення журналів індивідуального навчання: своєчасність запису змісту проведених занять та оцінювання учнів, які підлягають індивідуальному навчанню.

 3. Ведення журналів обліку факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій, платних освітніх послуг.

Встановлено, що класні журнали, журнали обліку факультативних занять, індивідуальних і групових консультацій, платних освітніх послуг, індивідуальних занять вчителями-предметниками в основному ведуться ретельно, охайно, відповідно до нормативних вимог Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міносвіти і науки України № 240 від 23.06.2000 року, наказів Головного управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області» та від 06.09.2012 № 2012 «Про окремі зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів та ведення записів у класних журналах 1-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області у 2012/2013 навчальному році».

Підсумки перевірки класних журналів, журналів обліку факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій, платних освітніх послуг, обліку індивідуальних занять узагальнено в довідці (додається).

Враховуючи вищезазначене,
НАКАЗУЮ:


 1. Черкашиній С.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи, провести індивідуальну роботу:

  1. З класними керівниками 11-А класу Ключкою О.Е., 9-А класу Іменновою О.І., 5-А класу Хвостіченко В.В. про особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів у класних журналах.

  2. З вчителями-предметниками Кузнєцовою А.С., Заховаєвою Г.Р., Курінною Л.Д., Тугай В.М., Кам’янецькою В.Д., Астафуровою Л.І., Заволодько А.О., Хвостіченко В.В., Пархоменко М.В., Скляровою І.П., Горбань О.А. про недопустимість порушень Інструкції щодо ведення сторінок журналу, затвердженої наказом ГУОН ХОДА від 05.10.2011 № 526.

До 10.01.2013

 1. Вчителям-предметникам:

2.1. Оформити виправлення балів в установленому порядку.

До 11.01.2013

  1. Перевірити відповідність зведеного обліку відвідування учнів сторінкам журналу.

До 11.01.2013

2.3. Суворо дотримуватися науково-методичних рекомендацій ГУОН ХОДА щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області.

Постійно

2.4. Уникати виправлення балів на сторінках журналів, надати пояснювальні записки щодо допущених виправлень.

До 13.06.2013

2.5. Своєчасно виставляти оцінки за контрольні, лабораторні, практичні роботи, тематичні бали.

Постійно

2.6. Приділяти увагу поточному оцінюванню знань, умінь та навичок учнів.

Постійно

2.7. Дати проведення та зміст занять (уроків, факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій, платних освітніх послуг) записувати в день їх проведення.

Протягом навчального року

 1. Вчителям української мови та літератури, англійської мови, світової літератури, математики оцінки за ведення зошита виставляти щомісяця.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор Н.В.Прибиловська

З наказом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області від 09.01.2013 №_____ «Про ведення шкільної документації в 5 – 11-х класах» ознайомлені:

Астафурова Л.І. Білоус О.П. Гальєва Л.Г. Горбань О.А Гребенюк Я.О. Дубовицька Л.П. Жданова С.Г. Заволодько А.О. Заховаєва Г.Р. Іменнова О.І. Кайдалова Ю.В. Кам’янецька В.Д. Ковальова І.М. Конопльова С.В.




Кузнєцова А.С. Курінна Л.Д. Лаврова Г.А. Лиманська О.В.

Пархоменко М.В. Редченко Б.А. Рябініна В.І. Спиридонова Я.М. Склярова І.П. Тугай В.М. Хвостіченко В.В. Черкашина С.А. Чхеайло Н.І. Широка Г.І.

Шока М.М.

Додаток до наказу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області від 09.01.2013 №

Довідка

про підсумки перевірки ведення шкільної документації (класні журнали, журнали обліку факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій, платних освітніх послуг; обліку індивідуальних занять)

Об’єкт перевірки: відповідність ведення шкільної документації

визначеним критеріям

Предмет перевірки: дотримання нормативних вимог

Мета перевірки: визначення якості оформлення сторінок журналів,

об’єктивності оцінювання навчальних досягнень

учнів 5-11-х класів

Згідно з річним планом роботи 29 грудня 2012 року по 08 січня 2013 року адміністрацією школи була здійснена перевірка ведення шкільної документації за наступними критеріями:

 1. Ведення класних журналів 5-11-х класів:

  1. . Охайність ведення сторінок журналу.

  2. . Своєчасність запису змісту проведених уроків.

  3. .Облік та виставлення балів за ведення зошитів, контрольних, лабораторних, практичних робіт, розвиток зв’язного мовлення, наявність та об’єктивність поточного, тематичного та семестрового оцінювання.

 2. Ведення журналів індивідуального навчання: своєчасність запису змісту проведених занять та оцінювання учнів, які підлягають індивідуальному навчанню.

 3. Ведення журналів обліку факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій, платних освітніх послуг.

Встановлено, що класні журнали, журнали обліку факультативних занять, індивідуальних і групових консультацій, платних освітніх послуг вчителями-предметниками в основному ведуться ретельно, охайно, відповідно до нормативних вимог Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міносвіти і науки України № 240 від 23.06.2000 року, наказів Головного управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області» та від 06.09.2012 № 2012 «Про окремі зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів та ведення записів у класних журналах 1-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області у 2012/2013 навчальному році».

В результаті перевірки класних журналів визначені такі недоліки:

 1. Учителі допускають виправлення поточних, тематичних, семестрових балів навчальних досягнень учнів. Такі порушення мали місце в журналах: 5-А класу (Кузнєцова А.С., Заховєва Г.Р.), 6-А класу (Заволодько А.О.), 8-А класу (Курінна Л.Д., Тугай В.М., Астафурова Л.І.), 9-А класу (Пархоменко М.В., Астафурова Л.І., Кузнєцова А.С.), 11-А класу (Астафурова Л.І.)

 2. Зафіксовані випадки, коли не співпадає облік відвідування на сторінці зведеного обліку та на предметних сторінках з фізичної культури – 5-А, 6-А, 7-А, 9-А класи (вчитель Кузнєцова А.С.), російської мови та світової літератури – 5-А, 8-А, 9-А класи (вчитель Кам’янецька В.Д.), географії – 8-А клас (вчитель Склярова І.П.), англійської мови – 8-А клас (вчитель Курінна Л.Д.), з природознавства, хімії – 6-А, 8-А класи (вчитель Хвостіченко В.В.)

 3. Виявлено, що вчителі не завжди своєчасно виставляють оцінки за обов’язкові види робіт: Горбань О.А. (9-Б клас), Курінна Л.Д. (7-А клас), Пархоменко М.В. (9-А, 11-А класи).

 4. Відсутній запис «скориговано» на предметних сторінках у таких вчителів: Гальєва Л.Г., Заволодько А.О., Горбань О.А., Заховаєва Г.Р.

 5. Вчителем Дубовицькою Л.П. контрольні роботи з фізики у 7-11-х класах проведено з порушенням нормативних вимог на останньому уроці семестру.

 6. Спостерігається велика кількість оцінок за контрольні роботи низького рівня (до 60% учнів присутніх на уроці) зі світової літератури у 8-А, 9-А класах (вчитель Кам’янецька В.Д.), що свідчить про невідповідність текстів контрольних робіт рівню навченості учнів.

 7. У зведеному обліку успішності учнів 11-А класу бали за І семестр із предмету «Технології» виставлено не всім учням (класний керівник Кузнєцова А.С.).

 8. Класним керівниками 5-А класу Хвостіченко В.В., 8-А класу Астафуровою Л.І., 9-А класу Іменновою О.І. допущені помилки в назвах навчальних предметів на сторінках зведеного обліку успішності учнів.

 9. У зведеному обліку відвідування(пропусків занять) класний керівник 5-А класу Хвостіченко В.В. несвоєчасно виставляє причину відсутності учнів, класний керівник 6-А класу Заволодько А.О. пропустила дату 30.11.2012.

 10. Допущено виправлення у зведеному обліку успішності учнів за І семестр у 11-А класі (класний керівник Кузнєцова А.С.), у 9-А класі (класний керівник Іменнова О.І.)

 11. Неохайне ведення сторінок журналу, виставлені не всі бали, використовується олівець, порушуються терміни виставлення тематичних балів вчителем Пархоменко М.В. ( 9-А, 9-Б, 11-А класи).

Перевірка журналів обліку індивідуальних занять виявила такі порушення:

 1. Вчитель Чхеайло Н.І. не проводить тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень з географії учениці 9-Б класу Чантурії С.

 2. Вчитель Заховаєва Г.Р. здійснює оцінювання навчальних досягнень учениці 2-Б класу Ситченко А., що є порушення нормативних вимог щодо оцінювання учнів 1-4-х класів.

 3. Вчитель Пархоменко М.В. не своєчасно записує зміст проведених занять.

В журналі обліку факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій зафіксовані наступні недоліки:

 1. Вчитель Хвостіченко В.В. не веде облік відсутніх учні.

 2. Астафурова Л.І. помилково зробила записи про проведені заняття під час хвороби з 24.09.2012 по 27.09.2012

Облік надання платних освітніх послуг в основному ведеться відповідно до нормативних вимог. Однак необхідно зазначити, що вчителі Заволодько А.О., Білоус О.П. несвоєчасно поводять облік проведених занять.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Черкашиній С.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи, провести індивідуальну роботу:

  1. З класними керівниками 11-А класу Ключкою О.Е., 9-А класу Імен новою О.І., 5-А класу Хвостіченко В.В. про особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів у класних журналах.

  2. З вчителями-предметниками Кузнєцовою А.С., Заховаєвою Г.Р., Курінною Л.Д., Тугай В.М., Кам’янецькою В.Д., Астафуровою Л.І., Заволодько А.О., Хвостіченко В.В., Пархоменко М.В., Соляровою І.П., Горбань О.А. про недопустимість порушень Інструкції щодо ведення сторінок журналу, затвердженої наказом ГУОН ХОДА від 05.10.2011 № 526.

До 10.01.2013

 1. Вчителям-предметникам:

2.1. Оформити виправлення балів в установленому порядку.

До 11.01.2013

  1. Перевірити відповідність зведеного обліку відвідування учнів сторінкам журналу.

До 11.01.2013

2.3. Суворо дотримуватися науково-методичних рекомендацій ГУОН ХОДА щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області.

Постійно

2.4. Уникати виправлення балів на сторінках журналів, надати пояснювальні записки щодо допущених виправлень.

До 13.06.2013

2.5. Своєчасно виставляти оцінки за контрольні, лабораторні, практичні роботи, тематичні бали.

Постійно

2.6. Приділяти увагу поточному оцінюванню знань, умінь та навичок учнів.

Постійно

2.7. Дати проведення та зміст занять (уроків, факультативних занять, індивідуальних та групових консультацій, платних освітніх послуг) записувати в день їх проведення.

Протягом навчального року

3. Вчителям української мови та літератури, англійської мови, світової літератури, математики оцінки за ведення зошита виставляти щомісяця.



поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Але серед наших давніх партнерів можна назвати більшість провідних внз міста, які готують спеціалістів у різних сферах, у тому числі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі І керівництво...

З поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

«харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області»
Згідно з річним планом роботи школи на 2016/2017 навчальний рік та з метою сприяння розвитку творчого мислення, виховання поважливого...

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка