Пошук по сайту


4 клас Зміст навчального матеріалу - Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій школі Іванісова С.І., методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті зоіппо, 236-30-99

Сторінка3/3
1   2   34 клас

Зміст навчального матеріалу

Можливі програми для використання

Повторення, узагальнення і систематизація

навчального матеріалу за 3-й клас (2 год.)

Gcompris

(клавіатурний тренажер),

TuxTyping

Операції над папками і файлами. (3 год.)

Створення і видалення папок, видалення файлів.

Копіювання файлів та папок.

Операційна система, OOo4Kids

Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.)

Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Відкриття та створення текстового документа. Редагування тексту. Правила введення тексту. Форматування тексту. Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження

текстового документа.

Gcompris

(клавіатурний тренажер),

OOo4Kids,

TuxTyping,

Клавіатурний тренажер "Аспект",

Stamina, «Опрацювання

тексту на комп’ютері»

Електронне листування. (5 год.)

Електронна скринька та електронне листування.

Електронна адреса поштової скриньки. Правила і етикет електронного листування. Безпечна робота в Інтернеті при електронному листуванні.

OOo4Kids,

Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і

повторенням. (8 год.)

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Логічне слідування «Якщо – то – інакше». Аналіз тексту задачі.

Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. Алгоритми з повторенням.

Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі.

Скарбниця знань,

Scratch,

LittleWizard, Kodu

Створення проектів (6 год.)

OOo4Kids, браузер,

TuxPaint, Gcompris

(графічний редактор),

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

(3 год.)

ChildsPlay, Gcompris,

OOo4Kids, TuxTyping,

TuxMath, Omnitux TuxMathScrabble


Огляд програмних засобів для навчання інформатики в початковій школі

Детальніше дивись: http://ivanisovainfo.com/category/программное-обеспечение/

Вчителю інформатики у початкових класах необхідно мати навичками роботи у всіх програмних засобах, які передбачені викладанням змісту курсу.

Огляд навчально-методичного забезпечення викладання інформатики у початковій школі

Згідно програми «Сходинки до інформатики», яка розроблена авторами: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М., створено підручники для 2-го і 3-го класу, робочі зошит, методичні рекомендації для вчителя та програмне забезпечення предмету «Інформатика».

Назва

Автори

Клас

Видавництво

Підручник «Сходинки до інформатики».

2 клас

3 клас

Ломаковська Г. В., Проценко Г. О.,

Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М.

2

3

ВД «Освіта»

Учебник «Ступеньки к информатике»

2 класс

3 класс

Ломаковская Г. В., Проценко Г. А.,

Ривкинд Й. Я., Ривкинд Ф. М.

2

3

ВД «Освіта»

Сходинки до інформатики. Робочий зошит

Ломаковська Г. В., Проценко Г. О.,

Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М.

2

3

ВД «Освіта»

«Ступеньки к информатике» Рабочая тетрадь.

Ломаковская Г. В., Проценко Г. А.,

Ривкинд Й. Я., Ривкинд Ф. М.

2

3

ВД «Освіта»

Підручник «Сходинки до інформатики».

2 клас

3 клас

Коршунова О. В.

2

3

«Генеза»

Зошит «Сходинки до інформатики»

Коршунова О. В.

2

3

«Генеза»

Підручник «Сходинки до інформатики»

2 клас

3 клас


Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.

2

3

ТОВ «Видавництво «Ранок».

Видавництво “Генеза” - з питань придбання: www.geneza.ua, або ж на сайті cnml.com.ua; тел. : +38 (044) 408 73 81, 408 38 21, 408 75 66

ТОВ «Видавництво «Ранок»: www.ranok.com.ua

ВД «Освіта»: http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=7

Назва

Автори

Клас

Видавництво

Підручник «Сходинки до інформатики».

2 клас

3 клас

Н.В. Морзе, В.П. Вембер, Н.А. Саражинська

2

3

УВЦ «Школяр»

Сходинки до інформатики. Робочий зошит

Н.В. Морзе, В.П. Вембер, Н.А. Саражинська

2

3

УВЦ «Школяр»

УВЦ «Школяр»: http://shkolyar.com.ua/g/48/t/50/
При вивченні предмету «Інформатика» можна також використовувати методичне забезпечення, створене авторським колективом під керівництвом Андрусича Олексія Олександровича (e-mail: andrusich@yandex.ru, сайт: http://dvsvit.com.ua/cxodunku/default.html)

До цього методичного комплексу входить:

 • Програма інтегрованого курсу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Підручники «Сходинки до інформатики».

 • Робочі зошити «Сходинки до інформатики».

 • Посібник «Сходинки до інформатики».

 • Програмний продукт «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних ігрових програм».

Посібник «Сходинки до інформатики» містить розробку уроків. Кожен урок – це захоплююча гра, що постійно підтримує інтерес дітей до роботи з комп’ютером. Адже для дитини гра є найважливішою можливістю пізнання світу.
На сайті кафедри ІІТО ciit.zp.ua в розділі Програми з інформатики для початкової школи опубліковано перелік навчальних програм, які мають гриф Міністерства й за якими можна викладати курс інформатики в класах початкової ланки. В розділі є окремо перелік програм, які відповідають новому Державному стандарту, й перелік програм для 4 класів, які відповідають Держстандарту 2004 року.
Пропедевтичне вивчення інформатики у 4 класах

Пропедевтичне вивчення інформатики за рахунок годин варіативної складової навчальних планів може здійснюватися у 2-4 класах. Метою пропедевтичного вивчення інформатики є більш раннє ознайомлення учнів початкової школи з основами інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх застосування в навчальній та повсякденній діяльності, а також їх використання для розвитку розумових і творчих здібностей учнів.

Для пропедевтичного вивчення інформатики можна використовувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендовані МОНУ:

 • Навчальний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів, до якого входять:

    • програма для 2-4 класів;

    • підручники «Сходинки до інформатики» (2, 3 і 4 класи, авт. Ф.М.Ривкінд, Г.В.Ломаковська, С.Я.Колесніков, Й.Я.Ривкінд);

    • робочі зошити «Сходинки до інформатики» (2, 3 і 4 класи, авт. О.О.Андрусич, С.І.Гордієнко);

    • навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів.

 • Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 2-4 класів (автор О.В.Коршунова), до якого входять:

    • програма для 2-4 класів;

    • навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчителів (2-4 класи);

    • робочі зошити «Інформатика» для учнів (2, 3, 4 класи)

    • комп’ютерна навчальна програма «Скарбниця знань» для 2-4 класів.

 • Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (авт. О.П.Антонова).

Звертаємо увагу, що програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас, автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І. рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень - 1 комп’ютер» та «Росток». Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи», автори: Л. Журавльова, Т. Проценко рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів.

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р.

Для учнів 4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах прописані в листі МОНСМ України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»

Загальні рекомендації щодо календарного планування

Програми, затверджені МОНУ, є орієнтиром для складання календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичні шляхи формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Вчитель може вносити до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на вивчення тем. Але при цьому вчитель не може пропускати ніякі фрагменти навчального матеріалу (окремі питання, поняття, формування вмінь та навиків), які зазначені в програмі.

Наприклад тема: «Спонукальні речення» по програмі 2 класу початкової школи вивчаються пізніше, ніж тема "Команди і виконавці" в курсі «Інформатика 2 клас», таким чином вчителі, враховуючи особливості навчання та реалізацію міжпредметних зв’язків, навчальні потреби та особливості учнів, можуть розподілити години на вивчення теми 2-го класу «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів» протягом навчального року та внести зміни в календарне планування.

А тему Об’єкти. Графічний редактор. (8 годин) у 2 класі можна розглянути в такій послідовності: Графічний редактор. Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Інструменти графічного редактора. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту. Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі. Створюємо свої малюнки.

В допомогу до складання конспектів уроків допоможе вам матеріал, розміщений на блозі "Информатика з АЗОВ" (http://ivanisovainfo.com ) в розділі Тренінг «Методика викладання інформатики в початковій школі». А також Ви можете використовувати розробки конспектів уроків та презентацій до уроків інформатики 2 клас (автори: Нікулочкіна О.В. - завідувач обласного науково-методичного центру початкової освіти, к.п.н., доцент, Іванісова С.І. – методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті.) в розділі "Уроки 2 клас".1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на педагогічні звання "вчитель-методист",...

Інформатики
...

Інформатики
...

Методика використання інформаційних технологій у початковій школі...
Пам’ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина І педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації...
Курс «Інформатика» спрямований на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології»,...

Нака з
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики, біології, правознавства, історії, економіки, інформатики, астрономії,...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Календарно-тематичне планування з інформатики
Бжд. Правила поведінки І безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомлення з предметом вивчення інформатики, метою І завданням...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка