Пошук по сайту


Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
Н А К А З
«18 » 02. 2015 р. 10

м. Дніпропетровськ
Про порядок проходження експертизи

методичних розробок, які подаються

на розгляд науково-методичної ради
Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 № 1135, педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» надаються педагогам, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, що пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів закладів післядипломної освіти. Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – НМЦ) належить до зазначених науково-методичних установ.

З метою якісного проведення експертизи методичних розробок, які подаються на розгляд науково-методичної ради НМЦ

наказую:

1. Затвердити:


1.1. Рекомендації щодо подачі методичних розробок претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист», «вчитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» на схвалення науково-методичною радою НМЦ (додаток 1).

1.2. Рекомендації щодо створення методичних розробок (додаток 2).

1.3. Рекомендації щодо оформлення рецензії (додаток 3), показники для оцінювання методичної розробки (додаток 4).

2. Відповідальними за проведення оцінки та експертизи методичних розробок претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист», «вчитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», які подаються на схвалення науково-методичною радою НМЦ призначити:

- з української мови та літератури -

Мостову В.І.;

- з російської мови і світової літератури -

Баліну Л.О.;

 • - з математики, фізики, астрономії -

Устинову Т.П.;

 • з біології, хімії, екології -

Денисенкову Т.М.;

 • з географії, економіки -

Ложечку І.А.;

 • з історії, правознавства -

Епіка М.М.;

 • з інформатики -

Михайличенко Н.В.;

 • з трудового навчання, ОТМ -

Бойко І.М.;

 • з іноземних мов -

Григор’єва І.В.;

 • з основ здоров’я -

Василенко Н.І.;

 • з музичного мистецтва -

Скрипченко О.П.;

 • з художньої культури -

Бойко І.М.;

 • з курсу «Захист Вітчизни» -

Гапонова Ю.І.;

 • з психології -

Нарижну Л.С.;

 • з початкової освіти -

Єліну Я.Ф.;

 • з дошкільного виховання -

Паук С.Л.

3. Відповідальним за проведення оцінки та експертизи методичних розробок забезпечити проведення оцінки та написання рецензії на методичні розробки не пізніше 15 березня 2015 року.

4. Науково-методичній раді науково-методичного центру (Гонтаровська Н.Б.) в термін до 01 квітня розглянути на своєму засіданні і надати рішення про схвалення методичних розробок.

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора з науково-експериментальної роботи Гонтаровську Н.Б. та на заступника директора з навчально-методичної роботи Грецьку Л.І., контроль залишаю за собою.


Директор науково-методичного центру О.В.СаєнкоДодаток 1


до наказу НМЦ

від __________ № _____

Рекомендації

щодо подачі методичних розробок претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»,«вчитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист»,«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» на схвалення науково-методичною радою НМЦВідповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 № 1135, «педагогічні звання «викладач-методист»,«вчитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка – методист» - найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти» (п.5.2 Типового положення).

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників вимога про обов’язкову підготовку власних методичних розробок педагогічним працівникам, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «методист», не передбачена. Атестаційна комісія під час атестації педагога, який має це педагогічне звання, може прийняти рішення про його відповідність раніше присвоєному, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність.
Порядок подачі методичних розробок на схвалення

науково-методичною радою НМЦ:

1. Навчальний заклад на методичній (педагогічній) раді розглядає апробовані методичні розробки педагога–претендента на присвоєння звання викладач-методист», «вчитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист». За умови прийняття позитивного рішення готує відгук про педагогічну та методичну діяльність педагога в контексті реалізації основних педагогічних ідей, викладених у методичних розробках (обсяг – до 2 сторінок формату А-4)

2. Педагог-претендент готує опис методів, засобів та шляхів вирішення проблеми, над якою він працює, реалізованої у власних методичних розробках (обсяг – до 2 сторінок формату А-4).

3. Методична розробка, опис, анотація, відгук навчального закладу надсилаються до науково-методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради не пізніше 1 лютого поточного року. У 2015 році (як виключення) – до 10 березня. Науково-методична рада НМЦ розглядає на своєму засіданні і приймає рішення про схвалення методичних розробок до 1 квітня.
Перелік матеріалів:

 1. Методична розробка – збірка навчально-методичних матеріалів, що розкривають форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому тощо.

 2. Опис роботи.

 3. Анотація роботи.

 4. Відгук навчального закладу.


Додаток 2

до наказу НМЦ

від __________ № _____
Методична розробка та вимоги до неї

Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому.

Методична розробка є індивідуальною. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення вчителя, вихователя або майстра виробничого навчання або якості підготовки з навчальних спеціальностей.

Методична розробка може бути:

 • серії уроків;

 • теми програми:

 • приватної (авторської) методики викладання предмета;

 • загальної методики викладання предметів;

 • нових форм, методів або засобів навчання і виховання;

 • методичні розробки, пов'язані зі зміною матеріально-технічних умов викладання предмета.

До методичної розробки висуваються досить серйозні вимоги. Тому, перш ніж приступити до її написання необхідно:

Ретельно підійти до вибору теми розробки. Тема повинна бути актуальною, відомої педагогу, по даній темі у педагога повинен бути накопичений певний досвід.

Визначити мету методичної розробки.

Уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми.

Скласти план і визначити структуру методичної розробки.

Визначити напрямки майбутньої роботи.

На початку роботи із складання методичної розробки необхідно чітко визначити її мету. Наприклад, мета може бути наступною: визначення форм і методів вивчення змісту теми; розкриття досвіду проведення уроків з вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми; опис видів діяльності педагога і учнів; опис методики використання сучасних технічних та інформаційних засобів навчання; здійснення зв'язку теорії з практикою на уроках; використання сучасних педагогічних технологій або їх елементів на уроках і т.д.

Вимоги, що висуваються до методичної розробки:

 1. Зміст методичної розробки повинен чітко відповідати темі та цілі.

 2. Зміст методичної розробки має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональні організації навчального процесу, ефективності методів і методичних прийомів, формах викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання.

 3. Авторські (приватні) методики не повинні повторювати зміст підручників і навчальних програм, описувати досліджувані явища і технічні об'єкти, висвітлювати питання, викладені в загальнопедагогічній літературі.

 4. Матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто і чітко.

 5. Мова методичної розробки має бути чіткою, лаконічною, грамотною та переконливою. Застосовувана термінологія повинна відповідати педагогічному тезаурусу.

 6. Рекомендовані методи, методичні прийоми, форми та засоби навчання повинні бути чітко обґрунтовані посиланнями на свій педагогічний досвід.

 7. Методична розробка повинна враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу.

 8. Орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування активних форм і методів навчання.

 9. Методична розробка повинна розкривати питання «Як вивчати».

 10. Має містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки завдання, зразки УПД, плани уроків, інструкції для проведення лабораторних робіт, картки схеми, тести, порівневі завдання і т.д.).

Структура методичної розробки

Загальна структура:

 1. Анотація.

 2. Зміст.

 3. Введення.

 4. Основна частина.

 5. Висновок.

 6. Список використаних джерел.

 7. Програми.

В анотації (3-4 пропозиції) коротко вказується якій проблемі присвячується методична розробка, які питання розкриває, кому може бути корисна.

У вступі (1-2 сторінки) розкривається актуальність даної роботи, тобто автор відповідає на питання, чому він вибрав цю тему і яке її місце у змісті освіти, формулюється мета, завдання, очікувані результати.

Методична розробка теми програми

Основна частина може складатися з таких розділів:

 1. Характеристика теми;

 2. Планування вивчення теми;

 3. Рекомендації з організації та методики вивчення теми.

У характеристиці теми зазначаються:

 • Освітні цілі і завдання теми;

 • Планування теми і кількість годин, що відводиться на її вивчення;

 • Знання та вміння, які учні повинні отримати або вдосконалювати;

 • Місце і роль теми в курсі;

 • Зв'язок з попереднім або наступним матеріалом, а також внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки;

 • Дається дидактичний аналіз змісту матеріалу;

 • Виділяються рівні вивчення і засвоєння навчального матеріалу;

 • Можливий порівняльний аналіз якості навчання запропонованої методики з тією методикою, яка застосовувалася педагогом до використання нової у методичній розробці.

При плануванні навчальної теми необхідно:

 1. Продумати методику викладання теми.

 2. Підібрати приклади, ілюстрації, намітити лабораторно-практичні заняття, контрольні роботи, екскурсії т т.д.

 3. Виділити основні питання, які учні повинні міцно засвоїти.

 4. Проаналізувати виховні можливості навчального матеріалу і застосовуваної методики.

У висновку (1-2 сторінки) підбиваються підсумки по тих проблемних питаннях, які ставилися педагогом перед складанням методичної розробки.

Загальні вимоги до оформлення методичної розробки

Загальний обсяг методичної розробки повинен становити не менше 24 аркушів комп'ютерного тексту (шрифт-14 або 15).

Обсяг основного змісту - не менше половини усього рукопису.

Обсяг додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту (посилання на них у тексті обов'язкові).

Посилання на використану літературу в тексті слід давати в квадратних дужках.

Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв. Якщо розробка носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то список використаних джерел можна опустити.

Кількість і обсяг розділів не лімітується.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
ДСанПіН поширюються на асортимент іграшок та ігор для дітей І підлітків І встановлюють вимоги та норми безпеки для здоров'я, а також...

Нормативна база проведення зно 2015
Наказ Міністерства №1172 від 15. 10. 2014 "Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 07. 09. 2015 №915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з навчальних...

Нака з
Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х...

Наказ
Чернігівської обласної державної адміністрації від 28. 09. 2015 №277 «Про затвердження графіка ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...

Досягнення та перспективи
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження проф. Л. А. Христєвої (Дніпропетровськ,...

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Добропільська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
України від 30. 01. 2015 №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних...

Наказ «31» г рудня 2015 р. №220 м. Київ Про прийняття нормативних документів України
«український науково-дослідний І навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Наказ
«Про проведення Всеукраїнських олімпіад І обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році» та з метою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка