Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Сторінка1/127
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)


Зміст документу


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету

будівництва, архітектури

та житлової політики

України

21.02.2000 N 32

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

Введено в дію

з 1 квітня 2000 року

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Розділ 2. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи


ВСТУП

Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій робітників, включених до третього та першого випусків “Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих” і враховує зміни та доповнення до змісту цих характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, технології, удосконалення організації виробництва та праці.

У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці, що застосовуються, введення у дію нових типів технологічних комплексів, комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування, впровадження нових типів машин, обладнаних комп’ютерною технікою тощо. Наприклад, для професій монтажників та машиністів, що постійно зайняті на особливо складних (з використанням новітніх технологій) та відповідальних роботах, до якості виконання яких пред’являються спеціальні вимоги, або які зайняті керуванням потужними та особливо складними будівельними машинами, механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, передбачено сьомий та восьмий тарифні розряди.

Під час розроблення кваліфікаційних характеристик не враховувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації.

Завдання та обов’язки робітників нижчої кваліфікації, як правило, не повторюються в кваліфікаційних характеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єдиному виробничому процесі, в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівництвом робітників вищої кваліфікації.

В організаціях та на підприємствах перелік виконуваних робіт за професіями може бути розширено за рахунок робіт-аналогів, виходячи з конкретних умов виробництва.

Робітники всіх професій окрім завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та виконувати правила і додержуватися норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни, вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Машиністи машин, механізмів та устаткування, що застосовуються у будівництві, повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста, а при обслуговуванні засобів механізації з електричним приводом чи живленням — мати відповідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 “Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, які викладено у випуску 1 ДКХП.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється відповідно до зазначених “Загальних положень”.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ

Робітники
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка