Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн - Сторінка 122

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Сторінка122/127
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   127

| |пересувної автоматизованої | |передвижной | |

| |безперервної дії для | |автоматизированной | |

| |приготування бетонних | |непрерывного действия | |

| |сумішей | |для приготовления | |

| | | |бетонных смесей | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|108.|Машиніст ущільнювальної та | 5 |Машинист уплотняющей и | 5 |

| |планувально-ущільнювальної | |планировочно-уплотняющей | |

| |машини | |машины | |

| | | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|109.|Машиніст фінішера | 5 |Машинист финишера | 5 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|110.|Машиніст штукатурної | 5 |Машинист штукатурной | 4 |

| |станції пересувної | |станции передвижной | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|111.|Модельник |5-6 |Модельщик |5-6 |

| |архітектурних деталей | |архитектурных деталей | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|112.|Монтажник будівельних |2-7 |Монтажник строительных |2-6 |

| |машин та механізмів | |машин и механизмов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|113.|Монтажник гідроагрегатів |2-7 |Монтажник гидроагрегатов |2-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|114.|Монтажник |2-6 |Монтажник |2-6 |

| |дробильно-розмельного | |дробильно-размольного | |

| |устаткування та | |оборудования и | |

| |устаткування для | |оборудования для сортировки| |

| |сортування й збагачення | |и обогащения | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|115.|Монтажник електричних |2-6 |Монтажник електрических |2-6 |

| |підйомників (ліфтів) | |подъемников (лифтов) | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|116.|Монтажник з монтажу |2-6 |Монтажник по монтажу |2-6 |

| |сталевих та | |стальных и | |

| |залізобетонних конструкцій | |железобетонных конструкций | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|117.|Монтажник зв'язку - |2-6 |Монтажник связи - антенщик |2-6 |

| |антенник | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|118.|Монтажник зв'язку - |2-6 |Монтажник связи - кабельщик|2-6 |

| |кабельник | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|119.|Монтажник зв'язку - |2-6 |Монтажник связи - линейщик |2-6 |

| |лінійник | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|120.|Монтажник зв'язку - |2-6 |Монтажник связи - спайщик |2-6 |

| |спаювальник | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|121.|Монтажник зовнішніх |2-6 |Монтажник наружных |2-6 |

| |трубопроводів | |трубопроводов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|122.|Монтажник компресорів, |2-6 |Монтажник компрессоров, |2-6 |

| |насосів та вентиляторів | |насосов и вентиляторов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|123.|Монтажник металорізального |2-6 |Монтажник металлорежущего |2-6 |

| |та ковальсько-пресового | |и кузнечно-прессового | |

| |устаткування | |оборудования | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|124.|Монтажник механічного |2-6 |Монтажник механического |2-6 |

| |устаткування | |оборудования | |

| |гідротехнічних споруд | |гидротехнических сооружений| |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|125.|Монтажник |2-6 |Монтажник |2-6 |

| |підіймально-транспортного | |подъемно-транспортного | |

| |устаткування | |оборудования непрерывного | |

| |безперервної дії | |действия | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|126.|Монтажник |2-6 |Монтажник |2-6 |

| |підіймально-транспортного | |подъемно-транспортного | |

| |устаткування | |оборудования | |

| |переривчастої дії | |прерывного действия | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|127.|Монтажник приладів та |2-6 |Монтажник приборов и |2-6 |

| |апаратури автоматичного | |аппаратуры | |

| |контролю, регулювання | |автоматического контроля, | |

| |та керування | |регулирования и управления | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|128.|Монтажник |2-6 |Монтажник |2-6 |

| |санітарно-технічних | |санитарно-технических | |

| |систем і устаткування | |систем и оборудования | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|129.|Монтажник систем |2-6 |Монтажник систем |2-6 |

| |вентиляції, кондиціонування| |вентиляции, | |

| |повітря, пневмотранспорту | |кондиционирования воздуха, | |

| |й аспірації | |пневмотранспорта и | |

| | | |аспирации | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|130.|Монтажник |2-6 |Монтажник |2-6 |

| |сільськогосподарського | |сельскохозяйственного | |

| |устаткування | |оборудования | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|131.|Монтажник технологічних |2-6 |Монтажник технологических |2-6 |

| |трубопроводів | |трубопроводов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|132.|Монтажник технологічного |2-8 |Монтажник технологического |2-6 |

| |устаткування та пов'язаних | |оборудования и связанных | |

| |з ним конструкцій | |с ним конструкций | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|133.|Монтажник турбоагрегатів |2-6 |Монтажник турбоагрегатов |2-6 |

| |та синхронних компенсаторів| |и синхронных компенсаторов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|134.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |атомних електричних | |атомных электрических | |

| |станцій | |станций | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|135.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |блокування та централізації| |блокировки и централизации | |

| |на залізничному транспорті | |на железнодорожном | |

| | | |транспорте | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|136.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |деревообробних підприємств | |деревообрабатывающих | |

| | | |предприятий | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|137.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |зв'язку | |связи | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|138.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |зерносховищ та | |зернохранилищ и | |

| |підприємств з промислового | |предприятий по промышленной| |

| |перероблення зерна | |переработке зерна | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|139.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |коксохімічних виробництв | |коксохимических производств| |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|140.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |котельних установок | |котельных установок | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|141.|Монтажник устаткування |2-7 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |металургійних заводів | |металлургических заводов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|142.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |підприємств | |предприятий строительных | |

| |будівельних матеріалів | |материалов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|143.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |підприємств поліграфічної | |предприятий полиграфической| |

| |промисловості | |промышленности | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|144.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |підприємств текстильної | |предприятий текстильной | |

| |промисловості | |промышленности | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|145.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |підприємств харчової | |предприятий пищевой | |

| |промисловості | |промышленности | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|146.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |підприємств хімічної | |предприятий химической | |

| |та нафтової промисловості | |и нефтяной промышленности | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|147.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |підприємств | |предприятий | |

| |целюлозно-паперової | |целлюлозно-бумажной | |

| |промисловості | |промышленности | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|148.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |сортувальних гірок | |сортировочных горок | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|149.|Монтажник устаткування |2-6 |Монтажник оборудования |2-6 |

| |холодильних установок | |холодильных установок | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|150.|Монтажник шахтного |2-6 |Монтажник шахтного |2-6 |

| |устаткування на поверхні | |оборудования на поверхности| |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|151.|Монтер колій |2-6 |Монтер пути |1-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|152.|Муляр |2-6 |Каменщик |2-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|153.|Налагоджувальник |5-6 |Наладчик строительных машин|5-6 |

| |будівельних машин | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|154.|Налагоджувальник |4-6 |Наладчик приборов, |4-6 |

| |приладів, апаратури та | |аппаратуры и систем | |

| |систем автоматичного | |автоматического | |

| |контролю, регулювання | |контроля, регулирования и | |

| |та керування | |управления (наладчики | |

| |(налагоджувальник КВП | |КИП и автоматики) | |

| |та автоматики) | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|155.|Оператор-терміст на |2-6 |Оператор-термист на |2-6 |

| |пересувних термічних | |передвижных | |

| |установках | |термических установках | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|156.|Паркетник |2-6 |Паркетчик |2-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|157.|Паяльщик по свинцю |2-6 |Паяльщик по свинцу |2-6 |

| |(свинцевопаяльщик) | |(свинцовопаяльщик) | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|158.|Піскоструминник |3-4 |Пескоструйщик |3-4 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|159.|Пічник |2-5 |Печник |2-5 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|160.|Покрівельник рулонних |2-5 |Кровельщик по рулонным |2-5 |

| |покрівель та покрівель | |кровлям и по кровлям | |

| |із штучних матеріалів | |из штучных материалов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|161.|Покрівельник сталевих |2-5 |Кровельщик по стальным |2-5 |

| |покрівель | |кровлям | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|162.|Річковий робітник на |2-3 |Речной работник на |2-3 |

| |експлуатації та | |эксплуатации и | |

| |обслуговуванні | |обслуживании несамоходных | |

| |несамохідних плавучих | |плавучих снарядов и других | |

| |снарядів та інших | |плавучих средств | |

| |плавучих засобів | | | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|163.|Річковий робітник на |2-4 |Речной рабочий на |2-4 |

| |підводно-технічних, | |подводно-технических, | |

| |габіонних і фашинних | |габионных и фашинных | |

| |роботах, що | |работах, выполняемых с | |

| |виконуються з поверхні | |поверхности | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|164.|Робітник зеленого |2-6 |Рабочий зеленого |1-6 |

| |будівництва | |строительства | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|165.|Робітник карти намиву |2-5 |Рабочий карты намыва |2-5 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|166.|Скляр |2-5 |Стекольщик |2-5 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|167.|Слюсар будівельний |2-6 |Слесарь строительный |2-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|168.|Слюсар з виготовлення |2-6 |Слесарь по изготовлению |2-6 |

| |вузлів і деталей | |узлов и деталей | |

| |технологічних трубопроводів| |технологических | |

| | | |трубопроводов | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|169.|Слюсар з виготовлення |2-6 |Слесарь по изготовлению |2-6 |

| |вузлів та деталей | |узлов и деталей | |

| |санітарно-технічних | |санитарно-технических | |

| |систем | |систем | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|170.|Слюсар з виготовлення |2-6 |Слесарь по изготовлению |2-6 |

| |деталей та вузлів | |деталей и узлов систем | |

| |систем вентиляції, | |вентиляции, | |

| |кондиціонування | |кондиционирования | |

| |повітря, пневмотранспорту | |воздуха, пневмотранспорта | |

| |й аспірації | |и аспирации | |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|171.|Столяр будівельний |2-6 |Столяр строительный |2-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|

|172.|Такелажник на монтажі |2-6 |Такелажник на монтаже |2-6 |

|----+---------------------------+----+---------------------------+----|
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   127

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка