Пошук по сайту


3. АСФАЛЬТОБЕТОННИК-ВАРИЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Сторінка4/127
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127

3. АСФАЛЬТОБЕТОННИК-ВАРИЛЬНИК


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час виготовлення мастик, емульсій, чорних в’яжучих матеріалів та асфальтових сумішей для дорожнього покриття.

Повинен знати: правила розпаковування, перевезення та зберігання бітумних й дьогтьових в’яжучих матеріалів; склад основних компонентів асфальтових сумішей; будову ручних насосів для перекачування чорних в’яжучих матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Розпакування тари. Просіювання інертних заповнювачів. Перекачування чорних в’яжучих матеріалів ручними насосами. Колення дров.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи під час виготовлення мастик, емульсій, чорних в’яжучих матеріалів та асфальтових сумішей для дорожнього покриття.

Повинен знати: основні властивості та склад мастик, емульсій, чорних в’яжучих матеріалів та інертних заповнювачів; способи розігрівання чорних в’яжучих матеріалів, способи приготування мастик та емульсій; способи очищення змішувальних установок; основи будови змішувальних установок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи асфальтобетонником-варильником 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Розігрівання чорних в’яжучих матеріалів у котлах. Рубання бітуму. Очищання варильних котлів та бітумосховищ від залишків матеріалів. Очищання випускних лотків та змішувальних установок. Установлювання та прибирання зливних щитів, жолобів та інших пристроїв для вивантаження бітуму з залізничних цистерн. Завантаження складовими відкритих бітумоварильних котлів.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує асфальтові суміші у відкритих котлах.

Повинен знати: основні властивості та склад чорних в’яжучих матеріалів та асфальтових сумішей; способи приготування асфальтових сумішей; основні вимоги до якості матеріалів і сумішей; способи вивантаження бітуму із транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником-варильником 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Приготування асфальтових сумішей у відкритих котлах. Приготування чорних в’яжучих матеріалів електротермічним способом. Приготування бітумних емульсій на емульсійних установках. Вивантаження бітуму з цистерн, бункерів та вагонів-самоскидів.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує асфальтобетонні суміші у пересувних змішувальних установках.

Повинен знати: будову пересувних змішувальних установок;

склад, властивості та способи приготування асфальтових сумішей; способи підбирання оптимального складу сумішей з урахуванням вологості та якості матеріалів, їх гранулометричного складу, а також конструкцію покриття, для якого готується суміш.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником-варильником 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Приготування асфальтових сумішей на пересувних змішувальних установках. Приготування складових поверхнево-активних домішок. Приготування кольорових асфальтових сумішей.

4. БЕТОНЯР


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час приготування бетонної суміші й укладання її у конструкції.

Повинен знати: способи приготування бетонних сумішей вручну;

способи насікання бетонної поверхні; прийоми подавання готових бетонних сумішей у конструкції; правила догляду за бетоном; прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій вручну; способи розбирання опалубки найпростіших конструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Насікання бетонної поверхні ручними інструментами. Приймання бетонної суміші з транспортних засобів. Дозування складових за масою й об’ємом за допомогою пристроїв. Приготування бетонної суміші вручну. Розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій вручну. Пробивання отворів і борозен у бетонних та залізобетонних конструкціях ручними інструментами. Догляд за бетоном. Розбирання опалубки найпростіших конструкцій. Очищання опалубки від бетону.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує бетонування простих бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій.

Повинен знати: основні властивості й марки цементу, заповнювачів і бетонних сумішей; основні елементи монолітних і залізобетонних конструкцій; основні способи укладання й ущільнювання бетонної суміші; будову та прийоми роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом; правила складання опалубки простих конструкцій; вимоги до встановлення опалубки й арматури; прийоми розламування бетонних і залізобетонних конструкцій за допомогою механізованого інструменту; правила переміщання та подавання вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи бетонярем 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення стропальника у разі стропування бункера (бадді).

Приклади робіт. Укладання бетонної суміші у фундаменти, основи, масиви. Укладання бетонної суміші на горизонтальних площинах. Улаштовування бетонних фундаментів під залив. Улаштовування підстильних шарів і бетонних основ підлог. Улаштовування цементної стяжки. Зачіплювання цебра інвентарними стропами за петлі (скоби, гаки). Насікання та розламування бетонних і залізобетонних конструкцій пневматичними та електричними інструментами. Замуровування вибоїн, отворів і борозен бетонною сумішшю. Зрубування голів залізобетонних паль вручну та пневматичним інструментом. Монтаж каналоутворювачів.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Бетонування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій середньої складності.

Повинен знати: основні вимоги до якості бетонних сумішей, готових конструкцій і виробів; правила улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його якості; види й основи будови бетононасосів і бетоноводів, машин та пристроїв для прорізування швів під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття, бетоноукладальних і бетонообробних дорожніх машин, вібраторів і вібромайданчиків, вакуумних агрегатів; правила бетонування конструкцій у зимовий час і способи прогрівання бетону; види противоморозних домішок та сферу їх застосування; правила установлення й розбирання опалубки конструкцій середньої складності та підтримуючого риштування; правила та прийоми збирання та установки простої арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бетонярем 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Укладання бетонної суміші в опалубку колон, стін, балок, плит, мостових опор, бичків. Укладання бетонної суміші на похилу площину (в укоси греблі, дамби, каналів тощо). Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей у конструкції атомних електричних станцій (АЕС). Улаштовування та ремонт чистих цементних підлог з нарізуванням на смуги і шашки. Улаштовування чистих бетонних підлог методом вакуумування. Улаштовування та ремонт бетонних підлог. Укладання бетонної суміші під воду методом вертикально переміщуваних труб й заповнення під водою пустот, що утворилися в бутовій засипці, методом висхідного розчину. Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу. Прорізування температурних швів з оброблянням їх під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття. Обробляння крайки швів та поверхні дорожнього цементно-бетонного покриття. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівель мостів. Електро- й паропрогрівання бетону.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Бетонування складних залізобетонних монолітних конструкцій.

Повинен знати: способи виготовлення напружено-армованих конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних конструкцій; правила та прийоми збирання та установки складної арматури; методи контролю міцності та водонепроникності бетону.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бетонярем 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкцій куполів, склепінь, резервуарів та бункерів, конструкцій камер аерації, роздільних стінок промивних галерей і міжкамерних стінок відстійників, стінок спіральних камер, перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд, у ребристі, коробчасті та інші складні конструкції прогонових будівель мостів, а також в усі напружено-армовані монолітні конструкції. Укладання особливо важких бетонних сумішей в опалубку конструкцій АЕС. Заливання бетонної суміші за облицювання та у штраби із закладними частинами. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружено-армованих залізобетонних виробів (прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм і балок великих прогонів). Улаштовування буронабивних паль.

Примітка. Роботи під час зведення залізобетонних труб, радіобашт та інших висотних тонкостінних споруд виконуються укладальником промислових залізобетонних труб і повинні тарифікуватися згідно з кваліфікаційною характеристикою цієї професії, наведеною на стор. 356-358.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка