Пошук по сайту


6. ВАПНОГАСИЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Сторінка6/127
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127

6. ВАПНОГАСИЛЬНИК


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час гасіння вапна.

Повинен знати: різновиди вапна; правила зберігання та транспортування негашеного й гашеного вапна; види та призначення захисних засобів, що застосовуються під час гасіння вапна.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Планування майданчиків та улаштовування основ для зберігання негашеного вапна. Очищання ям для гасіння вапна та над’ямних ємкостей. Транспортування негашеного вапна.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Гасить вапно вручну.

Повинен знати: види й улаштування ям для гасіння вапна та над’ямних ємкостей; способи завантаження ям для гасіння вапна негашеним вапном та заливання їх водою; способи гасіння вапна у над’ямних ємкостях; властивості гашеного та негашеного вапна; будову захисних засобів, що застосовуються під час гасіння вапна.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи вапногасильником 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Шарове завантаження ям для гасіння вапна негашеним вапном та заливання їх водою. Гасіння вапна у над’ямних ємкостях (завантаження вапна, поливання водою, перемішування та зливання маси через сітку). Вивантажування гашеного вапна з ям для гасіння вапна. Кріплення та ремонт ям для гасіння вапна та над’ямних ємкостей.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з гасіння вапна у пересувних вапногасильних машинах.

Повинен знати: будову та правила технічної експлуатації механічних і термомеханічних вапногасильних машин та їх конструктивні типи; технологію гасіння вапна у вапногасильних машинах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вапногасильником 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Наповнення посудин для гасіння негашеним вапном. Дотримування точного дозування та ступеня зволожування. Виконання процесу гасіння вапняної маси з дотриманням циклу гасіння. Спостереження за роботою вапногасильних машин. Випуск погашеної вапняної маси. Очищання та змащування устаткування, що обслуговується.

7. ВОГНЕТРИВНИК


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час вогнетривкої кладки.

Повинен знати: основні види вогнетривів; правила сортування вогнетривів; способи приготування будівельних і найпростіших вогнетривких розчинів вручну; способи розбирання кладки з глиняної звичайної цегли.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Приготування будівельних і найпростіших вогнетривких розчинів вручну. Сортування вогнетривкої нормальної, ізоляційної, глиняної звичайної цегли та виробів на основі волокнистих матеріалів. Просіювання вогнетривких порошків. Розбирання кладки масивів та вистілок з глиняної звичайної цегли.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості вогнетривкі роботи під час вогнетривкої кладки.

Повинен знати: способи приготування вогнетривких розчинів (крім спеціальних) та жаростійкого бетону; види та призначення основних вогнетривких матеріалів, розчинів та виробів на основі каолінового волокна; основні вимоги до якості вогнетривів за формою й розмірами; способи розбирання кладки з вогнетривкої цегли; способи сортування фасонних вогнетривких виробів (крім спеціальних марок).

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи вогнетривником 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Кладка масивів і вистілок з глиняної звичайної, ізоляційної цегли та волокнистих плит. Закладання порожнин половинчастою цеглою та забутовування. Ізоляція кладки порошкоподібними матеріалами, скломатами і азбестовим шнуром. Ізоляція азбестовим шнуром або мінераловатними плитами місць проходження екранних труб (котлів) крізь обмурування. Приготування вогнетривких розчинів (крім спеціальних) та жаростійкого бетону вручну. Сортування і маркування фасонних вогнетривких виробів (крім спеціальних марок) з укладанням їх у штабелі. Розбирання кладки з вогнетривкої цегли та фасонних виробів (крім спеціальних марок).

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності під час вогнетривкої кладки.

Повинен знати: види й марки фасонних вогнетривких та термоізоляційних виробів, вуглецевих та жаростійких блоків, волокнистих плит й жаростійкого бетону, порядок їх приймання та зберігання; основні вимоги до якості кладки елементів промислових печей; способи торкретування вогнетривкими речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Кладка з вогнетривкої цегли масивів, вистілок, подів, насадок та з глиняної звичайної цегли і волокнистих плит прямолінійних стін. Ізоляційна вогнетривка кладка під час футурування газо- і повітропроводів. Набивання вогнетривким бетоном та ізоляційними масами висувних подів, листів, дверцят, зазорів. Підготовка вуглецевих блоків та вуглецевої маси. Очищання чарунок, насадок, повітронагрівників. Приготування за раніше визначеним складом спеціальних розчинів і бетону (кислототривкі та жаростійкі), ізоляційних мас вручну. Сортування вогнетривких фасонних виробів спеціальних марок, відбраковування фасонних виробів за зовнішнім виглядом. Розбирання кладки з вогнетривких виробів спеціальних марок. Ізолювання котлів, укладання бетонних сумішей на блоки котла. Установлювання нескладної гарнітури котлів. Торкретування вогнетривкими речовинами зовнішніх поверхонь. Конструктивне та припасовувальне обтесування площини цегли та вуглецевих блоків вручну.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи під час вогнетривкої кладки.

Повинен знати: будову та правила експлуатації механізмів з обробки вогнетривких матеріалів; граничні температури у промислових печах та котлах під час їх експлуатації; склад обмазок та набивок; вимоги до якості кладки конструктивних елементів промислових печей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Кладка стін регенераторів зі звичайної та фасонної вогнетривкої цегли; перекриття регенераторів та коксових камер; насадок регенераторів та повітронагрівників. Футерування дверей та стояків. Кладка криволінійних стін, склепінь та арок печей з глиняної звичайної та термоізоляційної цегли. Кладка з вогнетривкої цегли робочих подів, склепінь та арок печей з товщиною швів до 2 мм. Футерування повітро- та газопроводів вогнетривкою цеглою. Вогнетривке набивання подів та запалювальних поясів. Монтаж збірних елементів конструкцій промислових печей з жаростійких блоків. Установлювання складної чавунної гарнітури у котлах. Забивання вуглецевої маси у шви та зазори між вуглецевими блоками. Укладання вирівнювального шару з вуглецевої маси. Заливання під дно поду доменної печі жаростійкого розчину або вуглецевої пасти. Торкретування вогнетривкими речовинами внутрішньої поверхні (крім реакторів). Конструктивне тесання фасонних вогнетривких виробів по площині вручну. Механізоване обробляння вогнетривкої цегли та вуглецевих блоків. Улаштовування горизонтальних та вертикальних температурних швів. Укладання бетонних сумішей у місце пережиму топки, на пояси кріплення труб екранів (котлів), у місця сполучення. Нанесення ущільнювальної обмазки і набивних мас.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи під час вогнетривкої кладки.

Повинен знати: способи розбивання конструктивних елементів промислових печей та котлів за заданими осями та позначками; способи укладання вуглецевих блоків та виконання всіх видів вогнетривкої кладки з товщиною швів до 1 мм; способи з’єднування обмурівки зі стальними конструкціями.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Вогнетривка кладка всіх видів стін, подів, склепінь та арок печей зі швами товщиною до 1 мм. Укладання вуглецевих блоків насухо та на пасті. Закладання голівок коксових печей, установлювання регістрів та пальників. Укладання верхнього ряду насадки після завершення кладки коксової батареї. Розмічання котла під обмурування за кресленнями. Армування та обмуровування котлів у особливо складних та відповідальних місцях. Фігурне тесання вогнетривкої цегли і фасонних виробів вручну. Торкретування вогнетривкими складами реакторів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка