Пошук по сайту


“Механізм створення підприємства з виробництва свіжого м’яса кроля” - Сторінка 2

“Механізм створення підприємства з виробництва свіжого м’яса кроля”

Сторінка2/5
1   2   3   4   5
Трафаретка самки

№ клітки _______ , вушний № _________ , порода _____________
рік народження _____________ , жива вага _____________ кг


Парування

Окріл

Відсадка

основне

Повторне

дата

Народилося кроленят

мертвонароджених

Залишилось кроленят

дата

Кількість кроленят

примітка

дата

№ самця

дата

№ самця


Трафаретка самки

№ самця _______ , рік народження _________ , № клітки _____________
порода _____________ , жива вага _____________ кг


Дата парування

№ самця

Наслідки парування

Дата парування

№ самця

Наслідки парування
2.2.3.1. Обсяги виробництва.
ПП “МартинКріль” планує використовувати в рік близько 10000 кролів для споживання. Основними виробничими ресурсами є племінні кролі м’ясних порід і забезпечення кормами. План витрат кормів подані в табл.2.2 . якщо припустити, що обсяг виробництва (в натуральному вираженні) до досягнення величини попиту щомісяця зростатиме рівномірними темпами, то випуск продукції, наприклад, в в 5-му місяці від початку виробництва складатиме:

Nt=5=Np/12*t/(T+1)=41000 кг /12*5/(10+1)=1570 кг.

Nt=3=41000/12*3*(10+1)=923 кг.

Де, Np – річний обсяг випуску продукції в кінці періоду освоєння продукції, що відповідає попиту, од./міс. (Np=N)

T – термін освоєння нової продукції, міс.

Обсяг виробництва і реалізація продукції (Q) (у вартісному вираженні) у t–му періоді становитиме:

t=3 Q=Ц*Nt=14грн/кг*923 кг.=12922 грн.

t=5 Q=14грн/кг*1570 кг. = 21980 грн.

де, Ц- гуртова ціна одиниці товару, грн.


Рис.2.1.Виробничий інвентар
Таблиця 1.1.

Виробничий журнал кролівничого підприємства

Приватне підприємство _____________________________________на 20 ____ р.


№ п/п

Татуїровка самки

№ окрола

спарювання

окроли

Відсадки

Розподіл молодняку по класу в з-ох місячному віці

Особливі відмітки

Праве вухо

Ліве вухо

Основних самок

Контрольних самок

дата

Народилось кроленят

Залишено кроленят під кролицею

дата

кількість

еліта

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

дата

№ самця

дата

№ самця

всього

В тому числі живих


Таблиця 2.2.

План витрат виробництва
корм

грн/кг

кролі (4 кг)

кролі (молодняк)кг/добу/1-го

кг/рік/1-го

кг/рік/200

грн/кг/рік

кг/добу/1-го

кг/6 міс/1-го

кг/6 міс/4000

грн/кг/6 міс

1

коренеплоди

0,3

0,26

94,9

18980

5694

0,13

23,4

81900

24570

2

морква

0,35

0,4

146

29200

10220

0,19

34,2

119700

41895

3

буряк

0,35

0,3

109,5

21900

7665

0,15

27

94500

33075

4

зерно злакових

0,1

36,5

7300

0

0,06

10,8

37800

0
пшениця

0,55

0,03

10,95

2190

1204,5

0,02

3,6

12600

6930
жито

0,45

0,03

10,95

2190

985,5

0,02

3,6

12600

5670
кукурудза

0,35

0,03

10,95

2190

766,5

0,02

3,6

12600

4410

5

зерно маслян.

0,6

0,015

5,475

1095

657

0,008

1,44

5040

3024

6

висівки різні

0,55

0,07

25,55

5110

2810,5

0,03

5,4

18900

10395

7

капуста

0,35

0,45

164,25

32850

11497,5

0,18

32,4

113400

39690

8

хліб

1

0,05

18,25

3650

3650

0,023

4,14

14490

14490

9

сухарі

0,5

0,04

14,6

2920

1460

0,018

3,24

11340

56700


0
0

0

0

10

зелені корми

0

1,1

401,5

80300

0

0,47

84,6

296100

0

11

силос

0

0,3

109,5

21900

0

0,15

27

94500

0

12

сіно

0

0,23

83,95

16790

0

0,1

18

63000

0

13

гілковий корм

0

0,1

36,5

7300

0

0,12

21,6

75600

0

14

зерно бобових

0

0,07

25,55

5110

0

0,035

6,3

22050

0

15

мінеральні корми

0

0,003

1,095

219

0

0,0015

0,27

945

0
сума

46610,5


189819
РАЗОМ

236429,5
собівартість 1-го кроля

56,292738
собівартість 1-го кг мяса

11,258548


2.2.3.2. Потреба в трудових ресурсах.
При шедовому вирощуванні (мал. 2.8.) кролів, тобто коли кролі захищені від дощу, вітру, сніжних заносів, корм доставляється механізовано до кліток. Завдяки цьому продуктивність праці збільшується приблизно в 2 рази і один кролівник може обслуговувати 120 – 130 самок і 1000 – 1200 голів молодняку одночасно.

Шеди мають різну довжину 80 – 100 м. В шедах знаходиться 270 кліток, які розміщені в 2 ряди по 2 рівні.

Штатний розпис працівників ПП “МартинКріль” включає наступні професії:

- директор 1

- бухгалтер 1

- кролівник 2

- забійники 2

- фасувальник-пакувальник 1

- завідуючий складом 1

- працівник складу 1

- тваринник-зоотехнік 1

- пакувальник готової продукції 1

- прибиральник 3

- працівник по переробці м’яса кроля на готову продукцію 1
2.2.3.3. Виробничі витрати.
Виходячи із собівартості продукції (С) та обсягу виробництва у натуральному визначенні (Np) виробничі витрати визначаємо за формулою:
ВВ=С*Np

ВВ=14,5*10000=145000
Собівартість 1 кг мяса кроля подана на період освоєння виробництва.

Собівартість одиниці продукції в t-му місяці освоєння продукції (С) можна за формулою
Сt = Со-(Со-Сн)/Т*(t-1)

Де, Со і Сн – собівартість одиниці продукції відповідно на початок і в кінці циклу освоєння виробництва.(Со=1,5Сн) грн./од.

Е – тривалість циклу освоєння виробництва, міс
С = 14,5-(14,5-13,36)/10*(5-1)=12,84

Собівартість 1кг м’яса кроля після освоєння виробництва визначаємо за формулою:

С=(М+З)/азм

Де, М – витрати на основні матеріали (у тому числі сировину і куповані вироби) грн./кг. (М=11,30)

З – витрати на оплату праці з відрахуваннями у позабюджетні фонди, грн./од. (З=6650)

Азм – питома вага витрат на матеріали і оплату праці (з відрахуваннями у позабюджетні фонди) в собівартості продукції в аналогічних виробництвах (азм=0,6)
С=(11,3+1,58)/0,6=13,93 грн./кг
2.2.3.4. Потреба в основних засобах.
В ПП “МартинКріль” першими з найголовніших основних засобів є земельна ділянка на якій розміщене підприємство, адмінприміщення де розміщені кабінети директора, бухгалтерії,, лабораторії, їдальні, гардеробу, виробниче приміщення де розміщені цех по вирощуванню кролів де розміщені клітки з кролями, цех по переробці свіжого м’яса кроля, цех по забою кролів, складські приміщення готової продукції і склад кормів.

На кожні 100 самок основного стада з їх приплодом і потрібною кількістю самців повинно бути близько 150 окремих кліток і 300 кв.м. площі вигулювання.

На ПП “МартинКріль” будуть використовуватись двомісні дерев’яні клітки. Довжина клітки 246 см., ширина – 65см., висота передньої стінки від підлоги до даху 50 см., висота задньої - 35 см., висота стовпців 70 – 80см. (рис.2.2 ).

Клітки розміщені в шедах по 270 кліток і мають загальну довжину 80 – 100 м. Шед обладнується підвісною дорогою, по якій рухається контейнер з кормом. Ширина проходу 120 – 140 см. загальна виробнича площа підприємства становить 500 кв.м.

Потребу в основних засобах першої групи (Всб) визначаємо за формулою:
Всб=b*S*(1+v)*Ч/nз
Де, b – середня вартість 1 кв.м. виробничої площі (500 грн./кв.м.);

S – середня площа в розрахунку на одне робоче місце (6 кв.м.);

V – відношення вартості споруд та інших складових пасивної частини до вартості будівель (0,15);

Ч – чисельність працюючих, чоловік (10 чол.);

nз – кількість змін (2 зміни).
Всб = 500*6*(1+0,15)*10*2=17250
До другої групи основних засобів (Вп) належать:

- автомобілі ГАЗ – 51 5000 грн.

ЗІЛ – 157 5500 грн.

МОСКВИЧ – 403 4500 грн.

- меблі 4000 грн.

- ЕОМ І комп’ютерна техніка 6000 грн.

- телефон / факс 600 грн.

- пакувальна машина 1500 грн.

- приладдя лабораторії 1000 грн.

1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби
Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби; Технологія консервування плодів та овочів; Технологія бродильних виробництв; Технологія...

Підприємство як економічний суб’єкт бізнес-діяльності
Підприємство як первинна ланка економіки. •Організаційно-правові форми підприємства. •Форми організації корпоративних підприємств....

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
Розділ 1 наукові основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва затверджено
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної,...

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентного

Дослідження ринку 32
Розділ 2 Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ват “Хлібокомбінат №12” 28

Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідження
Одні дослідники (їх більшість) або доводять, або лише згадують наявність у літературознавстві трьох основних складових: теорії літератури,...

Розділ поняття «маркетингового середовища», як основного фактора...

Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для...
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я. Й. Коцій, к т н., доц.;...

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №30009455
Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка