Пошук по сайту


r = (1+r1)*(1+r2)*(1+r3) – 1 - “Механізм створення підприємства з виробництва свіжого м’яса кроля”

“Механізм створення підприємства з виробництва свіжого м’яса кроля”

Сторінка4/5
1   2   3   4   5

r = (1+r1)*(1+r2)*(1+r3) – 1

r = (1+0,18)*(1+0,12)*(1+0)-1= 0,3216

де, r1 – безпечна ставка позичкового відсотка (приймається рівною проценту поточного депозиту або кредитній ставці короткострокового кредиту);

r2 темп інфляції;

r3 – премія за ризик.

Сума грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, за весь період експлуатації проекту (ГПт) та сума інвестиційних коштів в реалізацію проекту (ІК) приведених до теперішньої вартості, визначаються відповідно:

ГПт = ∑(ГПt * (pv)t)

ГП 1 = 8110,4

ГП 2 = 137922

ГП 3 = 227495


Де, ГПt – вартість грошового потоку у t-ому періоді (місяці, кварталі, році)

ІК = ∑(ІКt * (pv)t)

ІК 1= 79472

ІК 2= 65714

ІК 3= 77498

Де, ІКt – сума інвестиційних коштів, вкладених у t-ому періоді (місяці, кварталі, році).
Індекс доходності інвестицій (Ід) – це відносний показник, що характеризує ефективність інвестицій і визначається за формулою:

Ід = ГПт / ІК

Ід 1= 0,1021

Ід 2= 2,0988

Ід 3= 2,9355


З індексу доходності інвестицій ми бачимо протягом першого року, що підприємство має лише витрати, оскільки індекс більший за одиницю. Протягом наступних років ми прослідкуємо, що проект ефективний і його можна реалізувати в життя. За інших умов проект є неефективним і його слід відхилити.
Період окупності інвестицій (ПО) – показник оцінювання інвестицій, що дає відповідь на питання за який період вкладені кошти повернуться до інвестора.

ПО = ІК / ГПс

∑ГП(т=2) = 8110,4+137922 =146032,4 грн.

ПО = 65714 / 146032,4 / 4 = 3,804

Де, ГПс – середня сума грошового потоку в теперішній вартості в даному періоді. Визначається діленням сума грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, за весь період експлуатації проекту (ГПт) на кількість місяців, кварталів, років у даному періоді.
Графік досягнення точки беззбитковості. Графік формування точки беззбитковості показує вплив на прибуток обсягів виробництва, продажної ціни та операційних витрат. Операційні витрати при цьому поділяються на умовно-постійні та умовно змінні. Цей графік наведено на Рис.2.9


Наведений графік характерний для проміжку часу, протягом якого не змінюватиметься:

  • рівень цін на продукцію;

  • рівень змінних витрат на суму постійних витрат.

Досягнення точки беззбитковості означає, що підприємство повинно забезпечувати такий обсяг реалізації продукції (послуг) при якому сума чистого операційного доходу (валовий операційний дохід зменшений на суму податкових платежів з нього) зрівняється з сумою витрат (постійних та змінних).

Обсяг реалізації продукції (у натуральному вираженні), що забезпечує досягнення точки беззбитковості діяльності підприємства (Nмб) в короткому проміжку часу може бути визначений за формулою:

Nмб = Зпост / (Ц – Ззмін)

Зпост – сума умовно постіних витрат на весь випуск (незмінна в заданому періоді);

Ц – ціна одиниці продукції;

Ззмін – величина змінних витрат на одиницю продукції.


Таблиця 2.4.

Графік потоку інвестицій.


назва показника

1-й рік помісячно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом

Обсяги інвестицій у основні засоби

24250

21150

30000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

85400

Обсяги інвестицій в оборотні засоби

 

5000

5000

5000

5000

5000

28725

48450

56175

71900

68500

69000

367750

Резервний (страховий) фонд для реалізації проекту

13595

27189

40784

54378

67973

81567

95162

108756

122351

135945

 

 

 

Загальний обсяг інвестицій

24250

26150

35000

15000

5000

5000

28725

48450

56175

71900

68500

69000

453150


Таблиця 2.5.

Графік потоку інвестицій.


назва показника

2-й рік поквартально

3-й рік

І

ІІ

ІІІ

ІV

Разом

Разом

Обсяги інвестицій у основні засоби

5000

 

 

 

5000

10000

Обсяги інвестицій в оборотні засоби

69000

69000

69000

69000

276000

300000

Резервний (страховий) фонд для реалізації проекту

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг інвестицій

74000

69000

69000

69000

281000

310000Таблиця 2.6.

План доходів і витрат.


назва показника

1-й рік помісячно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом

Обсяги реалізації товару (послуг), одиниць.

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2500

3000

3500

11000

Середня ціна за одиницю, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

14

14

 

Виручка від реалізації, тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

28000

35000

42000

49000

154000

У тому числі ПДВ, тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

4666,7

5833,3

7000

8166,7

25667

Валові витрати, тис.грн., у тому числі:

6314

6313,9

6313,9

6313,9

6313,9

6314

38304

38304

38304

38304

38304

38304

267710

Матеріальні витрати

3884

3884,2

3884,2

3884,2

3884,2

3884

35521

35521

35521

35521

35521

35521

236430

Витрати на оплату праці

516

516

516

516

516

516

870

870

870

870

870

870

8316

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

1914

1913,7

1913,7

1913,7

1913,7

1914

1914

1913,7

1913,7

1913,7

1913,7

1913,7

22965

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток, тис.грн.

-6314

-6314

-6313,9

-6313,9

-6314

-6314

-38304

-38304

-10304

-3304

3695,6

10696

-113710

Чистий прибуток, тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 2.7.

План доходів і витрат.

назва показника

2-й рік поквартально

3-й рік

І

ІІ

ІІІ

ІV

Разом

Разом

Обсяги реалізації товару (послуг), одиниць.

10000

12000

13000

15000

50000

65000

Середня ціна за одиницю, грн.

14

14

14

14

 

 

Виручка від реалізації, тис.грн.

1E+05

168000

182000

2E+05

700000

910000

У тому числі ПДВ, тис.грн.

23333

28000

30333

35000

116667

151667

Валові витрати, тис.грн., у тому числі:

91602

109923

119083

44529

365138

512528

Матеріальні витрати

85250

102300

110825

35000

426249

481661

Витрати на оплату праці

2088

2505,6

2714,4

3132

10440

11400

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

Амортизація

4265

5117,7

5544,2

6397

21324

19466,8

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток, тис.грн.

48398

58077

62917

2E+05

334862

397472

Чистий прибуток, тис.грн.

 

 

 

 

 

 
1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби
Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби; Технологія консервування плодів та овочів; Технологія бродильних виробництв; Технологія...

Підприємство як економічний суб’єкт бізнес-діяльності
Підприємство як первинна ланка економіки. •Організаційно-правові форми підприємства. •Форми організації корпоративних підприємств....

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
Розділ 1 наукові основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва затверджено
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної,...

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентного

Дослідження ринку 32
Розділ 2 Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ват “Хлібокомбінат №12” 28

Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідження
Одні дослідники (їх більшість) або доводять, або лише згадують наявність у літературознавстві трьох основних складових: теорії літератури,...

Розділ поняття «маркетингового середовища», як основного фактора...

Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для...
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я. Й. Коцій, к т н., доц.;...

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №30009455
Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка