Пошук по сайту


Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської областіХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 62

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 62

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Н А К А З

01.09.2015 №114

Про організацію профорієнтаційної

роботи в школі
Згідно з річним планом функціонування школи профорієнтаційна робота з учнями є важливою складовою позакласної виховної роботи; актуальність питання пояснює увагу адміністрації до цієї проблеми. За статутом наш заклад є спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської). Тому не дивно зосередження уваги адміністрації на співробітництві з вищими навчальними закладами, перш за все, гуманітарного спрямування. Але серед наших давніх партнерів можна назвати більшість провідних ВНЗ міста, які готують спеціалістів у різних сферах, у тому числі і з суто технічних спеціальностей.

Протягом багатьох років на підставі відповідних договорів заклад плідно співпрацює з Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна (особливо з факультетом іноземної філології, Інститутом високих технологій), Харківським національним педагогічним університетом ім.Г.С.Сковороди, Національним технічним університетом «ХПІ», Харківським аерокосмічним університетом «ХАІ», Харківським технічним університетом радіоелектроніки, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом тощо.

Аналіз вибору випускниками 11-х класів вищих навчальних закладів свідчить про позитивні результати профорієнтаційної роботи з учнями. Стабільно високий відсоток учнів-випускників школи обирають факультети романо-германської філології, спеціальності, пов’язані з юриспруденцією, медичний університет, економічні спеціальності. На вибір майбутньої професії також достатньо сильний вплив має традиційна для нашого мікрорайону зайнятість багатьох батьків учнів школи у сфері теоретичної та еспериментальної фізики. Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграє науково-дослідницька робота, в якій беруть участь учні школи, підготовка ними робіт для захисту в Малій академії наук.

План роботи школи передбачає проведення предметних тижнів: іноземних мов, української мови і літератури, історії, фізики, математики, хімії, географії. У рамках таких тижнів проводяться не тільки академічні заходи, також використовуються такі форми виховної роботи, як екскурсії до наукових лабораторій, на підприємства. Але слід активізувати роботу щодо розширення кола відвідуваних учнями підприємств та інститутів.

У зв'язку з вищезазначеним
НАКАЗУЮ:
1. Педагогу-організатору Тішаковій С.В.:

1.1. Постійно вдосконалювати структуру, зміст і організаційні форми профорієнтаційної роботи в школі.

1.2. Під час планування та проведення тематичних і предметних тижнів забезпечити практичну спрямованість, практичне використання наукових знань; практикувати проведення екскурсій на підприємства.

2. Встановити зв'язки з вищими та середніми спеціальними навчальними закладами міста, скласти графік проведення днів відкритих дверей, довести його до відома учнів випускних класів та їхніх батьків. Активізувати роботу, спрямовану на забезпечення фахової орієнтації учнів на професію вчителя.

3. Провести в квітні 2015 року день самоврядування.

4. Психологу школи Швиркіній О.Ю. поліпшити роботу з анкетування та тестування учнів 9-11-х класів з метою вивчення їхніх професійних нахилів, здійснити обробку отриманих даних, результати довести до відома батьків на батьківських зборах, обговорити на класних годинах.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Г.Гряник
З наказом ознайомлені: С.В.Тішакова

О.Ю.Швиркіна
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі І керівництво...

З поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка