Пошук по сайту


Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва днаоп 10 20-97 передмова

Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва днаоп 10 20-97 передмова

Сторінка1/93
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету Украіни по нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 102

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЮТЮНОВОГО ТА ТЮТЮНОВО- ФЕРМЕНТАЦіЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ДНАОП 1.8.10.-1.20-97

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва,

1997

Розроблені Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ «НТЦхарчопром»

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом України по харчовій промисловості

Редакційна комісія: А.П. Сазонов (голова комісії), В.І. Левченко, Г.А.

Прочаковський, М.А. Саган, А.О. Кучашвілі, Л.О. Вінниченко

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України:

 • Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у тютюновій промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР від 10.02.75 р.;

 • ОСТ 18-424-84 Процеси підготовки тютюну на тютюнових фабриках. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом СРСР 05.03.84.;

 • ОСТ 18-423-84 Устаткування для тютюнової промисловості. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом 05.03.84.

Дата введення 01.10.9

7ЧАСТИНА 1

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництв, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі підприємств).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

  1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України 14.10.92 № 2695-ХІІ.

  2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України 17.12.93 № 3747-ХІІ.

  3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 16.03.94 № 19 та зареєстроване Міністерством України 12.05.94 № 94/303.

  4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 01.03.94 № 16.

  5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України

 1. 128.

  1. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 18.10.94 № 104.

  2. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Дер-жгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.

  3. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

  4. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагля-ду СРСР 26.12.90 № 3.

  5. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

  6. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

  7. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохорон-праці України 03.08.93 № 73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 № 140.

  8. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядо-хоронпраці України 11.10.93 № 94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 № 154.

  9. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 № 123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 № 196.

  10. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 23.09.94 № 263/121 та зареєстрований Міністерством юстиції України 25.01.95 № 18/554.

  11. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 № 136/345.

  12. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 № 132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94 № 20/229.

  13. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов’язки головного державного інспектора України 14.07.95 № 400 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 № 290/755.

  14. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

  15. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

  16. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

  17. ДНАОП. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мін-харчопрому СРСР 12.11.85.

  18. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 04 04 94 № 30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 № 95/304.

  19. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 № 623.

  20. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46, та зареєстрований Мінюстом України

 1. 176/385.

  1. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 29.12.93 № 256 та зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 № 51/260.

  2. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров’я України 10.12.93 № 241, та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93. № 194.

  3. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12.94 № 133.

  4. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

  5. НАОП 0.00-1.28.97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 № 5.

  6. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

  7. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров’я СРСР № 3223-85. 2.79. ГОСТ 12.4.121­83. ССБТ. Противогазы промышлен-ные фильтрующие. Технические условия.

 1. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтрующепог-лощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

 2. ГОСТ 12.4.166-85. ССБТ. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

 3. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие Технические условия.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва затверджено
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної,...

Затверджую” директор Золотоношківської
Днаоп 30 06. 98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх...

Затверджено
ДСанПіН поширюються на асортимент іграшок та ігор для дітей І підлітків І встановлюють вимоги та норми безпеки для здоров'я, а також...

Правила пожежної безпеки в україні напба. 01. 001-2004
Україні (далі — Правила) є обов'язковими для вико­нання всіма центральними І місцевими органами вико­навчої влади, органами місцевого...

Затверджую” директор Золотоношківської
«Правил безпеки під час проведення навчально-виховного про­цесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів»...

Навчальних занять у кабінеті біології
Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки....

Затверджую” директор Золотоношківської
Кожен працівник зобов'язаний знати й точно виконувати правила пожежної безпеки, а при ви­никненні пожежі — вжити всіх залежних від...

Правила дорожнього руху Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці
Пішоходи, щоб не створювати аварійної ситуації на дорогах, мають переходити проїзну частину по переходах — підземних, надземних або...

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
Розділ 1 наукові основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для...
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я. Й. Коцій, к т н., доц.;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка