Пошук по сайту


План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської районної ради харківської області на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської районної ради харківської області на 2013/2014 навчальний рік

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ПЛАН РОБОТИ

ВАЛКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2013/2014 навчальний рік
« Затверджено»

на засіданні ради школи

Протокол від 29.08.2013 № 1
Голова ради школи__________О.Ю. Конікова

«Погоджено»

на засіданні педради

Протокол від 02.09.2013 № 5
Голова педради _____________Л.В. Карлова
ЗМІСТ

І. Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік……………………………………………… ........................................................................ 4

ІІ. Організація навчально –виховного процесу …..………..................................................... 40

2.1. Виконання ст.53 Конституції України. ст.53 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України « Про загальну середню освіту».................................................................................. 41

2.2. Заходи на виконання мовного законодавства……………………………………. ……………..40

2.3. Створення оптимальних умов щодо початку нового навчального року ..................... 42

2.4.Створення оптимальних умов щодо завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у випускних класах............................................................... 45;

2.5. Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

2013 року....................................................................................................................................... 48

2.6. Організаційно-методичні заходи щодо підготовки до проведення державної атестації закладу відділом освіти Валківської районної державної адміністрації……………………………...................................................................................... 49

2.7. Працевлаштування випускників........................................................................................50

2.8. Допрофільне та профільне навчання …............................................................................50

2.9. Циклограма діяльності школи............................................................................................51

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

1. Учні ........................................................................................................................................ 54

1.1. Соціальний захист учнів.....................................................................................................54

1.2. Безпека життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров’я учнів.....................................54

1.2.1. Медичне обслуговування…………………………………………………………..55

1.2.2. Організація харчування учнів…………………………………………………… 56

1.2.3. Організація оздоровлення та відпочинку………………………………………. 57

1.2.4. Профілактична робота щодо запобігання дитячого травматизму та формування здорового способу життя………………………………………………………………………. .58

1.3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів:.................................................. . .60

1.3.1. Розширення та поглиблення знань учнів у позаурочній та позашкільній роботі 60

1.3.2. Заходи з пропаганди основ наук………………………………………………… . 61

1.3.3. Організація роботи з обдарованими дітьми………………………………………. 62

1.4. Становлення і розвиток виховної системи..................................................................... . 64

1.4.1 Організаційно-методична робота............................................................................ 64

1.4..2. Календарне планування виховної діяльності......................................................... 66

1.4.3. Робота учнівського самоврядування.................................................................... . 75

1.4.4. Організація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою………….. . 79

1.4.5. Профілактика злочинності та правопорушень…………………………………. . 80

2. Педагогічні працівники ........................................................................................................ . .83

2.1. Організація роботи з кадрами…………………………………………………………… 83

2.2. Атестація педагогічних працівників................................................................................ .. 85

2.3. Курсове підвищення кваліфікації.................................................................................... .. 86

2.4.Робота з резервом керівних кадрів................................................................................... .. 87

2.5.Організація роботи зі зверненням громадян…………………………………………… .. 87

3.Батьки або особи, які їх замінюють...................................................................................... 90

3.1.Співпраця з батьками та громадськістю.......................................................................... ... 90

3.2.Тематика класних батьківських зборів............................................................................. 92

ІV. Управління та громадське самоврядування .....................................................................95

4.1. Циклограма наказів.................................................................................................................95

4.2. Функціональні обов’язки адміністрації школи....................................................................99

4.3.Організаційно-дорадча діяльність........................................................................................103

4.4.Програма внутрішкільного контролю..................................................................................110

4.4.2 Перспективний графік стану викладання навчальних предметів………………………..111

V. Науково-методичне забезпечення роботи………………….................................................120

5.1.Оорганізація роботи шкільних методоб’єднань...................................................................114

5.2.Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності.....................................................................................................................................127

VІ. Реалізація державних, обласних та районних програм у галузі освіти……………….129

VІІ. Охорона праці…………………………………….................................................................132

VІІІ. Спортивно-оздоровча робота та викладання фізичної культури................................132

ІХ. Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання.....................................................136

Х. Розвиток матеріально-технічної бази. Фінансово-господарська діяльність …….........138

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ

на 2013/2014 навчальний рік
У 2012/2013 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010, Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), положень Національної доктрини розвитку освіти, державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

Єдиною науково-методичною проблемою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2012/2013 навчальному році, була “ Навчання та виховання всебічної особистості учня в умовах гуманізації та соціалізації навчально-виховного процесу, покращення якості навчання ”. Згідно з цією проблемою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішував пріоритетні завдання річного плану роботи на 2012/2013 навчальний рік.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Станом на початок 2012/2013 навчального року в школі навчалось 263 учня (204 учня денної форми навчання та 59 учнів заочних класів ), на кінець року - 262. За рік прибуло 9 учнів, з них 7 до заочних класів, вибуло 10 учнів, з них - 9 учнів заочних класів. Середня наповнюваність класів 18 учнів.

Стан та розвиток мережі закладу висвітлено в таблиці (показники на кінець навчального року), діаграма 1, 2 (початок н. р.) :

Таблиця 1

Стан та розвиток мережі


навчальний

рік

1кл.

2кл

3кл

4кл

5кл

6кл

7кл

8кл.

9кл

10 кл

11кл

Всього

2006-2007

13

12

16

21

21

14

17

24

14153

2007-2008

13

13

12

16

20

21

14

16

24151

2008-2009

10

16

14

12

18

19

21

16

17

21
164

2009-2010

20

12

18

14

16

19

20

21

16

19

20

194

2010-2011

14

20

11

19

15

19

20

21

24

21

19

202

2011-2012

18

14

21

12

19

14

18

20

23

23

20

202

2012-2013

23

18

14

21

15

20

14

18

20

18

24

205


Діаграма 1Діаграма 2Відповідно до наказу по навчальному закладу від 25.04. 2013 № 24 «Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування на 2013/2014 навчальний рік», з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти організовано роботу щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку на території обслуговування навчального закладу адміністрацією школи та педагогічним колективом була проведена робота з даного питання. а саме:

- у співробітництві з дитячим навчальним закладом «Яблунька» було складено список дітей п’ятирічного віку, першокласників 2013 року - 22 дитини;

- з 01 по 05 вересня 2012 року вчителі перевіряли явку даних учнів до навчальних закладів. Списки дітей та підлітків були повернені до районного відділу освіти з відміткою про те, до яких навчальних закладів з’явилися учні на навчання, разом із довідками з місця навчання всіх учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах району та міста;

- складені та подані до відділу освіти статистичні звіти про кількість дітей і підлітків шкільного віку за наступними затвердженими формами;

- складені та подані до відділу освіти статистичні звіти Форма № 77-РВК.

За результатами проведеної роботи за територією обслуговування школи в 2012 році складено та затверджено списки на дітей, з них шкільного віку - 237, дітей п’ятирічного віку - 22.

Станом на 01.09.2013 за територією обслуговування навчального закладу складено нові списки. Всього дітей шкільного віку – 203, дошкільного 5-річного віку – 25.

Під постійним контролем знаходиться питання відвідування учнями школи. Ведеться загальношкільний журнал обліку відвідування. Відсоток відвідування за 2012/2013 н.р. становить 89,2 % , в минулому році 88,5 %. Пропусків занять без поважних причин в учнів денної форми навчання майже не було. На особливому контролі трималося відвідування сесійних занять учнями заочних класів. Через віддаленість населених пунктів, в яких проживають учні, та недостатнє матеріальне забезпечення частини учнів, вони не в змозі систематично відвідувати заняття. Проводилася робота по залученню до навчання учнів, які нехтували обов’язком відвідувати школу, в березні було вирішене питання забезпечення даної категорії учнів безкоштовними проїздними квитками. Проте потребує удосконалення спільної роботи школи та місцевих органів влади, служб в справах дітей.

20 учнів 9 класу одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, з них - 2 свідоцтва з відзнакою. 24 учні 11 класу та 23 учні 12 класу отримали атестати про повну загальну середню освіту. Проте жоден учень протягом останніх трьох років не отримав золотої чи срібної медалі. Рівень нагородження Похвальними листами та грамотами майже не змінився. Похвальними листами нагороджено 19 учнів, в минулому році 18 учнів, Похвальними грамотами за вивчення окремих предметів 5 учні, в минулому році 3 учні.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

У 2013/2014 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.

Всі випускники 9 та 11 класів працевлаштовані.
Таблиця2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

План методичної роботи Отинійської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Аналіз методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. МБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка