Пошук по сайту


Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської областіХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 62

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 62

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Н А К А З

05.01.2015 № 9


Про стан роботи щодо запобігання

дитячому травматизму у

І семестрі 2014/2015 навчального року

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 16 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», від 02.12.2013 № 1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій», від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», від 23.09.2014 № 1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 08.01.2014 № 8 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти м. Харкова у 2013 році та про завдання на 2014 рік», від 15.08.2014 №109 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями закладів освіти м. Харкова в 2014/2015 навчальному році», з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та здійснення контролю за організацією роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму протягом І семестру2014/2015 навчального року проводилася профілактична робота щодо запобігання нещасним випадкам з учнями школи з урахуванням результатів аналізу роботи за попередній навчальний рік. На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя і здоров’я учнів та запобігання випадків дитячого травматизму з неухильним дотриманням відповідних Положень та урахуванням аналізу роботи закладу за минулий навчальний рік.

У роботі з охорони життя і здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму було визначено такі цільові пріоритети:

 • забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання дітей і підлітків;

 • навчання школярів питань основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до діючих програм;

 • організацію позашкільної і позакласної роботи з учнями та просвітницької роботи з їх батьками;

 • удосконалення системи моніторингу результативності діяльності школи з попередження усіх видів нещасних випадків;

 • підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

 • співпраця з усіма зацікавленими організаціями.

З метою збереження життя і здоров’я учнів, відповідно до існуючої в районі та школі системи навчальної, просвітницької та виховної роботи, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму школою було видано накази:

 • «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями школи в 2014/2015 навчальному році» від 27.08.2014 № 106;

 • «Про запобігання випадкам дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та всім випадкам травмування під час осінніх канікул 2014/2015 навчального року» від 20.10.2014 № 180;

 • «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму» від 18.11.2014 № 187»;

 • «Про роботу щодо зниження рівня небезпеки та травматизму людей в осінньо-зимовий період» від. 12.11.2014 № 200;

 • «Про посилення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2013/2014 навчального року» від 16.12.2014 № 196;

 • «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи під час проведення новорічних, різдвяних свят і зимових шкільних канікул 2014/2015 навчального року» від 17.12.2014 № 200.

Протягом І семестру 2014/2015 навчального року учні школи брали участь у тижні безпеки дорожнього руху, лекціях, турнірах з питань дорожнього руху та інших заходах згідно з планом виховної роботи на навчальний рік. Дане питання обговорювалось на батьківських зборах. На сайті закладу є розділ з інформацією про правила поведінки в різних ситуаціях.

У цілому робота із запобігання всім видам дитячого травматизму ведеться у школі на достатньому рівні. У школі протягом І семестру 2014/2015 навчального року травмувань учнів під час навчально-виховного процесу не було. До класних керівників та учнів систематично доводилась інформація щодо кількості травм під час навчально-виховного процесу у закладах освіти міста, проводились профілактичні бесіди, систематично робились записи до щоденників учнів про проведені заходи з попередження травматизму. У позаурочний час у І семестрі 2014/2015 навчального року травмувань учнів в позаурочний час не було.

У порівнянні з минулим навчальним роком картина травматизму серед учнів у позаурочний час покращилася.

Але в роботі школи з попередження травматизму є певні недоліки:

- потребує постійного поповнення та систематизації база нормативних документів з питань охорони життя і здоров’я учнів.

- у річному плані недостатньо чітко визначені напрямки роботи на наступний рік, враховуючи недоліки в роботі за минулий рік;

- не завжди проводиться цільовий інструктаж з учнями перед виходом на екскурсії, поїздкою на турніри та предметні олімпіади;

- не дотримуються вимог до журналів інструктажів у частині ознайомлення учнів;

- наявні випадки, коли вчителями фізичної культури та трудового навчання не проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках перед вивченням нової теми;

- недостатній контроль за чергуванням учителів на перервах;

- недостатній контроль за виконанням прийнятих рішень;

- не використовується в роботі передовий педагогічний досвід з основ здоров’я;

- недостатньо залучаються до роботи з дітьми працівники різних служб.

Треба відмітити, що покращилась ситуація щодо своєчасного надання та оформлення повідомлень про нещасні випадки та повідомлень про наслідки нещасних випадків, але має місце недостатній рівень виконання деякими педагогами своїх функціональних обов’язків.

Враховуючи вище зазначене

НАКАЗУЮ:

 1. Педагогу-організатору Тішаковій С.В.:

1.1. Доповнити план заходів на ІІ семестр 2014/2015 навчального року щодо охорони життя і здоров’я учнів та запобігання випадків дитячого травматизму з неухильним дотриманням відповідних Положень та урахуванням аналізу роботи закладу за І семестр.

До 15.01.2015

1.3. Посилити контроль за:

1.3.1. проведенням уроків фізичного виховання та трудового навчання;

1.3.2. проведенням тематичних та додаткових бесід із запобігання випадків травмування дітей;

1.3.3. проведенням учителями фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, трудового навчання інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

1.3.4. організацією просвітницької роботи з батьками щодо запобігання дитячому травматизму в позаурочний час;

1.3.5. вивченням та виконанням учнями Правил безпечної поведінки під час навчальних занять;

1.3.6. виконанням посадових обов’язків та чергуванням учителів.

Протягом ІІ семестру 2014/2015 н. р.

1.4. Продовжити вдосконалення матеріально-технічного, методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу з профілактики дитячого травматизму.

Протягом ІІ семестру 2014/2015 н. р.

1.5. Забезпечувати безпечні, здоров’язбережувальні умови для учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах.

Постійно

1.6. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

Постійно

1.7. Забезпечити дотримання алгоритму дій усіх посадових осіб у разі випадків травматизму під час навчально-виховного процесу та уточнити обов’язки чергових учителів під час перерв щодо контролю за дотриманням правил поведінки учнями.

Постійно

1.8. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів та наказом по навчальному закладу визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними висновками.

Після кожного випадку

1.9. Розробити окремий розділ до річного плану роботи школи щодо запобігання нещасним випадкам і створення безпечних, здоров’язбережувальних умов функціонування навчального закладу.

Липень-серпень 2015 року

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.В.о. директора школи І.В.Сачава

З наказом ознайомлена: С.В.Тішакова


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Але серед наших давніх партнерів можна назвати більшість провідних внз міста, які готують спеціалістів у різних сферах, у тому числі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі І керівництво...

З поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка