Пошук по сайту


Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 62

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 62

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Н А К А З

29.12.2014 № 208

Про підсумки роботи

з охорони праці в 2014 році
Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На початок 2014/2015 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

На засіданні педради (протокол № 1, від 29.08.2014 року) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказом по школі від 14.06.2014 №85 «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників НВП у школі» призначено відповідальних за забезпечення у школі безпечних умов під час навчально-виховного процесу, наказом від 14.08.2014 № 95 «Про створення служби з охорони праці» створено службу охорони праці. Робота з охорони праці також передбачена в таких наказах школи:

 • від 12.06.2014 №72 «Про обстеження будівель, споруд та інженерних мереж у школі»;

 • від 10.01.2014 №11 «Про організацію роботи з пожежної безпеки в школі в 2014 році»;

 • від 27.03.2013 №35 «Про проведення громадського огляду протипожежної безпеки школи в 2013 році»;

 • від 19.04.2014 № 38 «Про відзначення Національного дня охорони праці в школі»;

 • від 14.06.2014 №73 «Про призначенням відповідального за теплогосподарство»;

 • від 14.06.2014 №76 «Про призначення відповідального за електрогосподарство»

 • від 12.06.2014 № 71 «Про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію будівель, споруд і територій Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області»;

 • від 18.07.2014 № 87 «Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці по навчальних кабінетах школи»;

 • від 01.08.2014 № 91 «Про затвердження інструкцій з охорони праці в школі»;

 • від 14.06.2014 № 84 «Про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці по школі»;

 • від 29.08.2014 № 120 «Про організацію роботи з пожежної безпеки протягом 2014/2015 навчального року»;

 • від 01.09.2014 № 134/1 «Про створення комісії з питань перевірки знань з курсів «Охорона праці» та «Безпека життєдіяльності»;

 • від 20.10.2014 № 175 «Про заходи протипожежної безпеки в школі під час

виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року»;

 • від 17.12.2014 № 199 «Про заходи протипожежної безпеки під час зимових канікул, проведення Новорічних та Різдвяних свят у 2014/2015 навчальному році»;

 • від 01.09.2014 № 151 «Про затвердження графіка чергування адміністрації та вчителів на 2014/2015 навчальний рік»;

 • від 17.12.2014 № 200 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів та вихованців навчальних закладів під час проведення новорічних, різдвяних свят і зимових шкільних канікул 2014/2015 навчального року» та інші.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов'язки в Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори.

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Упродовж 2014 року травмувань учнів під час навчально-виховного процесу не було. У позаурочний час у 2014 році стався 1 випадок травмування учня через порушення правил дорожнього руху водієм.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах. До класних керівників та учнів систематично доводилась інформація щодо кількості травм під час навчально-виховного процесу у закладах освіти міста, проводились профілактичні бесіди, систематично робились записи до щоденників учнів про проведені заходи з попередження травматизму.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожнього руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. У 2014 році проводилася зустріч з працівником Державної пожежної інспекції. У грудні 2014 року для кожного навчального кабінету корпусу старшої школи придбано стенди «Куточок здоров’я».

Учні 1-11-х класів протягом жовтня 2014 року пройшли поглиблений медичний огляд лікарями-фахівцями СМСЧ № 13. Періодично учні 1-11-х класів проходять перевірку на педикульоз. У листопаді 2014 року виявлено 7 випадків захворювання на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Відповідно оформлюються записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією й профкомом школи. У школі було проведено ряд навчально-виховних заходів з питань охорони праці, а саме:

місячник «Діти на дорозі!» (вересень 2014р.), «СНІД - загроза людству» (грудень, 2014р.), місячник Червоного Хреста (березень, 2014р.), вікторину між учнями 5 - 6 класів «Найкращий знавець правил дорожнього руху, тематичні виховні години, екскурсії (грудень, 2014р., квітень, 2014р.), вікторину «Правила безпечної поведінки», конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів та відеороликів тощо. Учні школи щорічно беруть активну участь у районних конкурсах юних пожежників та інспекторів дорожнього руху, посідають призові місця (3 місце у 2014 році). У квітні 2014 року проведено низку шкільних заходів до Національного дня охорони праці. У жовтні-грудні проведено конкурс-вікторину «Зробимо життя безпечним» у рамках Тижня безпеки життєдіяльності. У рамках проведення  Тижня безпеки дорожнього руху 15 листопада 2014 року проведено Єдиний урок з безпеки дорожнього руху з записом у класні  журнали та щоденники учнів.

На підставі вищевикладеного,
НАКАЗУЮ:
1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2014 році задовільною.

2.Відзначити роботу класного керівника 11-Б класу Кіріченко Н.В. за високий рівень організації участі учнів школи в конкурсі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3. Усім працівникам школи:

3.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. №563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459.

3.2. Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1-11-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

4. Педагогу-організатору Тішаковій С.В. протягом навчального року:

4.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.

4.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з річним планом роботи школи.

4.3. Забезпечити роботу зі складання схеми безпечного руху учнів 1-7-х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного учня школи.

4.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки шкільного харчоблоку.

5. Працівникам харчоблоку до серпня 2014 року пройти черговий медичний огляд.

6. Заступнику директора школи з господарської роботи Виноградовій Т.В. до 15.08.2014 року провести ревізію системи водопостачання, каналізації, тепломережі в школі.

7. Заступнику директора школи з навчально ї роботи Сачаві І.В. спільно з заступником голови профспілкового комітету Шевцовою І.В.:

7.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

7.2. Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в школі, а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Г.Гряник

З наказом ознайомлені:

І.В. Сачава

І.В.Шевцова

Т.В.Виноградова

С.В.Тішакова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Але серед наших давніх партнерів можна назвати більшість провідних внз міста, які готують спеціалістів у різних сферах, у тому числі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі І керівництво...

З поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка