Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнкаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300; тел.: (097) 665 75 60, E-mail: aspirantka000@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТШАНОВНІ КОЛЕГИ!

23 березня 2017 року Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас прийняти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ

НАУКИ ТА ОСВІТИ»

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Філологія.

11. Туризм.

2. Журналістика.

12. Фізична культура.

3. Психологія.

13. Фізика.

4. Соціальна робота.

14. Математика.

5. Корекційна освіта

15. Інформатика.

6. Педагогіка.

16. Електроніка.

7. Історія.

17. Біологія.

8. Правознавство.

18. Хімія.

9. Філософія.

19. Географія.

10. Економіка.

20. Мистецтво.


Вимоги до оформлення статей

Матеріали мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження;

 • висновки та перспективи подальших досліджень.

Обсяг статті – 4-5 сторінок формату А4. Абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Файл зберігати у форматі doc та rtf. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtrеnkо(-Коvаlchuk).

Матеріали подавати у такій послідовності:

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку, без абзацного відступу).

2. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).

3. Назва навчального закладу та міста (у центрі).

4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5.Анотація та ключові слова українською мовою (шрифт 12 пт).

6. Текст статті. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль “Звичайний”; інтервал 1,5. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, c. 24], [2, с. 364-367], [5; 12], де перше число – номер джерела у списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок подається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою.

7. Список використаних джерел. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль “Звичайний”; інтервал 1,5. Список літератури оформлений згідно з останніми вимогами ВАК, подають після статті в порядку посилань. Джерела у списку подавати відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК України, № 2, 2000, с. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс, наприклад, ... – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

8. Анотація та ключові слова англійською мовою (шрифт 12 пт).
Матеріали, які будуть оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, розглядатися не будуть. Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей до збірника.

Автори без наукових ступенів до рукопису додають рецензію наукового керівника.
Збірник за результатами конференції учасники отримають після завершення конференції Новою Поштою на адресу, вказану у заявці. Пересилка збірника за кошти автора (отримувача).

Взірець оформлення матеріалів

УДК…

О.Л. Петренко

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РЕЦЕПТИВНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Текст анотації українською мовою….............. (250-300 знаків, 4-6 рядків)

Ключові слова: ................................................... (5-6 слів чи словосполучень)
Текст статті............................................................................................................................
Список використаних джерел:

 1. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. – 2-ге вид., переробл. – К.: Пугач, 2005. – 388 с.

 2. Гаврилов Т. Текст між культурами / Т. Гаврилов. – К.: Критика, 2005. – 200 с.


Текст анотації англійською мовою (4-6 рядків)………………………………………….

Key words:……………………………………………………………………………………...

До статті на окремому аркуші необхідно подати ЗАЯВКУ, де вказати:

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;

 • науковий ступінь, учене звання;

 • місце навчання або роботи, посаду;

 • назву доповіді, секцію;

 • форму участі в конференції: виступ, публікація матеріалів доповіді (заочна участь);

 • адреса Нової Пошти, за якою надіслати збірник матеріалів конференції;

 • телефон, e-mail (обов’язково);

 • потреба у житлі.

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.


 • До 16 березня 2017 року подати на адресу aspirantka000@gmail.com:

 1. заявку на участь у конференції (взірець додається);

 2. матеріали статей (електронний варіант у форматах rtf або doc);

 3. відгук-рекомендацію наукового керівника з його підписом (у форматі pdf) для учасників без наукового ступеня;

 4. копію чека про оплату із зазначенням прізвища (сфотографовану або відскановану) з темою листа «Конференція молодих вчених. Матеріали (прізвище учасника)».

Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:

 • Наталія Михайлівна Дідик (097) 665 75 60; e-mail: aspirantka000@gmail.com

 • Роман Миколайович Білик (096) 121 64 59; e-mail: bilyk.roman@kpnu.edu.ua


Видання збірника здійснюється із залученням авторських коштів. Вартість публікації – 150 грн. Переказ коштів здійснювати на картку Приватбанку 4149 4978 5193 9951 Дідик Наталії Михайлівни.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Особливі діти в закладі І соціальному середовищі кам’янець-Подільський „
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відповідальний за випуск: зав секції бждл кафедри психологічних та педагогічних дисциплін д м н., професор О. Й. Бакалюк

Міністерство охорони здоров’я україни одеський національний медичний університет
Перелік предметів, з яких подаються сертифікати (чи проводяться вступні випробування)

Міністерство охорони здоров’я україни одеський національний медичний університет
Перелік предметів, з яких подаються сертифікати (чи проводяться вступні випробування)

Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із...
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...

Підручник Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник...
Міністерство освіти І науки України Інститут держави І права ім. В. М. Корецького

Україна міністерство освіти І науки україни відділ освіти
Сокаль, вул. Шашкевича,86, É (03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка