Пошук по сайту


Резервуарні установки - Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка14/27
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Резервуарні установки

9.4   У   складі   резервуарної   установки   слід   передбачати:   резервуари, трубопроводи рідкої та парової фаз, запірну арматуру, регулятори тиску газу, ЗЗК та ЗСК, манометр (показуючий), штуцер з краном після регулятора тиску для приєднання контрольного манометра, пристрій для контролю рівня ЗВГ в резервуарах. В залежності від складу ЗВГ та кліматичних умов до складу резервуарної   установки   можуть   входити   також   випарники   або   випарні установки.

При наявності в регуляторі тиску вмонтованого 3CKустановка додаткового 3CKпісля регулятора не потрібна.

Пристрій контролю рівня рідини допускається передбачати загальне на групу резервуарів.

При двохступінчатому регулюванні тиску газу ЗЗК слід встановлювати перед регулятором тиску І ступеню з підключенням імпульсної трубки за регулятором тиску IIступеню.

9.5   Число резервуарів в установці необхідно визначати розрахунком І приймати   не   менше   двох.   Для   споживачів   із   розрахунковою   годинною витратою газу до 5 м3/год допускається установка одного резервуара.

Резервуари можуть установлюватися підземко та надземно.

9.6   КВП, регулююча, захисна та запірна арматура резервуарних установок повинні відповідати вимогам розділу 11.

9.7   Арматуру та прилади резервуарних установок слід захищати кожухами від атмосферних опадів та пошкоджень.

9.8    Резервуарні установки повинні мати сітчату огорожу висотою не менше 1,6 м із негорючих матеріалів. Відстань від резервуарів до огорожі повинна бути не менше 1 м.

При установці надземних резервуарів на відкритих ділянках (без зелених насаджень) для захисту від нагрівання їх сонячними променями допускається передбачати над ними тіньовий навіс.

9.9   Продуктивність резервуарів при природному випарі визначається:

-  при підземному розташуванні - по номограмі;

-    при   надземному   розташуванні   -   розрахунком,   виходячи   з   умов теплообміну з навколишнім природним середовищем.

Для врахування теплового впливу поруч розташованих підземних резервуарів отриману за номограмою продуктивність слід помножити на коефіцієнт теплової взаємодії m в залежності від числа резервуарів в установці.

Номограма для визначення продуктивності резервуара зрідженого газу місткістю 2,5 та 5 м3 (підземного )

J - резервуар 5 м3, заповнення 85%; II - резервуар 5 м3, заповнення 50%; III - резервуар 5 м3, заповнення 35% та резервуар 2,5 м3, заповнення 50%; IV - резервуар 2,5 м3, заповнення 85%; V - резервуар 2,5 м3, заповнення 35%

Малюнок -19.11 Максимальну загальну місткість резервуарів в установці в залежності від категорії споживачів та місткості одного резервуару приймається за таблицею 22.

Таблиця 229.12 Відстані від резервуарних установок, рахуючи від крайнього резервуару, до будинків та споруд різного призначення приймається не менше зазначених у таблиці 23.

Таблиця 23
Закінчення таблиці 23Примітка 1. Розміщення резервуарних і групових балонних установок щодо будинків, споруд та комунікацій, для яких відстані визначаються іншими нормативними документами, слід здійснювати з урахуванням цих документів, але не менше зазначених у таблиці,

Примітка 2. При реконструкції існуючих об'єктів, а також в стиснених умовах (при новому про­ектуванні) дозволяється зменшення зазначених в таблиці відстаней до 50 % при відповідному обгрунтуванні та розробці компенсуючих заходів.

Примітка 3. Відстань від газопроводів приймається згідно з ДБН 360.

9.13 Для резервуарних установок застосовуються сталеві зварні резервуари циліндричної форми, що розташовуються горизонтально. Установку підземних резервуарів виконують згідно з вимогами розділу 8.

Резервуари, призначені для підземної установки, надземно встановлювати не дозволяється.

Можливість використання надземне резервуарів, призначених для підземної установки, повинна розглядатися тільки розробником резервуарів з урахуванням перевірочного розрахунку на міцність.

9.14    Захист підземних резервуарів від корозії передбачається згідно з вимогами 4.121.

Надземні резервуари необхідно фарбувати у світлий колір.

9.15    Підземні резервуари установлюються на глибині не менше 0,6 м від поверхні   землі   до   верхньої   твірної   резервуару   в   районах   із   сезонним промерзанням грунту і 0,2 м у районах без промерзання фунту.

При установці резервуарів у водонасичених грунтах передбачаються заходи щодо запобігання спливання резервуарів при рівні ґрунтових вод:

-    для   резервуарів   місткістю   не   більш   5м3    -   вище   діаметральної горизонтальної площини резервуару;

-  для резервуарів місткістю більш 5м3- вище нижньої твірної резервуару. Відстань у просвіті між підземними резервуарами повинна бути не менше

1   м,  а  між  надземними  резервуарами  -   дорівнювати  діаметру  більшого суміжного резервуару, але не менше 1 м.

9.16     Над підземним  газопроводом рідкої фази,  що  об'єднує  підземні резервуари, передбачають контрольну трубку, виведену над поверхнею землі на висоту  не  менше   1   м.  При  цьому  повинна  виключатися  можливість попадання в трубку атмосферних опадів.

9.17      На газопроводі парової фази, який об'єднує резервуари, передбачають установку вимикаючого пристрою між групами резервуарів на висоті не менше 0,5 м від землі.

9.18      Установку захисних клапанів передбачають на кожному резервуарі, а при об'єднанні резервуарів в групи (по рідкій та паровій фазам) - на одному із резервуарів кожної групи.

9.19     Пропускну здатність 3CKвизначають згідно з ДНАОП 0.00-1.07. Кількість газу, що підлягає відведенню через запобіжний клапан, повинна визначатися    із    умов    теплообміну    між    резервуаром    та    навколишнім середовищем згідно з вказівками ОСТ 26-291.
Випарні та змішувальні установки

9.20    Випарні установки та станції регазифікації з штучним випаруванням передбачають в таких випадках:

-   резервуарні установки  при  природному  випаруванні  та резервуарні установки з ґрунтовими випарниками не забезпечують розрахункову потребу в газі;

-   для випарування важких залишків газу;

-   при необхідності забезпечення подачі газу постійного складу (постійної теплоти згоряння, постійної густини);

-  при постачанні газів з підвищеним складом бутанів (понад 30 %) в місцевостях, де температура грунту на глибині установки резервуарів нижче 00C.

9.21     Випарні  установки  в  комплексі   із  змішувальними  установками (установки пропано-повітряної суміші) передбачають в таких випадках:

-    при  газопостачанні районів  або  об'єктів,  що  в перспективі  будуть постачатися природним газом;

-    для покриття пікових навантажень в мережах природного газу в періоди годинного, добового або сезонного максимуму;

-    як   резервне   паливо   для   об'єктів   та   установок,   що   потребують безперебійного газопостачання;

-   при використанні в системах газопостачання технічного бутану.

-   при газопостачанні промислових підприємств.

9.22   При проектуванні газопостачання житлових районів від резервуарних установок, оснащених випарними та змішувальними установками, перевагу віддають    укрупненим    системам     із     централізованими    випарними    та змішувальними установками (станціям регазифікації).

При цьому число квартир, які доцільно постачати від однієї резервуарної установки, допускається приймати при подачі парової фази ЗВГ згідно з додатком Л, при подачі газоповітряної суміші - згідно з додатком M.

9.23   Випарні установки підрозділяються на проточні, що забезпечують отримання  парової фази постійного  складу в  спеціальних теплообмінних апаратах    (випарниках),    та    ємнісні    з    випаруванням    зріджених    газів безпосередньо в розходних резервуарах за допомогою спеціальних нагрівачів (регазифікаторів).

Проточні та ємкісні випарні установки допускається передбачати з підземними та надземними резервуарами.

9.24   При використанні у випарних установках, як теплоносія, гарячої води або   пари   з   теплових   мереж   передбачаються   заходи,   що   виключають можливість попадання парів ЗВГ в теплові мережі.

При використанні у випарних установках електронагріву електроустаткування повинно відповідати вимогам ПУЕ.

9.25   Випарні установки необхідно обладнувати КВП, а також регулюючою та захисною арматурою, що виключає вихід рідкої фази з випарної установки в газопровід парової фази та підвищення тиску парової та рідкої фаз вище допустимого.  Випарні  установки,  для  яких як  теплоносій  передбачається нагріта рідина або пара, повинні бути обладнані сигналізацією про зниження температури теплоносія нижче допустимого значення.

9.26       Випарні    установки    допускається    розміщувати    на    відкритих площадках або  в приміщеннях,  рівень  підлоги яких розташований  вище планувальної відмітки землі.

Випарники продуктивністю до 50 м3/год допускається розміщувати безпосередньо на кришках горловин резервуарів або в межах резервуарної установки на відстані не менше 1 м від підземних або надземних резервуарів, а також безпосередньо в агрегатах, що споживають газ, якщо агрегати розміщені в окремих приміщеннях або на відкритих площадках.

Випарники продуктивністю більш 50 м3/год слід розміщувати поза межами резервуарної установки на відстані не менше:

-   від будинків та споруд - за таблицями 25, 26;

-   від огорожі резервуарної установки -10м.

 

9.27      Для випарників, що розміщуються поза приміщеннями, передбачають теплову ізоляцію корпусу. При труповому розміщенні випарників відстані між ними приймають не менше 1 м.

9.28      Змішування газів з повітрям допускається при тиску газу до 0,6 МПа.

9.29      Змішування   парової   фази   ЗВГ   з   повітрям   передбачається   у співвідношеннях, що забезпечують перевищення верхньої межі займистості суміші не менше ніж у 2 рази, при цьому повинні передбачатися автоматичні пристрої для відключення змішувальної установки у випадку наближення складу суміші до меж небезпечної концентрації або у випадку раптового припинення надходження одного з компонентів суміші.

9.30   Змішувальні установки розмішують в приміщеннях, або на відкритих площадках згідно з вимогами, передбаченими 9.26.

При надходженні газу в змішувальні установки з газопроводів розміщення змішувальних установок передбачають на відстані не менше зазначеної в таблицях 25, 26.

9.31        Будинки та приміщення, призначені для розміщення випарних та змішувальних установок,  повинні відповідати вимогам, установленим для приміщень,   що  відносяться  за  вибухопожежонебезпекою  до   категорії  А, наведеним в розділі 8 для аналогічних установок.

9.32        Геотермальна установка (далі - ГТУ) ЗВГ, яка представляє собою вертикально поглиблену (до 50 м) герметичну циліндричну ємкість (обсадну трубу діаметром 250-600 mm), повинна виготовлятися із сталі марки 20 або іншої сталі, рівноцінної за міцностними параметрами, з товщиною стінки не менше      10 mm.

 

9.33          Зовнішня  поверхня  обсадних труб  повинна мати  антикорозійне захисне   покриття   типу   «дуже   посилене».   ГТУ   повинні   бути   обладнані стаціонарною установкою катодного захисту.

9.34          Нижній торець  обсадних труб  в  призабойній  зоні  свердловини повинен бути герметизований бетонною пробкою довжиною не менше 500 mm із водонепроникного цементу або водонепроникного  безусадного  цементу марки не нижче 300.

9.35      ГТУ   та   їхні   елементи,   що   працюють   під   тиском,   повинні виготовлятися підприємствами, що мають технічні засоби та забезпечують необхідну якість виробів згідно з вимогами нормативних документів та мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на їхнє виготовлення.

9.36   Вимоги до устаткування ГТУ, їхнє розміщення та відстань від ГТУ до будинків  та  споруд  різного  призначення,   а  також  до  підземних  споруд передбачаються та приймаються, як для резервуарних установок.
Групові балонні установки

9.37      ГБУ слід вважати установку газопостачання, до складу якої входить більше двох балонів. В кожному конкретному випадку застосування групової балонної установки повинно бути обгрунтовано.

9.38      В складі ГБУ передбачають балони для ЗВГ, колектор високого тиску, регулятор   тиску   газу   або   регулятор-перемикач   автоматичний,   загальний вимикаючий пристрій, манометр, 3CKта трубопроводи.

При наявності в регуляторі тиску вбудованого 3CKустановка додаткового клапану не потрібна.

9.39       Число балонів в одній ГБУ визначають розрахунком, виходячи із годинної витрати газу та продуктивності одного балона в залежності від температури навколишнього повітря, марки газу та тривалості відбору газу.

9.40       Максимальну   сумарну   місткість   балонів   в   ГБУ   приймають   за таблицею 24.

9.41       ГБУ розміщують в шафах із негорючих матеріалів або під захисними кожухами.

Розміщення ГБУ передбачають безпосередньо біля будинків або на відстані від будинків, не менше зазначеної в таблиці 25 та від споруд на відстані, не менше зазначеної в таблиці 26.

Таблиця 249.42 Стіни будинків, безпосередньо біля яких розміщуються ГБУ, повинні бути не нижче III ступеню вогнестійкості і не мати утеплювача з горючого матеріалу, віконних та дверних отворів на відстані, не менше зазначеної в таблиці 25 від групової балонної установки.

Біля громадського або виробничого будинку не допускається передбачати розміщення більше одної ГБУ.

Біля житлового будинку допускається передбачати розміщення не більше трьох ГБУ на відстані не менше 15м одна від одної.

Таблиця 25Примітка. Відстань від групової балонної установки до виробничих будинків та складів, що по вибухопожежонебезпеці відносяться до категорії А і Б, слід приймати _____ більшою на 50 %, по пожежонебезпеці до категорії В - на 25 %.


Таблиця 269.43   Шафи та балони установлюють на фундаменти, навколо яких повинна виконуватися вимощення шириною не менше 1 м перед шафою і 0,5 м з інших боків.

ГБУ розміщують в місцях, що мають зручний під'їзд для транспорту.

ГБУ, що розміщуються під захисними кожухами, повинні мати огорожу із негорючих матеріалів.

Над ГБУ допускається передбачати тіньовий навіс із негорючих матеріалів.

9.44     При необхідності  забезпечення  стабільного  випарування  ЗВГ та неможливості використання резервуарних установок допускається передбачати розміщення ГБУ в спеціальній будівлі або в прибудові до глухої зовнішньої стіни виробничого будинку, що газифікується. Зазначені будівлі або прибудови повинні   відповідати   вимогам   розділу   5,   як   для   окремо   стоячих   або прибудованих ГРП.

Вентиляцію проектують з розрахунку п'ятикратного повітрообміну за годину із видаленням 2/3 повітря з нижньої зони приміщення.

9.45   Вимоги 9.44 поширюються на проектування приміщень магазинів для продажу малолітражних балонів населенню. Максимальну місткість балонів, що знаходяться в магазині, та мінімальну відстань від магазина до будинків та споруд слід приймати за таблицями 24 та 25 як для промислових підприємств.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка