Пошук по сайту


Додаток Щ (обов'язковий) - Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка27/27
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Додаток Щ (обов'язковий)

Особливості приймання закінчених будівництвом об'єктів системи газопостачання
Щ. 1 Приймання закінченого будівництвом об'єкту системи газопостачання, спорудженого згідно з проектом та вимогами цих Норм, повинно виконуватися приймальною комісією згідно з вимогами ДБН A.3.1-3, ДНАОП 0.00-1.20.

Щ.2 Крім документації на будівництво об'єктів газопостачання, передбаченої ДБН A.3.1.3, приймальній комісії повинні бути подані такі документи:

- сертифікати, паспорти або інші документи заводів-виготовлювачів (або їх завірені копії), які засвідчують якість труб, з'єднувальних деталей, зварочних та ізоляційних матеріалів;

- технічні паспорти заводів-виготовлювачів (ЦЗЗ, ЦЗМ) або їхні копії на обладнання, вузли, з'єднувальні деталі, ізоляційні покриття, ізолюючі фланці, арматуру діаметром понад 100 mm, а також інші документи, що засвідчують якість обладнання (виробів);

- інструкції заводів-виготовлювачів з експлуатації газового обладнання та приладів;

- будівельні паспорти: підземного (надземного) газопроводу, газового вводу; внутрішньодомового (внутрішньоцехового) обладнання, ГРП, резервуарної установки ЗВГ, а також протоколи перевірки зварних стиків сталевого газопроводу радіографічним методом, протоколи механічних випробувань зварних стиків сталевого та поліетиленового газопроводів, протокол перевірки зварних стиків сталевого газопроводу ультразвуковим методом та протокол перевірки якості стиків, виконаних контактним зварюванням та паянням, що оформлені згідно з формами, викладеними в додатках П, P, C, T, У, Ф, X, Ц, Ш;

- акт розбивки та передачі траси (площадки) для підземного газопроводу та резервуарів ЗВГ;

- журнал виробництва робіт (для підземних газопроводів протяжністю понад 100м та резервуарів ЗВГ) - за вимогою замовника;

- акт приймання передбачених проектом установок електрохімічного захисту (для підземних газопроводів та резервуарів ЗВГ);

- акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (для підприємств та котелень) відповідно до додатку Ю;

- акт приймання очищеної внутрішньої порожнини сталевих газопроводів, які підлягають відновленню;

- технічні свідоцтва на застосовані в будівництві газопроводів матеріалів і виробів закордонного виробництва:

- протокол вхідного контролю всіх конструкцій, виробів та матеріалів, що застосовуються при будівництві;

- протокол перевірки та атестат обладнання, використаного при зварюванні поліетиленових труб;

- копії дозволів Держнаглядохоронпраці України на застосування при будівництві труб, з'єднувальних деталей та арматури закордонного виробництва.

Щ.3 Приймання закінченого будівництвом об' єкту системи газопостачання оформлюється актом за формою 5 (додаток 2) ДБН А.3.1-3.

Додаток Ю (обов'язковий)

АКТ

приймання газообладнання для проведення комплексного випробування

(пуско-налагоджувальних робіт)

(найменування й адреса об'єкта)

" " 200_ р.

Приймальна комісія у складі:

голови комісії - представника замовника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) членів комісії, представників:

генерального підрядника_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

експлуатаційної організації___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

органів Держнаглядохоронпраці______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Державної інспекції з енергозбереження________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) ВСТАНОВИЛА:

Ю.1 Генеральним підрядником_______________________________________________________

(найменування організації) пред'явлено до приймання для проведення пуско-налагоджувальних робіт газообладнання

(тип встановленої автоматики) на закінченому будівництвом об'єкті___________________________________________________

(найменування об'єкту)

Ю.2 Проект №___________ розроблений_______________________________________________

(найменування організацій) Ю.З Будівництво системи газопостачання об'єкту здійснювалося в терміни:

початок робіт________________ , закінчення робіт______________________________________

(місяць, рік) (місяць, рік)

Ю.4 Документація на закінчений будівництвом об'єкт пред'явлена в обсязі, передбаченому ДБН В.2.5. «Газопостачання» і «Правилами безпеки систем газопостачання України». Ю.5 Об'єкт укомплектований атестованим обслуговуючим персоналом, на робочих місцях вивішені затверджені схеми газообладнання та інструкції з експлуатації Ю.6 Пуско-налагоджувальні роботи газообладнання з автоматикою безпеки та регулювання

будуть виконуватися______________________________________________________________

(найменування пуско-налагоджувальної організації) за договором №______________ від "____ "____________ 200__ р.

Термін закінчення робіт "_____ "____________ 200_ р.

Приймальна комісія розглянула пред'явлену документацію, здійснила огляд системи газопостачання, визначила відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проекту, провела: додаткові випробування (крім зафіксованих у виконавчій

документації)__________________

(види випробувань)

Рішення приймальної комісії:

1 Будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі згідно за проектом і вимогами

ДБН В.2.5.

2 Пред'явлене до приймання газообладнання вважати прийнятим з "________ "___________ 200_ р.

для проведення комплексного випробування (пуско-налагоджувальних робіт).

3 Цей акт приймання вважати підставою для дозволу пуску газу для проведення пуско-нала­ годжувальних робіт.

4 Замовнику після закінчення пуско-налагоджувальних робіт слід пред'явити газообладнання робочій комісії для визначення його готовності до експлуатації.

Голова комісії______________________________________________

(підпис) МП

Представник генерального підрядника _______

(підпис) МП

Представник

експлуатаційної організації___________________________________

(підпис) МП

Представник органів

Держнаглядохоронпраці_____________________________________

(підпис) МП

Представник Державної

інспекції з енергозбереження_________________________________

(підпис) МП
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка