Пошук по сайту


Підземні газопроводи - Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка3/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Підземні газопроводи

4.12      Мінімальні   відстані   (у   просвіті)    газопроводів   до   підземних інженерних мереж, будинків та споруд слід приймати згідно з вимогами ДБН 360 та    ДБН Б.2.4-1. Зазначені відстані від будинків ГРП до вхідних та вихідних газопроводів не нормуються.

Допускається зменшення до 50 % відстаней, вказаних у ДБН 360, для газопроводів тиском до 0,6 МПа включно, при підземній прокладці їх між будинками та під арками будинків, у стиснених умовах на окремих ділянках трас (на яких неможливо витримати нормативні відстані), а також від сталевих газопроводів тиском понад 0,6 МПа до окремо розташованих нежилих будівель, за умови, що на цих ділянках і по 5 м у кожен бік від них буде виконана одна з наведених вимог:

а)для сталевих газопроводів:

-    застосування   безшовних   або   електрозварних   труб,   що   пройшли стопроцентний контроль заводського зварного з'єднання фізичними методами контролю, або електрозварних труб, що не пройшли такого контролю, але прокладених в футлярах;

-  перевірку всіх монтажних зварних стиків фізичними методами контролю на ділянках із стисненими умовами і по одному стику в кожен бік від цих ділянок;

б)для поліетиленових газопроводів:

-   застосування труб з коефіцієнтом запасу міцності, не менше 3,15, без зварних з'єднань  або  прямих  відрізків  труб,  з'єднаних  терморезисторним зварюванням;

-   прокладка труб, що поставляються у прямих відрізках, в футлярах з урахуванням вимог 4.13;

-   прокладка на ділянках із стисненими умовами замість поліетиленових труб   сталевих   з   виконанням   вимог   для    сталевих   газопроводів,    що прокладаються в стиснених умовах.

При цьому на висоті 400-500 mmнад поліетиленовими газопроводами, прокладеними без футлярів, слід укладати попереджувальну полімерну стрічку жовтого кольору шириною не менше 200 mmіз незмивним написом «Газ».

4.13   Футляри, які застосовуються у стиснених умовах, повинні прийматися із сталевих труб. Внутрішні діаметри футлярів для сталевих газопроводів слід приймати більше зовнішніх діаметрів газопроводів не менше, ніж на 100 mm при діаметрах газопроводів до 250 mm(включно) і не менше ніж 200 mmпри діаметрах газопроводів понад 250 mm.

Для поліетиленових газопроводів внутрішні діаметри футлярів слід приймати більше зовнішніх діаметрів газопроводів не менше ніж на 40 mmпри діаметрах газопроводів до 90 mmі не менше ніж 80 mmпри діаметрах газопроводів понад 90 mm.

Кінці футлярів при прокладанні в них газопроводів повинні ущільнюватися:

-  при прокладанні сталевих газопроводів - смоленним клоччям, бітумом тощо;

-     при   прокладанні   поліетиленових   газопроводів   -   діелектричними водонепроникненими   матеріалами   (гумові   втулки,   термоусадочні   плівки, пінополіуретан - мікрофлекс, пінофлекс).

В межах футляра газопроводи повинні відповідати таким вимогам:

-    сталевий газопровід повинен мати мінімальну кількість зварних стиків та укладатися на центруючі прокладки. Усі зварні стики сталевого газопроводу, які знаходяться в межах футляра, повинні перевірятися фізичними методами контролю.   Газопровід   повинен   покриватися   захисним   покриттям   дуже посиленого типу та укладатися на діелектричні прокладки;

-    поліетиленовий газопровід в межах футляра і по 1 м в обидва боки від нього   не   повинен   мати   зварних   та   інших  з'єднань.   При   неможливості виконання вказаних вимог допускається застосування труб у прямих відрізках, з'єднаних терморезисторним зварюванням. Для труб діаметром більше 110 mm при їх прокладанні в футлярі допускається застосовувати зварювання нагрітим інструментом встик.

На одному кінці футляра слід передбачати контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій.

В міжтрубному просторі футляра і газопроводу дозволяється прокладка експлуатаційних кабелів (зв'язку, телемеханіки та дренажного кабелю електрозахисту, призначених для обслуговування системи газопостачання).

4.14 Відстані у просвіті від газопроводів до зовнішніх стінок колодязів та камер інших підземних інженерних мереж слід приймати не менше 0,3 м. При цьому на ділянках, де відстані у просвіті від газопроводів до колодязів та камер інших підземних інженерних мереж складають від 0,3 м до нормативної відстані для даної комунікації, газопроводи слід прокладати з дотриманням вимог, пред'явлених до прокладки газопроводів у стиснених умовах.

При прокладанні труб в футлярах кінці останніх повинні виходити не менше ніж на 2 м у кожний бік від стінок колодязів або камер.

Відстані від газопроводів до фундаментів опор повітряних ліній електропередач слід приймати згідно з додатком 8.1 ДБН 360.

Відстані від газопроводів до опор повітряних ліній зв'язку, контактних мереж трамвая, тролейбуса та електрифікованих залізниць необхідно приймати як до опор повітряних ліній електропередачі відповідної напруги.

Мінімальні відстані від газопроводів до теплових мереж безканальної прокладки з повздовжнім дренажем слід приймати як до теплових мереж канальної прокладки.

Мінімальні відстані у просвіті від газопроводів до найближчих труб теплових мереж безканальної прокладки без дренажу слід приймати як до водопроводу. Відстані від анкерних опор, що виходять за габарити труб теплових мереж, слід приймати з урахуванням збереження останніх.

Мінімальну відстань у просвіті по горизонталі від газопроводу до гаражів слід приймати згідно додатку 8.1 ДБН 360, як до фундаментів будинків та споруд.

Мінімальну відстань від газопроводів до огорож автостоянок слід приймати у просвіті не менше 1 м.

Мінімальну відстань у просвіті від газопроводів до автогазозаправних та автозаправних станцій слід приймати згідно з додатком 8.1 ДБН 360, як від газопроводів високого тиску (від 0,6 до 1,2 МПа) до фундаментів та споруд.

Мінімальну відстань у просвіті по горизонталі від газопроводу до напірної каналізації слід приймати як до водопроводу.

Мінімальну відстань у просвіті по горизонталі від газопроводу до стовбурів окремих дерев слід приймати не менше 1,5 м, до стовбурів першого ряду дерев лісних масивів - не менше 2 м.

Відстань у просвіті від газопроводу до крайньої рейки вузькоколійної залізниці слід приймати як до трамвайних колій за ДБН 360.

Відстань у просвіті від газопроводу до фундаментів і споруд складів та підприємств із легкозаймистими матеріалами згідно з ВБН В.2.2-58.1 слід приймати згідно з додатком 8.1 ДБН 360, як від газопроводів високого тиску від 0,6 до 1,2 МПа до фундаментів та споруд.

Мінімальні відстані у просвіті по горизонталі та вертикалі від газопроводів до магістральних газопроводів та нафтопроводів слід приймати згідно з вимогами СНІП 2.05.06.

Відстані від міжселищних газопроводів до підошви насипу, брівки укосу виїмки або до крайньої рейки на нульових відмітках залізниць загальної мережі слід приймати не менше 50 м. Для газопроводів, що прокладаються по території населених пунктів, а також міжселищних газопроводів, у стиснених умовах дозволяється скорочення цієї відстані до значень, наведених у ДБН 360 за умови прокладки газопроводу на цій ділянці на глибині не менше 2 м. На ділянках із стисненими умовами слід передбачати:

-   для сталевих газопроводів - збільшення товщини стінки труб на 2-3 mm більше розрахункової, перевірки усіх зварних з'єднань на ділянці із стисненими умовами і по одному зварному з'єднанні в обидва боки від нього фізичними методами контролю;

-   для поліетиленових газопроводів - застосування труб із коефіцієнтом запасу міцності не менше 2,8 без зварних з'єднань або труб із прямих відрізків, з'єднаних терморезисторним зварюванням. 

Прокладка підземних газопроводів крізь канали теплової мережі, комунікаційні колектори, канали різного призначення не допускається.

4.15          Допускається прокладка двох і більше газопроводів в одній траншеї на   одному   або   різних   рівнях   (ступенями).   При   цьому   відстані   між газопроводами у просвіті по горизонталі слід передбачати не менше 0,4 м для газопроводів діаметром до 300 mmі 0,5 м для газопроводів діаметром 300 mmі більше.

4.16          Відстань по вертикалі у просвіті при пересіченні газопроводами усіх тисків із підземними інженерними мережами слід приймати не менше 0,2 м, з електричними мережами - відповідно з вимогами ПУЕ, із кабельними лініями зв'язку і радіотрансляційними мережами - відповідно з вимогами ДБН 360, BCH 600 та BCH 116.

4.17          В місцях пересічення підземних газопроводів із каналами теплової мережі, комунікаційними колекторами, каналами різноманітного призначення з прокладанням   газопроводів   переважно   над   ними   або,   як   виняток,   під спорудами,  що  пересікаються,  слід  передбачати  прокладку  газопроводу  в футлярах, що виходять на 2 м по обидва боки від зовнішніх стінок споруд, які пересікаються.

Для сталевих газопроводів слід перевіряти фізичними методами контролю всі зварні стики в межах футляра і по 5 mbобидва боки від зовнішніх стінок споруд, які пересікаються.

При пересіченні поліетиленовими газопроводами теплових мереж відстані по вертикалі у просвіті між ними повинні визначатися за умовою виключення можливості нагрівання поверхні поліетиленових труб вище плюс 300C і повинні встановлюватися при проектуванні в залежності від конкретних умов (влаштування теплової ізоляції газопроводу, збільшенням відстані у просвіті між газопроводами і тепловими мережами).

4.18   Глибину прокладки газопроводів слід приймати:

-   для сталевих газопроводів не менше 0,8 м до верху газопроводів або футлярів. Допускається приймати глибину прокладки до 0,6 м в місцях, де виключається рух транспорту;

-   для поліетиленових газопроводів не менше 1 м до верху газопроводів або футлярів. При прокладанні під проїзними частинами доріг та вуличних проїздів (у футлярах або без футлярів) глибину прокладки слід приймати не менше 1,2 м до верху газопроводів або футлярів.

При прокладанні по ораних та зрошувальних землях рекомендується глибину прокладки приймати не менше 1 м до верху газопроводів.

4.19   В місцях пересічення з підземними інженерними мережами на висоті 400-500    mm    над    поліетиленовими    газопроводами    повинна    укладатися попереджувальна жовта полімерна стрічка шириною не менше 200 mmіз незмивним написом «Газ».

4.20        Для газопроводів, що прокладаються на місцевості з уклоном 1:5 і більше, слід передбачати заходи щодо закріплення труб та запобігання розмиву засипки   траншеї.   Прокладка   газопроводів   з   уклоном   1:2   і   більше   не допускається.

4.21        Прокладання газопроводів, що транспортують неосушений газ, по­ винно передбачатися нижче зони сезонного промерзання грунту з уклоном до конденсатозбірників не менше 2 %о.

Вводи газопроводів неосушеного газу в будинки та споруди повинні передбачатися з уклоном у бік розподільних газопроводів. Якщо за умовами рельєфу місцевості не може бути створений необхідний уклон до розподільного газопроводу, допускається передбачати прокладку газопроводів зі зламом у профілі з установкою конденсатозбірників в нижчих точках.

Прокладка газопроводів парової фази ЗВГ слід передбачати згідно з вимогами розділу 9.

4.22     При  проектуванні   газопроводів  усіх  тисків  (підземно,  наземно, надземно) на земляних дамбах слід враховувати такі вимоги:

-   при будівництві та експлуатації газопроводів не повинні порушуватися міцність та стійкість земляних дамб;

-   прокладені газопроводи не повинні заважати руху транспорту та людей;

-   можливість відключення газопроводів прокладених по дамбах (у випадку аварії або ремонту);

-   при прокладанні газопроводів на опорах на ділянках ближче 2 м до краю проїздної частини необхідно передбачати улаштування захисної огорожі.

Необхідність та місця установки вимикаючих пристроїв, вирішуються в кожному конкретному випадку проектною організацією за погодженням з експлуатуючою дамбу організацією.

Терміни та способи будівництва газопроводу по дамбах повинні бути погоджені з експлуатуючими дамбу організаціями та вказані в проекті.

4.23     Траси підземних газопроводів повинні бути відмічені табличками- покажчиками:

-   в забудованій частині - на стінах будинків або орієнтирних стовпчиках у характерних точках (кути повороту трас, установка арматури, зміни діаметрів тощо);

-   в незабудованій частині - на орієнтирних стовпчиках.

При прокладці газопроводів між населеними пунктами орієнтирні стовпчики повинні встановлюватися з інтервалами між ними не більш 500 м на прямих ділянках газопроводів, а також у характерних точках трас (повороти, відгалуження тощо).

На сталевих газопроводах між населеними пунктами допускається використовувати як орієнтирні стовпчики контрольно-вимірювальні пункти (далі КВП) та контрольні трубки (далі KT).

Орієнтирні стовпчики на поліетиленових газопроводах повинні установлюватися на відстані 1 м від осі газопроводів, справа по ходу газу.

4.24   Позначення трас міжселищних поліетиленових газопроводів (при відсутності постійних точок прив'язок) слід передбачати шляхом прокладки над  газопроводами  на  висоті   400-500  mm   від   верху  труби   ізольованого

алюмінієвого або мідного проводів перерізом 2,5-4,0 mm2. Допускається на висоті 400-500 mmнад трубами газопроводів прокладати попереджувальну поліетиленову стрічку жовтого кольору шириною не менше 200 mmз

вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним проводом перерізом 2,5-4,0 mm2.

При використанні для позначення трас газопроводів ізольованого проводу або попереджувальної стрічки з вмонтованим проводом, розпізнавальні знаки допускається встановлювати в місцях виведення проводу на поверхню землі під захисний пристрій, на відстані не більше 4 kmодин від одного.

4.25   Газопроводи в місцях проходів через зовнішні стіни будинків слід прокладати в футлярах з урахуванням вимог 6.23.

Простір між стіною і футляром слід старанно замуровувати на всю товщину стіни, що пересікається.

Кінці футляра повинні виступати за стіну не менше ніж на 3 cm, а діаметр його приймається з умови, щоб кільцевий простір між газопроводом і футляром був не менше 5 mmдля газопроводів номінальним діаметром не більш 32 mmі не менше 10 mmдля газопроводів більшого діаметру. Простір між газопроводом і футляром необхідно закладати просмоленим клоччям, гумовими втулками або іншими еластичними матеріалами.

Газопроводи із поліетиленових труб

4.26   Поліетиленові газопроводи слід передбачати:

-   по території міст - тиском до 0,3 МПа;

-   по території селищ і сіл та на міжселищних газопроводах - тиском до 0,6 МПа.

4.27   Не допускається застосовувати поліетиленові труби:

-   для транспортування газів, що містять ароматичні і хлоровані вуглеводні, а також парові і рідкі фази ЗВГ;

-   для наземних та надземних газопроводів;

-   в тунелях та колекторах;

-   на підроблюваних територіях.

4.28    Коефіцієнти запасу міцності поліетиленових труб та з'єднувальних деталей слід приймати:

-  по території населених пунктів та між населеними пунктами - не менше 2,5;

-    на  переходах  під  автомобільними  дорогами  І   -  III  категорій,   під залізницями загальної мережі та на відстані по 50 м від краю земляного полотна (осі крайньої рейки на нульових відмітках), а також при паралельній прокладці міжселищних газопроводів і газопроводів по території населених пунктів на відстанях, вказаних в ДБН 360 та ДБН Б.2.4-1 - не менше 2,8;

-  на підводних переходах і в районах із сейсмічністю 7 і більш балів - не менше 3,15.

4.29       Поліетиленові труби, що поставляються в бухтах або на котушках, а також у вигляді прямих відрізків труб, повинні відповідати вимогам 11.22.

4.30       В проекті повинен враховуватися запас труб у розмірі не менше 2 % від    загальної    довжини    газопроводів,    призначений    для    виготовлення контрольних зварних з'єднань та зварних вузлів.

Необхідна   кількість   з'єднувальних   деталей   визначається   проектною організацією в залежності від прийнятих рішень та специфіки виконання робіт.

4.31           Арматуру   та   обладнання   на   поліетиленових   газопроводах   слід передбачати, як для сталевих газопроводів.

4.32           Дозволяється  безколодязна установка поліетиленових кранів,  які приєднуються до газопроводу зварюванням, із забезпеченням керування їми з поверхні землі через обсадну трубу, виведену під ковер.

4.33           Газопроводи-вводи   до   будинків   від   розподільчих   газопроводів можуть виконуватися із сталевих або поліетиленових труб.

При виконанні газопроводу-вводу із поліетиленової труби, перехід на сталеву трубу слід виконувати:

-    в місці приєднання до крану перед КБРТ або на вертикальній ділянці не вище  0,8  м  від землі  з  розміщенням  надземної ділянки  поліетиленового газопроводу  та  вузла з'єднання  з  металевим  газопроводом  в  металевому футлярі з отворами для відбору проб  повітря.  Кінець надземної частини футляру ущільнюється для попередження попадання атмосферних опадів у міжтрубний простір;

-    на підземній ділянці вузол з'єднання слід розташовувати на відстані від фундаментів будинків та споруд (у просвіті) не менше 1 м для газопроводів низького тиску і 2 м для газопроводів середнього тиску. При розташуванні сталевої ділянки підземного газопроводу-вводу поза зоною блукаючих струмів, електрохімічний  захист  дозволяється  не  передбачати,  при  цьому  засипку траншей на цих ділянках на всю глибину слід здійснювати піщаним грунтом. 

З'єднання поліетиленових труб як на горизонтальних так і на вертикальних ділянках газопроводу слід виконувати терморезисторним зварюванням.

4.34   З'єднання поліетиленових газопроводів із сталевими слід передбачати як роз'ємними (фланцевими), так і нероз'ємними, виготовленими згідно вимог і 1.23 та 11.24.

Роз'ємні з'єднання слід розміщувати в колодязях, нероз'емні з'єднання - в грунті.

Розміщати з'єднувальні деталі «поліетилен-сталь» необхідно тільки на прямолінійних ділянках газопроводів із захистом металевої ділянки деталі від корозії з застосуванням технології, яка виключає пошкодження поліетиленової ділянки.

4.35       Приєднання    поліетиленових    відгалужень    до    поліетиленових газопроводів,    переходи    з    одного    діаметра    на    інший    та    повороти поліетиленових газопроводів слід передбачати за допомогою з'єднувальних деталей. Приєднання сталевих відгалужень до поліетиленових газопроводів здійснюється за допомогою з'єднувальних деталей з урахуванням вимог 11.23.

При відсутності поліетиленових відводів, виготовлених у виробничих умовах, повороти газопроводів, що прокладаються за межами населених пунктів, а для газопроводів діаметром 90 mmі менше, незалежно від місця прокладання та тиску, допускається виконувати вигином з радіусом не менше 25 зовнішніх діаметрів труби.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка