Пошук по сайту


Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка4/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб

4.36        Реконструкція     підземних     сталевих     газопроводів     способом протягування в них поліетиленових труб здійснюється для газопроводів тиском до   0,6 МПа.

4.37   Проводити реконструкцію дозволяється на всіх ділянках, у тому числі при пересіченні газопроводами вулиць та автодоріг усіх категорій, залізниць загальної мережі та промислових підприємств, трамвайних колій та водяних перешкод.

Реконструкцію дозволяється виконувати без зміни категорії тиску діючих газопроводів та зі зміною категорії тиску діючих (що реконструюється) газопроводів з низького на середній або із середнього на високий (до 0,6 МПа на території селищ та сіл і в міжселищних газопроводах).

4.38        Підвищення     категорії     тиску     сталевого     газопроводу,     що реконструюється, допускається при умові, якщо газопровід був укладений з урахуванням вимог додатку 8.1 ДБН 360.

Ці вимоги поширюються і на відкриті (без сталевих труб) ділянки поліетиленових газопроводів довжиною не більше 15 м, з установкою, при необхідності, футлярів.

4.39   Глибина закладання газопроводів, що реконструюються, приймається за   фактичним   положенням   сталевих   газопроводів.   Глибина   закладання відкритих (поза сталевими трубами) ділянок поліетиленових газопроводів при їх довжині до  15 м повинна відповідати вимогам до прокладки сталевих газопроводів.

4.40     Допускається відкрита прокладка поліетиленових газопроводів на окремих  ділянках   газопроводів,   що  реконструюються,   якщо  з   технічних причин протяжка в існуючі газопроводи неможлива.

При довжині відкритих ділянок понад 15 м, глибина закладки поліетиленових труб газопроводів повинна відповідати вимогам як для звичайних ділянок прокладки поліетиленових газопроводів згідно 4.18. При наявності на цих ділянках середньо- і сильнспучених фунтів повинні передбачатися заходи, що компенсують вплив морозного здимання грунту, згідно з вимогами розділу 10.

При неможливості прокладки поліетиленових труб на глибину 1,0 м і більше, а також у випадках розташування котлованів на проїзній частині автодоріг слід вживати заходи із захисту поліетиленових труб від пошкодження, шляхом улаштування футлярів, установки накладних захисних козирків або інших засобів, передбачених проектом.

4.41       При реконструкції сталевих газопроводів, прокладених в стиснених умовах,  без  підвищення  категорії тиску,  дозволяється  зберігати  фактичні мінімальні відстані від будинків, споруд та інженерних мереж за умови, що на ділянці із стисненими умовами застосовується протяжка труб без з'єднань.

4.42       Не допускається реконструкція безтраншейним методом газопроводів із підвищенням категорії тиску на ділянках, де вони не відповідають вимогам додатку 8.1ДБН 360.

4.43          Співвідношення       діаметрів       сталевих       газопроводів,       що реконструюються, та поліетиленових труб, що протягуються,  визначається виходячи з можливості вільного проходження поліетиленових труб та деталей усередині сталевих.

Максимальний зовнішній діаметр поліетиленових труб стосовно внутрішніх діаметрів сталевих газопроводів, що реконструюються, слід приймати не менше ніж на 20 mmменше для поліетиленових газопроводів без зварних з'єднань і не менше ніж 40 mm- для поліетиленових газопроводів із зварними з'єднаннями.

4.44        Відстані до споруд та інженерних мереж на ділянках проходження поліетиленових    труб    в    сталевих    газопроводах,    що    реконструюються, допускається приймати на підставі аналізу існуючих топогеодезичних даних без  проведення  шурфового  огляду,  якщо  перевірка  в  натурі  не   виявить неврахованих колодязів, камер та інших споруд та інженерних мереж.

4.45        На робочих кресленнях ділянок газопроводів, що реконструюються, повинні бути нанесені інженерні мережі та споруди, розташовані паралельно та які пересікаються.

4.46       Реконструкція    сталевих    газопроводів    повинна    передбачатися ділянками,   довжина   яких   встановлюється   в   залежності   від   міцностних характеристик поліетиленових газопроводів, що протягаються, місцевих умов проходження   траси,    можливості    вільного    проходження    поліетиленових газопроводів,    прийнятої    технології   реконструкції,    щільності    забудови, кількості   необхідних  відгалужень,   наявності   крутих   поворотів   та  різких перепадів висот.

4.47     При  наявності  на  ділянках,   що  реконструюються,   відводів  або трійникових відгалужень, протягування через них поліетиленових труб не рекомендується. В таких місцях необхідно передбачати вирізку з'єднувальних деталей сталевих газопроводів та заміну їх поліетиленовими з'єднувальними деталями.

4.48        Кінці     ділянок     газопроводів,     що     реконструюються,     між поліетиленовими і сталевими трубами повинні бути ущільнені згідно 4.13.

4.49    Для споживачів, що потребують безперебійного постачання газом і живляться  від ділянок газопровідної мережі,  що  відключаються,  повинна розроблятися схема тимчасового їх підключення за допомогою байпаса до найближчої    ділянки,    що    залишається    в    експлуатації.    Байпас    може передбачатися   з   металевих   або   поліетиленових   труб   (в   залежності   від запланованого терміну та умов його експлуатації).

4.50     При   пересіченні   газопроводів,   що  реконструюються,   з   іншими спорудами  та  інженерними  мережами,  улаштування  додаткових  захисних футлярів не треба. Роль футлярів у цьому випадку виконують сталеві ділянки газопроводів, що реконструюються.

При пересіченні газопроводами, що реконструюються, теплових мереж необхідно враховувати вимоги 4.17.

Умови пересічення з підземними спорудами та інженерними мережами, що потрапляють в зону, розкриття котлованів та місць відкритої прокладки, повинні бути погоджені із зацікавленими організаціями на стадії проектування.

4.51       При    розробленні    проектів    реконструкції    газопроводів    слід враховувати, що поділ сталевих газопроводів, що реконструюються, на окремі ділянки  може  призвести  до  порушення  єдиної системи  електрохімічного захисту газопроводів від корозії. У цих випадках проект повинен включати окремий розділ або перелік заходів щодо захисту від корозії металевих ділянок газопроводів, що залишаються в експлуатації, та футлярів.

Необхідність зберігання електрохімзахисту від корозії газопроводів, що реконструюються, вирішується проектною організацією в залежності від конкретних умов проходження трас газопроводів, наявності спільного захисту та впливу на інші підземні споруди, ступеню відповідальності окремих ділянок газопроводів, їх технічного стану, необхідності збереження міцностних властивостей сталевих труб та інших чинників.

Для сталевих газопроводів, які реконструюються, прокладених в стиснених умовах, улаштування електрохімзахисту обов'язкове.

Надземні і наземні газопроводи

4.52       Надземні газопроводи слід прокладати на розташованих окремо опорах, етажерках та колонах із негорючих матеріалів або по стінах будинків.

При цьому дозволяється прокладання:

- на розташованих окремо опорах, колонах, естакадах та етажерках -газопроводів усіх тисків;

-     по  стінах  виробничих  будинків  із  приміщеннями,  які  з  пожежної небезпеки відносяться до категорій Г і Д- газопроводів тиском до 0,6 МПа;

-     по стінах громадських будинків та житлових будинків не нижче III ступеню вогнестійкості - газопроводів тиском до 0,3 МПа;

-     по стінах громадських будинків та житлових будинків IV-V ступеню вогнестійкості - газопроводів низького тиску з умовним діаметром труб не більше   50  mmВисоту  прокладки   газопроводів  по   стінах  житлових  та громадських   будинків   слід   приймати   по   погодженню   з   експлуатуючою організацією.

Забороняється прокладка транзитних газопроводів:

-     по стінах будинків дитячих установ, лікарень, санаторіїв, навчальних закладів,  будинків  культурно-видовищних  закладів  дозвілля  та  культових закладів - газопроводів усіх тисків;

-     по стінах житлових будинків - газопроводів середнього та високого тисків.

В обгрунтованих випадках допускається прокладка транзитних газопроводів середнього тиску діаметром до 100 mmпо стінах тільки одного житлового будинку не нижче IIIступеню вогнестійкості.

Забороняється прокладка газопроводів усіх тисків по будинках із стінами з панелей з металевою обшивкою і горючим утеплювачем і по стінах будинків, які відносяться з вибухопожежної небезпеки до категорій А, Б і В.

4.53      З'єднання   підземних   сталевих   газопроводів-вводів   із   стояком надземного (цокольного) вводу повинні бути зварними із застосуванням гнутих або круто вигнутих відводів. Зварні стикові з'єднання на ділянках підземних газопроводів-вводів    повинні    бути    перевірені    неруйнівними    методами контролю, відповідно до вимог позиції 11 таблиці 41.

4.54      На вводах зовні будинків (на стояках надземного вводу) повинні бути встановлені сталеві пробки діаметром умовного проходу 20 - 25 mm.

4.55      Надземні газопроводи, що прокладаються на території підприємств, І опори для цих газопроводів слід проектувати з урахуванням вимог СНІП ІІ-89 та СНІП 2.09.03.

4.56      Газопроводи високого тиску до 0,6 МПа дозволяється прокладати по глухих стінах, над віконними та дверними отворами одноповерхових і над вікнами  верхніх поверхів  виробничих  будинків  із  приміщеннями,  які  по пожежній небезпеці відносяться до категорій Г і Д та зблокованих з ними допоміжних будинків, а також будинків окремо стоячих котельних.

В виробничих будинках припускається прокладка газопроводів низького та середнього тисків вздовж віконних рам, що не відчиняються, і пересічення зазначеними газопроводами світлових отворів, заповнених склоблоками.

4.57      Відстані між прокладеними по стінах будинків газопроводами та іншими   інженерними   мережами   слід   приймати   згідно   з   вимогами,   що пред'являються до прокладки газопроводів усередині приміщень (розділ 6).

4.58      Не допускається передбачати роз'ємні з'єднання та запірну арматуру на   газопроводах   під   віконними   отворами   та   балконами   житлових   та громадських будинків.

4.59      Надземні та наземні газопроводи, а також підземні газопроводи на ділянках, що примикають до місць входу і виходу із землі, слід проектувати з урахуванням    повздовжніх    деформацій    з    можливими    температурними впливами.

4.60      Висоту прокладки надземних газопроводів слід приймати відповідно з вимогами СНІП ІІ-89.

На вільній території поза проїзду транспорту та проходу людей допускається прокладання газопроводів на низьких опорах на висоті не менше 0,5 м за умови прокладки однієї або двох труб на опорах. При прокладанні на опорах більше двох труб висоту опор слід приймати з урахуванням можливості монтажу, огляду та ремонту газопроводів під час експлуатації.

4.61       Газопроводи в місцях входів і виходів з землі слід укладати в футляри,   надземна частина  яких  повинна  бути  не  нижче  0,5   м.  Кінець надземних частин футлярів повинен бути ущільнений бітумом, для запобігання попадання атмосферних опадів в міжтрубний простір.

В місцях, де виключена можливість механічних пошкоджень газопроводів, установка футлярів не обов'язкова.

В цих випадках надземні ділянки газопроводів слід покрити захисним ізоляційним покриттям дуже посиленого типу на висоту 0,5 м над рівнем землі.

4.62        Газопроводи, що транспортують неосушений газ, слід прокладати з уклоном не менше 3%о, з установкою в нижчих точках пристроїв для видалення конденсату   (дренажні   штуцери   з   запірним   пристроєм).   Для   зазначених газопроводів необхідно передбачати теплову ізоляцію.

4.63        Прокладку газопроводів ЗВГ слід передбачати згідно з вимогами розділу 9.

4.64       Відстані по горизонталі у просвіті від надземних газопроводів, прокладених на опорах, і наземних (без обвалування) до будинків та споруд слід приймати не менше значень, наведених у таблиці 6.

 

Таблиця 6
Продовження таблиці 6Примітка І, Знак тире "-" означає, що відстань не нормується.

Примітка 2. При канальній прокладці інженерних мереж відстані, вказані в позиції 8, прий­маються від зовнішньої стінки каналу.

Примітка 3. При наявності виступаючих частин опор у межах габариту наближення відстані, вказані в позиції 7, приймаються від цих виступаючих частин.

Примітка 4. Забороняється установка опор у виїмках або насипах автомобільних доріг,

залізничних і трамвайних колій. Відстань у цих випадках від крайньої опори до підошви укосу насипу або брівки виїмки слід приймати з умови зберігання цілісності земляного полотна.

Примітка 5. На кривих ділянках залізничних і трамвайних колій відстані до виступаючих частин опор надземних газопроводів слід збільшувати на розмір виносу кута вагону.

Примітка 6. При узгодженні з зацікавленими організаціями допускається розміщення опор надземних газопроводів над підземними інженерними мережами, які пересікаються, за умови виключення передачі навантажень на них.

Примітка 7. Відстані до газопроводу або його опори у стиснених умовах на окремих ділянках траси допускається зменшувати за умови забезпечення заходів, що компенсують зниження надійності і безпеки та по узгодженню з органами Держнаглядохорон-праці.

Примітка 8. При підземному зберіганні легкозаймистих або горючих рідин відстані, вказані в позиції 5, дозволяється скорочувати до 50%.

Примітка 9. Для вхідних і вихідних газопроводів ГРП, пунктів обліку витрат газу відстані, вказані в позиції 1, не нормуються.

4.65   Відстань між надземними газопроводами та іншими інженерними комунікаціями надземної і наземної прокладки слід приймати з урахуванням можливості монтажу, огляду та ремонту кожного з трубопроводів, але не менше діаметра труби, що прокладається.

4.66   Відстані між газопроводами і повітряними лініями електропередачі, а також кабелями слід приймати згідно з вимогами ПУЕ.

4.67   Відстані   між  опорами   надземних   газопроводів   слід   визначати  у відповідності з вимогами СНІП 2.04.12.

4.68     Допускається передбачати прокладку на окремо стоячих опорах, колонах,   естакадах,   етажерках   газопроводів   із   трубопроводами   іншого призначення згідно з вимогами СНІП ІІ-89.

При прокладці газопроводів на опорах разом із трубопроводами, по яких транспортуються корозійно-активні рідини, газопроводи повинні прокладатися збоку або вище цих трубопроводів на відстані не менше 250 MM.

При наявності на трубопроводах із корозійно-активними рідинами фланцевих з'єднань обов'язковим є улаштування захисних козирків, які запобігають попаданню цих рідин на газопроводи.

4.69 При спільній прокладці декількох надземних газопроводів допускається кріплення   до   газопроводу   інших   газопроводів,   якщо   несуча   здатність газопроводів та опорних конструкцій дозволяє це зробити. Можливість такого кріплення повинна визначатися проектною організацією.

Кронштейни повинні приварюватися до кільцевих ребер або косинок, приварених до газопроводів, які мають стінки товщиною не менше 6 MM.

Косинки або кільцеві ребра можуть приварюватися до прийнятого у експлуатацію газопроводу, тільки організацією, яка експлуатує даний газопровід.

4.70    Спільну   прокладку   газопроводів   з   електричними   кабелями   та проводами,  у  тому числі  призначеними  для  обслуговування  газопроводів (силовими,   для   сигналізації,   диспетчеризації,   керування   засувками),   слід передбачати відповідно вказівкам ПУЕ.

4.71   Допускається   передбачати   прокладку   газопроводів   по   негорючих покриттях будинків І і II ступеней вогнестійкості, де розташовані приміщення з виробництвами, які відносяться по пожежній небезпеці до категорій Г і Д.

Газопроводи, при прокладці по покриттях будинків, повинні розміщуватися на опорах, висота яких забезпечує зручність монтажу та експлуатації газопроводу, але не менше 0,5 м з урахуванням вимог, викладених у 4.60.

Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводах, повинні передбачатися площадки із негорючих матеріалів зі східцями згідно 4.100.

Газопровід не повинен погіршувати умови вентиляції та освітлення будинків, які мають на дахах ліхтарі.

4.72   Прокладка   газопроводів   по  залізничних   мостах   не   допускається. Прокладку газопроводів по автомобільних мостах слід передбачати відповідно з вимогами СНІП 2.05.03, при цьому прокладку газопроводів слід здійснювати в місцях, які виключають можливість скупчення газу (у випадку його витоку) в конструкціях мосту.

4.73  Газопроводи, прокладені по металевих та залізобетонних мостах, а також по інших спорудах, повинні бути електрично ізольовані від металевих і залізобетонних частин цих споруд.

Пересічення газопроводами водяних перешкод

4.74  Переходи газопроводів через ріки можуть передбачатися підводними (дюкерами) або надводними (по мостах, на окремо стоячих опорах, вантовими, балочними та іншими).

4.75    Підводні   переходи   газопроводів   через   водяні   перешкоди   слід передбачати на підставі даних інженерно-гідрометеорологічних, інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань.

4.76    Створи   підводних   переходів   через   ріки   слід   передбачати   на прямолінійних стійких плесових ділянках із  пологими та такими,  що не розмиваються берегами русла при мінімальній ширині заплави, що заливається. Створи підводних переходів слід передбачати перпендикулярно динамічним осям потоків. Ділянок, складених скельними грунтами, слід уникати.

4.77  Підводні переходи газопроводів при ширині водяних перешкод при меженному горизонті 75 м і більш слід передбачати в дві нитки з пропускною здатністю кожної по 0,75 розрахункової витрати газу.

Допускається не передбачати другу (резервну) нитку газопроводу при прокладанні:

-  закільцьованих газопроводів, якщо при відключенні підводного переходу забезпечується безперебійне постачання газом споживачів;

-  тупикових газопроводів до промислових споживачів, якщо ці споживачі можуть   перейти   на   інший   вид   палива   на   період   ремонту   підводного газопроводу.

4.78       При   пересіченні   водяних   перешкод   шириною   менше   75   м газопроводами,    призначеними    для    газопостачання    споживачів,    що    не допускають перерв у подачі газу, або при ширині заплави, що заливається, більш 500 м за рівнем горизонту високих вод (ГВВ) при десятипроцентній забезпеченості та тривалості затоплення повіневою водою більше 20 днів, а також гірських річок та водяних перешкод із нестійким дном та берегами допускається прокладання другої (резервної) нитки.

4.79 Мінімальні відстані по горизонталі від мостів до підводних сталевих і поліетиленових газопроводів і  надводних сталевих, які  прокладаються  на окремо розташованих опорах (вантові, балочні тощо) слід приймати згідно з таблицею 7.

Таблиця 7Закінчення таблиці 7Примітка 1.   Переходи газопроводів усіх тисків через ріки розміщують, як правило, нижче за

течією від мостів. Примітка 2.   При розташуванні переходів вище за течією від мостів відстань 300 м може бути

зменшена  за  погодженням  з  організаціями,   які  відповідають  за  проведення

льодовибухових робіт при пропусканні весняної повені. Примітка 3.    Місця переходів слід погоджувати з відповідними басейновими управліннями

річкового флоту, органами з регулювання, використання та охорони вод, охорони рибних запасів та іншими зацікавленими організаціями.

4.80  На підводних переходах газопроводів слід застосовувати:

-  сталеві труби з товщиною стінки на 2 MMбільше розрахункової, але не менше 5 MM;

-   поліетиленові  труби  та  з'єднувальні   деталі   з   коефіцієнтом   запасу міцності не менше 3,15.

Для   сталевих   газопроводів   діаметром   менше   250   MM   допускається збільшувати товщину стінок труб для забезпечення негативної пливучості.

4.81   Межами підводного переходу газопроводу, що визначають його довжину,    слід    вважати    ділянку,    обмежену    ГВВ    не    нижче    відміток десятипроцентноїзабезпеченості. Запірну арматуру слід розміщувати  поза межами підводного переходу.

4.82  Відстані між осями паралельних газопроводів на підводних переходах слід приймати не менше 30 м.

На несудоплавних ріках з руслами, які не піддаються розмиву, а також при пересіченні водяних перешкод у межах населених пунктів допускається передбачати укладку двох газопроводів в одну траншею. Відстань між газопроводами у просвіті в цьому випадку повинна бути не менше 0,5 м.

При прокладці газопроводів на заплавних ділянках відстань між газопроводами допускається приймати такою ж, як для лінійної частини газопроводу.

4.83  Прокладку газопроводів на підводних переходах слід передбачати із заглибленням в дно водяних перешкод, які пересікаються. Проектну відмітку верху забаластованого газопроводу слід приймати на 0,5 м, а на переходах через судноплавні та сплавні ріки на 1 м нижче прогнозованого профілю дна, що визначається з урахуванням можливого розмиву русла протягом    25 років після закінчення будівництва дюкера.

На підводних переходах через несудоплавні та несплавні водяні перешкоди, а також у скельних грунтах допускається зменшення глибини укладки газопроводів, але верх забаластованих газопроводів в усіх випадках повинен бути нижче відмітки можливого розмиву дна водоймища на розрахунковий термін експлуатації газопроводу.

4.84   Ширину траншей по дну слід приймати в залежності від методів її розробки   та   типу   грунтів,   режиму   водяної   перешкоди   і   необхідності проведення водолазного обстеження.

Крутість укосів підводних траншей слід приймати згідно з вимогами СНІП ЇІІ-42.

4.85  Для підводних газопроводів слід виконувати розрахунки проти їх спливання (на стійкість).

Виштовхуючу силу води qв, Н/м, що припадає на одиницю довжини повністю зануреного у воду газопроводу при відсутності течії води, слід визначати за формулою:Примітка. При проектуванні газопроводів на ділянках, складених грунтами, що можуть перейти в рідко-пластичний стан, слід замість щільності води, приймати щільність розрідженого грунту, визначену за даними інженерно-геологічних вишукувань.

4.86 Для сталевих газопроводів, що прокладаються на ділянках підводних переходів, слід передбачати рішення щодо захисту ізоляції від пошкодження.

4.87  На обох берегах судноплавних та лісосплавних водяних перешкод слід   передбачати   розпізнавальні   знаки   установлених   зразків.   На   межах підводних  переходів  слід  передбачати  установку  постійних  реперов:   при ширині перешкоди при меженному горизонті до 75 м - на одному березі, при більшій ширині - на обох берегах.

4.88  Висоту прокладки надводних переходів сталевих газопроводів слід приймати (від низу труби або прольотної будови):

-   при  пересіченні  несудоплавних,  несплавних рік,  ярів  та  балок,  де можливий льодохід, - не менше 0,2 м над рівнем ГВВ при двовідсотковій забезпеченості та від найвищого горизонту льодоходу, а при наявності на цих ріках    корчеходу - не менше   1   м над рівнем ГВВ  при одновідсотковій забезпеченості;

-  при пересіченні судноплавних та сплавних рік - не менше значень, установлених нормами проектування мостових переходів   на судноплавних ріках.

Пересічення газопроводами залізничних і трамвайних колій,

автомобільних доріг

4.89  Пересічення газопроводами залізниць та автомобільних доріг слід передбачати в місцях проходження їх по насипах або в місцях із нульовими відмітками  і  у  виняткових  випадках,  при  відповідному  обгрунтуванні,  у виїмках.

Пересічення газопроводів із зазначеними спорудами слід передбачати під кутом 90 °. Допускається в стиснених умовах в обгрунтованих випадках зменшувати кут пересічення до 60 °.

При неможливості виконання такої вимоги, слід погодити кут пересічення з організацією, якій підпорядковані ці споруди та з організацією, яка експлуатує газопровід.

Прокладка газопроводів в тілі насипу не допускається.

Способи і терміни виконання робіт по будівництву переходів через зазначені вище споруди повинні бути погоджені з організаціями, які експлуатують ці споруди, і вказуватися в проекті.

Мінімальні відстані від підземних газопроводів в місцях їх пересічення із залізницями, трамвайними коліями й автомобільними дорогами слід приймати:

- до мостів, труб, тунелей, пішохідних мостів і тунелей залізниць загальної мережі, трамвайних колій та автомобільних доріг І - IIIкатегорій - 30 м, а для залізниць промислових підприємств, автомобільних доріг IV-Vкатегорій -15м;

-  до стрілок (початок гостряків, хвосту хрестовин, місць приєднання до рейок відсмоктуючих кабелів): 3 м для трамвайних шляхів   та 10 м для за­лізничних шляхів;

- до опор контактної мережі - 3м.

Зменшення зазначених відстаней допускається за погодженням з організаціями, яким підпоряковані споруди, що пересікаються.

Необхідність улаштування розпізнавальних стовпчиків (знаків) та їх оформлення на переходах газопроводів через залізниці загальної мережі вирішується за погодженням з експлуатуючими їх організаціями.

4.90 Прокладку підземних газопроводів всіх тисків в місцях їх пересічення з залізничними і трамвайними коліями та автомобільними дорогами І, IIі IIIкатегорій, а також магістральними дорогами і вулицями в межах міст, магістральними вулицями районного значення слід передбачати в сталевих футлярах.

Необхідність улаштування футлярів на газопроводах при пересіченні залізничних шляхів промислових підприємств, доріг місцевого значення, сільських доріг, а також вулиць у селищах та селах визначається проектною організацією.

На поліетиленових газопроводах, які прокладаються відкритим способом, при пересіченні сільських доріг та вулиць в селищах та селах улаштування футлярів не вимагається.

Допускається, у разі потреби (крім пересічень, зазначених в першому абзаці), передбачати неметалеві футляри з азбестоцементних, поліетиленових та залізобетонних труб.

Кінці футлярів повинні бути ущільнені згідно 4.13. На одному кінці футляра слід передбачати контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій, а на міжселищних газопроводах, при пересіченні залізниць загальної мережі витяжну свічку діаметром 50 MM, висотою 5 м над рівнем землі, з улаштуванням для відбору проб, виведену на відстань не менше 50 м від краю земляного полотна (крайньої рейки).

У просторі між газопроводом та футляром допускається прокладка експлуатаційного кабелю зв'язку, телемеханіки, телефону, дренажного кабелю електрозахисту, призначених для обслуговування системи газопостачання.

4.91  Кінці футляра слід виводити на відстані не менше, м:

-  від крайнього водовідвідного спорудження земляного полотна (кювету, канави, резерву) залізниці - 3;

-  від крайньої рейки залізниці загальної мережі -  10, а від залізниць промислових підприємств - 3;

- від крайньої рейки трамвайної колії - 2;

- від краю проїзної частини вулиць - 2;

- від краю проїзної частини автомобільних доріг - 3,5.

В усіх випадках кінці футлярів повинні бути виведені за межі підошви насипу на відстань не менше 2 м.

4.92  Глибину укладання газопроводів під залізничними і трамвайними коліями і автомобільними дорогами слід приймати в залежності від способів виробництва будівельних робіт та типу грунтів з метою забезпечення безпеки руху.

Мінімальну глибину укладки газопроводів до верху футлярів від підошви рейки або верху покриття на нульових відмітках та виїмках, а при наявності насипу, від підошви насипу, слід передбачати, м:

-  під залізничними коліями загальної мережі - 2,0 (від дна водовідвідних споруд - 1,5), а при виконанні робіт методом проколу - 2,5;

-    під    трамвайними    коліями,    залізничними    коліями    промислових підприємств і автомобільними дорогами при виконанні робіт:

- відкритим способом - 1,0;

-   методом  продавлювання,  горизонтального  буріння  або  щитової проходки -1,5;

- методом проколу - 2,5.

При цьому на пересіченні залізниць загальної мережі глибина укладки газопроводів на ділянках за межами футлярів на відстанях 50 м в обидва боки від земляного полота повинна прийматися не менше 2,1 м від поверхні землі до верху газопроводів.

На пересіченні залізниць загальної мережі слід:

-  для сталевих газопроводів приймати товщину стінок труб на 2-3 MMбільше розрахункової;

-  для поліетиленових газопроводів застосовувати труби з коефіцієнтом запасу міцності - 2,8.

4.93    Висоту   прокладки   надземних   сталевих   газопроводів   в   місцях пересічення залізниць, трамвайних колій, автомобільних доріг слід приймати відповідно з вимогами СНіП ІІ-89.

4.94 Мінімальні відстані (у просвіті) між футлярами, м, що прокладаються в одному місці закритим способом (без розкриття), визначаються за формулою:де В - відстань між футлярами у просвіті, м; L- довжина футляра, м.

Відстань між футлярами повинна бути не менше 1,5 м у просвіті. Розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах

4.95 Вимикаючі пристрої на газопроводах слід передбачати:

-  на вводах в житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних   будинків,   перед   зовнішніми   установками,   які   споживають   газ (пересувні котельні, бітумно-варочні котли, печі для сушіння піску і випалу будматеріалів тощо);

- на вводах у ГРП, на виводах із ГРП при закільцьованих газопроводах у системах із двома та більш ГРП;

-  на відгалуженнях міжселищних газопроводів до населених пунктів або до підприємств;

-    на    відгалуженнях    від    розподільчих    газопроводів    до    окремих мікрорайонів, кварталів та окремих груп житлових будинків;

-  для секціонування розподільних газопроводів середнього та високого тисків для можливості виконання аварійних та ремонтних робіт;

-  при пересіченні газопроводами водяних перешкод двома або більше нитками, а також одною ниткою при ширині водяної перепони при меженному горизонті 75 м і більше вимикаючі пристрої слід розміщати на берегах не нижче відміток ГВВ при десятивідсотковій забезпеченності і вище відміток льодоходу та корчеходу, а на гірських ріках - не нижче відміток ГВВ при двовідсотковій забезпеченості.  При цьому на закільцьованих газопроводах вимикаючі пристрої, слід    передбачати на обох берегах,    а на тупикових однониткових газопроводах - на одному березі до переходу (по ходу газу);

-  при пересіченні газопроводами залізничних шляхів загальної мережі й автомобільних доріг І і IIкатегорії, вимикаючі пристрої слід розміщувати:

а)   на закільцеваних газопроводах - по обидва боки переходу на відстані не більше 1000 м від переходу;

б)  на тупикових газопроводах - не більше 1000 м до переходу (по ходу газу);

-   перед  територіями  промислових,   комунально-побутових  або   інших підприємств.

Вимикаючі пристрої допускається не передбачати:

-  на підприємствах після ГРП, якщо вони мають одностороннє живлення газом;

-  на пересіченні залізничних колій загальної мережі та автомобільних доріг І і IIкатегорій при наявності вимикаючого пристрою, на відстанях від шляхів (доріг) не більш 1000 м, що забезпечує припинення подачі газу на ділянці переходу (лінійні засувки, вимикаючі пристрої після ГРП, ГРС).

4.96  Вимикаючі пристрої на зовнішніх газопроводах слід розміщати в колодязях,  наземних негорючих шафах або  огорожах,  а також  на стінах будинків.    Допускається    безколодязна    підземна    установка    вимикаючих пристроїв, які  приєднуються зварюванням, призначених для безколодязної установки і які не потребуюють технічного обслуговування.

4.97  Розміщення вимикаючих пристроїв слід передбачати в доступному для обслуговування місці.

Вимикаючі пристрої, які установлюються на паралельних газопроводах, слід зміщати щодо один до одного на відстань, яка забезпечує зручність обслуговування, монтажу і демонтажу.

4.98        В   колодязях   слід   передбачати    компенсуючі    пристрої,    що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури.

При установці в колодязях сталевої фланцевої арматури на газопроводах високого тиску 1,2 МПа допускається передбачати замість компенсуючого пристрою косу вставку.

Установку сталевої арматури, виготовленої для приєднання на зварюванні, слід передбачати без компенсуючого пристрою та без косої вставки.

4.99   Вимикаючі пристрої слід передбачати на відстані не менше 2 м від лінії забудови або огорожі території підприємства.

В місцях відсутності проїзду транспорту та проходу людей люки колодязів слід передбачати вище рівня землі.

4.100  Вимикаючі пристрої, передбачені до установки на стінах будинків, слід   розміщувати   на   відстанях   від   дверних   і   віконних   отворів,   які відчиняються, не менше, м:

- для газопроводів низького тиску по горизонталі - 0,5;

- для газопроводів середнього тиску по горизонталі - 1,0;

- для газопроводів високого тиску до 0,6 МПа по горизонталі - 3,0. Відстані від вимикаючих пристроїв, які розміщуються на газопроводі на

стінах будинків, до приймальних пристроїв припливної вентиляції повинна бути не менше 5 м по горизонталі.

При розташуванні вимикаючих пристроїв на висоті більш 2,2 м слід передбачати площадки з негорючих матеріалів із східцями.

4.101   На надземних газопроводах, прокладених на опорах паралельно будинкам, не дозволяється установка вимикаючих пристроїв у межах віконних отворів, що відчиняються, дверей та інших отворів, які є у будинку. Відстань від арматури і роз'ємних з'єднань на таких газопроводах повинна бути не менше, прийнятої для вимикаючих пристроїв, які розміщуються на стінах будинків (4.100).

4.102   Вимикаючі   пристрої  на  ділянках   закільцьованих  розподільчих газопроводів, що проходять по території промислових та інших підприємств, слід розміщати поза територією цих підприємств.

4.103   На вводах та виводах газопроводів  із  будинку ГРП установку вимикаючих пристроїв, слід передбачати на відстанях не менше 5 м і не більш 100 м від ГРП.

Вимикаючі пристрої ГРП, які розміщуються в прибудовах до будинків, і шафових ГРП, розміщених на стінах будинків або на опорах, допускається передбачати на зовнішніх надземних газопроводах на відстані менше 5 м від ГРП у зручному для обслуговування місці.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка