Пошук по сайту


Споруди на газопроводах - Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка5/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Споруди на газопроводах

4.104     Колодязі для розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах слід   передбачати   з   негорючих,   вологостійких   та   біостійких   матеріалів. Конструкцію   та  матеріал   колодязів   слід   приймати   з   умови   виключення проникнення в них ґрунтової води.

Зовнішню   поверхню   стінок   колодязів   слід   передбачати   гладкою, обштукатуреною та покритою бітумними гідроізоляційними матеріалами.

4.105         В   місцях   проходів   газопроводів   крізь   стінки   колодязів   слід передбачати футляри. Конструкція футлярів повинна відповідати вимогам 4.13, 4.25.

4.106         На підземних міжселищних газопроводах та газопроводах поза ділянками  населених  пунктів,  що забудовуються,     для  визначення  місця розташування   газопроводів   слід   встановлювати   орієнтирні   стовпчики   з табличками-покажчиками,   а   для   сталевих   газопроводів   також   надземні контрольно-вимірювальні    пункти   для   контролю   за   корозійним   станом газопроводів.  Стояки орієнтирних стовпчиків і контрольно-вимірювальних пунктів повинні бути з негорючих матеріалів,  висотою не менше  1   м і встановлені на бетонній основі.

4.107         Для захисту від механічних пошкоджень контрольних трубок, контактних виводів контрольно-вимірювальних пунктів, водовідвідних трубок конденсатозбірників, гідрозатворів та арматури слід передбачати ковери, які слід  установлювати   на   бетонній,   залізобетонній   або   іншій   основі,   яка забезпечує стійкість та виключає їхнє осідання.

4.108         В місцях пересічення підземними газопроводами повітряних ліній електропередачі (далі - ЛЕП) установка на газопроводах вимикаючих пристроїв у колодязях, конденсатозбірників та інших пристроїв допускається по обидва боки від місця пересічення на відстані від крайніх проводів ЛЕП напругою, м:

 

-   понад 1 до 35 кВ - не ближче 5;

-   понад 35 кВ - не ближче 10.

4.109      При   підходах   підземних   газопроводів   до - стін   будинків   (при улаштуванні   вводів)   біля   стін   будинків   над   газопроводами-вводами   для можливості своєчасного виявлення витоків газу з підземних газопроводів повинна передбачатися установка KT.

Установку KTслід виконувати згідно з проектом з дотриманням технології їх монтажу.
Захист від корозії

4.110     Підземні сталеві газопроводи і резервуари ЗВГ слід захищати від ґрунтової корозії і корозії блукаючими струмами у відповідності з вимогами ГОСТ 9,602, інструкції 320.03329031.008.

Підземні газопроводи повинні мати захисне ізоляційне покриття дуже посиленого типу. Конструкція (структура) та основні вимоги до захисного ізоляційного покриття дуже посиленого типу повинні відповідати вимогам ГОСТ 9.602 і розділу 11.

4.111        На    підземних    газопроводах    слід     передбачати    установку конструктивних елементів захисту: контрольно-вимірювальних пунктів (далі - КВП),    повздовжніх    та    поперечних    електрозрівнювальних    перемичок, ізолюючих фланцевих з'єднань (далі - ІФЗ).

КВП слід встановлювати з інтервалом не більше, м:

-   на газопроводах, прокладених на території міст, що мають джерела блукаючих струмів - 100, що не мають джерела блукаючих струмів - 150;

-  на газопроводах, прокладених по території селищ і сіл - 200;

-   на газопроводах, прокладених поза територією населених пунктів на прямолінійних ділянках - 500, а також на поворотах газопроводу під кутом 45-135 ° і в місцях розгалужень;

-  в місцях максимального зближення газопроводів з джерелами блукаючих струмів (тягові підстанції, відсмоктуючі пункти, колійні дроселя, рейки);

в місцях пересічення газопроводів з рейковими шляхами електрофікованого транспорту (при пересіченні більше двох рейкових шляхів -по обидва боки пересічення);

-  при переході газопроводів через водяні перешкоди шириною більш 75 м - на одному березі.

Необхідність установки КВП в місцях пересічення газопроводів між собою та з іншими підземними металевими інженерними мережами (крім силових кабелів) вирішується проектною організацією в залежності від корозійних умов.

На територіях з удосконаленими дорожніми покриттями КВП слід виводити під ковер. При відсутності удосконаленого дорожнього покриття КВП установлюється в стояках з виносом їх за смугу руху.

4.112    Для виміру захисних електропотенціалів розподільних газопроводів допускається використовувати газопровідні вводи, протяжність яких (від місця врізки в розподільчий газопровід до вимикаючого пристрою на стіні будинку) не перевищує 15 м.

4.113     При підземних переходах газопроводів у сталевих футлярах, у місцях пересічення залізниць загальної мережі та автомобільних доріг І і ІІ категорій, на футлярах слід передбачати захисне покриття дуже посиленого типу та електрохімічний захист.

При безтраншейній прокладці для захисту футлярів рекомендуються дуже посилені захисні покриття з підвищеними фізико-хімічними властивостями (термоусадочна стрічка «Термізол», епоксидно-перхлорвінілова ізоляція тощо).

У випадках пересічення, за погодженням з експлуатуючими дорожніми організаціями, газопроводами автодоріг та вулиць в населенних пунктах безтраншейним способом, де установка футлярів на газопроводах нормативами не вимагається, і футляр є тільки засобом зберігання ізоляційного покриття газопроводу, ізоляція та електрозахист футлярів не вимагається.

4.114     Для усунення неконтрольованих контактів газопроводу із землею через металеві конструкції будинку та інженерні мережі ІФЗ слід передбачати:

-   на надземній частині підйомів та опусків газопроводів на житлових, громадських і промислових будинках, а також на опорах, мостах і естакадах;

-на входах і виходах в землю із ГРП, ГРПБ, ШРП.

На надземній частині підйомів газопроводів на житлові, громадські та промислові будинки ІФЗ рекомендується установлювати після вимикаючих пристроїв по ходу газу.

Допускається при переходах підземних газопроводів в надземні замість ІФЗ застосовувати електричну ізоляцію газопроводів від опор і конструкцій діелектричними прокладками.

4.115         Розміщення ІФЗ слід передбачати на зовнішніх газопроводах на висоті не більш 2,2 м

4.116         Допускається установка ІФЗ на вводах і виводах із ГРП (ГРПБ), у колодязях,  обладнаних  спеціальними  електроперемичками  з  виводами  під окремо стоячі контактні пристрої для можливості  шунтування фланцевих з'єднань під час виконання ремонтних робіт у колодязі.

4.117        Відстань  від  установок  електрохімічного  захисту  та  від  їхніх контактних пристроїв до резервуарів ЗВГ слід приймати не менше 5 м, а до підземних   газопроводів  -  за  рішенням   проектної  організації  виходячи  з конкретних умов.

4.118        Протектори, які застосовуються для захисту сталевих резервуарів ЗВГ від корозії, допускається передбачати як основні заземлювачі захисту від прямих ударів блискавки. При цьому слід керуватися вимогами РД 34.21.122.

4.119        Електроперемички між трубопроводами, виконані із штабової сталі повинні мати ізоляційне покриття дуже посиленого типу.

4.120      Надземні   газопроводи   слід  захищати   від   атмосферної   корозії покриттям, що складається з двох шарів ґрунтовки та двох шарів фарби, лаку або емалі, призначених для зовнішніх робіт при розрахунковій температурі зовнішнього повітря в районі будівництва відповідно ГОСТ 14202.

4.121    Резервуари ЗВГ слід захищати від корозії:

-   підземні - відповідно до вимог ГОСТ 9.602 і інструкції 320.03329031.008;

-   надземні - покриттям, що складається з двох шарів ґрунтовки І двох шарів   фарби,   лаку   або   емалі   типу   «Поліпромсинтез»,   призначених   для зовнішніх робіт при розрахунковій температурі зовнішнього повітря в районі будівництва.

5 Газорегуляторні пункти Загальні вказівки

5.1     Для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні в системах газопостачання повинні передбачатися ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ, КБРТ.

5.2  За тиском газу ГРП, ГРПБ підрозділяються на:

-   з вхідним тиском до 0,6 МПа;

-   з вхідним тиском понад 0,6 до 1,2 МПа.

5.3  За тиском газу ШРП підрозділяються на:

-   з вхідним тиском газу до 0,3 МПа;

-   з вхідним тиском газу понад 0,3 до 0,6 МПа;

-   з вхідним тиском газу понад 0,6 до 1,2 МПа.

Газорегуляторні пункти та газорегуляторні пункти блокові

5.4  ГРП слід розміщувати:

-   окремо розташованими;

-   прибудованими до виробничих будинків та котелень;

-    вбудовані   в   одноповерхові   виробничі   будинки   та   котельні,   що газифікуються (крім розташованих в підвальних та цокольных поверхах);

-  на покриттях ( з негорючим утеплювачем) виробничих будинків, що газифікуються, І, II, IІІaступеню вогнестійкості;

ГРПБ слід розміщати:

-   окремо розташованими;

-   установленими біля зовнішніх стін виробничих будинків та котелень, що газифікуються.

Забороняється передбачати ГРП вбудованими і прибудованими до житлових будинків, а також розміщати їх в підвальних та цокольних приміщеннях будинків будь-якого призначення.

5.5    Окремо розташовані ГРП (включаючи блокові та шафові, установлені на опорах) в населених пунктах слід розміщувати в зоні зелених насаджень, усередині житлових кварталів на відстанях не менше, зазначених в таблиці 8.

ГРП на території промислових підприємств та інших підприємств виробничого характеру слід розміщувати згідно з вимогами СНІП ІІ-89. Відстань від ГРП до будинків, до яких допускається прибудовувати або вбудовувати ГРП, не регламентується.

Таблиця 8Примітка 1. Відстані слід приймати від зовнішніх стін будинку ГРП, ГРПБ  або шафи

ШРП.

Примітка 2.   Вимоги таблиці поширюються також на вузли обліку витрат газу, якірозмішуються в окремо стоячих будинках або в шафах на окремо стоячихопорах.

5.6    Допускається винесення із ГРП частини обладнання (засувок, фільтрів тощо), якщо дозволяють кліматичні умови. Обладнання, розміщене поза ГРП повинно мати огорожу, що примикає до будинку ГРП або загальну з огорожею ГРП.

Необхідність огорожі майданчика ГРП вирішується проектною організацією за погодженням з експлуатуючою організацією.

5.7         ГРП   із   вхідним   тиском   газу   не   більше   0,6   МПа   можуть прибудовуватися   до   виробничих   будинків   не   нижче   І   і   II   ступеню вогнестійкості   з   приміщеннями   категорій   Г   та   Д,   а   також   до   окремо розташованих   будинків,   що   газифікуються,   котелень,   лазень,   пралень, підприємств хімчистки та інших об'єктів.

ГРП з вхідним тиском газу понад 0,6 МПа допускається прибудовувати до виробничих будинків, в тому числі до будинків котелень не нижче І і IIступеню вогнестійкості з приміщеннями категорій Г та Д, в яких використання газу зазначеного тиску необхідно за умовами технології.

Прибудови повинні примикати до будинків з боку глухої протипожежної газонепроникної (у межах примикання ГРП) стіни І ступеню вогнестійкості, при цьому повинна бути забезпечена газонепроникність швів примикання.

Відстані від стін прибудованих ГРП до найближчого отвору в стіні повинно бути не менше 3 м.

5.8      Окремо   розташовані   ГРП   і   ГРПБ   повинні   розміщуватися   з урахуванням виключення пошкодження їх від наїзду транспорту.

При розміщенні окремо стоячих, прибудованих і вбудованих ГРП повинні бути забезпечені вільні під'їзди до них транспорту, в тому числі аварійних машин служби газу і пожежних машин.

Для окремо розташованих ГРП і ГРПБ, які розміщуються біля будинків більше п'яти поверхів, повинна враховуватися зона вітрового підпору при влаштуванні вентиляції та відводу продуктів згоряння від опалювального обладнання.

Прибудовані ГРП повинні розміщуватися з урахуванням ефективної роботи вентиляції.

5.9   Вбудовані ГРП дозволяється передбачати з вхідним тиском газу до 0,6 МПа і слід розміщувати в будинках не нижче IIступеню вогнестійкості. Приміщення вбудованих ГРП повинні  мати протипожежні  газонепроникні захисні конструкції І ступеню вогнестійкості і самостійний вихід назовні.

Розміщення ГРП в приміщеннях, суміжних з приміщеннями, що відносяться по вибухопожежній небезпеці до категорій А, Б та В не дозволяється.

5.10           Окремо   розташовані   будинки   ГРП   і   ГРПБ   повинні   бути одноповерховими І, IIта ІІІа ступеня вогнестійкості із суміщеною покрівлею, при цьому конструкція швів сполучення стін, покриття та фундаментів усіх приміщень повинна забезпечувати газонепроникність.

 Стіни і перегородки, що розділяють приміщення в ГРП та в ГРПБ, а також покриття вбудованих ГРП слід передбачати протипожежними і газонепроникними.

Перегородки в середині приміщень ГРП повинні спиратися на фундамент, перев'язаний із загальним фундаментом. Стіни із цегли, що розділяють приміщення, слід обштукатурювати з обох боків.

Покриття підлог в приміщеннях ГРП (де розташоване технологічне обладнання) повинно бути безіскровим згідно з СНиП 2.03.13.

Допоміжні приміщення повинні мати самостійний вихід назовні, не зв'язаний із технологічним приміщенням.

Двері ГРП і ГРПБ слід передбачати із негорючих матеріалів І ступеню вогнестійкості, які відкриваються назовні.

Приміщення, в яких розташовані вузли редукування з регуляторами тиску, окремо розташованих, прибудованих і вбудованих ГРП та ГРПБ, повинні відповідати вимогам СНІП 2.09.02 та СНІП 2.01.02 для приміщень, що відносяться по вибухопожежній небезпеці до категорії А.

ГРП і ГРПБ слід оснащувати первинними засобами пожежогасіння:

-   порошковими вогнегасниками;

-   покривалом пожежним - 2x1,5 м;

-   ящиком із піском - 0,5 м3;

-   совковими лопатами.

 

5.11            Приміщення окремо розташованих і прибудованих ГРП і ГРПБ повинні мати природне та штучне освітлення.

5.12            Необхідність опалення приміщень ГРП та ГРПБ слід визначати в залежності   від   кліматичних   умов,   вологості   газу,   що   транспортується, конструкцій і вимог заводів-виготовлювачів застосовуваного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

Максимальна температура теплоносія не повинна перевищувати 130 0C.

При улаштуванні в ГРП та ГРПБ місцевого опалення опалювальні установки слід розмішувати в ізольованих приміщеннях, що мають самостійний вихід і відділені від технологічних, а також від інших приміщень глухими газонепроникними і протипожежними стінами з границею вогнестійкості не менше 2,5 год.

Газопровід до опалювальної установки та труби системи опалення при проході через стіну приміщення регуляторів повинні мати сальникові ущільнення або інші ущільнювачі, що виключають можливість проникнення газу.

5.13        В усіх приміщеннях ГРП та ГРПБ слід передбачати природну постійно    діючу    вентиляцію,    що    забезпечує    не    менше    триразового повітрообміну за    1 год.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка